Theseus


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Theseus is een legendarische held uit de Griekse mythologie die werd beschouwd als een vroege koning van Athene. Beroemd doden van schurken, Amazones en centauren, zijn meest gevierde avontuur was het doden van de angstaanjagende Minotaurus van de Kretenzische koning Minos. In de klassieke periode werd Theseus de perfecte Athener - de rechtvaardige man van actie die vastbesloten was zijn stad zo goed mogelijk te dienen en een fervent verdediger van de democratie. De held verschijnt in verschillende Griekse tragediespelen en zijn gevecht met de Minotaurus was een favoriet van Griekse vaasschilders. Hij is ook het onderwerp van een van Plutarchus' leeft biografieën.

Vroege avonturen van Theseus - de werken

In de legende werd de vader van Theseus beschouwd als de zoon van de god Poseidon of koning Aegeus van Athene. Zijn moeder was Aethra, dochter van Pittheus, de koning van Troezen, die Aegeus verleidde. Theseus bracht zijn jeugd door in Troezen in het noordoosten van de Peloponnesos, aangezien Aegeus Aethra had gewaarschuwd haar zoon niet te vertellen wie zijn echte vader was totdat hij meerderjarig was, misschien verklarend waarom Theseus in zijn jeugd als de zoon van Poseidon werd beschouwd. Toen hij jong was, verzamelde de held geschenken van sandalen en een zwaard van zijn vader die onder een zware rots waren begraven voor toen hij oud genoeg was om het op te tillen. Met deze penningen vertrok Theseus naar Athene om, als Aegeus' enige zoon, zijn erfenis, het koninkrijk Athene, op te eisen. Voordat hij de stad kon bereiken, moest hij echter eerst vechten tegen verschillende schurken en monsters.

De eerste slechterik die werd gestuurd, was Periphetes, die de hoofden van iedereen die hij tegenkwam met een enorme ijzeren knots sloeg. Theseus doodde hem zonder ceremonie en nam zijn knots mee als een handig wapen voor zijn toekomstige avonturen. Een soortgelijke slechterik was Sinis (ook Sines) die rond het platteland van Korinthe hing en pijnbomen boog zodat ze mensen konden aanvallen en doden die door de landengte gingen. Onze held doodde de lastige Sinis met natuurlijk een gebogen dennenboom. Volgens Plutarch had Theseus een zoon, Melanippus, bij Sinis' dochter Perigune.

Vervolgens kwam Skiron die de nauwe zeedoorgang door de rotsen van Megara blokkeerde. Hij vond het heerlijk om mensen te dwingen zijn voeten te wassen en als ze bukten om dat te doen, schopte hij ze over de klif en de zee in. Of de ongelukkige reizigers de val overleefden of niet, was niet relevant, want in ieder geval werden ze toen opgegeten door een gigantische schildpad die in die delen rondspookte. Aan al dit afschuwelijke gedrag werd een einde gemaakt door Theseus die Skiron in de zee schopte om door zijn eigen handlanger te worden opgegeten of, in een andere versie, om in een rots te worden veranderd.

Theseus was de grote held van Athene die vocht tegen de Minotaurus, Amazones, Centaurs en Villains.

De volgende in de rij kwam Kerkyon, de kampioensworstelaar die iedereen doodde die hem passeerde, maar Theseus versloeg hem in zijn eigen sport. De laatste schurk was Prokroustes (ook Procrustes of Damastes) die reizigers belaagde en op een bed dwong; als ze te lang waren voor het bed, hakte hij het overtollige eraf, als ze te kort waren, rekte hij ze uit met gewichten of hamerde hij op hun ledematen om ze langer te maken. Theseus handelde ook snel met hem af door hem op zijn eigen apparaat te zetten.

Nadat hij klaar was met het bezaaien van het Griekse platteland met dode schurken, moest Theseus een slecht gehumeurde zeug doden, Phaia genaamd, die opnieuw problemen veroorzaakte in het gebied van Korinthe. Uiteindelijk kwam hij aan in Athene, waar hij niet werd geholpen door zijn jaloerse stiefmoeder Medea. Zij en de neven van Theseus, de Pallantidae, probeerden verschillende keren om onze held uit de weg te ruimen, maar hun hinderlagen en vergiftigingen liepen op niets uit. Medea stuurde vervolgens Theseus weg met de gevaarlijke opdracht om af te rekenen met de stier van Marathon die het platteland terroriseerde. De held nam het dier gevangen en offerde het aan Apollo. In nog meer avonturen vond Theseus zelfs tijd om Meleager te helpen bij de jacht op Calydonische zwijnen en om Jason en zijn Argonauten te vergezellen op hun zoektocht naar het Gulden Vlies, maar zijn grootste beproeving moest nog komen.

Liefdesgeschiedenis?

Schrijf u in voor onze gratis wekelijkse e-mailnieuwsbrief!

Theseus en de Minotaurus

Het beroemdste avontuur van Theseus was zijn moord op de Minotaurus van koning Minos op Kreta. Elk jaar (of elke negen, volgens Plutarchus) werd Athene gedwongen zeven jonge mannen en zeven jonge vrouwen te sturen om dit angstaanjagende wezen te voeden met het lichaam van een man en het hoofd van een stier, dat woonde in het mysterieuze labyrint in Knossos, gebouwd door de beroemde architect Daedalus. Het verschrikkelijke eerbetoon was, in sommige bronnen, een compensatie voor de dood van Minos' zoon Androgeous, gedood door jaloerse concurrenten nadat hij de Atheense Spelen had gewonnen (in andere versies werd hij gedood door de stier van Marathon). De unieke Minotaurus kwam van de verbintenis van Minos' vrouw Pasiphae en een stier nadat de koningin door Zeus verliefd was geworden op het dier als wraak voor Minos' weigering om het te offeren ter ere van de god.

Theseus, die een einde wilde maken aan deze barbaarsheid, schreef zich in als een van de zeven jongeren en zeilde naar Kreta. Onderweg haalde onze held, met de hulp van Amphitrite, de vrouw van Poseidon, een ring terug die door Minos in zee was gegooid. Bij aankomst ging Theseus onbevreesd het hol van de Minotaurus binnen waar nog nooit iemand levend uit was gekomen. Daar, met de hulp van Ariadne, dochter van Minos, baande de held zich een weg door de kronkelende gangen van het labyrint met behulp van een bol touw. Hij sloeg het beest neer met zijn zwaard, volgde gemakkelijk het touw terug naar de ingang van het labyrint en bevrijdde Athene van haar verschrikkelijke verplichting jegens Minos.

Terugvarend naar Athene, liet Theseus Ariadne op het eiland Naxos nogal ongeduldig in de steek, misschien op advies van Athena, maar ze vond al snel troost in de armen van de god van de wijn Dionysos, met wie ze trouwde. In een andere versie wordt ze gedood door Artemis, handelend in opdracht van Dionysos, die ooit verloofd was met de prinses en het jammer vond dat hij haar aan Theseus had verloren. De held stopte toen in Delos, bracht een offer aan Apollo en voerde uit wat een beroemde dans zou worden, de gerano's of kraanvogeldans, die de bewegingen in het labyrint nabootst.

Theseus zeilde vervolgens naar huis, maar werd getroffen door een tragedie toen hij vergat, zoals hij zijn vader had beloofd voordat hij vertrok, een wit zeil te hijsen in plaats van het gebruikelijke zwarte zeil (gezet als een teken van rouw voor de gedoemde jongeren) die zou teken aan zijn wachtende vader dat alles goed was. De vader van Theseus zag het zwarte zeil, dacht dat zijn zoon was gedood door de Minotaurus en wierp zich volkomen radeloos van de klif in de zee beneden. Daarna droeg de zee zijn naam, de Egeïsche Zee. Theseus erfde dus de troon en vestigde zich in de regering, verenigde de vele kleine nederzettingen van het gebied in een enkele politieke eenheid (synoecisme) en vestigde een vreedzame en welvarende periode voor Athene.

Vechten tegen Amazones, Centauren en Hades

Dit was niet het einde van Theseus' avonturen, want hij was ook betrokken bij verschillende andere mythen. Hij vocht samen met Hercules tegen de Amazones toen ze Attica binnenvielen om de gordel van hun koningin Hippolyta, ook bekend als Antiope, terug te krijgen, die Hercules als een van zijn werk had gestolen. In sommige verhalen was Hippolyta de eerste vrouw van Theseus en samen hadden ze een zoon, Hippolytos. Vervolgens vocht Theseus tegen de centauren, de half mens, half paard wezens, die de bruiloft van Theseus' goede vriend Pirithous (Peirithoos) van de Lapiths hadden verstoord.

Theseus probeerde vervolgens Persephone uit Hades in de onderwereld te ontvoeren, zodat Peirithous met haar zou kunnen trouwen. Hades zou zijn bruid niet zo gemakkelijk opgeven (vooral na de moeite die hij had genomen om haar daar te krijgen) en hij liet het paar op tronen gaan zitten waardoor ze in de val werden gelokt. Theseus werd alleen gered door de heldendaden van Hercules, die was gekomen om Cerberos te vangen in zijn laatste werk, maar Peirithous werd helaas aan zijn lot overgelaten.

De tweede vrouw van Theseus was Phaidra, de zus van Ariadne, met wie hij twee zonen had, Akamas en Demophon. Helaas voor de familieharmonie, werd Phaidra verliefd op haar stiefzoon Hippolytos. Haar avances werden echter niet beantwoord en ze werd geminacht en vertelde Theseus woedend dat zijn zoon had geprobeerd haar te verkrachten. Verontwaardigd riep Theseus Poseidon op om Hippolytos te straffen, en de god van de zee reageerde door een stier uit de diepten van de oceaan te sturen. Dit wezen maakte de paarden van Hippolytos' strijdwagen zo bang dat ze de jongen in de zee gooiden waar hij verdronk. Phaidra, getroffen door schuldgevoelens, hing zichzelf vervolgens op om een ​​typische cyclus van Griekse tragedie te voltooien.

Bij een andere ontvoering, maar deze keer met meer succes, nam Theseus Helen gevangen toen ze een kind was en gaf haar aan zijn moeder om voor te zorgen totdat ze de vrouw was geworden. Het meisje werd echter gered door haar broers, de Dioscuri. De laatste viel met dat doel Attica binnen en Theseus werd gedwongen naar het Egeïsche eiland Skyros te vluchten. Volgens de legende werd de held daar vermoord door koning Lycomdes, die hem van een klif duwde. Zijn botten werden uiteindelijk teruggevonden door de Atheense staatsman en admiraal Cimon c. 475 vGT, die ze terugbracht naar Athene en ze in een tempel plaatste, de Theseion. Theseus werd vervolgens geëerd door het Theseia-festival dat elk jaar in de stad wordt gehouden en werd voor altijd geassocieerd met de 8e dag van elke maand, de traditionele dag waarop de held voor het eerst als jongeling in Athene was aangekomen.

Betekenis van de mythen

De mythen over Theseus werden prominent in de 6e eeuw vGT, in een tijd dat de stad Athene een periode van dominantie in het bredere Griekenland inging. Theseus was misschien een handig alternatief voor die andere grote Griekse held Hercules, en hij gaf de stad een prestigieus erfgoed dat verschilde van andere steden. Theseus werd ook gepromoot door de Atheense staatsman Cleisthenes, die aartsrivaal was van de Peisistratids die Hercules als het symbool van Athene' kracht beschouwden. De lange lijst van schurken waarmee Theseus te maken heeft, lijkt qua aard ook erg op het oudere verhaal van de twaalf werken van Hercules. In zijn strijd tegen de Amazones en centauren was Theseus waarschijnlijk een metafoor voor het verzet van Athene tegen buitenlandse aanvallen.

De eis om een ​​eerbetoon van jongeren aan het Minoïsche Kreta te betalen, kan zijn gebaseerd op een echte betaling van eerbetoon aan de dominante handelsmacht van de Egeïsche Zee in het midden van de bronstijd. De Minoërs waren ook stierenaanbidders, zoals blijkt uit archeologische vondsten zoals architecturale decoraties van stierenhoorns, stierenritmes en fresco's, en andere kunstwerken die een sport van stierspringen weergeven. Bovendien was het paleis van Knossos extreem groot voor zijn tijd en bestond het uit meerdere kleine aangrenzende kamers, waarvan vele met zuilen en open plafonds die dienst deden als lichtbronnen. Het zou helemaal niet verwonderlijk zijn dat Atheense bezoekers dit architecturale wonder als een labyrint zouden beschouwen. In een andere mogelijke link kan het woord labyrint worden verbonden met de labrys, een symbool met een dubbele bijl van belangrijke religieuze betekenis voor de Minoërs.

Theseus in kunst en literatuur

Theseus verschijnt, in het bijzonder in de strijd tegen de Minotaurus, in Griekse kunst uit het laatste decennium van de 6e eeuw v.Chr. Scènes uit de veldslagen van de held op zijn eerste reis naar Athene waren aanwezig in reliëfsculptuur op het Hephaesteion van Athene en de Atheense schatkamer in Delphi - beide gebouwen dateren uit c. 500 BCE - en de tempel van Poseidon in Sounion en de reiger in Trysa in Lycia.

De gevechten van de held met de stier van Marathon en de Minotaurus waren vooral populair bij vazenschilders met zwarte figuren, met als mooiste voorbeeld de Francois Vaas, die veel scènes uit het verhaal van Theseus laat zien. Speciale vermelding verdient een prachtige Kylix met een rood figuur op zolder, nu in het British Museum, die al het werk van de held uitbeeldt. Theseus onderscheidt zich van soortgelijke geschilderde scènes van Hercules die vecht met een stier en centauren, aangezien de eerste meestal zonder baard wordt afgebeeld.

Theseus verschijnt in de tragedies van beide Euripides (Hippolytus en smekende vrouwen – waar hij tirannie bekritiseert en democratie verdedigt) en Sophocles (Oedipus bij Colonus). Ten slotte verscheen het labyrint op Kretenzische munten, en het motief was ook een populair apparaat in de Romeinse kunst, vooral vloermozaïeken.


Theseus, grote held uit de Griekse mythologie

Theseus is een van de grote helden uit de Griekse mythologie, een prins van Athene die vocht tegen talloze vijanden, waaronder de Minotaurus, de Amazones en de Crommyon Sow, en reisde naar Hades, waar hij door Hercules moest worden gered. Als de legendarische koning van Athene wordt hem gecrediteerd voor het uitvinden van een constitutionele regering, waardoor hij zijn eigen bevoegdheden in het proces beperkt.

Snelle feiten: Theseus, grote held van de Griekse mythologie

 • Cultuur/Land: Het oude Griekenland
 • Rijken en krachten: Koning van Athene
 • Ouders: Zoon van Aegeus (of mogelijk van Poseidon) en Aethra
 • Echtgenoten: Ariadne, Antiope en Phaedra
 • Kinderen: Hippolytus (of Demofoon)
 • Primaire bronnen: Plutarchus "Theseus" Odes 17 en 18 geschreven door Bacchylides in de eerste helft van de 5e eeuw v.Chr., Apollodorus, vele andere klassieke bronnen

Theseus

In 1951 maakte Claude Shannon Theseus, een doolhofoplossende muis die een reeks relais voor zijn hersenen gebruikte. Het was een vrij groot apparaat met X-Y-motoren, 90 relais, reed-schakelaars en veel metaal. Een replica was niet echt geschikt om een ​​kunstwerk aan de muur te zijn.

Theseus in het MIT Museum

Met dank aan MIT Museum

Dus begon ik met een kartonnen model op schaal 1:4 om een ​​idee te krijgen hoe het eruit zou zien op een muur.

Kartonnen prototype

Mijn kinderen vonden het geweldig om Hexbugs in het doolhof te zien rondspringen

Toen nam ik contact op met Bell Labs om te zien of ze informatie over het doolhof konden delen. Ik was vooral geïnteresseerd in het proberen om de relais in het origineel te matchen, want in een promotievideo die Shannon over Theseus maakte, was er een close-up van de relais en ze hadden een zeer onderscheidend uiterlijk.

In de tussentijd vond ik een aantal vintage relais op eBay en besloot ik door te gaan en ze te bestellen. Een paar dagen later ontving ik ze.

Het betalen van de verzendkosten was veel meer dan de biedprijs.

Blijkt dat de relais een redelijk goede match waren. Ze waren van hetzelfde type als die in de video &mdash U Type. Hoewel ze niet hetzelfde modelnummer hadden, was John van Bells Labs zo vriendelijk om enkele van hun oude specificatiebladen te bekijken om te bevestigen dat ze werden gebruikt in de jaren '40 tot '70.

relais. Een vrij close match

Toen richtte ik mijn aandacht op de muis. Ik kon geen gedetailleerde tekeningen of foto's bemachtigen om als referentie te gebruiken en dus schetste ik uiteindelijk mijn eigen versie van een muis in Fusion 360.

