Geschiedenis Podcasts

Charles Dickens (1840-1850)

Charles Dickens (1840-1850)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In juli 1840 gingen Dickens, William Makepeace Thackeray en Daniel Maclise naar de executie van Francois Benjamin Courvoisier, die zijn werkgever Lord William Russell had vermoord. Dickens huurde een kamer van een huis dat uitkeek op de steiger buiten de Newgate Prison. Er kwamen veertigduizend mensen opdagen voor de ophanging en er werden meer dan anderhalf miljoen reclamespotjes over de moord en de executie verkocht (voor een cent per stuk). Hoewel de bediende uit Zwitserland de misdaad had bekend, had Dickens twijfels over zijn schuld en schreef hij twee brieven aan de pers waarin hij klaagde over het gedrag van de advocaat.

Dickens was geschokt door het gedrag van de menigte bij de executie: "Er was niets dan slordigheid, losbandigheid, lichtzinnigheid, dronkenschap en pronkende ondeugd in vijftig andere vormen. Ik had het onmogelijk moeten achten dat ik een grote verzameling van mijn medemens had kunnen voelen. wezens om zo afschuwelijk te zijn." Na deze ervaring voerde Dickens campagne tegen de doodstraf. Naarmate hij ouder werd, veranderde hij echter van gedachten en schreef hij voor ophanging, maar voerde aan dat het binnen de privacy van gevangenismuren moest plaatsvinden en geen amusement voor de massa zou moeten bieden.

Dickens was nog aan het schrijven De oude rariteitenwinkel toen hij de negentienjarige Eleanor Picken ontmoette in het huis van zijn advocaat, Charles Smithson. Haar vader was overleden toen ze nog een kind was en ze was geadopteerd door de familie Smithson. Eleanor was opgewonden door deze beroemde schrijver te ontmoeten en beschreef later zijn "prachtige ogen en lang haar". Ze had echter een hekel aan zijn "enorme kraag en enorme uitgestrektheid van vest, en de laarzen met patent tenen."

In september 1840 gingen Dickens en zijn gezin op vakantie naar Broadstairs. Hij nodigde de Smithsons uit om zich bij hem te voegen door een huis in de stad te nemen. In de daaropvolgende weken zag Eleanor veel Dickens die zich erg tot de jonge vrouw aangetrokken leken te voelen. Tijdens de avonden speelden de twee families raadspelletjes zoals Animal, Vegetable, Mineral en charades. Ze dansten ook samen en ze merkte later op dat "op deze momenten moet ik bekennen dat ik vreselijk bang voor hem was", omdat hij zich schuldig maakte aan de "meest grappige maar meedogenloze kritiek".

Op een avond nam Dickens Eleanor mee naar het strand om het avondlicht te zien vervagen toen de vloed binnenkwam. Eleanor herinnerde zich later: "Dickens leek plotseling bezeten te zijn door de demon van onheil; hij sloeg zijn arm om me heen en rende me het hellende vlak af naar het einde van de steiger tot we een hoge paal bereikten. Hij sloeg zijn andere arm eromheen en riep op theatrale tonen uit dat hij van plan was me daar vast te houden tot de droevige zeegolven ons zouden onderdompelen."

Eleanor Picken "smeekte hem om me te laten gaan, en worstelde hard om mezelf los te laten". Dickens zei tegen haar: 'Maak je geen zorgen, arm vogeltje; je staat machteloos in de klauwen van zo'n vlieger als ik.' Eleanor legde uit: "Het tij kwam snel op en stroomde over mijn voeten. Ik gaf een luide kreet en probeerde hem terug te brengen tot gezond verstand door hem eraan te herinneren dat mijn jurk, mijn beste jurk, mijn enige zijden jurk, zou worden geruïneerd. "

Eleanor riep Catherine Dickens toe: "Mevrouw Dickens, help me, zorg dat meneer Dickens me laat gaan - de golven komen tot aan mijn knieën!" Eleanor legde uit: 'De rest van het gezelschap was nu gearriveerd en mevrouw Dickens zei hem niet zo dom te doen en Eleanor's jurk niet te bederven.' Dickens antwoordde: "Kleding, praat me niet over kleding! Als de sluier van de nacht ons omhult... als we al op de rand van het grote mysterie staan, zullen onze gedachten dan zijn van vleselijke ijdelheden?"

Claire Tomalin, de auteur van Dickens: Een leven (2011), heeft opgemerkt: "Er was duidelijk enige chemie tussen Eleanor en Dickens, en hij moet het gevoel hebben gehad dat ze van zijn attenties genoot. Ze was tenslotte de ster van de avond, de uitverkorene, zelfs als ze als slachtoffer werd gekozen. Maar hij was een agressieve bewonderaar. Bij twee gelegenheden haastte hij haar onder een waterval, waarbij hij de muts die ze elke keer droeg vernielde, en hij trok aan haar haar tijdens spelletjes, een zowel jongensachtig als intiem gebaar.'

Nadat ze terug in Londen waren aangekomen, ging Eleanor lunchen bij Dickens thuis in Devonshire Terrace met de Smithsons. Dickens weigerde echter zijn studeerkamer te verlaten en Eleanor zag hem niet meer. Tomalin heeft betoogd: "Twee dingen kunnen helpen verklaren waarom hij zich tegen haar keerde. Een daarvan was dat ze klaar was om met hem in discussie te gaan. Sinds zijn huwelijk was hij gewend aan eerbied, terwijl Eleanor zichzelf beschrijft terwijl ze Byrons verzen verdedigde toen hij ze bekritiseerde, en in het algemeen voor zichzelf opkomen. De andere was dat hij misschien heeft opgemerkt dat ze haar dagboek bijhield en er bezwaar tegen maakte. Dickens was de waarnemer en wilde niet worden geobserveerd.'

In november 1840 was Dickens nog aan het schrijven De oude rariteitenwinkel. Hij vertelde John Forster: "Je kunt je niet voorstellen hoe uitgeput ik vandaag ben met het werk van gisteren... De hele nacht ben ik achtervolgd door het kind; en vanmorgen ben ik niet verfrist en ellendig. Ik weet niet wat ik moet doen met mezelf .... ik denk dat het einde van het verhaal geweldig zal zijn." Hij zei tegen een andere vriend: "Ik breek mijn hart over dit verhaal en kan het niet verdragen om het af te maken."

Later die maand verloor zijn vriend, William Macready, zijn eigen driejarige dochtertje aan ziekte. Hij schreef in zijn dagboek: "Ik heb mijn kind verloren. Er is geen troost voor dat verdriet; er is uithoudingsvermogen - dat is alles." Dickens besloot nu dat Little Nell aan het einde van het verhaal zou sterven. Hij vertelde Macready op 6 januari 1841: "Ik vermoord dat arme kind langzaam en word er ellendig over. Het krampt mijn hart. Toch moet het." Een paar dagen later schreef hij aan Daniel Maclise: "Als je wist wat ik heb geleden bij de dood van dat kind!"

Op 8 januari 1841 legde Dickens aan Forster uit hoe het schrijven over de dood van Little Nell hem veel pijn deed: "Ik zal het nog lang niet herstellen. Niemand zal haar zo missen als ik. pijnlijk voor mij, dat ik mijn verdriet echt niet kan uiten.... Ik heb verschillende uitnodigingen voor deze week en volgende geweigerd, vastbesloten nergens heen te gaan totdat ik klaar was. Ik ben bang de toestand te verstoren waarin ik heb geprobeerd te komen en alles weer terug moeten halen."

Na de publicatie van De oude rariteitenwinkel, suggereerde de criticus R. Shelton MacKenzie dat: "Kleine Nell, die door lezers eerder wordt gezien als een echt dan een fictief personage... Ze is een idyllische onmogelijkheid... Ze is maar al te perfect - en haar dood is haar leven waardig. Er zijn veel tranen getrokken door haar denkbeeldige avonturen.' Een andere criticus die in die tijd schreef, Blanchard Jerrold, betoogde: "De kunst waarmee Charles Dickens mannen en vrouwen beheerde, was bijna allemaal emotioneel. Zoals in al zijn boeken, trok hij naar believen de tranen van zijn lezers... Er was iets vrouwelijks in de kwaliteit die hem tot het juiste oordeel leidde, het juiste woord, de kern van de kern van de vraag in de hand ... Het hoofd dat het rijk opgeslagen hart regeerde was wijs, snel en alert tegelijk." Oscar Wilde merkte echter op: "Je moet een hart van steen hebben om de dood van Little Nell te lezen zonder te lachen." John Ruskin was ook kritisch over Dickens in de manier waarop hij emoties manipuleerde en voerde aan dat hij "personages slachtte zoals een slager een lam doodt, om de markt tevreden te stellen".

Volgens Peter Ackroyd, de auteur van Dickens (1990): "Hij (Dickens) peilde in hoeverre pathos en komedie konden worden gebruikt, en was heel voorzichtig om de lezer nooit te vermoeien of te vervelen. Dit klinkt als een kwestie van oneindige berekening, maar het was niet zo. was een kwestie van instinct; het instinct om zijn eigen werk als het ware van buitenaf te zien; om het te begrijpen zoals het publiek het begreep. Als hij zijn personages in stomme show voor zich kon zien, dan zorgde hij ervoor dat zijn lezers zouden ze ook zien: het is tenslotte een van de dingen waaruit de grootheid van Dickens bestaat."

Sommige critici keurden het succes van romanschrijvers als Dickens af. Frasers Magazine betoogde: "Literatuur is een beroep geworden. Het is een middel van bestaan, bijna net zo zeker als de kroeg of de kerk. Het aantal aspiranten neemt dagelijks toe en dagelijks wordt de kring van lezers groter. Dat er een aantal kwaden inherent zijn aan dergelijke een stand van zaken zou het dwaasheid zijn om te ontkennen; maar nog grotere dwaasheid zou het zijn om niets voorbij deze kwaden te zien. Slecht of goed, er is geen ontkomen aan het grote feit, nu wat zo stevig vaststaat. We betreuren het misschien, maar we kan het niet veranderen."

Op 13 februari 1841, de eerste aflevering van Dickens' volgende roman, Barnaby Rudge, werd gepubliceerd in Meester Humphrey's Klok. Het was zijn eerste poging tot het schrijven van een historische roman. Het verhaal begint in 1775 en komt tot een hoogtepunt met een levendige beschrijving van de Gordon Riots. Op 2 juli 1780 leidde Lord George Gordon, een gepensioneerde luitenant van de marine, die fel gekant was tegen voorstellen voor katholieke emancipatie, een menigte van 50.000 mensen naar het Lagerhuis om een ​​petitie in te dienen voor de intrekking van de Rooms-katholieke Relief Act van 1778 , die bepaalde handicaps had verwijderd. Deze demonstratie liep uit op een rel en de volgende vijf dagen werden veel katholieke kapellen en particuliere huizen verwoest. Andere aangevallen en beschadigde gebouwen waren de Bank of England, King's Bench Prison, Newgate Prison en Fleet Prison. Er wordt geschat dat meer dan £ 180.000 aan eigendommen werd vernietigd tijdens de rellen.

De uitgever van Dickens, William Hall, nam Hablot Knight Browne en George Cattermole in dienst om de illustraties voor de serie te leveren. Browne produceerde ongeveer 59 illustraties, voornamelijk van karakters, terwijl de 19 tekeningen van Cattermole meestal van decors waren. Jane Rabb Cohen, de auteur van Dickens en zijn belangrijkste illustratoren (1980) heeft betoogd: "Tijdens het hoogtepunt van het verhaal liet Dickens zijn fantasie de vrije loop bij het beschrijven van de orgiastische rellen, en Browne vatte snel zijn geest. Zijn ontwerpen, met hun tumultueuze menigten en toch geïndividualiseerde deelnemers, belichaamden volledig de gewelddadige opwinding van het proza. "

John Forster beweerde dat het laatste deel van het boek de hoogste lof verdiende: "Er zijn weinig dingen meesterlijker in zijn boeken. Van het eerste lage gemompel van de storm tot de laatste verschrikkelijke explosie, wordt de uitzinnige uitbarsting van onwetendheid en woede van het volk uitgebeeld. met onverminderde kracht. De doelloosheid van nutteloos onheil waarmee de gelederen van de relschoppers in het begin aanzwellen; de roekeloosheid veroorzaakt door de monsterlijke straffeloosheid die aan de vroege excessen werd toegestaan; de plotselinge verspreiding van dronken schuld in elke plaats van armoede, onwetendheid of onheil in de goddeloze oude stad, waar zulke rijke materialen van misdaad liggen te etteren."

Dickens hoopte dat het net zo populair zou worden als de historische romans van Sir Walter Scott. De geleerde van de Dickens, Andrew Sanders, heeft erop gewezen: "Met Barnaby Rudge maakte Dickens er serieuze aanspraak op de erfgenaam te zijn van de meest populaire romanschrijver van de generatie vóór zijn eigen: Sir Walter Scott. situatie, en het idee van mentale en morele disfunctie, het verhaal van Dickens flikkert eerst en laait dan op met iets dat lijkt op het vuur waarmee de relschoppers Londen verwoesten."