3D-printen van de muis met zwart filament

Terug naar het doolhof

Ik besloot het pad in te slaan om een ​​stuk te maken dat representatief was voor het origineel, maar duidelijk geen replica. Dankzij mijn vrienden bij Tap Plastics was hun suggestie om een ​​fluorescerend acryl te proberen om de doolhofmuren te laten opvallen.

Het laatste belangrijke onderdeel was om erachter te komen hoe de vierkante palen met de groeven op de hoeken moesten worden gemaakt, net als in het origineel. Nadat ik had gezien hoe ik worstelde om hout en een tafelfrees te gebruiken om de groef te maken, stelde Kenny van TheShop voor om ze gewoon in 3D te printen. Op dit punt waren mijn ontwerpvaardigheden in Fusion 360 verbeterd en het uitschakelen van het ontwerp viel mee.


Pasvorm en uiterlijk controleren

Theseus-tentoonstellingslabel

Theseus 1951 door Claude Shannon
Doolhof en muis ontwerp door Edwardo Martinez
Fluorescerend acryl, 3D-geprinte muis, 3D-geprinte doolhofpalen

Claude Shannon staat bekend als de vader van het informatietijdperk en hij staat ook bekend om Theseus, de intelligente muis die zelf een doolhof kan oplossen. De hersenen van Theseus bevonden zich eigenlijk onder het doolhof zelf en met behulp van een combinatie van relais en magneten kon de muis het doolhof verkennen en de oplossing leren om het doel (kaas) te bereiken. Betty Shannon, een wiskundige en zijn vrouw, was een van zijn naaste medewerkers en hielp hem zijn ideeën te ontwikkelen, waaronder het bedraden van de hersenen van Theseus. De originele Theseus was gemaakt van metaal met een brein bestaande uit 90 relais. Door Theseus te bouwen, gaven Shannon en Bell Labs een manier om de snelheid en mogelijkheden van Bell Labs te communiceren om telefoongesprekken af ​​te handelen en intelligent te routeren.


Ontmoet de worm met een kaak van metaal

Er zijn metaalachtige materialen ontdekt op een heel vreemde plaats.

 • Borstelwormen zijn vreemd uitziende, stekelige, gesegmenteerde wormen met supersterke kaken.
 • Onderzoekers hebben ontdekt dat de kaken metaal bevatten.
 • Het lijkt erop dat biologische processen ooit kunnen worden gebruikt om metalen te vervaardigen.

De borstelworm, ook wel polychaeten genoemd, bestaat al naar schatting 500 miljoen jaar. Wetenschappers geloven dat de superveerkrachtige soort vijf massale uitstervingen heeft overleefd en dat er zo'n 10.000 soorten zijn.

Wees blij als je geen borstelworm bent tegengekomen. Door een gestoken worden is een uiterst jeukende aangelegenheid, zoals mensen die een zoutwateraquarium bezitten, je kunnen vertellen nadat ze per ongeluk een borstelworm hebben aangeraakt die in een tank aan boord van een levende rots is gelift.

Borstelwormen zijn meestal één tot zes centimeter lang wanneer ze in een tank worden gevonden, maar kunnen tot 24 centimeter lang worden. Alle polychaeten hebben een gesegmenteerd lichaam, waarbij elk segment een paar poten heeft, of parapodia, met kleine borstelharen. ("Polychaeate" is Grieks voor "veel haar.") De parapodia en zijn borstelharen kunnen naar buiten schieten om de prooi te vangen, die vervolgens wordt overgebracht naar de omkeerbare mond van een borstelworm.

De kaken van een borstelworm - Platynereis dumerilii — zijn supersterk, vrijwel onbreekbaar. Het blijkt dat, volgens een nieuwe studie van onderzoekers van de Technische Universiteit van Wenen, deze kracht te wijten is aan metaalatomen.


Wat is het schip van Theseus?

Plutarchus vertelt ons: "Het schip waarop Theseus met de jongeren voer en veilig terugkeerde, de galei met dertig roeispanen, werd door de Atheners bewaard tot de tijd van Demetrius Phalereus. Ze namen van tijd tot tijd het oude hout mee en plaats nieuwe en degelijke op hun plaats, zodat het vat een staande illustratie werd voor de filosofen in de gestelde kwestie van groei, sommigen verklaarden dat het hetzelfde bleef, anderen dat het niet hetzelfde vat was."

Veel filosofen, zoals prof. Jennifer Wang van Stanford University, hebben de neiging om het origineel van Plutarchus te vereenvoudigen tot de volgende vraag: als de Atheners die het schip van Theseus hadden gehouden als een monument voor de avonturen van de grote held, elke keer een plank van het schip moesten vervangen jaar en dat duizend jaar lang - op welk punt elk deel van het schip is vervangen - is het technisch gezien nog steeds het schip van Theseus?


Theseus - Geschiedenis

Commentaar: Er zijn enkele opmerkingen geplaatst over Theseus.

Vertaald door John Dryden

Als geografen verdringen Sosius zich langs de randen van hun kaarten met delen van de wereld die ze niet kennen, en voegen ze in de kantlijn toe dat daarachter niets anders ligt dan de zandwoestijnen vol wilde beesten, ongenaakbare moerassen, Scythische ijs, of een bevroren zee, dus in dit werk van mij, waarin ik de levens van de grootste mannen met elkaar heb vergeleken, zou ik, na die perioden te hebben doorlopen waartoe waarschijnlijk redeneren kunnen reiken en waar de echte geschiedenis voet aan de grond kan krijgen, heel goed zeggen van degenen die verder weg zijn: "Bovendien is er niets dan wonderen en verzinsels, de enige bewoners zijn de dichters en uitvinders van fabels, er is geen krediet, of zekerheid verder." Maar na het publiceren van een verslag van Lycurgus de wetgever en Numa de koning, dacht ik dat ik, niet zonder reden, zo hoog zou kunnen opstijgen als naar Romulus, omdat mijn geschiedenis zo dicht bij zijn tijd was gebracht. Gezien daarom bij mezelf-

"Wie zal ik zo'n groot man tegenover me stellen?
Of wie zijn er tegen? Wie is gelijk aan de plaats?" (zoals Aeschylus het uitdrukt), vond ik niemand zo geschikt als hij die de mooie en wijdverbreide stad Athene bevolkte, om in oppositie te komen met de vader van de onoverwinnelijke en beroemde stad Rome. Laten we hopen dat Fable zich, in wat zal volgen, zo zal onderwerpen aan de zuiverende processen van de Rede dat het het karakter krijgt van een exacte geschiedenis. als waarschijnlijk feit, zullen we smeken dat we openhartige lezers mogen ontmoeten, en degenen die met toegeeflijkheid de verhalen uit de oudheid zullen ontvangen.

Theseus leek mij in veel bijzonderheden op Romulus te lijken. Beiden, buiten het huwelijk geboren en van onzekere afkomst, hadden de reputatie van de goden te zijn voortgekomen.

'Beide krijgers die door de hele wereld zijn toegestaan.' Beiden verenigden met kracht van het lichaam een ​​gelijke geestkracht en van de twee beroemdste steden van de wereld, de ene bouwde Rome en de andere zorgde ervoor dat Athene bewoond werd. Beiden worden beschuldigd van de verkrachting van vrouwen, geen van beiden kon huiselijk ongeluk of jaloezie thuis vermijden, maar tegen het einde van hun leven zouden ze allebei grote odium hebben opgelopen bij hun landgenoten, als we tenminste de verhalen mogen nemen het minst als poëzie als onze gids naar de waarheid.

Het geslacht van Theseus, aan de zijde van zijn vader, stijgt zo hoog als naar Erectheus en de eerste bewoners van Attica. Aan de zijde van zijn moeder stamde hij af van Pelops. Want Pelops was de machtigste van alle koningen van Peloponnesus, niet zozeer door de grootheid van zijn rijkdom als wel door de veelheid van zijn kinderen, omdat hij vele dochters had uitgehuwelijkt aan opperhoofden en vele zonen op bevelhebbers had geplaatst in de omliggende steden. hem. Een van hen, genaamd Pittheus, de grootvader van Theseus, was gouverneur van de kleine stad van de Troezenians en had de reputatie van een man met de grootste kennis en wijsheid van zijn tijd, die toen, zo lijkt het, voornamelijk bestond uit ernstige spreuken, zoals de dichter Hesiodus kreeg zijn grote bekendheid door, in zijn boek Werken en dagen. En inderdaad, onder deze is er een die ze aan Pittheus toeschrijven, -

"Voor een vriend is het voldoende"
Een vastgestelde prijs", die ook Aristoteles noemt. En Euripides, door Hippolytus "geleerde van de heilige Pittheus" te noemen, toont de mening die de wereld over hem had. Aegeus, die kinderen begeerde en het orakel van Delphi raadpleegde, ontving het beroemde antwoord dat hem het gezelschap van een vrouw verbood vóór zijn terugkeer naar Athene. Maar omdat het orakel zo duister was om hem niet tevreden te stellen dat het hem duidelijk werd verboden, ging hij naar Troezen en deelde aan Pittheus de stem van de god mee, die op deze manier was, -

"Maak de voet van de wijnzak niet los, gij opperhoofd,
Totdat je weer naar Athene komt."

Pittheus profiteerde daarom van de onbekendheid van het orakel en overwon hem, het is niet zeker of hij door overreding of bedrog bij zijn dochter Aethra ligt. Aegeus, die wist dat zij met wie hij had gelegen de dochter van Pittheus was, en vermoedde dat ze bij hem zwanger was, liet een zwaard en een paar schoenen achter, verstopte ze onder een grote steen met een holte erin die precies bij hen paste en ging weg en liet haar er alleen kennis van nemen, en beval haar dat als ze een zoon zou baren die, wanneer hij op het landgoed van de man kwam, in staat zou zijn om de steen op te tillen en weg te nemen wat hij daar had achtergelaten, ze hem weg moest sturen hem met die dingen in alle geheimhouding en met bevelen aan hem zoveel mogelijk zijn reis voor iedereen te verbergen, want hij was zeer bang voor de Pallantidae, die voortdurend tegen hem in opstand kwamen, en verachtten hem vanwege zijn gebrek aan kinderen, zijzelf zijnde vijftig broers, allemaal zonen van Pallas.

Toen Aethra van een zoon werd verlost, zeggen sommigen dat hij onmiddellijk Theseus heette, van de penningen die zijn vader onder de steen had gelegd, anderen dat hij zijn naam later in Athene had gekregen, toen Aegeus hem erkende als zijn zoon. Hij werd opgevoed onder zijn grootvader Pittheus, en had een leraar en bediende over hem aangesteld, Connidas genaamd, aan wie de Atheners zelfs tot op dit moment, de dag voor het feest dat aan Theseus is gewijd, een ram offeren, en deze eer aan zijn herinnering op veel rechtvaardiger gronden dan aan Silanio en Parrhasius voor het maken van afbeeldingen en standbeelden van Theseus. Daar het toen een gewoonte was voor de Griekse jongeren om, bij hun eerste komst naar het landgoed van de mens, naar Delphi te gaan en de eerstelingen van hun haar aan de god te offeren, ging Theseus daar ook heen, en een plaats daar tot op de dag van vandaag heet nog Thesea , zoals gezegd, van hem. Hij knipte alleen het voorste deel van zijn hoofd, zoals Homer zegt dat de Abantes deden. En dit soort tonsuur was van hem, Theseus genaamd. De Abantes gebruikten het voor het eerst, niet in navolging van de Arabieren, zoals sommigen denken, noch van de Mysiërs, maar omdat ze een oorlogszuchtig volk waren, en gewend waren de gevechten te beëindigen, en vooral andere naties die gewend waren hand in hand te gaan, zoals Archilochus getuigt in deze verzen: -

"Slingers zullen niet wervelen, en er zullen niet veel pijlen vliegen,
Wanneer op de vlakte de strijd zich voegt, maar zwaarden,
Man tegen man, het dodelijke conflict proberen
Zoals de praktijk van de heren van Euboea is
Bekwaam met de speer.-"

Daarom hebben ze het op deze manier geknipt, zodat ze hun vijanden geen greep aan hun haar zouden geven. Ze schrijven ook dat dit de reden was waarom Alexander zijn bevelhebbers het bevel gaf om alle baarden van de Macedoniërs te scheren, als de gemakkelijkste houvast voor een vijand.

Aethra verborg enige tijd de ware afkomst van Theseus, en Pittheus gaf een rapport uit dat hij door Neptunus was verwekt, want de Troezenians betuigen Neptunus de hoogste verering. Hij is hun beschermgod aan hem offeren ze al hun eerstelingen, en ter ere van hem stempelen ze hun geld met een drietand.

Theseus vertoonde niet alleen een grote lichaamskracht, maar ook even moed, en een snelheid en een kracht van begrip, terwijl zijn moeder Aethra hem naar de steen leidde en hem informeerde wie zijn echte vader was, hem beval om vandaar de penningen te nemen die Aegeus was vertrokken, en zeilde naar Athene. Zonder enige moeite ging hij bij de steen staan ​​en tilde hem op, maar weigerde zijn reis over zee te ondernemen, hoewel dat veel veiliger was, en hoewel zijn moeder en grootvader hem smeekten om dat te doen. Want het was in die tijd erg gevaarlijk om over land te gaan op de weg naar Athene, geen enkel deel ervan was vrij van rovers en moordenaars. Die leeftijd bracht een soort mannen voort, met kracht van hand en snelheid van de voet en kracht van het lichaam, die het gewone tempo overtreffen en totaal niet in staat tot vermoeidheid, die echter van deze gaven van de natuur gebruik maakten voor geen goed of winstgevend doel voor de mensheid , maar zich verheugend en trots op zichzelf in onbeschaamdheid, en gebruikmakend van hun superieure kracht bij het uitoefenen van onmenselijkheid en wreedheid, en bij het grijpen, forceren en begaan van allerlei wandaden op alles wat in hun handen viel, alle respect voor anderen, alle gerechtigheid, dachten ze, alle rechtvaardigheid en menselijkheid, hoewel natuurlijk geprezen door gewone mensen, hetzij uit gebrek aan moed om verwondingen te begaan of uit angst om ze te ontvangen, maar bekommerden zich op geen enkele manier om degenen die sterk genoeg waren om voor zichzelf te winnen. Sommige hiervan vernietigde en sneed Hercules af tijdens zijn doorgang door deze landen, maar sommige ontsnapten aan zijn aandacht terwijl hij langskwam, vluchtten en verstopten zich, of werden door hem gespaard uit minachting voor hun verachtelijke onderwerping: en daarna viel Hercules in ongeluk, en, nadat hij Iphitus had gedood, trok hij zich terug in Lydia, en was daar lange tijd slaaf van Omphale, een straf die hij zichzelf had opgelegd voor de moord: toen genoot Lydia inderdaad grote vrede en veiligheid, maar in Griekenland en de landen eromheen kwamen weer tot leven en braken uit, terwijl er niemand was om hen te onderdrukken of te kastijden. Het was daarom een ​​zeer gevaarlijke reis om over land van Athene naar de Peloponnesus en Pittheus te reizen en hem een ​​exact verslag te geven van elk van de rovers en schurken, hun kracht en de wreedheid die ze gebruikten tegen alle vreemden, die Theseus probeerden over te halen om over zee te gaan . Maar het lijkt erop dat hij allang in het geheim was ontslagen door de glorie van Hercules, hem hoog in het vaandel had staan ​​en nooit meer tevreden was dan te luisteren naar iemand die verslag van hem gaf, vooral degenen die hem hadden gezien of waren geweest. aanwezig zijn bij elke actie of uitspraak van hem. Zodat hij helemaal in dezelfde staat van gevoel verkeerde als Themistocles na eeuwen, toen hij zei dat hij niet kon slapen voor de trofee van Miltiades en zo'n bewondering koesterde voor de deugd van Hercules, dat 's nachts zijn dromen allemaal van de acties van die held, en overdag bracht een voortdurende wedijver hem ertoe om hetzelfde te doen. Bovendien waren ze verwant, geboren uit neven en nichten - Duits. Want Aethra was de dochter van Pittheus, en Alcmena van Lysidice en Lysidice en Pittheus waren broer en zus, kinderen van Hippodamia en Pelops. Hij vond het daarom een ​​oneervolle zaak, en niet te verdragen, dat Hercules overal naar buiten zou gaan en zowel land als zee van slechte mensen zou zuiveren, en hijzelf zou vluchten voor de soortgelijke avonturen die hem feitelijk tegenkwamen en zijn bekende vader te schande maakte door een gemene vlucht over zee, en zijn ware niet te tonen als een goed bewijs van de grootsheid van zijn geboorte door nobele en waardige daden, zoals door het teken dat hij de schoenen en het zwaard met zich meebracht.