Het publiek hield niet van het verhaal en de verkoop van Meester Humphrey's Klok daalde dramatisch na de publicatie van de eerste aflevering. Dickens, die nu de vader was van vier kinderen, was gedwongen zijn uitgaven voor zijn gezin te verhogen. Een van zijn dinergasten in april 1841 merkte op dat het "een nogal te uitgebreid diner was voor een man met een gezin, en pas rijk begon te worden". In mei werd hij uitgenodigd door zijn vriend, Thomas Talfourd, om zich kandidaat te stellen voor het parlement van het kiesdistrict Reading als kandidaat voor de Liberale Partij. Maar omdat hij zijn eigen kosten zou moeten betalen, sloeg hij het aanbod af.

Er is ook beweerd dat Dickens en Daniel Maclise in deze periode samen prostituees bezochten. Michael Slater heeft beweerd dat samen met Wilkie Collins "Dickens voelde dat hij zich kon uitleven in de licht ondeugende badinage die een van de briefspellen was die hij soms graag speelde." In augustus 1841 ging Dickens op vakantie naar Broadstairs en op een dag, terwijl hij in Kent was, bezocht hij Margate. Hij schreef aan Maclise: "Er zijn allerlei gemakken in Margate (neem je mij mee?) en ik weet waar ze wonen." Claire Tomalin heeft gesuggereerd: "De voorzieningen zijn prostituees, en Dickens vertelt Maclise dat hij ze in het nabijgelegen Margate heeft gevonden. Het klinkt niet als een grap. Is Dickens op zoek gegaan naar de Margate-prostituees om erachter te komen waar ze waren in het belang van Maclise? Of omdat hij geïnteresseerd was om hen te zien en met hen te praten, om welke combinatie van redenen dan ook? Was hij van plan om zelf van hun diensten gebruik te maken?'

Bij zijn terugkeer naar Londen hadden Dickens en zijn persoonlijke agent, John Forster, een ontmoeting met William Hall over de tegenvallende verkoop van Meester Humphrey's Klok. Er werd afgesproken dat het tijdschrift zou worden gesloten wanneer: Barnaby Rudge kwam tot een einde. Dickens beloofde Chapman en Hall echter dat ze zijn volgende roman zouden kunnen publiceren, Martin Chuzzlewit. De voorwaarden van de overeenkomst waren erg genereus, waarbij Dickens voor elke maandelijkse termijn werd betaald. Hij zou ook driekwart van de winst ontvangen en de helft van het auteursrecht op het boek behouden.

Later dat jaar werd Dickens ziek met een anale fistel. De operatie werd op 8 oktober zonder verdoving uitgevoerd door gespecialiseerde chirurg Frederick Salmon. Na een paar dagen was hij weer aan het werk, ook al moest hij staand schrijven. Hij voltooide het werk aan de geserialiseerde roman op 5 november en beide De oude rariteitenwinkel en Barnaby Rudge werden op 15 december 1841 in boekvorm gepubliceerd.

Dickens was enorm populair in Amerika. De New York Herald Tribune legde uit waarom hij geliefd was: "Zijn geest is Amerikaans - zijn ziel is republikeins - zijn hart is democratisch." Ondanks de hoge verkoop van zijn romans, ontving Dickens geen betaling voor zijn werk omdat het land zich niet hield aan internationale copyrightregels. Hij besloot naar Amerika te reizen om zijn pleidooi te houden voor de hervorming van het auteursrecht.

Zijn uitgevers, Chapman en Hall, boden aan om de reis te helpen financieren. Er werd afgesproken dat ze hem £ 150 per maand zouden betalen en dat ze het boek tijdens het bezoek zouden publiceren als hij terugkwam. Amerikaanse notities voor algemene oplage. Dickens zou dan £ 200 ontvangen voor elke maandelijkse termijn. Aanvankelijk weigerde Catherine met haar man naar Amerika te gaan. Dickens zei tegen zijn uitgever, William Hall: 'Ik kan mevrouw Dickens niet overhalen om te gaan en de kinderen thuis te laten, of mij alleen te laten gaan.' Volgens Lillian Nayder, de auteur van The Other Dickens: A Life of Catherine Hogarth (2011), hun vriend, de acteur, William Macready, overtuigde haar "dat ze haar eerste plicht jegens haar man te danken had en dat ze de kinderen kon en moest achterlaten."

Dickens en zijn vrouw vertrokken De Brittannia van Liverpool op 4 januari 1842. Hun schip was een houten raderstoomboot ontworpen voor 115 passagiers. De oversteek van de Atlantische Oceaan bleek een van de ergste te zijn die de scheepsofficieren ooit hadden gekend. Tijdens één storm moest de schoorsteen worden vastgesjord met kettingen om te voorkomen dat hij omwaaide en de bureaus in brand zou steken. Toen ze Halifax in Nova Scotia naderden, liep het schip aan de grond en hadden ze de opkomende vloed nodig om ze van de rotsen te bevrijden. Catherine Dickens schreef aan haar schoonzus: "Ik was bijna afgeleid door angst en ik weet niet wat ik had moeten doen zonder de grote vriendelijkheid en kalmte van mijn lieve Charles."

Het schip arriveerde op 22 januari in Boston. James Thomas Fields was een van degenen die hem zagen aankomen. In zijn autobiografie, Gisteren met auteurs (1871) schreef hij: "Hoe goed herinner ik me de gure winteravond in 1842 toen ik voor het eerst het knappe, gloeiende gezicht zag van de jonge man die toen al beroemd was over de halve wereld! Hij kwam het Tremont House binnenstormen, vers van de stoomboot die hem naar onze kusten had gebracht, en zijn vrolijke stem galmde door de hal, terwijl hij een snelle blik wierp op de nieuwe scènes die zich voor hem in een vreemd land afspeelden... Jong, knap, bijna aanbeden om zijn genie, met gordel om omringd door zulke troepen van vrienden als zelden ooit een mens had, die naar een nieuw land kwamen om nieuwe veroveringen van roem en eer te maken, het was zeker een gezicht dat lang herinnerd zal worden en nooit helemaal vergeten zal worden. belangstelling die hij voor zichzelf had gewonnen, riep al het enthousiasme van oud en jong Amerika op, en ik ben blij dat ik een van de eersten was die zijn komst zag.Je vraagt ​​me hoe hij eruitzag toen hij de trap op rende, of liever gezegd vloog. van het hotel en sprong de hal in. Hij leek helemaal in brand te staan met nieuwsgierigheid, en levend zoals ik nooit eerder een sterveling heb gezien. Van top tot teen was elke vezel van zijn lichaam ongeremd en alert."

Dickens was onder de indruk van de stad en hield vooral van de "elegante witte houten huizen, prim, gelakte kerken en kapellen, en knappe openbare gebouwen." Dickens merkte ook op dat er geen bedelaars waren en keurde zijn door de staat gefinancierde welzijnsinstellingen goed. Charles Sumner, een jonge radicale republikein, gaf hem een ​​rondleiding door de stad. De twee mannen werden goede vrienden en Dickens keurde Sumners sterke anti-slavernij-opvattingen goed. Dickens bezocht het Asylum for the Blind, het House of Industry for the Indigent, de School for Neglected Boys, het Reformatory for Juvenile Offenders en het House of Correction for the State, en vond modellen van hun soort.

Dickens werd voorgesteld aan de schrijver Richard Dana, die Dickens beschreef als 'de slimste man die ik ooit heb ontmoet'. Dickens schreef dat "er nooit een koning of keizer op aarde was die zo toegejuicht werd, gevolgd door menigten en bediend door openbare instanties en allerlei soorten deputaties." Hij vond het onmogelijk om uit te gaan voor zijn gebruikelijke dagelijkse wandeling omdat mensen "probeerden stukjes van zijn bontjas te knippen en om haarlokken vroegen".

Veel mensen hadden commentaar op het uiterlijk van Dickens. Peter Ackroyd heeft betoogd in Dickens (1990): "Ze merkten zijn kortheid, zijn snelle en expressieve ogen, de lijnen rond zijn mond, de grote oren en het vreemde feit dat wanneer hij sprak zijn gezichtsspieren de linkerkant van zijn bovenlip lichtjes optrokken... evenals het lange golvende haar dat aan weerszijden van zijn gezicht valt." Lucinda Hawksley heeft erop gewezen: "Charles Dickens stond bekend om zijn plezier in kleding; zijn liefde voor het dramatische en zijn theatrale karakter sijpelde over in zijn kleermakerszin - en was een verbijstering voor veel van de Amerikanen die hij in 1842 ontmoette.Het ietwat opzichtige vest of de flamboyante das, die niet goed zou zijn gevallen in de herenclubs in St James's (en evenmin in de conventionele sociale scene van Boston), ging als een synoniem voor stijl in de artistieke wereld waarin Charles leefde. Hij was een relatief korte, slanke man met een enorme persoonlijkheid die hij verkoos om het beste van te maken door zich te kleden om zijn dandified innerlijke leven te weerspiegelen, niet alleen om zijn fysieke kenmerken te omlijsten."

De schrijver, Washington Irving, had een hekel aan de manier waarop Dickens zich kleedde en beweerde dat hij 'schandalig vulgair was - qua kleding, manieren en geest'. Een vrouw beschreef hem als "vrij dikke set, en draagt ​​te veel sieraden, erg Engels in zijn uiterlijk en niet de beste Engels". Een ander merkte op dat hij "een losbandige mond had met een vulgaire aantrekkingskracht, een modderige olijfkleurige huid, stompe vingers ... een stevige, onhandige manier, verre van goed opgevoed, en een snelle, onstuimige manier van praten. "

Na het verlaten van Boston bezocht hij Worcester, Springfield en Hartford. Tijdens een openbare bijeenkomst klaagde hij over de illegale kopieën van zijn werk die in het land werden verspreid. De plaatselijke krant stond niet sympathiek tegenover zijn mening en was van mening dat hij blij en dankbaar moest zijn met zijn populariteit. Later gaf hij een verklaring af waarin hij zei dat hij van plan was te weigeren om verder te onderhandelen met Amerikaanse uitgevers zolang er geen internationale copyrightovereenkomst was. Dit was een beslissing die hem duur kwam te staan.

Dickens bezocht ook Philadelphia, waar hij Edgar Allan Poe ontmoette. Dickens hield ook van Cincinnati, "een heel mooie stad: ik denk dat de mooiste plek die ik hier heb gezien, behalve Boston... het is goed ingedeeld; in de buitenwijken versierd met mooie villa's." Daarna verhuisde hij naar New York City. Op 14 februari 1842 woonden meer dan 3.000 mensen een diner ter ere van hem bij. Hij stuurde zijn vriend Daniel Maclise de Bill of Fare, die 50.000 oesters, 10.000 sandwiches, 40 hammen, 50 geleikalkoenen, 350 liter gelei en 300 liter ijs bevatte. Tijdens een ander diner, georganiseerd door Washington Irving, bracht hij het internationale auteursrecht opnieuw ter sprake.

Dickens schreef op 6 maart aan John Forster: "De instellingen in Boston en in Hartford zijn zeer bewonderenswaardig. Het zou inderdaad heel moeilijk zijn om ze te verbeteren. Maar dat is niet het geval in New York, waar een slecht beheerde gekkenhuis, een slechte gevangenis, een somber werkhuis en een volslagen ondraaglijke plaats van politiegevangenis. Een man wordt dronken op straat gevonden en in een cel onder de oppervlakte van de aarde gegooid... Als hij sterft (zoals één man niet lang geleden) is hij binnen een uur half opgegeten door de ratten (zoals deze man was)."

In Washington had Dickens een ontmoeting met president John Tyler die onlangs William Henry Harrison had vervangen, die in functie was overleden. Dickens was niet onder de indruk van Tyler, die bekend stond als "His Accidency". Tyler gaf commentaar op het jeugdige uiterlijk van Dickens. Dickens overwoog het compliment terug te geven, maar "hij zag er zo afgemat uit, dat het in mijn keel bleef steken". Dickens vond Tyler zo oninteressant dat hij de uitnodiging om met hem in het Witte Huis te dineren afsloeg. Hij bracht echter wel tijd door met Henry Clay, die hij beschreef als "een fijne kerel, die mijn hart heeft gewonnen".

Dickens vond de gewoonte om klodders pruimtabak op de grond uit te spugen, wat gebruikelijk was bij Amerikaanse mannen, "de meest misselijkmakende, beestachtige en afschuwelijke gewoonte die de beschaving ooit heeft gezien". In een brief aan Forster beschreef hij een treinreis waarbij hij de gewoonte tegenkwam: "De speekselflitsen vlogen zo onophoudelijk en onophoudelijk de hele weg uit de ramen, dat het leek alsof ze binnenin verenbedden openscheurden, en de wind veegt de veren weg, maar dit spugen is universeel... Er zijn spuugbakken in elke stoomboot, bar, openbare eetkamer, kantoorhuis, de plaats van algemeen toevluchtsoord, wat het ook is.. .. Ik heb heren twee keer gezien, op avondfeesten in New York, zich afwenden als ze niet in gesprek waren, en op het salontapijt spugen. En in elke bar-kamer en hotelpassage ziet de stenen vloer eruit alsof hij waren geplaveid met open oesters - van de hoeveelheid van dit soort afzetting die het overal bezaait."