Met deze geest en deze gedachten kwam hij met een plan om niemand kwaad te doen, maar om zichzelf af te weren en zich te wreken van al diegenen die iets zouden moeten aanbieden. En allereerst, in een vast gevecht, doodde hij Periphetes, in de buurt van Epidaurus, die een knots voor zijn wapens gebruikte, en vandaar de naam Corynetes had, of de knuppeldrager die hem greep en hem verbood om zijn reis voort te zetten. Omdat hij tevreden was met de knuppel, nam hij het en maakte er zijn wapen van, terwijl hij het bleef gebruiken zoals Hercules deed de leeuwenhuid, op wiens schouders dat diende om te bewijzen hoe groot een beest hij had gedood en met hetzelfde doel droeg Theseus hem bij zich. deze club is inderdaad door hem overwonnen, maar nu in zijn handen, onoverwinnelijk.

Hij ging verder naar de landengte van Peloponnesus en doodde Sinnis, vaak de Bender of Pines genoemd, op dezelfde manier waarop hij zelf vele anderen eerder had vernietigd. En dit deed hij zonder de kunst van het buigen van deze bomen te hebben geoefend of ooit geleerd, om te laten zien dat natuurlijke kracht boven alle kunst is. Deze Sinnis had een dochter van opmerkelijke schoonheid en gestalte, Perigune genaamd, die, toen haar vader werd gedood, vluchtte en overal door Theseus werd gezocht en kwam op een plek die begroeid was met kreupelhout, struiken en aspergedoorn, daar, in een kinderlijke onschuldige manier, bad en smeekte hen, alsof ze haar begrepen, om haar onderdak te geven, met geloften dat als ze zou ontsnappen, ze ze nooit zou omhakken of verbranden. Maar Theseus riep haar en beloofde haar dat hij haar met respect zou gebruiken en haar geen kwaad zou doen, ze kwam naar voren en baarde hem te zijner tijd een zoon, Melanippus genaamd, maar was daarna getrouwd met Deioneus, de zoon van Eurytus, de Oechaliër, Theseus zelf gaf haar aan hem. Ioxus, de zoon van deze Melanippus, die werd geboren uit Theseus, vergezelde Ornytus in de kolonie die hij met zich meedroeg naar Caria, vanwaar het een familiegebruik is onder de mensen die Ioxids worden genoemd, zowel mannen als vrouwen, om nooit struiken of aspergedoorn, maar om ze te respecteren en te eren.

De Crommyonische zeug, die ze Phaea noemden, was een woest en formidabel wild beest, geenszins een te verachten vijand. Theseus doodde haar, met opzet zijn best deed om haar te ontmoeten en aan te vallen, zodat hij misschien niet al zijn grote heldendaden uit pure noodzaak zou lijken te verrichten, ook van mening dat het de rol van een dappere man was om schurken en slechte mensen wanneer ze door hen worden aangevallen, maar om de meer nobele wilde beesten op te sporen en te overwinnen. Anderen vertellen dat Phaea een vrouw was, een rover vol wreedheid en lust, die in Crommyon woonde, en haar de naam Sow had gekregen vanwege de vuilheid van haar leven en manieren, en daarna werd gedood door Theseus. Hij doodde ook Sciron, aan de grens van Megara, en wierp hem van de rotsen, omdat hij, zoals de meesten melden, een beruchte rover van alle passagiers was, en, zoals anderen toevoegen, gewend om, uit onbeschaamdheid en baldadigheid, zijn voeten uit te strekken naar vreemden die hen gebood hen te wassen, en terwijl ze dat deden, met een schop om ze van de rots de zee in te sturen. De schrijvers van Megara beweren echter, in tegenstelling tot het ontvangen rapport, en, zoals Simonides het uitdrukt, "vechtend met alle oudheid", dat Sciron noch een dief was, noch geweld pleegde, maar een bestraffing van dit alles, en de relatieve en vriend van goede en rechtvaardige mensen voor Aeacus, zeggen ze, werd ooit beschouwd als een man van de grootste heiligheid van alle Grieken en Cychreus, de Salaminian, werd in Athene geëerd met goddelijke aanbidding en de deugden van Peleus en Telamon waren niet onbekend bij iedereen. Nu was Sciron een schoonzoon van Cychreus, schoonvader van Aeacus en grootvader van Peleus en Telamon, die beiden zonen waren van Endeis, de dochter van Sciron en Chariclo. Het was daarom niet waarschijnlijk dat de beste van de mensen zouden deze allianties moeten aangaan met iemand die het slechtst was, door wederzijds te geven en te ontvangen wat van de grootste waarde en het meest dierbaar was voor hen. Volgens hun verhaal versloeg Theseus Sciron niet tijdens zijn eerste reis naar Athene, maar daarna, toen hij Eleusis, een stad van de Megariërs, innam, nadat hij Diocles, de gouverneur, had omzeild. Dat zijn de tegenstrijdigheden in dit verhaal. In Eleusis doodde hij Cercyon, de Arcadian, in een worstelwedstrijd. En een beetje verder, in Erineus, doodde hij Damastes, ook wel Procrustes genoemd, en dwong zijn lichaam tot de grootte van zijn eigen bed, zoals hij zelf gewend was te doen met alle vreemden, dit deed hij in navolging van Hercules, die altijd terugkeerde tegen zijn aanvallers hetzelfde soort geweld dat ze hem aanboden, offerden Busiris, doodden Antaeus in het worstelen, en Cycnus in een tweegevecht, en Termerus door zijn schedel in stukken te breken (vandaar, zeggen ze, komt het spreekwoord van "een Termeriaans onheil" ), want het lijkt erop dat Termerus passagiers die hij ontmoette vermoordde door met zijn hoofd tegen hen aan te rennen. En zo ging ook Theseus door met de bestraffing van slechte mannen, die hetzelfde geweld van hem ondergingen dat ze anderen hadden aangedaan, rechtvaardig lijdend op de manier van hun eigen onrecht.

Toen hij zijn reis voortzette en tot aan de rivier de Cephisus was gekomen, ontmoetten sommigen van het ras van de Phytalidae hem en salueerden hem, en op zijn verlangen om de zuiveringen te gebruiken, voerden ze ze volgens de gewoonte uit met alle gebruikelijke ceremoniën, en nadat hij verzoeningsoffers had gebracht aan de goden, nodigde hij hem uit en ontving hem in hun huis, een vriendelijkheid die hij tijdens zijn hele reis tot nu toe niet had ontmoet.

Op de achtste dag van Cronius, nu Hecatombaeon genoemd, arriveerde hij in Athene, waar hij de openbare aangelegenheden vol verwarring aantrof, en verdeeld in partijen en facties, ook Aegeus, en zijn hele privéfamilie, die onder dezelfde kwaal voor Medea zwoegen. , die uit Korinthe was gevlucht en Aegeus had beloofd hem door haar kunst in staat te stellen kinderen te krijgen, woonde bij hem. Ze was zich voor het eerst bewust van Theseus, die Aegeus nog niet kende, en aangezien hij al jaren vol jaloezie en achterdocht was en alles vreesde vanwege de factie die toen in de stad was, haalde ze hem gemakkelijk over om hem te doden door vergif op een banket, waarvoor hij als vreemdeling zou worden uitgenodigd. Toen hij naar het feest kwam, vond hij het niet gepast om zichzelf meteen te ontdekken, maar bereid om zijn vader de gelegenheid te geven hem voor het eerst te ontdekken, terwijl het vlees op tafel lag, trok hij zijn zwaard alsof hij van plan was ermee te snijden Aegeus, die het teken onmiddellijk herkende, gooide de beker met vergif neer, en, zijn zoon ondervragend, omhelsde hem, en nadat hij al zijn burgers had verzameld, bezat hij hem in het openbaar voor hen, die hem van hun kant graag ontvingen voor de roem van zijn grootsheid en moed en er wordt gezegd dat toen de beker viel, het gif daar werd gemorst waar nu de afgesloten ruimte in het Delphinium is, want op die plaats stond het huis van Aegeus en de figuur van Mercurius aan de oostkant van de tempel wordt de Mercurius van de poort van Aegeus genoemd.

De zonen van Pallas, die eerder stil waren in de verwachting het koninkrijk na de dood van Aegeus terug te krijgen, die zonder problemen waren zodra Theseus verscheen en als opvolger werd erkend, zeer kwalijk dat Aegeus eerst, een geadopteerde zoon van Pandion, en niet die helemaal niet verwant was aan de familie van Erechtheus, het koninkrijk zou bezitten, en dat na hem, Theseus, een bezoeker en vreemdeling, voorbestemd zou zijn om het op te volgen, in een openlijke oorlog uitbrak. En terwijl ze zich in twee compagnieën verdeelden, marcheerde het ene deel openlijk vanuit Sphettus, met hun vader, tegen de stad, het andere deel, zich verscholend in het dorp Gargettus, lag in een hinderlaag, met het plan om de vijand aan beide kanten aan te vallen. . Ze hadden een omroeper van de gemeente Agnus bij zich, Leos genaamd, die aan Theseus alle ontwerpen van de Pallantidae ontdekte. Hij viel onmiddellijk aan op degenen die in een hinderlaag lagen en sneed ze allemaal af na het nieuws waarvan Pallas en zijn compagnie vluchtten en werden verspreid.

Vandaar dat ze zeggen dat het de gewoonte is onder de mensen van de gemeente Pallene om geen huwelijken of allianties aan te gaan met de mensen van Agnus, noch toe te staan ​​dat de kreten in hun proclamaties de woorden uitspreken die in alle andere delen van het land worden gebruikt, Acouete Leoi (Hoort mensen), die het geluid van Leo haat vanwege het verraad van Leos.

Theseus, die ernaar verlangde om in actie te komen en er ook naar verlangde om zich populair te maken, verliet Athene om te vechten met de stier van Marathon, wat de inwoners van Tetrapolis geen klein kwaad deed. En nadat hij het had overwonnen, bracht hij het in triomf tot leven door de stad en offerde het daarna aan de Delphinische Apollo.Ook het verhaal van Hecale, dat ze Theseus tijdens deze expeditie ontving en vermaakte, lijkt niet helemaal van de waarheid te zijn, want de omliggende gemeenten, die op een bepaalde dag bijeenkwamen, brachten een offer dat zij Hecalesia noemden, aan Jupiter Hecaleius , en om Hecale te eren, die ze met een kleine naam Hecalene noemden, omdat ze, terwijl ze Theseus, die nog een behoorlijk jonge was, vermaakte, hem, zoals oude mensen doen, met soortgelijke vertederende verkleinwoorden aansprak en een gelofte had afgelegd om Jupiter voor hem toen hij ten strijde ging, dat, als hij veilig terugkeerde, ze daarvoor offers zou brengen, en sterven voordat hij terugkwam, kreeg ze deze eer als tegenprestatie voor haar gastvrijheid, door het bevel van Theseus, zoals Philochorus ons vertelt.

Niet lang daarna arriveerden voor de derde keer van Kreta de verzamelaars van de schatting die de Atheners hen bij de volgende gelegenheid betaalden. Androgeus was verraderlijk vermoord in de grenzen van Attica, en niet alleen Minos, zijn vader, bracht de Atheners in extreme nood door een eeuwige oorlog, maar de goden verwoestten ook hun land, zowel hongersnood als pestilentie waren zwaar op hen, en zelfs hun rivieren waren opgedroogd. Toen het orakel hen vertelde dat, als ze Minos zouden kalmeren en verzoenen, de toorn van de goden zou ophouden en ze zouden rusten van de ellende waaronder ze hebben gezwoegd, stuurden ze herauten, en met veel smeekbeden werden ze eindelijk verzoend en sloten ze een overeenkomst om elke negen jaar een eerbetoon van zeven jonge mannen en evenveel maagden naar Kreta te sturen, zoals de meeste schrijvers het erover eens zijn en het meest poëtische verhaal voegt eraan toe, dat de Minotaurus hen vernietigde, of dat ze in het labyrint ronddwaalden en geen mogelijke middelen vonden om eruit te komen, hebben ze daar jammerlijk hun leven beëindigd en dat deze Minotaurus was (zoals Euripides het heeft) -

"Een vermengde vorm waar twee vreemde vormen samenkwamen,
En verschillende naturen, stier en mens, werden samengevoegd." Maar Philochorus zegt dat de Kretenzers de waarheid hiervan in geen geval zullen toegeven, maar zeggen dat het labyrint slechts een gewone gevangenis was, die geen andere slechte kwaliteit had dan dat het de gevangenen beschermde. te ontsnappen, en dat Minos, nadat hij spelen ter ere van Androgeus had ingesteld, als beloning aan de overwinnaars deze jongeren gaf, die ondertussen in het labyrint werden vastgehouden en dat de eerste die in die spelen overwon een van de grootste was macht en gezag onder hen, genaamd Taurus, een man zonder barmhartig of zachtaardig karakter, die de Atheners die tot zijn prijs waren gemaakt op een trotse en wrede manier behandelde.Ook Aristoteles zelf, in het verslag dat hij geeft van de vorm van de regering van de Bottiaeërs, is duidelijk van mening dat de jongeren niet door Minos werden gedood, maar de rest van hun dagen in slavernij op Kreta doorbrachten, dat de Kretenzers, in vroegere tijden, om zichzelf vrij te spreken van een oude gelofte die ze hadden afgelegd, werden gebruikt om zend een het offeren van de eerstelingen van hun mannen aan Delphi, en dat enkele afstammelingen van deze Atheense slaven met hen werden vermengd en onder hen werden gestuurd, en, niet in staat om daar in hun levensonderhoud te voorzien, daarvandaan vertrokken, eerst naar Italië, en zich vestigden in Japygia vandaar dat ze naar Thracië vertrokken en Bottiaeërs werden genoemd en dat dit de reden is waarom, in een bepaald offer, de Bottiaean-meisjes een hymne zingen die begint met Laten we naar Athene gaan. Dit kan ons laten zien hoe gevaarlijk het is om de vijandigheid op de hals te halen van een stad die de meesteres is van welsprekendheid en zang. Want er werd altijd slecht over Minos gesproken en hij werd altijd voorgesteld als een zeer slechte man, in de Atheense theaters hielp Hesiodus hem niet door hem "de meest koninklijke Minos" te noemen, noch Homerus, die hem "de vertrouwde vriend van Jupiter" noemde, kregen de tragedieschrijvers des te beter, en vanaf het uitkijkpunt van het podium stortte hij zich smadelijk op hem neer, als een man van wreedheid en geweld, terwijl hij in feite een koning en een wetgever lijkt te zijn geweest, en Rhadamanthus, een rechter onder hem, het uitvoeren van de statuten die hij heeft ingesteld.

Nu, toen de tijd van de derde schatting was aangebroken en de vaders die jonge mannen voor hun zonen hadden, door het lot moesten kiezen voor degenen die zouden worden gestuurd, ontstond er onder het volk nieuwe ontevredenheid en beschuldigingen tegen Aegeus. , die vol verdriet en verontwaardiging waren dat hij die de oorzaak was van al hun ellende de enige persoon was die vrijgesteld was van de straf en zijn koninkrijk aannam en vereffende met een bastaard en buitenlandse zoon, hij dacht niet aan hun armoede en verlies, niet van bastaarden, maar wettige kinderen. Deze dingen raakten Theseus, die het meende, maar niet om het lijden van zijn medeburgers te veronachtzamen, maar er juist aan deel te nemen, zichzelf opofferde voor iemand zonder veel. Al het andere werd getroffen door bewondering voor de nobelheid en met liefde voor de goedheid van de daad en Aegeus, na gebeden en smeekbeden, vond hem onbuigzaam en niet te overtuigen, ging door met het kiezen van de rest door het lot. Hellanicus vertelt ons echter dat de Atheners de jonge mannen en maagden niet door het lot stuurden, maar dat Minos zelf altijd kwam om zijn eigen keuze te maken, en zich vóór alle anderen op Theseus wierp volgens de voorwaarden die tussen hen waren overeengekomen, namelijk , dat de Atheners hen van een schip zouden voorzien en dat de jonge mannen die met hem zouden varen geen oorlogswapens zouden dragen, maar dat als de Minotaurus werd vernietigd, de schatting zou ophouden.

Bij de twee eerdere gelegenheden van het betalen van de schatting, zonder hoop op veiligheid of terugkeer, stuurden ze het schip met een zwart zeil, als een onvermijdelijke vernietiging, maar nu moedigde Theseus zijn vader aan, en sprak hij zeer over zichzelf, als zelfverzekerd dat hij de Minotaurus zou doden, gaf hij de piloot een ander zeil, dat wit was, en gebood hem, toen hij terugkeerde, als Theseus veilig was, daarvan gebruik te maken, maar zo niet, om met de zwarte te zeilen en rond te hangen dat teken van zijn ongeluk. Simonides zegt dat het zeil dat Aegeus aan de loods afleverde niet wit was, maar...

"Scharlaken, in de sappige bloei
Van de levende eikenboom doordrenkt," en dat dit het teken van hun ontsnapping zou zijn. Phereclus, de zoon van Amarsyas, was volgens Simonides de piloot van het schip. Maar Philochorus zegt dat Theseus hem door Scirus had gestuurd, vanuit Salamis, Het was vervelend om zijn stuurman te zijn en Phaeax zijn uitkijk op de boeg, aangezien de Atheners zich nog niet op navigatie hebben toegelegd en dat Scirus dit deed omdat een van de jonge mannen, Menesthes, de zoon van zijn dochter was en dit de kapellen van Nausithous en Phaeax, gebouwd door Theseus in de buurt van de tempel van Scirus, bevestigen. Hij voegt er ook aan toe dat het feest genaamd Cybernesia ter ere van hen was. Het lot wordt geworpen, en Theseus heeft uit het Prytaneum degenen ontvangen op wie het viel , ging hij naar het Delphinium en bracht Apollo voor hen een offer van het insigne van zijn smekeling, dat een tak van een gewijde olijfboom was, met witte wol eromheen gebonden.

Nadat hij aldus zijn toewijding had verricht, ging hij naar zee, de zesde dag van Munychion, op welke dag zelfs tot op deze tijd de Atheners hun maagden naar dezelfde tempel sturen om smeekbeden tot de goden te doen. Verder wordt gemeld dat hij door het orakel van Delphi het bevel kreeg om Venus tot zijn gids te maken en haar aan te roepen als de metgezel en leidster van zijn reis en dat, terwijl hij een geit aan haar offerde aan de kust, het werd plotseling veranderd in een hij, en om deze reden had die godin de naam Epitragia.

Toen hij op Kreta aankwam, zoals de meeste historici uit de oudheid en ook dichters ons vertellen, kreeg hij een idee van een draad die hem was gegeven door Ariadne, die verliefd op hem was geworden, en werd hij door haar geïnstrueerd hoe hij die moest gebruiken om te dirigeren. hem door de kronkels van het labyrint, hij ontsnapte eruit en doodde de Minotaurus, en zeilde terug, met Ariadne en de jonge Atheense gevangenen mee. Phercydes voegt eraan toe dat hij gaten in de bodem van de Kretenzische schepen boorde om hun achtervolging te belemmeren. Demon schrijft dat Taurus, de hoofdkapitein van Minos, door Theseus werd gedood aan de monding van de haven, in een zeegevecht terwijl hij op weg was naar Athene. Maar Philochorus geeft ons het verhaal als volgt: dat bij het begin van de jaarlijkse spelen door koning Minos, werd verwacht dat Stier de prijs zou wegdragen, zoals hij eerder had gedaan, en dat hij de eer zeer misgunde. Zijn karakter en manieren maakten zijn macht hatelijk, en hij werd bovendien beschuldigd van te nauwe bekendheid met Pasiphae, om welke reden, toen Theseus het gevecht wenste, Minos onmiddellijk gehoorzaamde. En daar het op Kreta de gewoonte was dat ook de vrouwen werden toegelaten tot het zien van deze spelen, werd Ariadne, die aanwezig was, getroffen met bewondering voor de mannelijke schoonheid van Theseus, en de kracht en toespraak die hij toonde in de strijd, overwinnen van alles wat hij tegenkwam. Ook Minos, die buitengewoon tevreden over hem was, vooral omdat hij Taurus had omvergeworpen en te schande had gemaakt, gaf vrijwillig de jonge gevangenen aan Theseus over en schonk het eerbetoon aan de Atheners. Clidemus geeft een eigenaardig relaas, zeer ambitieus, en begint een lange weg terug: dat het een decreet was waarmee heel Griekenland instemde, dat geen enkel vaartuig van welke plaats dan ook, dat meer dan vijf personen bevat, zou mogen varen, alleen Jason uitgezonderd , die kapitein werd van het grote schip Argo, om rond te zeilen en de zee van piraten af ​​te speuren. Maar toen Daedalus van Kreta was ontsnapt en over zee naar Athene vloog, achtervolgde Minos hem, in strijd met dit bevel, met zijn oorlogsschepen, werd door een storm op Sicilië gedwongen en daar eindigde zijn leven. Na zijn overlijden zond Deucalion, zijn zoon, die een ruzie met de Atheners wenste, naar hen toe en eiste dat ze Daedalus aan hem zouden overleveren, en dreigde bij hun weigering om alle jonge Atheners die zijn vader als gijzelaars had ontvangen ter dood te brengen. uit de stad. Op dit boze bericht beantwoordde Theseus een heel vriendelijk antwoord, waarbij hij zichzelf verontschuldigde dat hij Daedalus, die bijna familie van hem was, niet kon uitleveren, aangezien hij zijn neef-Duitser was, en zijn moeder Merope was, de dochter van Erechtheus. Ondertussen bereidde hij in het geheim een ​​marine voor, een deel ervan thuis nabij het dorp van de Thymoetadae, een plaats zonder toevlucht, en ver van alle gemeenschappelijke wegen, het andere deel door middel van zijn grootvader Pittheus in Troezen, zodat zijn ontwerp zou kunnen met de grootste geheimhouding worden uitgevoerd. Zodra zijn vloot gereed was, zette hij koers, met Daedalus en andere ballingen van Kreta als gidsen bij zich en geen van de Kretenzers die enige kennis van zijn komst had, maar zich voorstelde toen ze zijn vloot zagen dat ze vrienden en eigen schepen, maakte hij zich spoedig meester van de haven, en onmiddellijk daalde hij af, bereikte Gnossus voordat hij op de hoogte was van zijn komst, en, in een strijd voor de poorten van het labyrint, bracht hij Deucalion en al zijn bewakers naar het zwaard . De regering viel daardoor op Ariadne, hij sloot een verbond met haar, nam de gevangenen van haar op en bekrachtigde een eeuwige vriendschap tussen de Atheners en de Kretenzers, met wie hij onder ede verloofde nooit meer een oorlog met Athene te beginnen.

Er zijn nog vele andere tradities over deze dingen, en evenveel over Ariadne, die allemaal niet met elkaar in overeenstemming zijn. Sommigen vertellen dat ze zichzelf ophing, verlaten door Theseus. Anderen dat ze door zijn matrozen naar het eiland Naxos werd gebracht en getrouwd met Oenarus, priester van Bacchus, en dat Theseus haar verliet omdat hij verliefd werd op een ander...

"Want Aegle's liefde brandde in zijn borst een vers waarvan Hereas, de Megariaan, zegt dat het vroeger in de werken van de dichter Hesiodus stond, maar door Pisistratus werd uitgegeven, op dezelfde manier als hij eraan toevoegde in Homerus' Opwekking van de doden, om de Atheners tevreden te stellen, de lijn-

'Theseus, Pirithous, machtige godenzoon.' Anderen zeggen dat Ariadne ook zonen had van Theseus, Oenopion en Staphylus en onder hen is de dichter Ion van Chios, die schrijft over zijn eigen geboortestad-

'Die ooit Oenopion, de zoon van Theseus, heeft gebouwd.' Maar de beroemdste van de legendarische verhalen die iedereen (zoals ik mag zeggen) in zijn mond heeft. In Paeon, de Amathusian, wordt echter een verhaal gegeven dat afwijkt van de rest. Want hij schrijft dat Theseus, door een storm voortgedreven op het eiland Cyprus, en Ariadne aan boord hebbend, groot met een kind, en buitengewoon ontredderd door het rollen van de zee, haar aan land zette en haar daar alleen liet, om keerde terug en hielp het schip, toen plotseling een hevige wind hem weer naar zee voerde. Dat de vrouwen van het eiland Ariadne heel vriendelijk ontvingen en alles deden wat ze konden om haar verdriet dat ze achterliet te troosten en te verlichten. Dat ze vriendelijke brieven vervalsten en aan haar bezorgden, zoals verzonden door Theseus, en, toen ze bevallen was, ijverig waren om haar alle noodzakelijke diensten te verlenen, maar dat ze stierf voordat ze kon worden afgeleverd, en eervol werd begraven. Dat kort nadat Theseus terugkeerde en zwaar getroffen werd door haar verlies, en bij zijn vertrek een som geld achterliet onder de mensen van het eiland, hen beval een offer aan Ariadne te brengen en twee kleine afbeeldingen liet maken en aan haar opdragen, een van zilver en de andere van messing. Bovendien, dat ze op de tweede dag van Gorpiaeus, die heilig is voor Ariadne, deze ceremonie houden onder hun offers, om een ​​jongeling te laten liggen en met zijn stem en gebaar de pijnen van een barende vrouw te vertegenwoordigen en die de Amathusianen de bos waarin ze haar graf laten zien, het bos van Venus Ariadne.

In tegenstelling tot dit verhaal, schrijven enkele van de Naxiërs dat er twee Minoses en twee Ariadnes waren, van wie er één, naar men zegt, getrouwd was met Bacchus, op het eiland Naxos, en de kinderen Staphylus en zijn broer baarde, maar dat de andere , van latere leeftijd, werd door Theseus weggedragen, en daarna door hem verlaten, trok hij zich terug naar Naxos, met haar verpleegster Corcyna, wiens graf ze nog tonen. Dat deze Ariadne daar ook stierf en door het eiland werd aanbeden, maar op een andere manier dan de eerste, want haar dag wordt gevierd met algemene vreugde en feestvreugde, maar alle offers die aan de laatste worden gebracht, gaan gepaard met rouw en somberheid.

Nu ging Theseus, bij zijn terugkeer van Kreta, naar Delos, en nadat hij aan de god van het eiland had geofferd, wijdde hij aan de tempel het beeld van Venus dat Ariadne hem had gegeven, en danste hij met de jonge Atheners een dans die, ter herinnering van hem, zeggen ze, wordt nog steeds bewaard onder de inwoners van Delos, bestaande uit bepaalde afgemeten wendingen en kronkels, imitatie van de kronkels en kronkels van het labyrint. En deze dans, zoals Dicaearchus schrijft, wordt bij de Deliërs de Kraanvogel genoemd. Dit danste hij rond het Ceratonische altaar, zo genoemd omdat het bestaat uit hoorns die vanaf de linkerkant van het hoofd zijn genomen. Ze zeggen ook dat hij spelen in Delos instelde, waar hij de eerste was die de gewoonte begon om de overwinnaars een palm te geven.

Toen ze bij de kust van Attica waren aangekomen, was de vreugde over het gelukkige succes van hun reis zo groot dat noch Theseus zelf, noch de loods eraan herinnerde het zeil uit te hangen, wat het teken van hun veiligheid had moeten zijn voor Aegeus, die, in wanhoop bij het zien, wierp hij zich voorover van een rots en kwam om in de zee. Maar toen Theseus in de haven van Phalerum was aangekomen, bracht hij daar de offers die hij de goden had gezworen bij zijn vertrek op zee, en stuurde een heraut naar de stad om het nieuws van zijn veilige terugkeer te brengen. Bij zijn binnenkomst trof de heraut de mensen aan die voor het grootste deel vol verdriet waren om het verlies van hun koning, anderen, zoals men wel mag geloven, als vol vreugde over de tijding die hij bracht, en enthousiast om hem te verwelkomen en hem te kronen met slingers voor zijn goede nieuws, dat hij inderdaad accepteerde, maar hing ze aan de staf van zijn heraut en keerde aldus terug naar de kust voordat Theseus zijn plengoffer aan de goden had beëindigd, bleef hij apart uit angst om de heilige riten te verstoren, maar zodra het plengoffer was geëindigd, ging op en vertelde de dood van de koning, bij het horen daarvan, met grote klaagzangen en een verward tumult van verdriet, renden ze met alle haast naar de stad. En vandaar, zeggen ze, komt het dat op deze dag, op het feest van Oschophoria, de heraut niet wordt gekroond, maar zijn staf, en dat iedereen die aanwezig is bij het plengoffer eleleu, iou, iou uitroept, waarvan de eerste verwarde klanken worden gewoonlijk gebruikt door mannen die haast hebben, of bij een triomf, de andere is eigen aan mensen in consternatie of wanorde van geest.

Theseus betaalde, na de begrafenis van zijn vader, zijn geloften aan Apollo op de zevende dag van Pyanepsion, want op die dag maakten de jongeman die veilig met hem terugkeerde van Kreta hun intrede in de stad. Ze zeggen ook dat de gewoonte om op dit feest de polsslag te koken, hiervandaan is afgeleid, omdat de jonge mannen die ontsnapten, alles wat er over was van hun provisie bij elkaar sprokkelden, het in één gemeenschappelijke pot kookten, er zich van tegoed deden en aten. het allemaal samen. Daarom dragen ze ook in processie een olijftak die met wol is omwikkeld (zoals ze toen gebruikten in hun smeekbeden), die ze Eiresione noemden, bekroond met allerlei soorten fruit, om aan te geven dat schaarste en onvruchtbaarheid waren opgehouden, zingend in hun processie dit lied: -

"Eiresione brengt vijgen en Eiresione brengt broden
Breng ons boney in pints, en olie om op onze lichamen te wrijven,
En een sterke fles wijn, voor iedereen om zacht naar bed te gaan." Hoewel sommigen van mening zijn dat deze ceremonie wordt bewaard ter nagedachtenis aan de Heraclidae, die aldus werden vermaakt en opgevoed door de Atheners. Maar de meesten zijn van mening dat we hierboven hebben gegeven.

Het schip waarop Theseus en de jeugd van Athene terugkeerden, had dertig riemen en werd door de Atheners bewaard tot in de tijd van Demetrius Phalereus, want ze namen de oude planken weg toen ze vergaan, en plaatsten er nieuw en sterker hout voor in de plaats. in zoverre dat dit schip onder de filosofen een blijvend voorbeeld werd, voor de logische kwestie van dingen die de ene kant beweren dat het schip hetzelfde bleef en de andere beweerde dat het niet hetzelfde was.

Het feest genaamd Oschophoria, of het feest van de takken, dat tot op de dag van vandaag de Atheners vieren, werd toen voor het eerst ingesteld door Theseus. Want hij nam niet het volledige aantal maagden mee dat door het lot moest worden weggevoerd, maar koos twee jongelingen uit zijn kennis uit, met mooie en vrouwelijke gezichten, maar met een mannelijke en voorwaartse geest, en die door veelvuldige baden en het vermijden van de hitte en verschroeiing van de zon, met een constant gebruik van alle zalven en wassingen en jurken die dienen om het hoofd te versieren of de huid glad te maken of de teint te verbeteren, op een manier die ze veranderde van wat ze voorheen waren, en nadat hij hen verder had geleerd de stem, de houding en de gang van maagden te vervalsen, zodat er niet het minste verschil kon worden waargenomen, plaatste hij ze, door niemand ontdekt, in het aantal Atheense dienstmeisjes die voor Kreta waren ontworpen. Bij zijn terugkeer leidden hij en deze twee jongeren een plechtige processie, in dezelfde gewoonte die nu wordt gedragen door degenen die de wijnranken dragen.Die takken dragen ze ter ere van Bacchus en Ariadne, omwille van hun verhaal dat ze eerder vertelden of liever omdat ze toevallig terugkeerden in de herfst, de tijd van het oogsten van de druiven. De vrouwen, die zij Deipnopherae of avondmaalsdragers noemen, worden bij deze ceremonies meegenomen en helpen bij het offeren, ter nagedachtenis en imitatie van de moeders van de jonge mannen en maagden op wie het lot viel, want zo renden zij rond en brachten brood en vlees aan hun kinderen en omdat de vrouwen toen hun zonen en dochters vele verhalen en verhalen vertelden, om hen te troosten en te bemoedigen onder het gevaar dat ze liepen, is het nog steeds de gewoonte dat op dit feest oude fabels en verhalen werden verteld. Voor deze bijzonderheden zijn we schatplichtig aan de geschiedenis van Demon. Er werd toen een plaats gekozen en daarin werd een tempel opgericht voor Theseus, en de families waaruit de schatting van de jongeling werd verzameld, werden aangesteld om belasting te betalen aan de tempel voor offers aan hem. En het huis van de Phytalidae had het toezicht op deze offers, Theseus deed ze die eer als beloning voor hun vroegere gastvrijheid.