Dickens nam een ​​postkoets in Ohio: "De koets gooide ons op een hoop op de vloer en verpletterde nu onze hoofden tegen het dak... Toch was het een prachtige dag, de lucht heerlijk en we waren alleen: zonder tabaksspetters , of eeuwige prozaïsche gesprekken over dollars en politiek... om ons te vervelen." Hij ontmoette ook enkele leden van de Wyandot-stam. Hij vond ze "een fijn volk, maar gedegradeerd en afgebroken".

Dickens schreef aan John Forster: "Catherine heeft in elk opzicht echt een bewonderenswaardige reiziger gemaakt. Ze heeft nooit geschreeuwd of gealarmeerd onder omstandigheden die haar daartoe volledig zouden hebben gerechtvaardigd, zelfs niet in mijn ogen; heeft nooit plaatsgemaakt voor moedeloosheid of vermoeidheid, hoewel we nu onophoudelijk door een zeer ruig land hebben gereisd... en soms... zeer moe zijn geweest; heeft zich altijd goed en opgewekt aan alles aangepast; en heeft me erg behaagd."

Dickens was teleurgesteld over wat hij in Amerika vond. Hij zei tegen zijn vriend, William Macready: "Dit is niet de Republiek waar ik naartoe ben gekomen. Dit is niet de Republiek van mijn verbeelding. Ik geef oneindig de voorkeur aan een liberale monarchie... boven zo'n regering. In elk opzicht behalve dat van National Education, het land stelt me ​​teleur. Hoe meer ik denk aan zijn jeugd en kracht, hoe armer en onbeduidender in duizend opzichten, lijkt het in mijn ogen." Hij schreef aan Forster en klaagde: "Ik hou niet van het land. Ik zou hier in geen geval willen wonen. Het gaat tegen de stroom in met mij. woon hier en wees gelukkig."

Eind maart bezochten ze de Niagarawatervallen. Dickens merkte op: "Het zou moeilijk zijn voor een man om dichter bij God te staan ​​dan daar." Hij was minder onder de indruk van Toronto, waar hij het "wilde en hondsdolle Toryisme" afkeurde. Hij bracht ook tijd door in Montreal en Quebec voordat hij terugkeerde naar New York City, waar hij op de boot naar Liverpool stapte.

Dickens kwam op 29 juni 1842 terug in Londen. Kort daarna voegde zijn vijftienjarige schoonzus, Georgina Hogarth, zich bij hen op 1 Devonshire Terrace. Zoals Michael Slater heeft opgemerkt: "Georgina ging bij hen wonen en begon zich nuttig te maken voor haar zus door het huishouden te leiden en het hoofd te bieden aan het drukke sociale leven dat zich concentreerde op Catherine's gevierde echtgenoot. Ze hielp vooral met het steeds groter wordende aantal kinderen , en leerde de jongere jongens lezen voordat ze naar school gingen. Ze verving haar zus bij sociale gelegenheden toen Catherine onwel was en zorgde voor het gezin tijdens Catherine's zwangerschappen. Dickens begon Georgina's gezelschap steeds meer te waarderen (ze was een van de weinige mensen die hem bij kon houden tijdens zijn lange dagelijkse wandelingen). Hij bewonderde haar intelligentie en genoot van haar gave voor mimiek." Charles schreef ook dat hij dacht dat Georgina "een van de meest beminnelijke en aanhankelijke meisjes" was.

Amerikaanse notities voor algemene oplage werd gepubliceerd door Chapman en Hall op 19 oktober 1842. Thomas Babington Macaulay, die Dickens als een genie beschouwde, weigerde het te herzien voor The Edinburgh Review, want "Ik kan het niet prijzen... Wat gemakkelijk en opgewekt bedoeld is, is vulgair en luchthartig... wat goed bedoeld is, is voor mij veel te mooi, zoals in de beschrijving van de val van Niagara. " Het boek kreeg gemengde recensies, maar verkocht redelijk goed en verdiende Dickens £ 1.000 aan royalty's.

Het boek werd zwaar bekritiseerd door de Amerikaanse critici. De New York Herald Tribune noemde het boek het werk van 'de meest grove, vulgaire, brutale en oppervlakkige geest'. Ze hadden vooral een hekel aan het hoofdstuk gewijd aan een aanval op de slavernij. Zijn vriend, Edgar Allan Poe, beschreef het als "een van de meest suïcidale producties, ooit opzettelijk gepubliceerd door een auteur." In het laatste hoofdstuk van het boek klaagde Dickens over de wreedheid van de Amerikaanse pers en het gebrek aan moreel besef bij mensen die slimheid belangrijker vonden dan goedheid. Ondanks deze kritiek verkochten de illegale exemplaren van het boek erg goed. In de twee dagen na de publicatie ervan in New York City zijn er naar verluidt meer dan 50.000 exemplaren gekocht. Boekverkopers in Philadelphia beweerden dat ze 3.000 verkochten in de eerste 30 minuten nadat het beschikbaar kwam.

Dickens was het met William Hall eens dat zijn volgende boek zou zijn Martin Chuzzlewit. Dickens stelde zijn vriend voor dat John Leech het boek samen met Hablot Knight Browne zou illustreren. Dit maakte Browne van streek, die altijd alleen had gewerkt. Valerie Browne Lester, de auteur van Phiz: The Man Who Drew Dickens (2004) merkte op: "Bij het luisteren naar Dickens' synopsis van de plot, zou hij snel begrijpen dat dit specifieke boek zichzelf niet duidelijk verdeelde in twee vormen van artistiek onderwerp Terwijl hij geleidelijk weggroeide van karikatuur en grotesquerie, kon hij zich voorstellen dat hij en Leech, die soortgelijk materiaal illustreerden, onvermijdelijk objecten van vergelijking zouden worden.' Browne wees erop dat Leech de reputatie had zijn werk niet altijd snel af te leveren.

Dickens schreef op 5 november 1842 aan Leech: "Ik merk dat er zoveel mechanische moeilijkheden, complicaties, verwikkelingen en onmogelijkheden zijn in de weg van het project dat ik in gedachten had toen ik u voor het laatst schreef, dat het is volkomen onuitvoerbaar. Ik bemerk dat het voor u niet bevredigend zou kunnen zijn, omdat het u geen eerlijke kans zou geven; en dat het in de praktijk vervelend en verontrustend voor mij zou zijn. Ik ben daarom genoodzaakt het idee op te geven, en voor dit moment om mezelf het voordeel van uw waardevolle hulp te ontzeggen."

De eerste aflevering van Martin Chuzzlewit verscheen in januari 1843. Het was opgedragen aan zijn vriendin, Angela Burdett-Coutts. Dickens schreef: "Mijn belangrijkste doel in dit verhaal was om in verschillende aspecten de meest voorkomende van alle ondeugden te tonen; om te laten zien hoe egoïsme zich voortplant en tot wat een grimmige reus het vanaf een klein begin kan groeien." Het verhaal gaat over Martin Chuzzlewit, die wordt opgevoed door zijn rijke grootvader en naamgenoot. Martin senior heeft ook Mary Graham geadopteerd, in de hoop dat ze in de latere stadia van zijn leven voor hem zal zorgen. Dit plan wordt geschaad doordat Martin junior verliefd wordt op Mary. Wanneer Martin senior ontdekt dat het paar van plan is te trouwen, onterft hij zijn kleinzoon.

Martin Chuzzlewit had niet dezelfde aantrekkingskracht als De Pickwick-papieren, Oliver Twist, Nicholas Nickleby en De oude rariteitenwinkel, die uiteindelijk een omzet van 100.000 per maand bereikte. Na een goede start zakte de omzet tot onder de 20.000. Dickens was verrast door de reactie van het publiek en vertelde John Forster dat hij het "op honderd punten onmetelijk het beste van mijn verhalen" vond. Hij voegde eraan toe: "Ik voel mijn kracht nu, meer dan ooit tevoren... Ik heb meer vertrouwen in mezelf dan ooit." Hij gaf vervolgens de critici de schuld van de slechte verkoop. Een van de problemen was dat het land een economische recessie doormaakte en mensen geen geld hadden om fictie te kopen.

In een poging de belangstelling voor het verhaal te vergroten, besloot Dickens Martin Chuzzlewit met zijn vriend, Mark Tapely, naar Amerika te sturen. Dickens beweerde dat het Amerikaanse deel van het boek "in geen enkel ander opzicht een karikatuur is dan dat het voor het grootste deel een tentoonstelling is van de belachelijke kant van het Amerikaanse karakter". Zich ervan bewust dat het boek een zeer kritische kijk op het land gaf, voegde hij eraan toe: "Omdat ik bij het schrijven van fictie nooit de neiging heb gehad om wat belachelijk of verkeerd is thuis te verzachten, hoop (en geloof) ik dat de goedgehumeurde mensen van de Verenigde Staten zijn over het algemeen niet geneigd om met mij te twisten omdat ik hetzelfde gebruik in het buitenland draag."

Claire Tomalin heeft beweerd dat Dickens een andere reden had om een ​​deel van het verhaal in Amerika te laten plaatsvinden: "Toen hij de Amerikaanse hoofdstukken van Martin Chuzzlewit kwam schrijven, wreekte hij zich op alles wat hij niet leuk vond aan de manier waarop hij was behandeld, en wees , met woeste humor, wat hij haatte aan Amerika: corrupte kranten, geweld, slavernij, spugen, opschepperij en eigengerechtigheid, obsessie met zaken en geld, hebzuchtig, gracieus eten, hypocrisie over vermeende gelijkheid, het grove leeuwengedrag van bezoekers. hun krantenredacteuren, hun geleerde vrouwen en hun congresleden ... en parodieerden de overdreven retoriek van hun spraak en schrijven."

Het bezoek van Martin Chuzzlewit aan Amerika heeft de verkoop niet doen stijgen. Een clausule in zijn overeenkomst met Chapman en Hall stelde de uitgevers in staat de betalingen te verlagen van £ 200 tot £ 150 voor elke aflevering, als de verkoop van Martin Chuzzlewit niet voldoende waren om het ontvangen voorschot terug te betalen. Dickens was woedend toen hij het nieuws hoorde dat zijn inkomen zou worden verlaagd. Hij vertelde John Forster dat hij het gevoel had dat hij "in het zachtste deel van mijn oogleden was ingewreven met laurierzout".

In september 1843 benaderde Dickens Angela Burdett-Coutts over de mogelijkheid om Ragged Schools te ondersteunen. Deze vroege scholen boden bijna het enige seculiere onderwijs aan de allerarmsten. Dickens had een kleine som geld ter beschikking gesteld van een van deze scholen in Londen. Miss Burdett-Coutts voelde zich aangetrokken tot het idee en bood aan om openbare baden voor hen en een grotere schoolruimte te voorzien. Ze steunde ook Lord Shaftesbury, die in 1844 de Ragged School Union oprichtte en gedurende de volgende acht jaar meer dan 200 gratis scholen voor arme kinderen in Groot-Brittannië werden opgericht.

Dickens, die rood stond bij de bank, besloot dat hij op een idee moest komen om wat geld te verdienen. In oktober 1843 besloot hij een kort kerstboek te maken. Het boek zou heten Een kerstlied. Later herinnerde hij zich: "Mijn doel was om, in een grillig soort masker, wat de goede humor van het seizoen rechtvaardigde, enkele liefdevolle en verdraagzame gedachten op te wekken, nooit buiten het seizoen in een christelijk land." George Cruikshank, stelde hem voor aan John Leech, die ermee instemde de illustraties voor het boek te maken.

Dickens vertelde zijn vriend, Cornelius Conway Felton, dat hij het verhaal in zijn hoofd had gecomponeerd, huilend en lachend terwijl hij door de zwarte straten van Londen liep, vijftien en twintig mijl, menige nacht toen alle nuchtere mensen naar bed waren gegaan ". Andrew Sanders heeft gesuggereerd dat "A Christmas Carol herhaalt en versterkt de morele en gezonde samenlevingen, zoals gezonde familierelaties, zijn gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid en wederzijdse responsiviteit."

Claire Tomalin, de auteur van Dickens: Een leven (2011) heeft betoogd dat Dickens bij het schrijven van de roman kan worden vergeleken met andere sociale hervormers zoals Friedrich Engels en Thomas Carlyle: "Carlyle, Engels en Dickens werden allemaal ontslagen met woede en afschuw over de onverschilligheid van de rijken voor het lot van de armen, die bijna geen toegang hadden tot onderwijs, geen zorg bij ziekte, zagen hun jonge kinderen aan het werk gaan voor meedogenloze fabriekseigenaren en mochten zichzelf gelukkig prijzen als ze maar half uitgehongerd waren."

Dickens vroeg Chapman en Hall om het boek in opdracht uit te geven, als een aparte onderneming, en hij drong aan op fijne, gekleurde bindingen en schutbladen, en gouden letters op de voorkant en de rug; en dat het slechts vijf shilling zou kosten. Het werd gepubliceerd in een oplage van 6.000 exemplaren op 19 december 1843. Het was binnen een paar dagen uitverkocht en vanwege de hoge productiekosten verdiende Dickens slechts £ 137 van de onderneming. Een tweede editie werd snel geproduceerd. De uitgevers, Lee en Haddock, produceerden echter een illegale versie die voor slechts twee pence werd verkocht. Dickens klaagde het bedrijf aan en hoewel hij zijn zaak won, verklaarden ze zichzelf failliet en moest Dickens £ 700 aan kosten en juridische kosten betalen.

In Amerika werd het boek zijn grootste verkoper, er werden uiteindelijk meer dan een miljoen exemplaren van verkocht, maar omdat hij geen contract had met de uitgevers, ontving hij geen royalty's. Dickens had gehoopt £ 1.000 te verdienen van Een kerstlied maar zelfs tegen het einde van dat jaar had het boek slechts £ 726 verdiend.

In 1844 besloot Charles Dickens zijn relatie met Chapman en Hall te beëindigen. Dickens' biograaf, Claire Tomalin, heeft erop gewezen: "Als je Dickens moet geloven, begon elke uitgever goed en veranderde toen in een slechterik; maar de waarheid is dat, terwijl ze zakenlieden waren en harde koopjes deden, Dickens vaak aantoonbaar in de Hij besefte dat het verkopen van auteursrechten een vergissing was geweest: hij was begrijpelijkerwijs gekrenkt toen hij dacht dat al zijn harde werk hen rijk maakte terwijl hij zweette en worstelde, en hij begon uitgevers te zien als mannen die profiteert van zijn werk en heeft hem niet beloond zoals het hoort."

Robert L. Patten, de auteur van Charles Dickens en zijn uitgevers (1978) heeft betoogd: "In 1844, ontevreden over Chapman en Hall, stelde Dickens zijn drukkers voor om ook zijn uitgevers te worden. acht jaar zijn uitgevers en drukkers, met een kwart aandeel in alle toekomstige auteursrechten, in ruil voor een groot voorschot in contanten."

In 1844 zag Dickens de negentienjarige Christiana Weller, een concertpianiste, optreden in Liverpool. Hij werd meteen verliefd op haar en gaf toe dat hij "bij elke beweging zijn ogen stevig op haar gericht hield". Dickens stuurde haar een geschenk van twee delen van Lord Tennyson. Dickens vertelde haar vader, Thomas Weller (1799-1884) dat ze "alleen opviel van de hele menigte op het moment dat ik haar zag, en daar altijd in mijn zicht zal blijven."

Dickens schreef aan zijn vriend Thomas James Thompson (1812-1881) over de vrouw die hem aan Mary Hogarth deed denken: "Ik kan geen grappen maken over Miss Weller; want ze is te goed; en interesse in haar (spiritueel jong schepsel dat ze is, en voorbestemd tot een vroege dood, vrees ik) is bij mij een sentiment geworden. Goede God, wat een gek zou ik lijken, als het ongelooflijke gevoel dat ik voor dat meisje heb gekregen, aan iemand duidelijk zou kunnen worden gemaakt.' Dickens stelde Thompson, die een rijke weduwnaar was, voor om met Christina te trouwen. de auteur van Dickens: Een leven (2011), merkten op: "het stelde hem in staat om intiem met haar te blijven, al was het maar bij volmacht".

June Badeni heeft betoogd: "Thomas James Thompson werd geboren in Jamaica, de zoon van een Engelsman, James Thompson, en zijn Creoolse minnares. Zijn grootvader Dr. Thomas Pepper Thompson was geëmigreerd uit Liverpool en was rijk geworden met het bezit van suikerplantages, en toen zijn zoon James hem vooroverleden, bracht Dr. Thompson zijn kleinzoon naar Engeland, die hem bij zijn dood een aanzienlijke erfenis naliet.Nadat hij Cambridge had verlaten zonder een diploma te hebben behaald, verdiepte Thomas James zich in politiek en kunst. Hij was een weduwnaar van midden dertig."

Volgens Peter Ackroyd, de auteur van Dickens (1990): "Hij (Dickens) moedigde Thompson aan en hielp hem bij zijn pogingen om met Christiana te trouwen... Zelfs op dit punt in zijn leven, op tweeëndertigjarige leeftijd, werden zijn seksuele reacties en energieën gesublimeerd door, of geleid , dat vreemde patroon van passiviteit, onschuld, spiritueel en dood dat zo vaak naar voren komt in zijn fictie en in zijn bestaande correspondentie.Waarom anders behandelde hij Christiana Weller alsof ze een van de heldinnen van zijn romans was, gedoemd tot een vroege dood als zodra de mogelijkheid van seksuele aantrekkingskracht duidelijk wordt?"

Na enig verzet van haar familie, trouwde Thomas James Thompson op 21 oktober 1845 met Christiana Weller in de St Mary's Church in Barnes. Hoewel Dickens naar de bruiloft ging, ontdekte hij dat zijn gevoelens van jaloezie zo sterk waren dat hij zich tegen haar keerde. Hij was er nog steeds van overtuigd dat ze gedoemd was tot een vroege dood. Dickens vertelde Thompson: "Ik zag die dag de boodschap van een engel in haar gezicht die me diep in het hart sloeg."

Charles Dickens was een aanhanger van de Liberale Partij en in 1845 begon hij het idee te overwegen om een ​​dagblad uit te geven dat kon concurreren met de meer conservatieve De tijden. Hij nam contact op met Joseph Paxton, die onlangs zeer rijk was geworden door zijn investeringen in het spoor. Paxton stemde ermee in £ 25.000 te investeren en Dickens' uitgevers, Bradbury en Evans, droegen £ 22.500 bij. Dickens stemde ermee in om redacteur te worden met een salaris van £ 2.000 per jaar.

De eerste editie van Het dagelijkse nieuws werd gepubliceerd op 21 januari 1846. Dickens schreef: "De principes die in de Daily News worden bepleit, zijn principes van vooruitgang en verbetering; van onderwijs, burgerlijke en religieuze vrijheid en gelijke wetgeving." Dickens nam zijn grote vriend en mede-sociale hervormer, Douglas Jerrold, in dienst als onderredacteur van de krant. William Henry Wills trad toe tot de krant als assistent-redacteur. Dickens gaf zijn vader, John Dickens, de leiding over de verslaggevers. Hij betaalde ook zijn schoonvader, George Hogarth, vijf guineas per week om op muziek te schrijven.

William Macready vertrouwde zijn dagboek toe dat John Forster hem dat had verteld... Het dagelijkse nieuws zou Dickens enorm kwetsen: "Dickens was zo sterk gefixeerd op zijn eigen meningen en in zijn bewondering voor zijn eigen werken (wie had het kunnen geloven?) aan te raken, en dat, aangezien hij weigerde kritiek op zichzelf te zien, deze gedeeltelijke hartstocht op hem zou groeien, totdat het een ongeneeslijk kwaad werd."

Een van de eerste campagnes van de krant was tegen de graanwetten die waren ingevoerd door de regering van de Conservatieve Partij. Toen Robert Peel, de premier, het Lagerhuis vertelde dat hij van gedachten was veranderd over de wetgeving, geloofde Dickens hem niet en schreef in het hoofdartikel dat hij "beslist vals speelde".

De tijden had een oplage van 25.000 exemplaren en werd verkocht voor zeven pence, terwijl: Het dagelijkse nieuws, leverde acht pagina's op voor vijf pence. Aanvankelijk verkocht het 10.000 exemplaren, maar al snel daalde het tot minder dan 4.000. Dickens vertelde zijn vrienden dat hij het schrijven van romans miste en na zeventien nummers overhandigde hij het aan zijn goede vriend, John Forster. De nieuwe redacteur had meer ervaring met journalistiek en onder zijn leiding steeg de omzet.

Dickens was een regelmatige bezoeker van het huis van Angela Burdett-Coutts, waar ze manieren van samenwerking bespraken. Op 26 mei 1846 stuurde Dickens haar een brief van veertien pagina's over zijn plan om een ​​asiel op te zetten voor vrouwen en meisjes die als prostituee in Londen op straat werken. Hij begon de brief met uit te leggen dat deze vrouwen een leven leidden dat 'vreselijk van aard en gevolgen was, en vol kwelling, ellende en wanhoop voor zichzelf'. Hij ging verder met te zeggen dat hij hoopte dat aan elke vrouw die om hulp vroeg zou kunnen worden uitgelegd "dat ze gedegradeerd en gevallen is, maar niet verloren, omdat ze deze schuilplaats heeft; en dat de middelen om terug te keren naar geluk nu op het punt staan ​​in haar eigen handen."

Dickens vervolgde: "Ik denk niet dat het in eerste instantie nodig zou zijn om een ​​huis voor het asiel te bouwen. Er zijn veel huizen, zowel in Londen als in de directe omgeving, die kunnen worden veranderd voor dit doel. Het zou nodig zijn om het aantal gevangenen te beperken, maar ik zou de opvang van hen zo gemakkelijk mogelijk voor zichzelf maken. Ik zou het in de macht van elke gouverneur van een Londense gevangenis plaatsen om een ​​ongelukkig schepsel van dit soort (naar eigen keuze natuurlijk) rechtstreeks uit zijn gevangenis, toen haar termijn was verstreken, naar het asiel.Ik zou het in de macht van elk berouwvol schepsel willen stellen om op de deur te kloppen en te zeggen In godsnaam, neem me op Maar ik zou het interieur in twee delen verdelen en in het eerste deel zou ik alle nieuwkomers zonder uitzondering plaatsen, als een plaats van proef, waar ze, door hun eigen goed gedrag en alleen zelfverloochening, zouden moeten overgaan in wat ik de Sociëteit van het huis mag noemen."

Zijn idee was om te beginnen met ongeveer dertig vrouwen. "Wat ze in het huis zouden worden onderwezen, zou ongetwijfeld gebaseerd zijn op religie. Het moet de basis van het hele systeem zijn. , terwijl het stabiel en vastberaden is, is vrolijk en hoopvol. Orde, stiptheid, netheid, de hele routine van huishoudelijke taken - zoals wassen, repareren, koken - het etablissement zelf zou de middelen leveren om praktisch iedereen te onderwijzen. Maar dan Ik wil dat iedereen begrijpt - ik wil dat het in elke kamer wordt opgeschreven - dat ze niet een eentonige ronde van bezetting en zelfverloochening doormaakten die daar begon en eindigde, maar die begon of werd hervat onder dat dak , en zou eindigen, door Gods zegen, in gelukkige huizen van hun eigen land."

Angela Burdett-Coutts was zich al bewust geworden van het probleem van prostitutie. Ze had ze elke avond voor haar huis in Piccadilly zien paraderen. Een journalist, Henry Mayhew, schatte dat Londen ongeveer 80.000 prostituees telde. Mayhew voerde aan dat een groep die bijzonder kwetsbaar was, jonge vrouwelijke bedienden waren. Hij beweerde dat er ongeveer 10.000 van hen op straat waren, onderweg van baan. Als ze geen goede karakterreferenties zouden hebben van hun laatste werkgever, zouden ze gevaar lopen voor langdurige werkloosheid en de verleiding om prostituee te worden. In een artikel van William Rathbone Greg in de Westminster recensie hij schreef: "De carrière van deze vrouwen (prostituees) is van korte duur, hun neerwaartse pad is gemarkeerd en onvermijdelijk; en dat weten ze goed. Ze worden bijna nooit gered, ontsnappen aan zichzelf kunnen ze niet."

Burdett-Coutts' goede vriend, de hertog van Wellington, raadde haar af om mee te doen. Zoals een biograaf heeft uitgelegd: 'Hij kon haar enthousiasme voor sociale hervormingen, voor volksonderwijs, voor het opruimen van sloppenwijken en riolen niet begrijpen, dit alles ging zijn begrip te boven.' Ondanks zijn protesten stemde ze er uiteindelijk mee in om het voorstel van Dickens te financieren, dat naar schatting ongeveer £ 700 per jaar kostte (£ 50.000 in 2012-geld).

In juni 1846 begon Dickens aan een nieuwe roman. Hij begon het nieuwe verhaal te schrijven terwijl hij op vakantie was in Zwitserland. Hij schreef aan John Forster dat hij gekweld werd door "een buitengewone nervositeit die nauwelijks te beschrijven is". Hoewel het land mooi was, miste hij het wandelen in de straten van Londen aan het eind van de werkdag. Eind juli kon hij Forster de eerste vier hoofdstukken sturen.

Op 1 oktober 1846 gaven Bradbury en Evans het eerste nummer uit van een nieuwe serieroman onder de titel Dealings with the Firm of Dombey and Son, Wholesale, Retail, and for Exportation. Elk deel werd geïllustreerd met twee gravures op staal door Hablot Knight Browne. Als Martin Chuzzlewit de verkoop was niet hoger dan 23.000, ze drukten slechts 25.000 exemplaren. Het was meteen een succes en binnen enkele uren was de hele voorraad uitverkocht en moesten er meteen nog 5.000 exemplaren worden gedrukt. Dickens liet Angela Burdett Coutts weten: "Ik heb gehoord dat de Dombey met groot succes is gelanceerd en de eerste avond uitverkocht was."