Nu, na de dood van zijn vader Aegeus, vormde hij in zijn geest een groot en wonderbaarlijk plan, verzamelde hij alle inwoners van Attica in één stad en maakte hen één volk van één stad, terwijl ze voorheen verspreid leefden en niet gemakkelijk te monteren op een zaak voor het algemeen belang. Ja, er ontstonden vaak meningsverschillen en zelfs oorlogen tussen hen, die hij door zijn overtuigingen verzachtte, gaande van gemeente tot gemeente en van stam tot stam. En degenen met een meer persoonlijke en gemene toestand die zulke goede adviezen gemakkelijk omarmden, beloofde aan degenen met meer macht een gemenebest zonder monarchie, een democratie of volksregering, waarin hij alleen zou worden voortgezet als hun commandant in de oorlog en de beschermer van hun wetten, terwijl al het andere gelijkelijk onder hen was verdeeld - en bracht op deze manier een deel ervan naar zijn voorstel. De rest, die zijn macht vreesde, die al zeer formidabel was geworden, en zijn moed en vastberadenheid kende, verkoos zich liever te laten overreden dan tot gehoorzaamheid te dwingen. Hij ontbond toen alle afzonderlijke staatshuizen, raadszalen en magistraten, en bouwde één gemeenschappelijk staatshuis en raadszaal op de plaats van de huidige bovenstad, en gaf de naam Athene aan de hele staat, waarbij hij een gemeenschappelijk feest en offer regelde. , die hij Panathenaea noemde, of het offer van alle verenigde Atheners. Hij stelde ook een ander offer in genaamd Metoecia, of Feest van Migratie, dat nog steeds gevierd wordt op de zestiende dag van Hecatombaeon. Toen legde hij, zoals hij had beloofd, zijn koninklijke macht neer en ging verder met het bestellen van een gemenebest, en begon dit grote werk niet zonder advies van de goden. Omdat hij het orakel van Delphi had gestuurd om het fortuin van zijn nieuwe regering en stad te raadplegen, ontving hij dit antwoord:

"Zoon van de Pitthean meid,
Aan uw stad de voorwaarden en het lot,
Mijn vader geeft van vele staten.
Wees niet angstig of bang
De blaas zal niet nalaten te zwemmen
Op de golven die hem omringen." Welk orakel, zeggen ze, een van de sibyllen lang daarna herhaalde zich op een bepaalde manier voor de Atheners, in dit vers: -

"De blaas kan gedompeld zijn, maar niet verdrinken." Nog verder van plan om zijn stad uit te breiden, nodigde hij alle vreemdelingen uit om te komen en te genieten van gelijke voorrechten als de inboorlingen, en er wordt gezegd dat de gebruikelijke vorm: Kom hier, alle mensen, de woorden waren die Theseus uitsprak toen hij aldus een gemenebest, in zekere zin, voor alle naties. Toch liet hij niet toe dat zijn staat, door de promiscue menigte die binnenstroomde, in verwarring werd gebracht en hij vertrok zonder enige orde of graad, maar hij was de eerste die het Gemenebest verdeelde in drie verschillende rangen, de edelen, de landbouwers en ambachtslieden. Aan de adel droeg hij de zorg voor religie, de keuze van magistraten, het onderwijzen en uitvaardigen van de wetten, en interpretatie en leiding in alle heilige zaken op, de hele stad werd als het ware gereduceerd tot een exacte gelijkheid, de edelen die de rust in eer, de pachters in winst, en de handwerkslieden in aantal. En dat Theseus de eerste was die, zoals Aristoteles zegt, uit een neiging tot volksregering afscheid nam van de koninklijke macht, lijkt Homerus ook te getuigen in zijn catalogus van de schepen, waar hij de naam People aan de Atheners geeft. enkel en alleen.

Hij muntte ook geld, en stempelde het met het beeld van een os, hetzij ter nagedachtenis aan de Marathonian stier, of aan Taurus, die hij overwon, of anders om zijn mensen in gedachten te houden om veeteelt te volgen en uit deze munt kwam de uitdrukking zo vaak voor bij de Grieken, van een ding dat tien of honderd ossen waard is. Hierna ging hij met Megara naar Attica en richtte die beroemde pilaar op de landengte op, die een inscriptie draagt ​​van twee regels, die de grenzen aangeven van de twee landen die daar samenkomen. Aan de oostzijde is de inscriptie,-

"Peloponnesus daar, Ionia hier" en aan de westkant, -

"Peloponnesus hier, Ionia daar." Hij stelde ook de spelen in, in navolging van Hercules, omdat hij ambitieus was dat zoals de Grieken, door de benoeming van die held, de Olympische spelen ter ere van Jupiter vierden, zo door zijn instelling, ze de Isthmische zouden zouden vieren ter ere van Neptunus. Want degenen die er eerder waren, opgedragen aan Melicerta, werden 's nachts privé opgevoerd en hadden meer de vorm van een religieuze ritus dan van een open spektakel of openbaar feest. Er zijn sommigen die zeggen dat de Isthmische spelen voor het eerst werden ingesteld ter nagedachtenis aan Sciron, waardoor Theseus boete deed voor zijn dood, vanwege de nauwe verwantschap tussen hen, Sciron is de zoon van Canethus en Heniocha, de dochter van Pittheus, hoewel anderen schrijf dat Sinnis, en niet Sciron, hun zoon was, en dat deze spelen tot zijn eer, en niet tot die van de ander, door Theseus waren verordend. Tegelijkertijd sloot hij een overeenkomst met de Korinthiërs, dat zij degenen die uit Athene naar de viering van de Isthmische spelen kwamen, evenveel ruimte van eer voor de rest zouden geven om het spektakel binnen te aanschouwen, als het zeil van het schip dat ze daarheen uitgerekt tot zijn volle omvang, konden dekken, zo hebben Hellanicus en Andro van Halicarnassus vastgesteld.

Betreffende zijn reis naar de Euxine Zee, schrijven Philochorus en enkele anderen dat hij het met Hercules heeft gehaald, hem zijn dienst aanbood in de oorlog tegen de Amazones, en dat Antiope hem had gegeven als beloning voor zijn dapperheid, maar het grootste aantal, van wie Pherecydes, Hellanicus en Herodorus schrijven dat hij deze reis vele jaren na Hercules maakte, met een marine onder zijn eigen bevel, en de Amazone gevangen nam - het meest waarschijnlijke verhaal, want we lezen niet dat een andere, van al degenen die vergezelde hem in deze actie, nam elke Amazon-gevangene. Bion voegt eraan toe dat hij, om haar te pakken te krijgen, bedrog moest gebruiken en weg moest vliegen voor de Amazones, zegt hij, omdat hij van nature mannen liefheeft, Theseus zo ver verwijderd was van het vermijden van Theseus toen hij hun kusten aanraakte, dat ze hem geschenken naar zijn maar nadat hij Antiope, die hen had gebracht, had uitgenodigd om aan boord te komen, zette hij onmiddellijk koers en voerde haar weg. Een schrijver genaamd Menecrates, die de geschiedenis van Nice in Bithynië schreef, voegt eraan toe dat Theseus, met Antiope aan boord van zijn schip, enige tijd over die kusten voer, en dat er in hetzelfde schip drie jonge mannen van Athene waren, die hem vergezelden op deze reis, alle broers, wier namen Euneos, Thoas en Soloon waren. De laatste van hen werd wanhopig verliefd op Antiope en, aan de aandacht van de rest ontsnappend, onthulde ze het geheim alleen aan een van zijn meest intieme kennissen, en nam hem in dienst om zijn passie aan Antiope te onthullen. Ze verwierp zijn pretenties met een zeer positieve ontkenning , maar behandelde de zaak met veel zachtheid en discretie, en klaagde Theseus niet aan over wat er was gebeurd, maar Soloon, die wanhopig was, sprong in een rivier in de buurt van de kust en verdronk zichzelf. Zodra Theseus op de hoogte was van zijn dood, en zijn ongelukkige liefde die de oorzaak was, was hij buitengewoon bedroefd, en op het hoogtepunt van zijn verdriet kwam een ​​orakel in zijn geest dat hij eerder in Delphi had ontvangen, want hij de priesteres van Apollo Pythius had bevolen dat hij, waar in een vreemd land hij het meest bedroefd was en onder de grootste kwelling verkeerde, daar een stad zou bouwen en enkele van zijn volgelingen zou achterlaten als gouverneurs van die plaats. Om deze reden stichtte hij daar een stad, die hij naar de naam Apollo noemde, Pythopolis, en ter ere van de ongelukkige jeugd noemde hij de rivier die er langs stroomt Soloon, en liet de twee overgebleven broers met de zorg toevertrouwd. van de regering en wetten, zich bij hen voegend Hermus, een van de adel van Athene, van wie een plaats in de stad het Huis van Hermus wordt genoemd, hoewel het door een fout in het accent is genomen voor het Huis van Hermes of Mercurius , en de eer die was bedoeld voor de held, overgedragen aan de god.

Dit was de oorsprong en oorzaak van de Amazone-invasie van Attica, die geen geringe of vrouwelijke onderneming lijkt te zijn geweest. Want het is onmogelijk dat ze hun kamp in de stad zouden hebben geplaatst en zich in de buurt van de Pnyx en de heuvel genaamd Museum hadden gevoegd, tenzij ze, nadat ze eerst het omringende land hadden veroverd, zo ongestraft naar de stad waren opgeschoven. Dat ze zo'n lange reis over land hebben gemaakt en de Cimmerische Bosporus zijn gepasseerd, wanneer ze bevroren zijn, zoals Hellanicus schrijft, is moeilijk te geloven. Dat ze allemaal hun kamp opsloegen, behalve in de stad, staat vast en kan voldoende worden bevestigd door de namen die de plaatsen hier nog hebben, en de graven en monumenten van degenen die in de strijd zijn gesneuveld. Toen beide legers in zicht waren, was er een lange pauze en twijfel aan beide kanten, wat uiteindelijk de eerste aanval zou moeten geven. Theseus, nadat hij aan Fear had geofferd, in gehoorzaamheid aan het bevel van een orakel dat hij had ontvangen, gaf hen de strijd en dit gebeurde in de maand Boedromion, waarin tot op de dag van vandaag de Atheners het Boedromia-feest vieren. Clidemus, die zeer indirect wenste te zijn, schrijft dat de linkervleugel van de Amazones zich bewoog naar de plaats die nog Amazonium wordt genoemd en de rechter naar de Pnyx, nabij Chrysa, dat met deze vleugel de Atheners, die van achter het museum kwamen, zich bezighielden, en dat de graven van de gesneuvelden te zien zijn in de straat die leidt naar de poort genaamd de Piraic, bij de kapel van de held Chalcodon en dat hier de Atheners werden weggejaagd en voor de vrouwen uitgaf, zover als naar de tempel van de Furiën, maar toen er nieuwe voorraden binnenkwamen van het Palladium, Ardettus en het Lyceum, bestormden ze hun rechtervleugel en sloegen ze terug in hun tenten, waarbij een groot aantal Amazones werd gedood. Eindelijk, na vier maanden, werd een vrede tussen hen gesloten door de tussenkomst van Hippolyta (want zo noemt deze historicus de Amazone met wie Theseus trouwde, en niet Antiope), hoewel anderen schrijven dat ze met een pijl door Molpadia werd gedood, terwijl ze vocht aan de zijde van Theseus, en dat de pilaar die bij de tempel van de Olympische aarde staat, ter ere van haar werd opgericht. Het is ook niet verwonderlijk dat in gebeurtenissen van een dergelijke oudheid de geschiedenis in wanorde zou zijn. Want inderdaad wordt ons ook verteld dat die van de Amazones die gewond waren door Antiope persoonlijk naar Chalcis werden gestuurd, waar velen door haar zorg herstelden, maar sommigen die stierven werden daar begraven op de plaats die tot nu toe Amazonium wordt genoemd. Dat deze oorlog echter door een verdrag werd beëindigd, blijkt zowel uit de naam van de plaats die grenst aan de tempel van Theseus, genaamd, uit de plechtige eed die daar is afgelegd, Horcomosium, en ook uit het oude offer dat vroeger werd gevierd aan de Amazones de dag voor het feest van Theseus. De Megarianen tonen ook een plek in hun stad waar enkele Amazones werden begraven, op de weg van de markt naar een plaats genaamd Rhus, waar het gebouw in de vorm van een ruit staat. Er wordt ook gezegd dat anderen van hen werden gedood in de buurt van Chaeronea en begraven in de buurt van het riviertje dat vroeger Thermodon heette, maar nu Haemon, waarvan een verslag wordt gegeven in het leven van Demosthenes. Verder blijkt dat de doortocht van de Amazones door Thessalië niet zonder tegenstand verliep, want er zijn nog veel graven van hen getoond in de buurt van Scotussa en Cynoscephalae.

Dit is zoveel als de moeite waard is om te vertellen over de Amazones. Voor het verslag dat de auteur van het gedicht genaamd de Theseid geeft van deze opkomst van de Amazones, hoe Antiope, om zich te wreken op Theseus omdat hij haar weigerde en met Phaedra trouwde, de stad aantrof met haar stoet Amazones, die Hercules doodde, is duidelijk niets anders dan fabel en uitvinding. Het is inderdaad waar dat Theseus met Phaedra trouwde, maar dat was na de dood van Antiope, bij wie hij een zoon kreeg die Hippolytus heette, of, zoals Pindar schrijft, Demophon. De rampen die Phaedra en deze zoon overkwamen, aangezien geen van de historici de tragische dichters die over hen hebben geschreven, hebben tegengesproken, moeten we veronderstellen dat ze zijn gebeurd zoals ze uniform worden weergegeven.

Er zijn ook andere tradities van de huwelijken van Theseus, noch eervol in hun gelegenheden, noch gelukkig in hun gebeurtenissen, die toch nooit werden vertegenwoordigd in de Griekse toneelstukken. Want hij zou Anaxo, een Troezeniër, hebben ontvoerd en Sinnis en Cercyon hebben gedood, hun dochters hebben verkracht om met Periboea, de moeder van Ajax, en vervolgens met Phereboea, en vervolgens met Iope, de dochter van Iphicles, te trouwen. En verder wordt hij ervan beschuldigd Ariadne in de steek te hebben gelaten (zoals eerder is verteld), verliefd te zijn op Aegle, de dochter van Panopeus, noch terecht, noch eervol en ten slotte, van de verkrachting van Helena, die heel Attica vervulde met oorlog en bloed, en was uiteindelijk de gelegenheid van zijn verbanning en dood, zoals straks zal worden verteld.

Herodorus is van mening dat, hoewel er vele beroemde expedities zijn ondernomen door de dapperste mannen van zijn tijd, Theseus nooit deelnam aan een van hen, behalve één keer, met de Lapithae, in hun oorlog tegen de Centauren, maar anderen zeggen dat hij vergezelde Jason aan Colchis en Meleager aan het doden van het Calydonische everzwijn, en dat het daarom een ​​spreekwoord werd: Niet zonder Theseus dat hij zelf, echter, zonder hulp van iemand, vele glorieuze heldendaden verrichtte, en dat van hem begon het gezegde ,,Hij is een tweede Hercules. Hij sloot zich ook aan bij Adrastus bij het bergen van de lichamen van degenen die vóór Thebe waren gedood, maar niet zoals Euripides in zijn tragedie zegt, met wapengeweld, maar door overreding en wederzijdse instemming en compositie, want zo schrijft het grootste deel van de historici, schrijft Philochorus. verder dat dit het eerste verdrag was dat ooit werd gesloten voor het terugwinnen van de lichamen van de doden, maar in de geschiedenis van Hercules wordt aangetoond dat hij het was die voor het eerst toestemming gaf aan zijn vijanden om hun verslagenen weg te voeren. De meeste begraafplaatsen zijn nog te zien in de villa genaamd Eleutherae die van de commandanten, in Eleusis, waar Theseus hen een plaats toewees om Adrastus te verplichten. Het verhaal van Euripides in zijn smeekbeden wordt weerlegd door Aeschylus in zijn Eleusiniërs, waar Theseus zelf de feiten vertelt zoals hier verteld.

De beroemde vriendschap tussen Theseus en Pirithous zou zo zijn begonnen, de bekendheid van de kracht en moed van Theseus verspreidde zich door Griekenland. die aan Theseus toebehoorde en hen uit Marathon verdreef, en toen het nieuws werd gebracht dat Theseus hem gewapend achtervolgde, vloog hij niet, maar keerde terug en ging hem tegemoet. Maar zodra ze elkaar hadden gezien, bewonderden ze elk zo de gratie en schoonheid, en werden ze met zoveel respect voor de moed van de ander gegrepen, dat ze alle gedachten aan vechten vergaten en Pirithous, eerst zijn hand uitstrekkend naar Theseus, beval hij zou in dit geval zelf rechter zijn, en beloofde zich bereidwillig te onderwerpen aan elke straf die hij zou opleggen. Maar Theseus vergaf hem niet alleen alles, maar smeekte hem om zijn vriend en wapenbroeder te zijn en ze bekrachtigden hun vriendschap door eden. Hierna trouwde Pirithous met Deidamia, en nodigde Theseus uit voor de bruiloft, smeekte hem om zijn land te komen bekijken en kennis te maken met de Lapithae. brutaal en wild, en geweld aandoend aan de vrouwen, namen de Lapithae onmiddellijk wraak op hen, doodden velen van hen op de plaats, en daarna, nadat ze hen in de strijd hadden overwonnen, verdreef ze het hele ras van hen uit hun land, Theseus de hele tijd hun deel nemen en aan hun kant vechten. Maar Herodorus geeft een ander verband met deze dingen dat Theseus de Lapithae niet te hulp kwam voordat de oorlog al was begonnen en dat het tijdens deze reis was dat hij Hercules voor het eerst zag, nadat hij het tot zijn taak had gemaakt om hem te vinden in Trachis, waar hij ervoor had gekozen om na al zijn omzwervingen en zijn arbeid uit te rusten en dat dit interview van alle kanten eervol werd gehouden, met extreem respect, en goede wil en bewondering voor elkaar. Toch is het geloofwaardiger, zoals anderen schrijven, dat er voordien veelvuldige gesprekken tussen hen waren, en dat het door middel van Theseus was dat Hercules werd ingewijd in Eleusis, en gezuiverd voordat hij werd ingewijd, als gevolg van verschillende overhaaste acties van zijn vorig leven.

Theseus was nu vijftig jaar oud, zoals Hellanicus zegt, toen hij Helena meenam, die nog te jong was om te trouwen. Sommige schrijvers, om deze beschuldiging van een van de grootste misdaden die hem ten laste zijn gelegd weg te nemen, zeggen dat hij Helen zelf niet heeft gestolen, maar dat Idas en Lynceus de rovers waren, die haar naar hem toe brachten en haar toevertrouwden aan zijn en dat hij daarom weigerde haar terug te geven op verzoek van Castor en Pollux of, inderdaad, ze zeggen dat haar eigen vader, Tyndarus, haar had gestuurd om door hem te worden vastgehouden, uit angst voor Enarophorus, de zoon van Hippocoon, die haar met geweld zou hebben weggedragen toen ze nog een kind was. Maar het meest waarschijnlijke verhaal, en dat heeft de meeste getuigen aan zijn zijde, is dit: Theseus en Pirithous gingen beiden samen naar Sparta, en toen ze de jongedame hadden gegrepen terwijl ze aan het dansen was in de tempel Diana Orthia, vluchtten ze met haar weg. Weldra werden er gewapende mannen gestuurd om te achtervolgen, maar ze volgden niet verder dan naar Tegea en Theseus en Pirithous, die nu buiten gevaar waren, door Peloponnesus zijn gegaan, maakten een overeenkomst tussen hen, dat hij op wie het lot zou vallen, had moeten vallen. Helen aan zijn vrouw, maar zou verplicht moeten zijn om te helpen bij het verkrijgen van een andere voor zijn vriend.Het lot viel op Theseus, die haar naar Aphidnae bracht, die nog niet huwbaar was, en haar uitleverde aan een van zijn bondgenoten, Aphidnus genaamd, en nadat hij zijn moeder, Aethra, had gestuurd om voor haar te zorgen, hem verzocht om hen te houden. zo heimelijk, dat niemand zou weten waar ze waren die gedaan hadden, om dezelfde dienst terug te geven aan zijn vriend Pirithous, vergezelde hij hem op zijn reis naar Epirus, om de koning van de dochter van de Molossers te stelen. De koning, die zelf Aidoneus of Pluto heette, noemde zijn vrouw Proserpina en zijn dochter Cora, en een grote hond, die hij hield, Cerberus, met wie hij alles beval dat als vrijers naar zijn dochter kwam om te vechten, en beloofde haar aan hem die het beest zou overwinnen. Maar nadat hij had vernomen dat het niet de bedoeling van Pirithous en zijn metgezel was om zijn dochter het hof te maken, maar om haar weg te dwingen, liet hij hen beiden grijpen, en gooide Pirithous om door zijn hond in stukken te worden gescheurd, en zette Theseus in de gevangenis. , en hield hem vast.

Omstreeks deze tijd bracht Menestheus, de zoon van Peteus, kleinzoon van Orneus en achterkleinzoon van Erechtheus, de eerste man waarvan bekend is dat hij de populariteit heeft beïnvloed en zich in de gunst heeft gestaan ​​bij de menigte, de meest vooraanstaande mannen van de stad wakker en geïrriteerd , die al lang een geheime wrok jegens Theseus koesterde, in de veronderstelling dat hij hen van hun verschillende kleine koninkrijken en heerlijkheden had beroofd, en ze allemaal in één stad had opgesloten, gebruikte ze als zijn onderdanen en slaven. Hij bracht ook de gemene mensen in beroering en vertelde hen dat, misleid met een loutere droom van vrijheid, hoewel ze inderdaad beroofd waren van zowel dat als van hun juiste huizen en religieuze gebruiken, in plaats van vele goede en genadige koningen van hun eigen land, ze hadden zich overgegeven om overheerst te worden door een nieuwkomer en een vreemdeling. Terwijl hij zo bezig was de geesten van de burgers te besmetten, kwam de oorlog die Castor en Pollux tegen Athene voerden zeer geschikt om de oproer die hij had gepropageerd te bevorderen, en sommigen zeggen dat door zijn overtuigingen de volledige oorzaak was van hun invasie van de stad . Bij hun eerste nadering pleegden ze geen daden van vijandigheid, maar eisten ze vreedzaam hun zuster Helena, maar de Atheners antwoordden dat ze haar daar niet hadden en ook niet wisten waar ze zich bevond, ze bereidden zich voor om de stad aan te vallen, toen Academus, door met welke middelen dan ook, ontdekte het en onthulde aan hen dat ze in het geheim werd vastgehouden in Aphidnae. Om die reden werd hij tijdens zijn leven zowel zeer vereerd door Castor en Pollux, als de Lacedaemoniërs, toen ze vaak in de nadagen Attica binnenvielen en het hele land rondom vernietigden, de Academie spaarden ter wille van Academus. Maar Dicaearchus schrijft dat er twee Arcadiërs waren in het leger van Castor en Pollux, de ene genaamd Echedemus, en de andere Marathus van de eerste die nu Academia wordt genoemd, heette toen Echedemia, en het dorp Marathon had zijn naam van de andere, die, om een ​​of ander orakel te vervullen, zichzelf vrijwillig aanbood om voor de strijd geofferd te worden. Zodra ze bij Aphidnae waren aangekomen, overwonnen ze hun vijanden in een vaste strijd, vielen ze aan en namen de stad in. En hier, zeggen ze, werd Alycus, de zoon van Sciron, gedood, van de partij van de Dioscuri (Castor en Pollux), van wie een plaats in Megara, waar hij werd begraven, tot op de dag van vandaag Alycus wordt genoemd. En Hereas schrijft dat het Theseus zelf was die hem doodde, ter getuige waarvan hij deze verzen citeert over Alycus-

"En Alycus op de vlakte van Aphidnae,
Door Theseus in de zaak van Helen gedood." Hoewel het helemaal niet waarschijnlijk is dat Theseus zelf daar was toen zowel de stad als zijn moeder werden ingenomen.

Toen Aphidnae werd gewonnen door Castor en Pollux, en de stad Athene in ontsteltenis was, haalde Menestheus het volk over om hun poorten te openen en hen met allerlei vriendschap te ontvangen, want ze waren, zei hij, in vijandschap met niemand dan Theseus, die hen eerst had verwond, en daarnaast weldoeners en verlossers waren voor de hele mensheid. En hun gedrag strookte met die beloften, want, omdat ze zichzelf tot absolute meesters van de plaats hadden gemaakt, eisten ze niet meer dan ingewijd te worden, aangezien ze net zo nauw verwant waren aan de stad als Hercules, die dezelfde eer had gekregen. Dit verlangen konden ze gemakkelijk verkrijgen en werden door Aphidnus geadopteerd, zoals Hercules door Pylius was geweest. Ze werden ook geëerd als goden, en kregen een nieuwe naam, Anaces, ofwel vanwege het staken van de oorlog, ofwel vanwege de zorg die ze ervoor droegen dat niemand enig letsel zou oplopen, hoewel er binnen de muren zo'n groot leger was voor de strijd. De uitdrukking anakos ekhein wordt gebruikt voor degenen die naar iets kijken of om deze reden zorgen voor koningen, misschien worden ze daarom anactes genoemd. Anderen zeggen dat ze, gezien het verschijnen van hun ster aan de hemel, zo werden genoemd, want in het Attische dialect komt deze naam heel dicht in de buurt van de woorden die hierboven betekenen.

Sommigen zeggen dat Aethra, de moeder van Theseus, hier gevangen werd genomen en naar Lacedaemon werd gedragen, en vandaar met Helena naar Troje vertrok, met de bewering dat dit vers van Homerus zou bewijzen dat zij op Helena wachtte.

"Aethra van Pittheus geboren, en Clymene met grote ogen." Anderen verwerpen dit vers omdat het geen van Homerus is, evenals de hele fabel van Munychus, die, volgens het verhaal, de zoon was van Demophon en Laodice, in het geheim geboren en opgevoed door Aethra in Troje. Maar Ister geeft ons in het dertiende boek van zijn Attic History een verslag van Aethra, toch anders dan de rest: dat Achilles en Patroclus Parijs overwonnen in Thessalië, vlakbij de rivier de Spercius, maar dat Hector de stad van de Troezeniërs. en maakte daar Aethra gevangen. Maar dit lijkt een ongegrond verhaal.

Nu werd Hercules, die de Molossers passeerde, vermaakt op zijn weg naar de koning Aidoneus, die in een gesprek per ongeluk sprak over de reis van Theseus en Pirithous naar zijn land, over wat ze van plan waren te doen en wat ze moesten doen lijden. Hercules was erg bedroefd om de roemloze dood van de een en de ellendige toestand van de ander. Wat Pirithous betreft, hij dacht dat het zinloos was om te klagen, maar smeekte om Theseus om hem vrij te laten, en verkreeg die gunst van de koning. Theseus, aldus in vrijheid gesteld, keerde terug naar Athene, waar zijn vrienden nog niet volledig onderdrukt waren, en wijdde aan Hercules alle heilige plaatsen die de stad voor zichzelf had gereserveerd, en veranderde hun namen van Thesea in Heraclea, slechts vier uitgezonderd, zoals Philochorus schrijft. En omdat hij onmiddellijk de eerste plaats in het Gemenebest wilde heroveren en de staat als voorheen wilde besturen, werd hij al snel betrokken bij facties en problemen die degenen die hem lang hadden gehaat, nu hun haat veracht hadden en de geesten van de mensen waren zo algemeen bedorven, dat ze, in plaats van bevelen met stilte te gehoorzamen, verwachtten gevleid te worden in hun plicht. Hij had enkele gedachten om ze met geweld te hebben verminderd, maar werd overweldigd door demagogen en facties. En ten slotte, wanhopend aan enig goed succes van zijn zaken in Athene, zond hij zijn kinderen privé weg naar Euboea, om ze aan te bevelen aan de zorg van Elephenor, de zoon van Chalcodon en hijzelf, nadat hij het volk van Athene plechtig had vervloekt in het dorp van Gargettus, waar nog de plaats is die Araterion heet, of de plaats van de vloek, zeilde naar Scyros, waar hij land had achtergelaten door zijn vader, en vriendschap, zoals hij dacht, met die van het eiland. Lycomedes was toen koning van Scyros. Theseus richtte zich daarom tot hem en wenste dat zijn land in zijn bezit zou worden gesteld, omdat hij van plan was zich daar te vestigen en te wonen, hoewel anderen zeggen dat hij zijn hulp kwam smeken tegen de Atheners. Maar Lycomedes, ofwel jaloers op de glorie van zo'n groot man, ofwel om Menestheus tevreden te stellen, nadat hij hem naar de hoogste klif van het eiland had geleid, onder het voorwendsel hem van daar de gewenste landen te laten zien, wierp hij hem halsoverkop van de rots, en doodde hem. Anderen zeggen dat hij van zichzelf viel door een slip van zijn voet, terwijl hij daar, volgens zijn gewoonte, na het avondeten liep. In die tijd werd er geen melding van gemaakt, noch maakte men zich zorgen over zijn dood, maar Menestheus bezat stilletjes het koninkrijk Athene. Zijn zonen werden privé opgevoed en vergezelden Elephenor naar de Trojaanse oorlog, maar keerden na het overlijden van Menestheus tijdens die expeditie terug naar Athene en heroverden de regering. Maar in de daaropvolgende eeuwen, naast verschillende andere omstandigheden die de Atheners ertoe brachten Theseus als een halfgod te eren, in de strijd die bij Marathon tegen de Meden werd gevochten, geloofden veel soldaten dat ze een gewapende verschijning van Theseus zagen, die naar de hun hoofd tegen de barbaren. En na de oorlog in de media kregen de Atheners, terwijl Phaedo archont van Athene was, het orakel van Delphi geraadpleegd en bevolen om de beenderen van Theseus te verzamelen, en ze op een eervolle plaats te leggen en ze als heilig in de stad te bewaren. Maar het was erg moeilijk om die relikwieën terug te vinden, of zoveel om de plaats te vinden waar ze lagen, vanwege het onherbergzame en woeste humeur van de barbaarse mensen die het eiland bewoonden. Niettemin, toen Cimon later het eiland innam (zoals in zijn leven is verteld), en een grote ambitie had om de plaats te vinden waar Theseus begraven was, zag hij bij toeval een adelaar op een stijgende grond die pikte met haar snavel en terwijl ze de aarde met haar klauwen openscheurde, toen het plotseling in zijn geest opkwam, als het ware door een goddelijke inspiratie, om daar te graven en de beenderen van Theseus te zoeken. Op die plaats werd een doodskist gevonden van een man van meer dan normale grootte, en een koperen speerpunt en een zwaard dat ernaast lag, alles wat hij aan boord van zijn galei nam en meebracht naar Athene. Waarop de Atheners, zeer verheugd, naar buiten gingen om de relikwieën te ontmoeten en te ontvangen met prachtige processies en offers, alsof het Theseus zelf was die levend terugkeerde naar de stad. Hij ligt begraven midden in de stad, vlakbij het huidige gymnasium. Zijn graf is een toevluchtsoord en toevluchtsoord voor slaven, en al diegenen die in een slechte staat verkeren die vluchten voor de vervolging van de machthebbers, ter nagedachtenis dat Theseus tijdens zijn leven een assistent en beschermer was van de noodlijdenden, en nooit de smeekbeden van de getroffenen weigerde. die naar hem vluchtte. Het belangrijkste en meest plechtige offer dat ze hem vieren, wordt gehouden op de achtste dag van Pyanepsion, waarop hij terugkeerde met de Atheense jonge mannen van Kreta. Bovendien offeren ze hem op de achtste dag van elke maand, hetzij omdat hij terugkeerde uit Troezen op de achtste dag van Hecatombaeon, zoals Diodorus de geograaf schrijft, of anders denkend dat dat aantal hem eigen is, omdat hij bekend was geboren te zijn. van Neptunus, omdat ze op de achtste dag van elke maand aan Neptunus offeren. Het getal acht, dat de eerste kubus van een even getal is, en het dubbele van het eerste vierkant, leek een symbool te zijn van de standvastige en onwankelbare kracht van deze god, die vandaar de namen Asphalius en Gaeiochus heeft, dat wil zeggen de stichter en bewaarder van de aarde.


Het bekendste Theseus-verhaal

Het bekendste verhaal over Theseus is echter dat waarin hij de Minotaurus doodt. In deze mythe bood Theseus zich vrijwillig aan om een ​​van de 14 offerslachtoffers te zijn die elk jaar door de Atheners naar koning Minos van Kreta werden gestuurd, zodat hij een kans zou hebben om het monster te verslaan.

Theseus geëerd door de Atheners nadat hij de Minotaurus had gedood. ( Publiek domein )

Hoewel Aegeus weigerde toe te staan ​​dat zijn zoon zijn leven op het spel zette, gaf hij uiteindelijk toe, op voorwaarde dat als hij levend terugkeerde van Kreta, hij het zeil van het schip van zwart in wit zou veranderen. Met de hulp van Ariadne, de dochter van koning Minos, slaagde Theseus erin de Minotaurus te verslaan. Helaas was de held vergeten het zeil van het schip te veranderen op zijn reis terug naar Athene, en toen Aegeus het zwarte zeil zag, was hij zo verdrietig dat hij zelfmoord pleegde door zichzelf in zee te werpen.


Theseus—De held van Athene

(Afbeelding: Door Livioandronico2013/Public domain)

De connectie van Theseus met Athene is dat hij wordt gezien als de legendarische synoikistes van Attika. Synoikistes betekent, min of meer, "unifier." Waar dit naar verwijst, is dat Theseus de verschillende kleine en onafhankelijke steden van Attica - het schiereiland waarop Athene ligt - heeft overgehaald om samen te komen onder de gecentraliseerde controle van Athene.

Dit element van zijn mythe ontwikkelde zich, voor zover we kunnen nagaan, vrij laat voor Theseus, in de 6e eeuw voor Christus, en lijkt parallel te lopen met de politieke ontwikkelingen die destijds in Athene plaatsvonden. De Atheners hadden behoefte aan een mythische voorganger, een mythische rechtvaardiging voor hun politieke ontwikkelingen in de 6e eeuw voor Christus, en Theseus zorgde voor die rechtvaardiging.