Het verhaal begint met de dood van Fanny Dombey in het kraambed. Een criticus heeft betoogd: "Het boek maakt een geweldige start met de dood van mevrouw Dombey in het kraambed in het grote, sombere huis in Londen in de buurt van Portland Place, haar man die alleen voor de pasgeboren zoon zorgt, de modieuze artsen machteloos en haar dochtertje, Florence, huilend en vasthoudend aan haar... Het verhaal schept een wereld, trekt de lezer naar zich toe en houdt zijn greep. Het Londen dat hij zo goed kende (en zo erg gemist had in het buitenland) speelt zich voor ons af, vanuit de grote woonstraten naar de noordelijke randen van de stad, de bescheiden woningen en winkels in de buurt van de rivier in de stad en Camden Town." Dickens vertelde John Forster: "De Dombey verkoop is briljant! Ik had dertigduizend voor me gesteld als de limiet van het meest extreme succes, en zei dat als we dat zouden bereiken, ik meer dan tevreden zou zijn.

De baby, Paul Dombey, wordt naar Brighton gestuurd om te worden verzorgd door mevrouw Pipchin. Volgens Michael Slater veroorzaakte "Pauls dood een grote sensatie" en werd "beschreven als het Britse lezerspubliek in een ware nationale rouw te hebben ondergedompeld, en de uitgevers verhoogden gelukkig de oplage van de serie tot drieëndertigduizend." Dickens schreef in zijn dagboek dat hij in deel 6 van de serie "de interesse van Paul, meteen op Florence" de dochter moest werpen.

Gedurende deze periode verdiende Dickens £ 460 voor elke maandelijkse editie. Forster meldde dat "zijn rekeningen voor het eerste halfjaar van Dombey zoveel groter waren dan verwacht... dat vanaf deze datum alle problemen in verband met geld werden beëindigd." twintig maanden en na voltooiing, in 1848, werd het uitgebracht in een enkel volume getiteld, Dombey en zoon. Dickens was nu een rijk man. Hij klaagde echter nog steeds over de winst die werd gemaakt door zijn uitgevers, Bradbury en Evans. Dickens merkte tegen Forster op: "Het was een gevolg van de verbazingwekkende snelheid van mijn succes en de gestage stijging van mijn roem dat de enorme winsten van deze boeken in andere handen dan de mijne terechtkwamen."

Dickens bleef nog steeds geïnteresseerd in sociale hervormingen en schreef in januari 1848 aan William Makepeace Thackeray: "Soms behaag ik mezelf met de gedachte dat mijn succes de weg heeft geopend voor goede schrijvers. zijn wanneer ik sterf - dat ik bij al mijn sociale handelingen deze eer en waardigheid indachtig ben en altijd probeer iets te doen om de stille bevestiging van hun juiste plaats te doen. Ik ben altijd bezeten met de hoop de positie van literaire mannen in Engeland te verlaten , iets beters en onafhankelijker dan ik het vond."

Dickens stond op het punt te beginnen met schrijven David Copperfield toen zijn achtste kind werd geboren op 16 januari 1849. Hij noemde hem Henry Fielding Dickens, naar de romanschrijver Henry Fielding. Hij vertelde John Forster dat dit "een soort eerbetoon was aan de stijl van de roman die hij op het punt stond te schrijven." Het zou een first-person verhaal worden dat gebaseerd zou zijn op enkele van zijn eigen ervaringen en wordt beschouwd als de meest autobiografische roman die hij heeft geproduceerd.

De roman werd oorspronkelijk uitgebracht onder de titel The Personal History, Adventures, Experiences, and Observations of David Copperfield the Younger, of Blunderstone Rookery. Het eerste nummer verscheen op 1 mei 1849. De vader van David Copperfield was zes maanden voor zijn geboorte overleden. Zijn moeder, Clara Copperfield, trouwt met Edward Murdstone. Hij behandelt zijn stiefzoon heel slecht en uiteindelijk wordt hij van huis naar een school gestuurd die wordt gerund door een wrede leraar, meneer Creakle.

Na de dood van zijn moeder wordt David, tien jaar oud, gedwongen te werken in een magazijn dat eigendom is van zijn stiefvader. Hij houdt niet van het werk en het gezelschap van de andere jongens, hij rent weg en zoekt hulp bij zijn oudtante, Betsy Trotwood, die hij nooit heeft gezien. Ze stemt ermee in hem te adopteren en stuurt hem naar school in Canterbury. David Copperfield doet het erg goed en net als Dickens leert hij na het verlaten van de school de kunst van de stenografie en vindt hij werk dat verslag doet van debatten in het Lagerhuis. Later schrijft hij voor tijdschriften en tijdschriften.

David trouwt met Dora Spenlow. Rodney Dale, de auteur van Dickens-woordenboek (2005) heeft betoogd: "Dora, een mooi, boeiend, aanhankelijk meisje, maar volkomen onwetend van al het praktische. Het duurt niet lang voordat David ontdekt dat het totaal nutteloos zal zijn om te verwachten dat zijn vrouw enige stabiliteit van karakter zal ontwikkelen, en hij besluit haar te schatten op de goede eigenschappen die ze heeft en niet op de eigenschappen die hij niet heeft. Op een avond zegt ze heel bedachtzaam tegen hem dat ze wil dat hij haar zijn kindvrouw noemt.'

Na het overlijden van zijn vrouw gaat Copperfield in het buitenland wonen. Als hij drie jaar later terugkeert, ontdekt hij dat zijn schrijven hem beroemd heeft gemaakt. Hij trouwt met Agnes Wickfield en is nu een tevreden man. Copperfield brengt een groot eerbetoon aan zijn nieuwe vrouw: "Geklemd in mijn omhelzing, hield ik de bron van elke waardige ambitie die ik ooit had; het centrum van mezelf, de cirkel van mijn leven, mijn eigen, mijn vrouw; mijn liefde van wie was gegrondvest op een rots!"

Hablot Knight Browne deed opnieuw de illustraties. Valerie Browne Lester heeft erop gewezen: "Als Copperfield inderdaad autobiografisch was, was Phiz griezelig in staat om in de geest van Dickens' echte herinneringen te komen. Hij slaagde erin Micawbers grootse en onvoorzichtige aard vast te leggen - gebaseerd op Dickens' eigen vader... Phiz lijkt te zijn letterlijk onder de huid van Dickens." Dickens was erg blij met het resultaat en niet daarna De Pickwick-papieren als hij de inspanningen van Browne zo openlijk had gewaardeerd.

tijdens het schrijven David Copperfield Dickens bleef zoeken naar een pand dat geschikt was voor zijn huis voor "gevallen vrouwen". Claire Tomalin, de auteur van Dickens: Een leven (2011), heeft opgemerkt: "Zij (Angela Burdett-Coutts) gaf hem bijna de vrije hand bij het opzetten ervan. Hij moest een huis vinden dat groot genoeg was om een ​​tiental jonge vrouwen te huisvesten, slaapkamers te delen, plus een matrone en haar assistent - zijn vroege plan om dertig te nemen werd opgegeven als onpraktisch... In mei 1847 stuitte hij op een klein, massief bakstenen huis in de buurt van Shepherd's Bush, toen nog op het platteland, maar goed verbonden met het centrum van Londen door de Acton omnibus. Het huis heette al Urania Cottage, maar vanaf het eerste moment noemde hij het gewoon het Huis, het idee dat het als een thuis zou moeten voelen in plaats van een instelling die zo belangrijk voor hem was. Hij vond het leuk dat het in een landweg stond , met een eigen tuin, en zag meteen dat de vrouwen hun eigen kleine bloemperken konden hebben om te cultiveren. Er was ook een koetshuis en stallen die tot een wasruimte konden worden gemaakt."

De huurovereenkomst werd in juni 1847 gesloten en kort daarna begon Dickens mogelijke matrons te interviewen. Miss Burdett-Coutts benoemde Dr. James Kay-Shuttleworth, een Armenwetcommissaris, die had geschreven over onderwijs en de arbeidersklasse, om Dickens bij deze taak te helpen. De twee mannen waren het echter niet eens over de rol van religieus onderwijs thuis. Dickens vertelde haar dat Kay-Shuttleworths theorie hem het gevoel gaf dat hij 'net uit de Sahara-woestijn kwam waar mijn kameel twee weken geleden stierf'.

In oktober 1847 publiceerde Dickens een pamflet dat hij aan prostituees gaf en hen aanmoedigde om zich aan te melden voor Urania Cottage: "Als je ooit hebt gewild (ik weet dat je dat soms moet hebben gedaan) voor een kans om uit je trieste leven te komen, en vrienden hebben, een rustig huis, middelen om nuttig te zijn voor jezelf en anderen, gemoedsrust, zelfrespect, alles wat je hebt verloren, bid lees... aandachtig... Ik ga je bieden, niet de kans maar de zekerheid van al deze zegeningen, als je je inspant om ze te verdienen.En denk niet dat ik je schrijf alsof ik me erg boven je voelde, of je gevoelens wilde kwetsen door je te herinneren aan de situatie waarin je zijn geplaatst. God verhoede! Ik bedoel niets anders dan vriendelijkheid voor u, en ik schrijf alsof u mijn zus bent." Dickens interviewde elke jonge vrouw die reageerde op de folder of die hem werd aanbevolen door gevangenisdirecteuren, magistraten of de politie. Eenmaal geaccepteerd zou haar worden verteld dat niemand haar ooit over haar verleden zou vertellen en dat zelfs de matrons er niet over zouden worden geïnformeerd. Ze kreeg het advies om met niemand anders over haar eigen geschiedenis te praten.

Dickens begon het huis met vier meisjes met de verwachting dat er de volgende week nog twee zouden komen. Mevrouw Holdsworth was aangesteld als matrone en mevrouw Fisher als haar assistente. Dickens schreef aan Angela Burdett-Coutts: "Ik wou dat je ze aan het werk had kunnen zien op de eerste avond van de verloving van deze dame - met een kanarie van haar die over de tafel liep, en de twee meisjes diep in mijn verslag van de lesboeken , en alle kennis die eruit moest komen toen we ze op de planken legden." Volgens Dickens huilde het eerste meisje dat Urania Cottage binnenkwam van vreugde toen ze haar bed zag. Dickens schreef op 28 oktober 1847 aan juffrouw Burdett-Coutts: "We hebben er nu acht, en ik heb evenveel vertrouwen in vijf als men kan hebben aan het begin van zoiets nieuws."

Het huis werd officieel geopend in november 1847. De vrouwen sliepen met drie of vier op een slaapkamer. Ze stonden om zes uur 's ochtends op, moesten elkaars bedden opmaken en moesten iedereen informeren die alcohol verstopte. Ze hadden twee keer per dag korte gebeden. Dickens was vastbesloten om prediking, zwaar moraliseren en oproepen tot boetedoening te vermijden. Hij zei tegen juffrouw Burdett-Coutts dat ze heel voorzichtig moesten zijn met de benoeming van een kapelaan: "De beste man ter wereld zou nooit zijn weg naar de waarheid van deze mensen kunnen vinden, tenzij hij er tevreden mee was die heel langzaam te winnen, en met de aardigste perceptie die altijd bij hem aanwezig is... van wat ze hebben meegemaakt. Verkeerd aangesproken zullen ze zeker bedriegen."

Dickens herinnerde zich later het soort vrouwen dat hij voor Urania Cottage had aangeworven. "Onder de meisjes waren uitgehongerde naaldvrouwen, arme naaldvrouwen die hadden beroofd...gewelddadige meisjes gevangen gezet voor het plegen van ongeregeldheden in slecht geleide werkhuizen, arme meisjes van Ragged Schools, behoeftige meisjes die bij politiebureaus om hulp hebben gevraagd, jonge vrouwen van de straat - jonge vrouwen van dezelfde klasse die uit de gevangenissen zijn gehaald na het ondergaan van straf daar als wanordelijke karakters, of voor winkeldiefstal, of voor diefstallen van de persoon: huisbedienden die waren verleid, en twee jonge vrouwen die op borgtocht werden gehouden wegens zelfmoordpoging."

Angela Burdett-Coutts vond dat de vrouwen donkere kleding moesten dragen. Ze werd gesteund door George Laval Chesterton, de gouverneur van de Coldbath Fields-gevangenis, die betoogde dat "de liefde voor kleding de oorzaak is van de ondergang van een groot aantal jonge vrouwen in nederige omstandigheden". Augustus Tracey, de gouverneur van de Tothill Fields-gevangenis, was het ermee eens dat hij in twintig jaar ervaring had ontdekt dat de buitensporige liefde voor kleding vaak resulteerde in een "vroegtijdige misstap - voor meisjes was het even een oorzaak van ondergang als drank was voor Heren." Dickens verwierp dit advies en stond erop dat ze jurken zouden krijgen in vrolijke kleuren die ze graag zouden dragen. Hij schreef: "Deze mensen willen kleur... In deze gietijzeren en mechanische dagen vind ik zelfs zo'n garnering van het gerecht van hun eentonige en harde leven van onuitsprekelijk belang... Ik heb ze zo vrolijk van uiterlijk gemaakt zoals ze redelijkerwijs zouden kunnen zijn - tegelijkertijd heel netjes en bescheiden. Drie van hen zullen hetzelfde gekleed zijn, zodat er vier kleuren jurken tegelijk in het huis zijn; en degenen die samen uitgaan, met mevrouw Holdsworth, zullen niet trekken de aandacht, of voelen zich gemarkeerd, door hetzelfde gekleed te zijn."

Dickens zorgde er ook voor dat de vrouwen goed gevoed werden, met ontbijt, diner en thee om zes uur, hun laatste maaltijd van de dag. Elke ochtend was er twee uur scholing waarbij ze leerden lezen en schrijven. Om de beurt lazen ze voor terwijl ze naaiden en hun eigen kleren maakten en herstelden. De vrouwen hadden ook percelen in de tuin waar ze groenten konden verbouwen. Dickens betaalde ook voor zijn vriend, John Hullah, om zanglessen te geven. De gevangenen deden alle huishoudelijke taken, die wekelijks werden gerouleerd. Ze maakten ook soep die werd uitgedeeld aan de lokale bevolking van de armenzorg.

Jenny Hartley, de auteur van Charles Dickens en het huis van gevallen vrouwen (2008) heeft erop gewezen dat de vrouwen niet alleen naar buiten mochten en dat de matrone hen individueel of in kleine groepen zou meenemen. Ze mochten ook niet zonder toezicht op bezoek of privécorrespondentie, omdat Dickens bang was dat oude collega's zouden proberen hen terug te trekken naar het leven dat ze hadden achtergelaten. Ze kregen punten voor goed gedrag en verliezen punten voor slecht gedrag. Deze tekens waren geld waard en dit zou voor hen worden bewaard om te gebruiken wanneer ze het huis verlieten.

Angela Burdett-Coutts maakte zich zorgen over de religie van het personeel. Ze maakte bezwaar tegen Dickens die mevrouw Fisher in dienst had, een non-conformist. Dickens, die onder de indruk was van haar "milde zoete manieren", stemde ermee in haar te ontslaan, maar was daar niet blij mee: "Ik heb geen enkele sympathie voor haar privé-meningen, ik heb inderdaad een heel sterk gevoel - dat is niet de jouwe, op tegelijkertijd twijfel ik er niet aan dat ze had moeten zeggen dat ze een afwijkende mening van me had, voordat ze verloofd was... veranderen, laat ik het."

Mevrouw Holdsworth verliet haar post, maar Dickens was erg blij met zijn benoeming van Georgina Morson als matrone. Ze was een weduwe van een dokter. Ze had drie jonge kinderen, maar haar moeder stemde ermee in om voor hen te zorgen, zodat ze het werk kon doen. Morson voorzag hen van goed eten, een ordelijk leven, training in lezen, schrijven, naaien, huishoudelijk werk, koken en wassen. Er wordt beweerd dat ze zo goed voor hen zorgde dat ze huilden toen ze van haar scheidden.

Dickens verwachtte dat elk van hen ongeveer een jaar in het huisje zou wonen voordat ze een begeleide plek op een emigrantenschip zouden krijgen, en tegen die tijd zouden ze goed gevoed, gezond, beter opgeleid en in een betere staat zijn om hun leven te leiden. Dickens hoopte dat ze een man zouden vinden, maar Angela Burdett-Coutts had twijfels over het trouwen van voormalige prostituees. De eerste drie jonge vrouwen, Julia Mosley, Jane Westaway en Martha Goldsmith, vertrokken in januari 1849 met The Calcutta naar Australië. Het was een oude, langzame boot en de reis duurde bijna zes maanden. Ze zouden worden opgewacht door dominee Augustus Short in de haven van Adelaide. Maar tegen de tijd dat Short bij de kade aankwam, waren de drie vrouwen verdwenen. Short schreef aan Dickens dat de kapitein hem had verteld dat ze alle drie 'in hun oude gewoonten waren teruggekeerd en totaal ongeschikt waren om te worden aanbevolen als huishoudpersoneel'. Dickens vertelde juffrouw Burdett-Coutts dat dit nieuws hem "zware teleurstelling en grote ergernis" bezorgde. Hij voegde eraan toe: "God gezonden, misschien doen we het beter met sommige van de anderen!"

In februari 1849 arriveerde Isabella Gordon in Urania Cottage. Jenny Hartley, de auteur van Charles Dickens en het huis van gevallen vrouwen (2008) heeft opgemerkt: "Isabella komt over als een meisje dat graag plezier maakte; ze droeg bij aan de vrolijkheid van het huis. Dit maakte haar des te meer geliefd bij Dickens, die erop gebrand was om een ​​aangename sfeer te creëren... De opgewekte Isabella was altijd degene die zijn aandacht trok. Ze was sprankelend en totaal niet geïntimideerd door hem... Ze bracht kleur en levendigheid, ze had gevoel voor humor en gevoel voor stijl... het, zoals Dickens uiteindelijk zag." Hij bleef echter genieten van haar gezelschap en schreef over mijn "vriend Isabella Gordon".

Ondanks de gunstige behandeling die ze kreeg, bleef Isabella Gordon rebelleren en toen ze in november 1849 de matrone, Georgiana Morson, beledigde, besloot Dickens haar weg te sturen. "Het meisje zelf, nu het echt zover was, huilde en liet haar hoofd hangen, en toen ze bij de deur uitkwam, stopte en leunde een minuut of twee tegen het huis voordat ze naar de poort ging - in een zeer ellendige en ellendige toestand. Omdat het onmogelijk was om toe te geven, met enige hoop goed te doen, konden we dat niet doen. We passeerden haar in de baan, daarna, langzaam weggaand, en haar gezicht afvegend met haar sjaal. Een meer verlaten en hopeloos ding helemaal, heb ik nooit gezien."

Dickens was zich ervan bewust dat Isabella Gordon, gezien haar situatie, zou terugkeren naar een wereld van prostitutie. Een paar dagen later schreef hij de aflevering van die maand van David Copperfield, die een passage bevatte over Martha Endell, die terugkeerde naar haar leven als prostituee: "Toen stond Martha op, trok haar sjaal om zich heen, bedekte haar gezicht ermee, en huilde hardop, ging langzaam naar de deur. Ze stopte een net voordat ze naar buiten ging, alsof ze iets zou hebben gezegd of zich zou hebben omgedraaid; maar er kwam geen woord over haar lippen. Met hetzelfde lage, sombere, ellendige kreunen in haar sjaal, ging ze weg." In de roman emigreert Martha later naar Australië, waar ze gelukkig trouwt. Het is onwaarschijnlijk dat Isabella Gordon een soortgelijk lot zou hebben gedeeld.

Dickens had ook moeite met Sesina Bollard. Hij beschreef haar als "de meest bedrieglijke kleine brutale meid in deze stad - ik heb nog nooit zo'n meeslepend stuk franje aan de rand van alles wat slecht is gezien... ze zou binnen veertien dagen een nonnenklooster bederven." Een ander meisje, Jemima Hiscock, "drong met messen de deur van de kleine bierkelder open en werd dooddronken". Hij beschuldigde Jemima van het gebruik van "de meest afschuwelijke taal" en men dacht dat het bier "doorspekt met sterke drank van over de muur" moet zijn geweest. Het meest verontrustende incident was toen de matrone een politieagent 'gisterenochtend tussen vier en vijf... in de salon met Sarah Hyam' vond.

Met betrekking tot het asiel lijkt het mij zeer nuttig dat u, indien mogelijk, zou weten of de regering u zou helpen om u van tijd tot tijd te informeren naar welke verre delen van de wereld vrouwen zouden kunnen worden gestuurd om te trouwen , met de grootste hoop voor toekomstige families, en met de grootste dienst aan de bestaande mannelijke bevolking, of ze nu uit Engeland geëxpatrieerd zijn of daar geboren zijn. Als deze arme vrouwen naar het buitenland konden worden gestuurd met de duidelijke erkenning en hulp van de regering, zou dat een dienst aan de inspanning zijn. Maar ik betwijfel (met reden) of alle regeringen in Engeland een dergelijke kwestie in het licht beschouwen, waarin mannen die die enorme verantwoordelijkheid op zich nemen, verplicht zijn om het voor God te overwegen. En daarom zou ik u dit beroep op u willen voorstellen, alleen als iets dat u aan uzelf en aan het experiment te danken hebt; waarvan het mislukken in het geheel geen invloed heeft op de onmetelijke goedheid en hoop van het project zelf.

Ik denk niet dat het in eerste instantie nodig zou zijn om een ​​huis voor het asiel te bouwen. Maar ik zou het interieur in twee delen verdelen; en in het eerste deel zou ik alle nieuwkomers zonder uitzondering plaatsen als een plaats van proef, vanwaar ze zouden moeten overgaan, alleen door hun eigen goed gedrag en zelfverloochening, naar wat ik de Vereniging van het huis mag noemen. Ik ken geen enkel plan dat zo goed doordacht is, of zo stevig verankerd in de kennis van de menselijke natuur, of er zo oordeelkundig aan is gericht, voor naleving op deze plaats, als wat Captain Maconnochie's Mark System wordt genoemd, dat ik zal proberen, zeer ruwweg en in het algemeen, om u te beschrijven.

Een vrouw of meisje die naar het asiel komt, wordt haar uitgelegd dat ze daar is gekomen voor nuttig berouw en hervorming, en omdat haar vroegere manier van leven vreselijk was van aard en gevolgen, en vol kwelling, ellende en wanhoop voor zichzelf. Let niet op de Society terwijl ze bij die pas is. De maatschappij heeft haar slecht gebruikt en zich van haar afgekeerd, en van haar kan niet worden verwacht dat ze veel aandacht schenkt aan haar rechten of onrecht. Het is destructief voor haarzelf, en er is geen hoop in, of in haar, zolang ze het nastreeft. Er wordt haar uitgelegd dat ze gedegradeerd en gevallen is, maar niet verloren, omdat ze deze schuilplaats heeft; en dat de middelen van Terug naar Geluk nu op het punt staan ​​in haar eigen handen te worden gelegd en aan haar eigen zorg te worden toevertrouwd. Dat ze met deze opvatting, in plaats van een maand, of twee maanden, of drie maanden, of een bepaalde tijd wat dan ook, in deze proefklas te worden geplaatst, nodig is om daar te verdienen, een bepaald aantal Marks (het zijn slechts krassen in een boek) zodat ze haar proeftijd een zeer korte of een zeer lange kan maken, al naar gelang haar eigen gedrag. Voor zoveel werk heeft ze zoveel Marks; voor een dag goed gedrag, zo veel meer. Voor elk geval van slecht humeur, gebrek aan respect, grof taalgebruik, elke uitbraak van welke aard dan ook, worden er zoveel - een zeer groot aantal in verhouding tot haar inkomsten - afgetrokken. Er wordt voor elke dag een perfecte Debiteuren- en Crediteurenrekening bijgehouden tussen haar en de Superintendent; en de staat van die rekening, het is in haar eigen macht en die van niemand anders, om zich in haar voordeel aan te passen. Er wordt haar uitdrukkelijk op gewezen dat voordat zij als gekwalificeerd kan worden beschouwd om terug te keren naar welke samenleving dan ook - zelfs naar de Asielzoekersvereniging - zij het bewijs moet leveren van haar vermogen tot zelfbeheersing en haar oprechtheid, en haar vastberadenheid om proberen te laten zien dat ze het vertrouwen verdient dat het in haar wordt gesteld. Haar trots, haar navolging, haar schaamtegevoel, haar hart, haar rede en haar interesse worden allemaal tegelijk aangesproken, en als ze deze beproeving doorstaat, moet ze (ik geloof dat het in de eeuwige aard van de dingen is) ) enigszins in haar eigen zelfrespect stijgen, en de managers in de toekomst een aantrekkingskracht op haar geven, waarmee niets anders hen zou kunnen investeren. Ik zou een wijziging van dit Mark-systeem door het hele etablissement voeren; want het is zijn grote filosofie en zijn voornaamste uitmuntendheid dat het niet slechts een vorm of opleiding is die is aangepast aan het leven in huis, maar een voorbereiding is - wat een veel hogere overweging is - voor de juiste uitvoering van plichten buitenshuis, en voor de vorming van gewoonten van vastberadenheid en zelfbeheersing. En hoe meer deze ongelukkige personen werden opgeleid in hun plicht jegens hemel en aarde, en hoe meer ze op dit plan werden beproefd, hoe meer ze het gevoel zouden krijgen dat ze ervan zouden dromen terug te keren naar de samenleving, of deugdzame echtgenotes te worden, totdat ze een een bepaald bruto aantal Marken dat van iedereen, zonder de minste uitzondering, vereist zou zijn, zou zijn om te bewijzen dat ze het niet waard waren om te worden hersteld naar de plaats die ze verloren hadden. Het maakt deel uit van dit systeem, zelfs om eindelijk de een of andere verleiding binnen hun bereik te brengen, hen in staat te stellen naar buiten te gaan, hen in het bezit te stellen van wat geld en dergelijke; want het is duidelijk dat, tenzij ze gewend zijn aan een of andere verleiding en eraan gewend zijn om deze binnen de muren te weerstaan, hun vermogen om er buiten te weerstaan, niet als redelijk getest kan worden beschouwd.