Het oorsprongsverhaal van Theseus'

Het is misschien vanwege de belangrijke rol die Theseus in Athene speelt dat er veel avonturen aan zijn naam zijn verbonden, wat het moeilijk maakt om een ​​consistente chronologie voor hem uit te werken. De vroege delen van zijn leven - conceptie, geboorte en vroege volwassenheid - zijn echter gemakkelijk te beschrijven en redelijk goed ingesteld. In zijn geboorte- en jeugdverhalen laat Theseus typische verhalende elementen zien die voorkomen in verhalen over vele helden. In het verhaal van Theseus zien we dat er een soort eigenaardigheid of dubbelzinnigheid is rond zijn conceptie en geboorte. Voor Theseus is het vreemdste aan zijn conceptie een schijnbaar dubbel vaderschap. Hij zou de zoon zijn van zowel een mens als van de god Poseidon.

De reden waarom er verwarring is over zijn vaderschap is als volgt: Theseus' menselijke vader was Aegeus, koning van Athene. Aegeus was het orakel van Delphi gaan raadplegen om erachter te komen wat hij moest doen om een ​​zoon te krijgen, omdat hij op dit punt in zijn leven kinderloos was.

Het orakel vertelde hem op een typische orakelachtige manier dat hij, om zeker te zijn van het verwekken van een zoon, "de bungelende voet van de wijnzak niet mocht losmaken" totdat hij naar huis in Athene was teruggekeerd. Aegeus had geen idee wat dit betekende. Op zijn weg terug naar Athene vanuit Delphi, stopte hij 's nachts bij een plaats genaamd Troizen, dat dicht bij Attica ligt, en vroeg de koning daar wat dit orakel kon betekenen.

De koning erkende dat het betekende dat Aegeus geen geslachtsgemeenschap mocht hebben totdat hij terugkeerde naar Athene - de implicatie was dat de volgende keer dat Aegeus seks met iemand had, hij een zoon zou verwekken. De koning, die zijn familie wilde verbinden met het koninklijke huis van Athene, bood zijn dochter aan Aegeus aan als seksuele partner voor die nacht. Deze vrouw was Aethra, de moeder van Theseus.

De koning erkende dat het betekende dat Aigeus geen geslachtsgemeenschap mocht hebben totdat hij naar huis terugkeerde in Athene, met de implicatie dat de volgende keer dat Aigeus seks had met iemand, hij een zoon zou verwekken. De koning, die zijn familie wilde verbinden met het koninklijke huis van Athene, bood zijn eigen dochter aan Aigeus aan als seksuele partner voor die nacht. Deze vrouw was Aithra, de moeder van Theseus.

Aegeus en Aethra gingen op advies en toestemming van haar vader samen naar bed en hadden seks. Later die nacht krijgt Aethra in een droom te horen dat ze naar een bepaalde tempel moet gaan. Ze stapt uit bed, kleedt zich aan en als ze naar deze tempel gaat, wordt ze verkracht door de god Poseidon. Dit betekent dat Aethra diezelfde nacht geslachtsgemeenschap heeft gehad met zowel Aegeus als Poseidon. Daarom zal niemand ooit weten wie de echte vader van Theseus is.

De logica van twee vaders

Er zit een heel duidelijke logica achter dit verhaal. Theseus is de grote held van Athene. Als zodanig wil de Atheense mythe dat hij een grote held is, en alle grote helden hebben een god als hun vader. Als Theseus een god als zijn vader moet hebben, is er dit verhaal over Poseidon. Theseus is ook de belangrijkste legendarische koning van Athene. Hoe word je koning? Je erft het koningschap van je vader.

Dus Theseus moet een vader hebben die de koning van Athene is, en daarom het verhaal over de afkomst van Aegeus. Aangezien Theseus beide rollen moet vervullen, krijgt hij twee vaders, en de twee worden naast elkaar gelaten zonder dat er ooit een beslissing wordt genomen in de mythen van Theseus over welke zijn echte vader is.

Aethra liet Theseus de plaats zien waar zijn vader zijn zwaard had verstopt. (Afbeelding: Door Nicolas-Guy Brenet/Public domain)

Toen Aegeus Aethra verliet en zijn weg vervolgde naar Athene, voerde hij een ander element uit dat heel vaak naar voren komt in volksverhalen en heldenmythes: hij liet penningen achter voor zijn zoon om later in zijn leven te ontdekken. In het bijzonder plaatste Aegeus een paar sandalen en een zwaard onder een rotsblok. Hij zei tegen Aethra dat als ze een zoon zou krijgen, als die zoon oud genoeg was om het rotsblok op te tillen en de sandalen en het zwaard op te halen, hij naar Athene moest gaan om deze fiches aan Aegeus te laten zien, en Aegeus zou erkennen dat hij inderdaad zijn zoon.

Als Aethra een dochter heeft gebaard, wil Aegeus daar blijkbaar niets van weten. Merk ook op dat Aegeus heel blij is dat Aithra alle moeite, kosten en zorgen heeft om de baby op te voeden. Aegeus wil hem pas als hij volwassen is, als hij groot genoeg is om die rots op te tillen en naar Athene te gaan. Dus, Theseus groeit op, tilt het rotsblok op, haalt de penningen op en gaat op reis naar Athene om zijn patrimonium op te eisen.

Theseus de Vereniger

Als de reiziger te lang was voor het bed, hakte Procrustes zijn benen eraf om hem fit te maken. Als de reiziger te klein was, zette Procrustes hem op een rek en strekte hem uit om hem in het bed te laten passen.

Zijn reis naar Athene, die hij te voet aflegt, is een reeks ontmoetingen met monsters en wilde bandieten die de inwoners van Attica terroriseren. De meest bekende outlaw die Theseus tegenkomt als hij van Troizen naar Athene loopt, heet Procrustes. Procrustes had een bed waarin hij alle reizigers die langs zijn huis kwamen dwong te slapen.

Procrustes stond erop dat de reiziger het bed precies moest passen. Als de reiziger te lang was voor het bed, hakte Procrustes zijn benen eraf om hem fit te maken. Als de reiziger te klein was, zette Procrustes hem op een rek en strekte hem uit om hem in het bed te laten passen. Dit is waar we de term "prorustean" krijgen. Als iemand zegt dat een bepaalde oplossing een procrustean-oplossing voor een probleem is, bedoelen ze daarmee dat het probleem is gemaakt om bij de oplossing te passen in plaats van andersom.

Een andere outlaw was Sinis, de Pine-buiger. Hij was een reus die de gewoonte had om twee pijnbomen om te buigen, een ongelukkige reiziger er tussen te binden en dan de pijnbomen los te laten, wat de reiziger natuurlijk in twee stukken scheurt. Theseus doodde hem ook.

Theseus doodde ook een monsterlijk zwijn dat het platteland teisterde. Deze avonturen werken allegorisch om het idee van Theseus als de synoikistes, de vereniger van Attica onder Atheense heerschappij. Wat is hij aan het doen? Hij bevrijdt Attica van gevaar, van obstakels die Attica onveilig maken voor mensen om van de ene stad naar de andere te reizen.

Deze mythische monsters en bandieten die hij overwint, vertegenwoordigen het idee van wetteloosheid, een gebrek aan eenwording en een gebrek aan veiligheid op de wegen. Dus Theseus, als de persoon die deze monsters uitroeit, loopt parallel met het idee van Theseus als de persoon die Attica verenigt onder Atheense controle.

Theseus in gevaar

Toen Theseus Athene bereikte, werd hij als gast ontvangen. Hij verklaarde niet wie hij was, hij was vermomd. Volgens sommige versies was hij gekleed als een meisje. Hij presenteerde zich aan zijn vader Aegeus. Aegeus was op dat moment getrouwd met een vrouw die Medea heette. Medea is veel bekender vanwege haar eerdere huwelijk met de Griekse held Jason, de man die op de Argo voer om het Gulden Vlies te halen.

Medea is een tovenares, een heks, een van de vele machtige vrouwen die magie gebruiken en in de Griekse mythologie opduiken. In dit specifieke element van haar verhaal was Medea zwanger van het kind van Aegeus, en ze was bang dat Theseus, die ze door haar magie kon herkennen als de zoon van Aegeus, haar ongeboren kind zou verdringen naar Aegeus' inschatting. Medea handelde daarom zoals Medea altijd doet.

Ze was geen dame die helemaal niet wars was van het doden van haar vijanden om ze uit de weg te ruimen. Ze overtuigde Aegeus ervan dat deze jonge vreemdeling-gast van plan was hem te vermoorden, en dat Aegeus, om zichzelf te beschermen, de gast moest vergiftigen voordat hij de kans krijgt. Aegeus ging mee in dit idee, hoe een vreselijke schending van de gast-gastrelatie ook mocht zijn, en bood Theseus tijdens het diner een beker vergiftigde wijn aan.

Hier zien we nog een ander element dat veel voorkomt in volksverhalen, mythen en traditionele verhalen in het algemeen: het idee dat een ramp wordt afgewend, dat een vreemdeling net op tijd wordt herkend als een familielid. Theseus zat aan de eettafel, de vergiftigde wijnbeker voor zich. Maar voordat hij het dronk, trok hij zijn zwaard om zijn vlees te snijden. Aegeus herkent het zwaard, realiseert zich dat dit zijn zoon is en zegt hem de wijn niet te drinken. Medea slaat een haastige terugtocht. Een zeer opmerkelijk element van Medea's verhaal is dat ze er altijd in slaagt te ontsnappen voordat ze de gevolgen van haar misdaden betaalt, zoals ze in deze omstandigheid doet.

Testen en zoeken

Aegeus en Theseus herkennen elkaar als vader en zoon. (Afbeelding: Door Antoine-Placide Gibert/Public domain)

Aegeus en Theseus herkennen elkaar als vader en zoon. Ze hebben een vreugdevolle hereniging en het volgende element in het verhaal van Theseus komt in wat de "test-and-quest" van het verhaal van een held wordt genoemd. Hij gaat op een gevaarlijke reis naar het eiland Kreta om te proberen Athene te bevrijden van het vreselijke eerbetoon dat het elk jaar aan de Minotaurus betaalt. De Minotaurus is een monster dat op Kreta leeft. Zijn lichaam is dat van een man, zijn hoofd is dat van een stier. Het is een monster dat mensen verslindt. Athene heeft de verplichting om elk jaar zeven jongeren en zeven maagden naar Kreta te sturen om door de Minotaurus te worden opgegeten.

Athene neemt deel aan deze uitwisseling vanwege een oorlog tussen Kreta en Athene en het verdrag dat een einde maakte aan die oorlog. Minos, koning van Kreta, had een zoon Androgeos die Aegeus in Attica had bezocht. Androgeos was gestorven terwijl hij in Attica was.

Of hij werd gedood door een grote stier die Aegeus hem uitzond om te vechten, of Androgeos werd gedood door jonge Atheense mannen die jaloers waren op zijn atletische bekwaamheid. In beide versies is het resultaat hetzelfde. Androgeos wordt gedood en Minos verklaart de oorlog aan Athene om de dood van zijn zoon te wreken. De oorlog stopte pas toen Athene ermee instemde koning Minos te laten noemen welke beloning hij maar wilde. Wat hij wilde was voer voor zijn monster, de Minotaurus. Minos legde Athene dit eerbetoon op van zeven jongeren en zeven maagden per jaar, die aan de Minotaurus op Kreta zullen worden gevoerd.

De Minotaurus op Kreta. (Afbeelding: Daniel Eskridge/Shutterstock)

De avonturen van Theseus op Kreta

Wanneer Theseus van zijn vader Aegeus over dit vreselijke eerbetoon verneemt, meldt hij zich aan als lid van de delegatie dat jaar, een van de zeven jongeren die het op zullen nemen tegen de Minotaurus op Kreta. Natuurlijk is Theseus van plan het monster te doden als hij kan, en daarom dit eerbetoon van Athene opheffen. De avonturen van Theseus op Kreta zijn het beroemdste deel van zijn verhaal. Zijn ontmoeting met de Minotaurus en de hulp die hij krijgt van de Kretenzische prinses Ariadne, dochter van Minos, zijn de beroemdste elementen van elk verhaal over Theseus.

Nogmaals, we hebben te maken met een element dat in veel verhalen van dit "test-en-zoek"-patroon voorkomt. Ariadne, de prinses, helpt Theseus. Dit is een veelvoorkomend element: de jonge man die een alles behalve onmogelijke prestatie probeert te leveren, wordt geholpen door een jonge vrouw die verliefd op hem is geworden, meestal een prinses. Ariadne is op het eerste gezicht verliefd geworden op Theseus en daarom besluit ze hem te helpen de Minotaurus te overwinnen. Ze geeft Theseus een bol draad zodat hij zijn weg terug kan vinden uit het labyrint waar de Minotaurus gevangen zit.

Het labyrint

Het labyrint is een doolhof dat zo ingewikkeld is dat als je het eenmaal binnengaat, je nooit meer de weg naar buiten kunt vinden. De zeven jongeren en zeven maagden zullen het labyrint in worden gedreven, en de Minotaurus zou ze opjagen en opeten. Ariadne geeft Theseus een bol draad zodat hij het ene uiteinde aan de deurpost kan binden en het kan gebruiken om op zijn stappen terug te keren. Dit wordt vaak de aanwijzing van Ariadne genoemd. "Clue" in het Engels betekende oorspronkelijk gewoon een bol garen. Ons gebruik van het woord aanwijzing om het enige element aan te duiden dat je uit je verwarring naar een begrip leidt, komt uit het verhaal van Ariadne. Het is oorspronkelijk een metaforisch gebruik van de term.

Ariadne geeft Theseus een bol draad zodat hij het ene uiteinde aan de deurpost kan binden en het kan gebruiken om op zijn stappen terug te keren. (Afbeelding: Door Niccolò Bambini/Publiek domein)

In ruil daarvoor - Ariadne moet hier ook iets uit halen - stemt Theseus ermee in om Ariadne mee te nemen als hij Kreta verlaat, zo goed als hij zou kunnen. Minos zal niet bijzonder blij zijn dat zijn dochter deze Athener heeft geholpen de Minotaurus te doden en het eerbetoon van Athene aan Kreta te beëindigen.

Theseus slaagt erin de Minotaurus in het labyrint te doden. (Afbeelding: Правообладатель – Рябинин Алексей Валерьевич, художник – Н.А. Васильев/Publiek domein)

Met behulp van de draad van Ariadne slaagt Theseus erin - nadat hij de Minotaurus in het labyrint heeft gedood - om de weg terug naar buiten te vinden. Hij en Ariadne verlaten dan inderdaad Kreta. Ze stoppen om de nacht door te brengen op het nabijgelegen eiland Naxos en brengen zogenaamd samen de nacht door. De volgende ochtend, als Theseus wakker wordt, zet hij koers en laat Ariadne alleen achter op het eiland Naxos.

Verschillende versies verklaren waarom hij dit deed, maar de meest voorkomende die de meeste auteurs lijken te omarmen, is dat hij haar gewoonweg vergat. Hij stond 's morgens op, vergat Ariadne helemaal en vertrok zonder haar. Wanneer Ariadne wakker wordt, wordt ze verlaten, helemaal alleen op een eiland.

Een happy end voor Ariadne, niet zozeer voor Aegeus

Ongebruikelijk voor mythe, heeft ze een happy end aan haar verhaal. De god Dionysos komt vermoedelijk, vindt Ariadne, redt haar, trouwt met haar en verandert haar in een godin. Dat is zo'n ongewoon einde - zowel in het idee dat een vrouw een godin zou worden als in het feit dat dit soort verhalen normaal gesproken geen happy end hebben - dat veel geleerden denken dat Ariadne een godin was, misschien zelfs een Minoïsche godin. De naam Ariadne betekent "zeer heilig" en kan erop duiden dat ze oorspronkelijk een godin was.

Als het verhaal oorspronkelijk was dat een Kretenzische godin Theseus hielp, dan zou het logischer zijn dat nadat ze hem had geholpen, Dionysos met haar trouwde. Het zou een god zijn die met een godin trouwt in plaats van een god die een menselijke vrouw in een godin verandert. Maar terwijl het verhaal zich ontwikkelde, werd Ariadne gedegradeerd tot een mens, en het verhaal evolueerde naar Theseus die haar achterliet op Naxos en Dionysos die haar redden.

Theseus keert terug van het labyrint van Kreta in een schip met zwarte zeilen. (Afbeelding: Morphart Creatie/Shutterstock)

Dit was niet de enige verwoestende episode van vergeetachtigheid van de kant van Theseus. Voordat hij Athene verliet, had hij zijn vader Aegeus beloofd dat als hij erin zou slagen de Minotaurus te doden, hij de zeilen op zijn schip van zwart in wit zou veranderen. Toen het schip elk jaar naar Kreta vertrok met de 14 gedoemde jongens en meisjes aan boord, had het zwarte zeilen. Toen het terugkwam en zijn menselijke lading op Kreta had achtergelaten, had het nog steeds zwarte zeilen.

Hij vergat dat te doen, en Aegeus, die ofwel op de Akropolis van Athene ofwel op Kaap Sounion - het zuidelijkste puntje van Attica - elke dag wachtte op het terugkerende schip, zag dat de zeilen nog steeds zwart waren en sprong naar zijn dood omdat hij dacht dat Theseus dood was. Theseus werd toen koning van Athene. Nu Aegeus dood is, treedt Theseus het koningschap binnen in de plaats van zijn vader.