Wat ze in het huis zouden leren, zou ongetwijfeld op religie zijn gebaseerd. Maar dan zou ik willen dat iedereen zou begrijpen - ik zou het in elke kamer laten opschrijven - dat ze niet een eentonige ronde van bezetting en zelfverloochening doormaakten die daar begon en eindigde, maar die begon, of werd hervat, onder dat dak, en zou, met Gods zegen, eindigen in een gelukkig eigen huis.

Ik heb gezegd dat ik het in de macht van de gouverneurs van gevangenissen zou leggen om gevangenen aan te bevelen. Ik denk dat dit het belangrijkste is, omdat heren als Mr. Chesterton van het Middlesex House of Correction, en luitenant Tracey van Cold Bath Fields, Bridewell, (die ik allebei heel goed ken) goed op de hoogte zijn van het goede dat in de bodem zit van de harten, van veel van deze arme wezens, en met de hele geschiedenis van hun vorige levens; en hebben me vaak betreurd dat ze niet zo'n plek hebben als het voorgestelde etablissement, waarheen ze te sturen - wanneer ze worden vrijgelaten uit de gevangenis. Het is noodzakelijk om op te merken dat zeer veel van deze ongelukkige vrouwen voortdurend in en uit de gevangenissen zijn, voor geen andere fout of misdaad dan hun oorspronkelijke fout, namelijk dat ze uit deugdzaamheid zijn gevallen. Politieagenten kunnen ze oppakken, bijna wanneer ze maar willen, omdat ze van die klasse zijn en op straat zijn; en de Magistraten verbinden hen voor korte termijn in de gevangenis. Als ze eruit komen, kunnen ze alleen maar terugkeren naar hun oude beroep en zo weer binnenkomen. Het is bekend dat velen van hen de politie betalen om ongehinderd te blijven; en te arm zijn om de vergoeding te betalen, of het geld op een andere manier verkwisten, worden onmiddellijk weer opgepakt. Heel veel van hen zijn goede, uitstekende, stabiele karakters wanneer ze worden vastgehouden - zelfs zonder het voordeel van systematische training, die ze in deze instelling zouden hebben - en zijn tedere verpleegsters voor de zieken, en zijn zo vriendelijk en zachtaardig als de beste vrouwen .

Het lijdt geen twijfel dat velen van hen het een tijdje goed zouden doen, en dan zouden worden overvallen door een gewelddadige aanval van de meest buitengewone hartstocht, ogenschijnlijk vrij beweeglijk, en erop aandringen om weg te gaan. Er schijnt iets inherent te zijn aan hun levensloop, dat een plotselinge rusteloosheid en roekeloosheid veroorzaakt en doet ontwaken die lang onderdrukt kan worden, maar uitbreekt als waanzin; en die alle mensen die waarnemingsgelegenheden hebben gehad in penitentiaire inrichtingen en elders, met verbazing en medelijden moeten hebben aanschouwd. Ik zou een regel willen hebben die erop neerkomt dat gedurende ten minste vier en twintig uur geen verzoek om weg te mogen worden ontvangen zou worden ontvangen, en dat in de tussentijd de persoon zo mogelijk vriendelijk zou moeten worden gemotiveerd en gesmeekt om goed te overwegen wat ze aan het doen was. Dit plotselinge neerslaan van al het opbouwen van maanden na maanden, is, naar mijn mening, zo duidelijk een ziekte bij de personen in kwestie dat ik er bijzondere aandacht aan zou schenken en het met bijzondere zachtheid en bezorgdheid zou behandelen; en ik zou een, of twee, of drie, of vier, of zes vertrek uit de vestiging geen bindende reden maken tegen de overname van die persoon, opnieuw berouwvol zijnde, maar zou het aan de managers overlaten om te beslissen over de verdiensten van de geval: zeer veel belang hechten aan algemeen goed gedrag in huis.

Ik bied geen verontschuldiging aan voor het smeken van de aandacht van de lezers van de Dagelijks nieuws tot een inspanning die al zo'n drie en een half jaar wordt geleverd, en die nu wordt geleverd, om onder de meest ellendige en verwaarloosde verschoppelingen in Londen enige kennis van de meest algemene principes van moraliteit en religie te introduceren; om hun erkenning als onsterfelijke menselijke wezens te beginnen, voordat de kapelaan van de gevangenis hun enige schoolmeester wordt; om de samenleving voor te stellen dat haar plicht jegens deze ellendige menigte, gedoemd tot misdaad en straf, terecht begint op enige afstand van het politiebureau, en dat het zorgeloze onderhoud van jaar tot jaar, in deze hoofdstad van de wereld, van een enorme hopeloze kraamkamer van onwetendheid, ellende en ondeugd: een broedplaats voor de rompen en gevangenissen: is verschrikkelijk om aan te denken.

Deze poging wordt gedaan in sommige van de meest obscure en smerige delen van de metropool; waar 's nachts kamers worden geopend voor de gratis instructie van alle nieuwkomers, kinderen of volwassenen, onder de titel Ragged Schools. De naam impliceert het doel. Zij die te haveloos, ellendig, smerig en verlaten zijn om een ​​andere plaats binnen te gaan: wie zou toegang kunnen krijgen tot geen liefdadigheidsschool en wie zou van elke kerkdeur worden verdreven; worden uitgenodigd om hier binnen te komen en een aantal mensen te vinden die niet verdorven zijn, bereid om hun iets te leren, en wat sympathie te tonen, en een hand uit te strekken, wat niet de ijzeren hand van de wet is, voor hun correctie.

Voordat ik mijn eigen bezoek aan een Ragged School beschrijf en de lezers van deze brief in godsnaam aanspoor om er zelf een te bezoeken en erover na te denken (wat mijn belangrijkste doel is), wil ik zeggen dat ik de gevangenissen van Londen goed. Dat ik de grootste van hen heb bezocht, vaker dan ik kon tellen; en dat de kinderen in hen genoeg zijn om het hart en de hoop van elke man te breken. Ik heb nog nooit een buitenlander of een vreemde van welke aard dan ook meegenomen naar een van deze etablissementen, maar ik heb hem zo ontroerd gezien bij het zien van de minderjarige overtreders, en zo geraakt door de beschouwing van hun totale verzaking en verlatenheid buiten de gevangenismuren, dat hij evenmin in staat is geweest zijn ontroering te verbergen, alsof hem plotseling een groot verdriet was overvallen. Dhr.Chesterton en luitenant Tracey (dan wie het moeilijk, zo niet onmogelijk zou zijn om intelligentere en humanere gouverneurs van gevangenissen te vinden) weten heel goed dat deze kinderen hun hele leven door de gevangenissen gaan en terugkeren; dat ze nooit worden onderwezen; dat de eerste onderscheidingen tussen goed en kwaad, vanaf hun wieg, volkomen verward en verdraaid zijn in hun geest; dat ze voortkomen uit niet-onderwezen ouders, en het leven zullen schenken aan een andere niet-onderwezen generatie; dat in exacte verhouding tot hun natuurlijke vermogens, de omvang en reikwijdte van hun verdorvenheid is; en dat er geen ontsnapping of kans voor hen is in een gewone revolutie van menselijke aangelegenheden. Gelukkig zijn er nu scholen in deze gevangenissen. Als er lezers zijn die eraan twijfelen hoe onwetend de kinderen zijn, laat ze die scholen dan bezoeken en ze aan het werk zien en horen hoeveel ze wisten toen ze daarheen werden gestuurd. Als ze de opbrengst van dit zaad willen weten, laat ze dan een klas mannen en jongens samen zien, in hun boeken (zoals ik ze heb gezien in het Huis van Correctie voor dit graafschap Middlesex), en merk op hoe pijnlijk de volwassen misdadigers zwoegen bij de vorm en vorm van letters, hun onwetendheid is zo bevestigd en solide. Het contrast van deze arbeid bij de mannen, met de minder botte snelheid van de jongens; de latente schaamte en het gevoel van degradatie worstelen met hun saaie pogingen tot kleuterlessen; en de universele leergierigheid, maken indruk op mij, in deze voorbijgaande terugblik, pijnlijker dan ik kan vertellen.

Om zulke ongelukkige wezens te onderwijzen en als een eerste stap in de reformatie, werden de Ragged Schools opgericht. Ik voelde me voor het eerst aangetrokken tot het onderwerp, en werd inderdaad voor het eerst bewust gemaakt van hun bestaan, ongeveer twee jaar geleden, of meer, door het zien van een advertentie in de kranten uit West Street, Saffron Hill, waarin stond: "Dat er een kamer is geopend en meer dan twaalf maanden ondersteund in die ellendige buurt, waar religieus onderricht aan de armen was gegeven", en in een paar woorden uitleggend wat werd bedoeld met Ragged Schools als een algemene term, inclusief drie, vier of vijf vergelijkbare plaatsen van onderwijs . Ik schreef naar de meesters van deze bepaalde school om wat verder onderzoek te doen, en ging zelf spoedig daarna.

Het was een hete zomernacht; en de lucht van Field Lane en Saffron Hill werd niet beter door zulk weer, en ook waren de zieke mensen in die straten niet erg nuchter of eerlijk gezelschap. Omdat ik niet op de hoogte was van de exacte plaats van de school, wilde ik er graag wat informatie over inwinnen. Deze werden over het algemeen heel vrolijk ontvangen; maar iedereen wist waar het was en gaf er de juiste richting aan. Het heersende idee onder de ligstoelen (het grootste deel van hen het vegen van de straten en stationshuizen) leek te zijn, dat de leraren quixotisch waren, en de school over het algemeen "een leeuwerik". Maar er was zeker een soort ruw respect voor de bedoeling, en (zoals ik al zei) niemand ontkende de school of haar verblijfplaats, of weigerde hulp bij het doorverwijzen ernaar.

Het bestond toen uit twee of drie - ik ben vergeten welke - ellendige kamers, boven in een ellendig huis. In de beste daarvan leerden de leerlingen van de vrouwelijke school lezen en schrijven; en hoewel er onder het aantal veel ellendige schepsels waren die tot de lippen doordrenkt waren van vernedering, waren ze redelijk stil en luisterden met schijnbare ernst en geduld naar hun instructeurs. Het uiterlijk van deze kamer was natuurlijk triest en melancholisch - hoe kan het ook anders! - maar over het algemeen bemoedigend.

Het nauwe, lage vertrek achterin, waarin de jongens opeengepakt waren, was zo smerig en verstikkend dat het in het begin bijna ondraaglijk was. Maar het morele aspect was zo veel erger dan het fysieke, dat dit snel vergeten werd. Ineengedoken op een bank in de kamer, en te zien aan een paar brandende kaarsen die tegen de muren waren gestoken, was een menigte jongens, variërend van baby's tot jonge mannen; verkopers van fruit, kruiden, lucifer-lucifers, vuurstenen; dwarsliggers onder de droge bogen van bruggen; jonge dieven en bedelaars - met niets natuurlijks voor de jeugd over hen: met niets openhartig, naïef of aangenaam in hun gezichten; lage wenkbrauwen, boosaardig, sluw, slecht; verlaten van alle hulp behalve deze; naar beneden versnellen naar vernietiging; en onuitsprekelijk onwetend.

Dit, Lezer, was een kamer zo vol als maar kon; maar dit waren slechts graankorrels van een menigte die voortdurend door deze scholen zift, naar een steekproef van een menigte die ooit de elementen van mensen in zich had, en misschien nu, de elementen van mensen zo goed als jij of ik, en misschien oneindig veel beter; iii monster van een menigte onder wiens gedoemde en zondige rangen (o, denk hieraan, en denk aan hen!) het kind van enig mens op deze aarde, hoe verheven zijn graad, moet, zoals door het lot en het lot, worden gevonden, als , bij zijn geboorte, was het overgeleverd aan zo'n kindertijd en opvoeding, zoals deze gevallen wezens hadden!

Dit was de klas die ik zag op de Ragged School. Ze waren niet te vertrouwen met boeken; ze konden alleen mondeling worden geïnstrueerd; ze waren moeilijk te herleiden tot zoiets als aandacht, gehoorzaamheid of fatsoenlijk gedrag; hun onwetende onwetendheid met betrekking tot de Godheid, of enige sociale plicht (hoe konden ze raden naar welke sociale plicht dan ook" die zo verworpen werd door alle sociale leraren behalve de cipier en de beul!) was verschrikkelijk om te zien. Maar zelfs hier, en onder deze was er al iets gedaan. De Ragged School was van recente datum en erg arm, maar het had enige associatie met de naam van de Almachtige ingeprent, wat geen eed was, en had hen geleerd vooruit te kijken in een hymne ( ze zongen het) naar een ander leven, dat de ellende en ellende hiervan zou corrigeren.