Veelgestelde vragen over Theseus

Theseus was een halfbloed. Hij had twee vaders: een van hen de god Poseidon, en de andere een sterveling, Aegeus. Zijn moeder was bij hen beiden geweest op de avond dat ze zwanger was.

Theseus is uiteindelijk beroemd vanwege het verslaan van de Minotaurus, maar hij was ook koning van Athene en doodde vele mythische beesten.

Theseus sloop het zwaard van Aegeus in het labyrint in zijn tuniek, en toen hij ermee geconfronteerd werd, overmeesterde hij de Minotaurus en stak hem neer.

Lycomedes, koning van Scyros, gooide Theseus van een klif nadat hij Athene had vervloekt.


Magische vaardigheden en vaardigheden

 • Magisch meesterschap: Theseus Scamander werd beschreven als "zeer machtig", en als student van Zweinstein blonk hij voldoende uit in zijn studies om te voldoen aan de kwalificaties voor Schouwersopleiding, om Schouwer te worden en uiteindelijk gepromoveerd te worden tot Hoofdschouwer. Hoewel Theseus alleen weliswaar geen partij was voor de buitengewoon krachtige Gellert Grindelwald, die mogelijk de machtigste Duistere Tovenaar was die ooit heeft geleefd, vertrouwde Torquil Travers, hoofd van de afdeling Magische Wetshandhaving, op de gecombineerde macht van Theseus en diens ondergeschikte Schouwers met de taak om Grindelwald in nadat Albus Perkamentus weigerde, en zelfs Perkamentus leek te geloven dat Theseus een gevecht met Grindelwald zou kunnen overleven als hij werd geholpen door zijn bondgenoten. Theseus bleek inderdaad krachtig en bekwaam genoeg om een ​​dergelijk gevecht samen met Newt en Leta te overleven, en was bovendien in staat om zijn broer, toekomstige schoonzus, Yusuf, en Nicolas Flamel te helpen Parijs te redden van het zwarte vuur van Grindelwald .
 • Schouwer vaardigheden: Theseus Scamander, als Hoofd Schouwer, was een uitzonderlijk bekwame Schouwer, die hoogstwaarschijnlijk de Concealment and Disguise, evenals de Stealth en Tracking-gedeelten van Schouwer-training met uitmuntendheid voltooide. Deze vaardigheden droegen in grote mate bij aan de uitstekende prestaties van Theseus tijdens de Eerste Wereldoorlog, en aan het verkrijgen van de gerespecteerde status van "oorlogsheld", tot het punt dat Hector Podmore, Momolu Wotorson, Rudolph Spielman, Arnold Guzman en zelfs de schurende Torquil Travers hem respecteerden , terwijl Gellert Grindelwald correspondeerde met Theseus terwijl hij zich voordeed als Percival Graves. Tijdens de wereldwijde tovenaarsoorlog werd Theseus door het Britse Ministerie van Toverkunst toevertrouwd met de missie om deel te nemen aan de internationale tovenaarsjacht op Gellert Grindelwald (die niet succesvol bleek), en later met de internationale missie om het Franse Ministerie van Toverkunst te helpen bij het opsporen van de ObscurialCredence Barebone, waarbij het Schouwersteam van Theseus er uiteindelijk in slaagde Credence te vinden in het mausoleum van de familie Lestrange. Theseus was ook oplettend genoeg om snel op te merken dat zijn broer Newt en de Amerikaanse Schouwer Tina Goldstein het Franse ministerie infiltreerden, ondanks hun pogingen om discreet te zijn.
 • duelleren: Als Hoofdschouwer was Theseus uitzonderlijk bedreven in krijgsmagie, overleefde hij magische betrokkenheid bij de Eerste Wereldoorlog en werd hij beschouwd als een "oorlogsheld" voor zijn inspanningen, en nam later actief deel aan de wereldwijde tovenaarsoorlog tegen Gellert Grindelwald. Theseus werd met name alleen overmeesterd door collega Schouwer Tina Goldstein omdat hij door haar overrompeld werd, dus hij droeg later in hoge mate bij aan het stoppen van Grindelwald's rally in Parijs, waarbij hij veel van Grindelwald's bondgenoten versloeg. Hoewel Theseus alleen niet opgewassen was tegen de ongelooflijk krachtige Dark Wizard, kon hij, geholpen door de gezamenlijke inspanningen van zijn broer Newt en vriendin Leta en toekomstige schoonzus Tina, toch een tijdje standhouden tegen Grindelwald.
 • Verweer tegen de Zwarte Kunsten: Als Hoofdschouwer zou Theseus waarschijnlijk ofwel een "Outstanding" of "Overtreft de verwachtingen" hebben ontvangen in zijn O.W.L. en N.E.W.T. voor dit onderwerp. ⎗] Theseus' vaardigheden komen duidelijk tot uiting in zijn overwinning in vele duels tegen formidabele duistere tovenaars, zoals de bondgenoten van Grindelwald, en zelfs het overleven van een kort duel tegen de ongelooflijk krachtige Grindelwald zelf, naast Newt en Leta, in staat om Grindelwalds extreem krachtige zwarte vlammen lang genoeg om door Leta te worden gered, en zelfs de vlammen terug te duwen wanneer Grindelwald het niet op hem richtte (omdat hij werd afgeleid door Leta). Theseus was ook in staat om de instructies van Nicolas Flamel gemakkelijk op te volgen bij het uitspreken van de Algemene Tegenspreuk om de gewelddadige zwarte vlammen in bedwang te houden en te doven.
 • Charms: Theseus bleek in staat te zijn met charmes, aangezien hij bijzonder bedreven was in het gebruik van defensieve charmes en tegenspreuken, zoals blijkt uit zijn vermogen om een ​​Shield Charm te gebruiken die sterk genoeg is om zichzelf voor een langere periode te beschermen tegen Grindelwalds dodelijke zwarte vuur. Hij bleek later ook bedreven genoeg in de General Counter-Spell, omdat hij in staat was om het op een voldoende grote schaal te gebruiken naast Nicolas Flamel, Newt, Tina en Yusuf bij het beheersen en blussen van Grindelwald's vuur.
 • Verschijning: Theseus kon, net als de meeste ervaren volwassen tovenaars, naar believen verschijnen.
 • Leiderschapskwaliteiten: Theseus, als Hoofd Schouwer in het Britse Ministerie van Toverkunst, had uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten, waarbij hij zeer effectief het bevel voerde over een team van niet minder dan 50 Schouwers tijdens de bijeenkomst van Grindelwald, en zelfs Albus Perkamentus leek het leiderschap van de Schouwer te respecteren, aangezien hij de tijd om de jongere man wat nuttig advies te geven. Tragisch genoeg kon Theseus echter niet voorkomen dat een van zijn Schouwers ondergeschikten de Vloek des Doods gebruikte tijdens de bijeenkomst.
 • Ontembare wilskracht: Theseus bezat een enorme wilskracht en moed, was een gerespecteerde held van de Eerste Wereldoorlog en nam zonder aarzelen deel aan de daaropvolgende wereldwijde tovenaarsoorlog als de hoofdschouwer. Als zodanig was de morele code van Theseus onvergankelijk, ondanks het feit dat hij Gellert Grindelwald als een "charismatische plaaggeest" erkende en ondanks het zien van gruwelijke visioenen van een toekomstige Tweede Wereldoorlog, was de morele code van Theseus onvergankelijk, en daarom verzette hij zich tegen Grindelwalds overtuigende toespraak en bleef hij dapper vechten om de rally te breken , terwijl ze tegelijkertijd de onderdrukkende bevelen van Travers om iedereen die gewoon aanwezig is te arresteren, afwijzen.

Tempel of kunstgalerij?

Om de vraag in de kop te beantwoorden: beide eigenlijk.

De Theseus-tempel vertegenwoordigt de geschiedenis die de cirkel rondgaat. Wat ooit was, is opnieuw, wat een beetje abstract klinkt. Laat het me uitleggen'

De Theseus-tempel ging in 1829 omhoog naar een ontwerp van Peter Nobile. Hij had zijn hand in een flink aantal stukjes architectuur in Wenen en elders, waaronder de monumentale Äußere Burgtor-poorten bij de hoofdingang van het Heldenplatz-plein.

Het neoklassieke gebouw weerspiegelt een Dorische tempel in Athene, voltooid rond 415 voor Christus en opgedragen aan de Griekse god Hephaestus. Het origineel is er nog steeds:

(De originele “Theseus Tempel” in Griekenland. Afbeelding met dank aan het Rijksmuseum)

Wat de vraag oproept waarom het de naam draagt, Theseus Tempel en niet Hephaistos tempel.

Welnu, het oorspronkelijke Griekse gebouw droeg ook de naam Theseum of Theseion, gebaseerd op het geloof in latere eeuwen dat de botten van Theseus (hij van de Minotaurus-dodende faam) erin begraven waren.

De naam verwijst ook naar het oorspronkelijke doel van de Weense versie als tentoonstellingsruimte ontworpen voor een specifieke sculptuur van Antonio Canova: de Theseus Groep. De beelden, voltooid in het tweede decennium van de 19e eeuw, tonen Theseus die vecht tegen de centaur, Eurytus.

(Theseus en de Centaur. Joseph Steinmüller, naar Antonio Canova, 1805 – 1841. Afbeelding met dank aan het Rijksmuseum)

De Theseus-tempel bleef met tussenpozen zijn rol als tentoonstellingsplaats vervullen totdat slijtage daar een einde aan maakte. Echter, na een grondige renovatie in 2010 herstelde het gebouw in zijn volle glorie en kwam deze kunstlocatie weer tot leven onder auspiciën van het Kunsthistorisches Museum (KHM).

(Overigens kun je het beeldhouwwerk van Canova bekijken in het hoofdgebouw van de KHM, waar het de prachtige hoofdtrap siert.)

Het Kunsthistorisches Museum gebruikt nu de Theseus-tempel voor een reeks tentoonstellingen van afzonderlijke werken van hedendaagse kunst, waarbij wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke doel van het gebouw. Een kunstwerk verschijnt elk jaar voor een beperkte tijd.

Laatste tentoonstelling

De tentoonstelling in 2021 is gepland van 3 mei tot 3 oktober en bevat een werk van de Weense kunstenaar Susanna Fritscher. Een parcours van siliconendraden creëert een opmerkelijk meeslepende omgeving om doorheen te gaan. De KHM heeft de installatie speciaal voor de tempel laten plaatsen.

In 2020 vond geen tentoonstelling plaats, maar de tentoonstelling van 2019 liep van 25 april tot 6 oktober met het werk, Turisti (Toeristen), door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Deze lening van de Collezione Prada bevatte vijftien opgezette duiven op de versierde kroonlijsten van het interieur van de tempel, een geestige en tot nadenken stemmende verwijzing die zinspeelde op de toeristische invasie van Venetië en aanverwante zaken.


Theseus - Geschiedenis

Heraclitus' 146 'rivierfragmenten' 148 roepen vragen op over identiteit en persistentie: onder welke omstandigheden blijft een object door de tijd bestaan ​​als één en hetzelfde object? Als de wereld dingen bevat die blijven bestaan ​​en hun identiteit behouden ondanks veranderingen, dan moeten die dingen op de een of andere manier door veranderingen heen blijven bestaan. Heraclitus vraagt ​​zich af of men twee keer in dezelfde rivier kan stappen, juist omdat deze voortdurend veranderingen ondergaat. Het verandert met name van samenstelling. Op elk willekeurig moment bestaat het uit andere onderdelen dan de onderdelen waaruit het voorheen bestond. Dus, volgens één interpretatie, concludeert Heraclitus dat we niet (numeriek) dezelfde rivier hebben die van het ene op het andere moment aanhoudt.

Plato is waarschijnlijk de bron van deze 'paradoxale' interpretatie van Herclitus. Volgens Plato stelt Heraclitus dat niets zijn identiteit ooit behoudt:

Maar wat Heraclitus eigenlijk zei, was waarschijnlijker dit:

Volgens Plato's interpretatie is het niet dezelfde rivier, omdat de wateren verschillend zijn.Op een minder paradoxale interpretatie is het dezelfde rivier, ondanks het feit dat de wateren verschillend zijn. Voor beide interpretaties van Heraclitus houdt hij de Flux-doctrine aan: alles verandert voortdurend, geen enkel object behoudt al zijn samenstellende delen van het ene moment op het andere. De vraag is: wat houdt Flux in over identiteit en doorzettingsvermogen? Plato's interpretatie vereist dat Heraclitus vasthield aan wat men de Mereologische Identiteitstheorie (MTI) zou kunnen noemen, d.w.z. de opvatting dat de identiteit van een object afhangt van de identiteit van de samenstellende delen. Deze visie kan als volgt nauwkeuriger worden geformuleerd:

Het lijkt er nu op dat als we willen toestaan ​​dat een object door de tijd kan blijven bestaan ​​ondanks een verandering in sommige van zijn componenten, we MTI moeten ontkennen. Een object x , bestaande op tijdstip t 1 , kan numeriek identiek zijn aan een object y , bestaande op tijdstip t 2 , ook al zijn x en y niet uit exact dezelfde delen samengesteld.

Maar als je MTI eenmaal ontkent, waar trek je dan de grens? Het ontkennen van MTI maakt ons kwetsbaar voor puzzelgevallen, waarvan de moeder de volgende is.

Het schip van Theseus

Plutarchus vertelt ons dat het schip werd tentoongesteld in de tijd [d.w.z. levenslang] van Demetrius Phalereus, wat ca. 350-280 vGT. (Demetrius was een bekende Athener en lid van de peripatetische school, d.w.z. een leerling van Aristoteles. Hij schreef ongeveer 45 boeken en was ook een politicus).

De originele puzzel is deze: door de jaren heen hebben de Atheners elke plank in het oorspronkelijke schip van Theseus vervangen toen het verging, waardoor het in goede staat van onderhoud bleef. Uiteindelijk was er geen enkele plank meer over van het oorspronkelijke schip. Dus, hadden de Atheners nog steeds één en hetzelfde schip dat vroeger aan Theseus toebehoorde?

  Eenvoudige versie: Theseus herbouwt zijn schip volledig, vervangt alle onderdelen, gooit de oude overboord. Komt hij aan op hetzelfde schip als waarmee hij is vertrokken? Natuurlijk is het veranderd. Maar is het het?

Onze vraag is dan: Is A = B? Zo niet, waarom niet? Stel dat hij er één origineel onderdeel in had gelaten. Is dat genoeg om A identiek te maken aan B? Zo niet, stel dat hij er twee had achtergelaten, enz. Waar trek je de grens?

  MTI vertelt ons dat A = C . Het schip waarop Theseus zijn reis begon, namelijk A, is identiek aan het schip waarop de Scavenger zijn reis beëindigde, namelijk C. We hebben dus twee schepen: een (A) die door Theseus is uitgevaren en (C) die in door de Scavenger, en een andere (B) die tijdens de reis is gemaakt (uit nieuwe onderdelen) en door Theseus de haven is binnengevaren.

Helaas leiden beide alternatieven tot niet-intuïtieve gevolgen.

  Het probleem met alternatief (i) is dat Theseus tijdens de reis van schip moet zijn veranderd. Hij komt namelijk terecht op B, die duidelijk niet identiek is aan C. Maar Theseus is gedurende de hele reis nooit van zijn schip gestapt: Theseus stapte aan boord van een schip (A), voer een reis waarbij hij nooit van het schip stapte, en arriveerde op zijn bestemming in een schip (B). Hij was tijdens het hele proces op slechts één schip, maar alternatief (i) lijkt te vereisen dat hij op (minstens!) twee verschillende schepen zat.

  Waarmee vervangen we het? Ruimte-temporele continuïteit (de intuïtie achter ons alternatief (ii), hierboven) is de meest veelbelovende (en gebruikelijke) suggestie. Een persistent object moet een continu pad door de ruimte-tijd volgen. En het volgen van een continu pad is compatibel met een verandering van onderdelen, zolang de verandering geleidelijk is en de vorm of vorm van het object behouden blijft door de veranderingen van de samenstellende materialen. Het lijkt er dus op dat we MTI kunnen vervangen door de theorie van spatio-temporele continuïteit (STC).


Bekijk de video: ТЕЗЕЈ МАРКА НА ПЕТЛА (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Ziyad

  Het is een goed idee.

 2. Faubei

  Trouw aan het antwoord

 3. Goltirg

  Het spijt me, maar naar mijn mening hadden ze het bij het verkeerde eind. Schrijf me in PM, bespreek het.

 4. Ashkii

  Volgens mij geef je de fout toe. Kom binnen, we bespreken het.

 5. Hadley

  I am final, I am sorry, it not a right answer. Wie anders, wat kan er vragen?

 6. Atsu

  oh .. geen goochelaar meer))))Schrijf een bericht