De nieuwe uiteenzetting die ik in deze Ragged School vond, van de vreselijke verwaarlozing door de staat van degenen die hij zo voortdurend straft, en die hij, net zo gemakkelijk en goedkoper, zou kunnen onderwijzen en redden; samen met de aanblik die ik daar had gezien, in het hart van Londen; achtervolgde me en dwong me uiteindelijk tot een poging om deze instellingen onder de aandacht van de regering te brengen; met een vage hoop dat de omvang van de kwestie de theologie van de scholen zou verdringen, en dat de Bisschoppenbank de laatste vraag zou kunnen aanpassen, nadat er een kleine subsidie ​​was toegekend. Ik deed de poging; en vanaf dat uur niets meer van het onderwerp gehoord.

Als je ooit hebt gewenst (ik weet dat je dat soms moet hebben gedaan) naar een kans om uit je trieste leven te komen, en vrienden te hebben, een rustig huis, middelen om nuttig te zijn voor jezelf en anderen, gemoedsrust, zelf- respect, alles wat je hebt verloren, bid lees... God verhoede! Ik bedoel niets dan vriendelijkheid voor je, en ik schrijf alsof je mijn zus bent.

Ik wou dat je ze aan het werk had kunnen zien op de eerste avond van de verloving van deze dame - met een kanarie van haar die rond de tafel liep, en de twee meisjes diep in mijn verslag van de lesboeken, en alle kennis die zou worden kwamen eruit terwijl we ze op de planken legden.

Ik heb geen enkele sympathie voor haar privé-meningen, ik heb inderdaad een heel sterk gevoel - dat niet de jouwe is, en tegelijkertijd twijfel ik er niet aan dat ze had moeten zeggen dat ze een dissident tegen mij was, voordat ze was verloofd... Met deze paar woorden en met de volste zin van uw zeer vriendelijke en attente manier om deze verandering aan te brengen, verlaat ik het.

Het systeem van afzonderlijke opsluiting waarmee eerst in Engeland werd geëxperimenteerd in de modelgevangenis Pentonville, Londen, en zich nu door het land verspreidt, lijkt ons een beetje kalme overweging en reflectie van de kant van het publiek te vereisen. Het is onze bedoeling om in dit artikel enkele ernstige bezwaren tegen dit systeem te suggereren.

We zullen dit gematigd doen, en zonder het noodzakelijk te achten iedereen met wie we verschillen te beschouwen als een schurk, gedreven door lage motieven, aan wie het meest gewetenloze gedrag roekeloos kan worden toegeschreven. Ons geloof in de meeste vragen waarbij de goede mannen worden voorgesteld als allemaal pro en de slechte mannen als allemaal oplichters, is erg klein. Er is een hete klasse van ruiters van stokpaardjes in het veld, in deze eeuw, die denken dat ze niets doen tenzij ze een steeple-achtervolging van hun object maken, een enorme hoeveelheid modder in het rond gooien en elke vorm van fatsoenlijke terughoudendheid afwijzen en redelijke aandacht onder de hielen van hun paarden. Deze vraag is zo'n kampioenschap niet ontgaan. Het heeft zijn steeple-chase-rijders, die het gevaarlijke principe hanteren dat het doel alle middelen heiligt, en voor wie geen enkel middel, waarheid en eerlijkheid meestal uitgezonderd, verkeerd is.

Gezien het afzonderlijke systeem van gevangenschap, hier, uitsluitend met betrekking tot Engeland, verwerpen we, voor het doel van deze discussie, het bezwaar dat is gebaseerd op de extreme ernst ervan, dat onmiddellijk zou rijzen als we het zouden overwegen met enige verwijzing naar de staat Pennsylvania in Amerika. Want hoewel het in die staat voor een dozijn jaar kan worden toegebracht, wordt het idee thuis nogal losgelaten om het te verlengen, meestal langer dan twaalf maanden, of in ieder geval langer dan achttien maanden. Bovendien bieden de school en de kapel hier perioden van relatieve verlichting, die in Amerika niet worden geboden.

Hoewel het door de berijders van de torenspits als een enorme ketterij is voorgesteld om de mogelijkheid te overwegen dat een gevangene gek of idioot wordt onder de langdurige gevolgen van afzonderlijke opsluiting; en hoewel iedereen die het lef zou hebben om in Pennsylvania zo'n twijfel te koesteren, een kans zou hebben om een ​​profane St. Stephen te worden; Lord Grey zei in zijn allerlaatste toespraak in het House of Lords over dit onderwerp, gehouden in de huidige zitting van het Parlement, ter ere van dit afzonderlijke systeem: "Waar het ook eerlijk is geprobeerd, een van zijn grote gebreken heeft waarvan is ontdekt dat het dit is - dat het niet voor een voldoende lange tijd kan worden voortgezet zonder gevaar voor het individu, en dat de menselijke natuur het niet langer kan verdragen dan een beperkte periode. Het bewijs van medische autoriteiten bewijst buiten kijf dat, als het langer dan twaalf maanden, de gezondheid van de veroordeelde, zowel mentaal als fysiek, zou de meest nauwgezette en waakzame superintendent vereisen. Achttien maanden wordt genoemd als de maximale tijd voor de voortzetting van het toebrengen van zijn toedoen, en als algemene regel wordt geadviseerd dat het nooit langer dan twaalf maanden worden voortgezet."...

We zullen eerst het dieet van de modelgevangenis in Pentonville vergelijken met het dieet van wat wij als het dichtstbijzijnde werkhuis beschouwen, namelijk dat van Saint Pancras. In de gevangenis krijgt elke man wekelijks 28 ons vlees. In het werkhuis krijgt elke valide volwassene er achttien. In de gevangenis krijgt elke man wekelijks honderdveertig ons brood. In het werkhuis ontvangt elke valide volwassene zesennegentig. In de gevangenis krijgt elke man wekelijks honderdtwaalf ons aardappelen. In het werkhuis ontvangt elke valide volwassene zesendertig. In de gevangenis krijgt elke man wekelijks vijf pinten en een kwart vloeibare cacao (gemaakt van cacaovlokken of cacaonibs), met veertien ons melk en tweeënveertig drams melasse; ook zeven pinten pap per week, gezoet met tweeënveertig dram melasse. In het werkhuis krijgt elke gezonde volwassene wekelijks veertien pinten en een half melkpap, en geen cacao en geen pap. In de gevangenis krijgt elke man wekelijks drie pint en een halve soep. In het werkhuis krijgt elke gezonde volwassen man vier en een halve pint en een pint Ierse stoofpot. Dit, met zeven pinten tafelbier per week en zes ons kaas, is alles wat de man in het werkhuis heeft om af te zetten tegen de enorm superieure voordelen van de gevangene in alle andere opzichten die we hebben vermeld. Zijn huisvesting is zeer inferieur aan dat van de gevangene, de kostbare aard van wiens huisvesting we straks zullen laten zien.

Laten we in een ander aspect over dit contrast nadenken. We smeken de lezer om nog eens een blik te werpen op het dieet van de Model Prison en de afschuwelijke disproportioneel ervan in overweging te nemen ten opzichte van het dieet van de vrije arbeider in een van de landelijke delen van Engeland. Waar zullen we zijn loon voor nemen? Is twaalf shilling per week voldoende? Het kan in geen geval een laag gemiddelde worden genoemd. Twaalf shilling per week is eenendertig pond vier per jaar. De kosten, in 1848, voor de bevoorrading en het beheer van elke gevangene in de modelgevangenis bedroegen niet meer dan zesendertig pond. Dientengevolge heeft die vrije arbeider, met jonge kinderen om te onderhouden, met huisjeshuur om te betalen en kleding om te kopen, en geen voordeel van het contractueel in grote hoeveelheden kopen van zijn voedsel, voor het hele levensonderhoud van hemzelf en zijn gezin, tussen de vier en vijf pond per jaar minder dan de kosten van het voeden en het overzien van een man in de modelgevangenis. Voor zijn verlichte geest, en soms een lage moraal, moet dit zeker een buitengewoon goede reden zijn om zich erbuiten te houden!

Een paar zondagen geleden vormde ik een van de congregaties die bijeen waren in de kapel van een grootstedelijk werkhuis. Met uitzondering van de predikant en de klerk, en een paar ambtenaren, waren er alleen maar paupers aanwezig. De kinderen zaten in de galerijen; de vrouwen in het lichaam van de kapel en in een van de zijbeuken; de mannen in het resterende gangpad. De dienst werd fatsoenlijk uitgevoerd, hoewel de preek misschien veel beter was aangepast aan het begrip en de omstandigheden van de toehoorders.

De gebruikelijke smeekbeden werden, met meer dan de gebruikelijke betekenis op zo'n plaats, opgedragen voor de vaderloze kinderen en weduwen, voor alle zieken en jonge kinderen, voor allen die verlaten en onderdrukt waren, voor het troosten en helpen van de zwakhartigen , voor de opwekking van hen die gevallen waren; voor allen die in gevaar, noodzaak en verdrukking waren. De gebeden van de gemeente waren gewenst "voor meerdere personen in de verschillende afdelingen, gevaarlijk ziek"; en anderen die aan het herstellen waren, betuigden hun dank aan de hemel.

Onder deze congregatie bevonden zich enkele slecht uitziende jonge vrouwen en jonge mannen met kever wenkbrauwen; maar niet veel - misschien bleven dat soort karakters weg. Over het algemeen waren de gezichten (behalve die van de kinderen) depressief en ingetogen en wilden ze kleur. Oudere mensen waren er, in alle soorten en maten. Mompelend, met blauwe ogen, bril, dom, doof, kreupel; afwezig knipogend in de zonnestralen die zo nu en dan door de openstaande deuren naar binnen slopen, vanaf het geplaveide erf; hun luisterende oren of knipperende ogen afschermend met hun verschrompelde handen, zich over hun boeken buigend, naar niets loeren, gaan slapen, gehurkt en hangend in hoeken. Er waren rare oude vrouwen, allemaal skelet van binnen, allemaal muts en mantel zonder, voortdurend hun ogen afvegen met vuile stofdoeken van zakdoeken; en er waren lelijke oude wijfjes, zowel mannelijke als vrouwelijke, met een afschuwelijke soort tevredenheid over hen die helemaal niet geruststellend was om te zien. Over het geheel genomen was het de draak, het pauperisme, in een zeer zwakke en machteloze toestand; tandeloos, zonder tanden, zwaar genoeg ademhalend en nauwelijks de moeite waard om een ​​fooi te geven.

Toen de dienst voorbij was, liep ik met de humane en gewetensvolle heer wiens plicht het was om die zondagochtend die wandeling te maken, door de kleine wereld van armoede die binnen de muren van het werkhuis was ingesloten. Het werd bewoond door een bevolking van zo'n vijftienhonderd- of tweeduizend paupers, variërend van de pasgeboren baby of nog niet in de pauperwereld tot de oude man die op zijn bed stierf.

In een kamer die uitkwam op een smerige tuin, waar een aantal lusteloze vrouwen heen en weer zaten te luieren in de vruchteloze zonneschijn van de late meiochtend - in de "Jeukafdeling", om de waarheid niet in gevaar te brengen - een vrouw zoals Hogarth vaak heeft getekend, stapte haastig haar japon aan, voor een stoffig vuur. Ze was de verpleegster, of bewaker, van die ongezonde afdeling - zelf een arme - slap, rauw, slordig - weinig belovend en grof van uiterlijk als dat nodig was. Maar toen ze werd aangesproken over de patiënten die ze de leiding had, draaide ze zich om, met haar sjofele jurk half aan, half uit, en viel ze uit alle macht in huilen uit. Niet voor de show, niet op een kwellende manier, niet in een maffe sentiment, maar in de diepe droefheid en kwelling van haar hart; haar verwarde hoofd afwendend: bitter snikkend, haar handen wringend en een overvloed aan grote tranen laten vallen, die haar uiting verstikten. Wat was er aan de hand met de verpleegster van de jeukafdeling? Oh, "het gevallen kind" was dood! O, het kind dat op straat was gevonden en dat ze sindsdien had grootgebracht, was een uur geleden gestorven, en kijk waar het kleine schepsel lag, onder zijn kleed! De lieve, de mooie lieverd!

Het gevallen kind leek te klein en te arm voor de dood om serieus mee te zijn, maar de dood had het genomen; en zijn kleine vorm was al netjes gewassen, samengesteld en uitgerekt alsof hij in slaap was op een doos. Ik dacht dat ik een stem uit de hemel hoorde zeggen: Het zal u goed zijn, o verzorgster van de jeukende afdeling, wanneer een minder zachtaardige arme die diensten in uw koude gedaante doet, dat zoals het gevallen kind de engelen zijn die mijn aanschouwen. Vaders gezicht!

In een andere kamer zaten verschillende lelijke oude vrouwen, als heksen, rond een haard gehurkt en babbelend en knikkend, op de manier van de apen. 'Alles goed hier? En genoeg te eten?' Een algemeen gebabbel en gegrinnik; eindelijk een antwoord van een vrijwilliger. "Oh ja meneer! Zegen u meneer! Heer zegene de parochie van St. Zus-en-zo! Het voedt de hongerigen, mijnheer, en geeft de dorstigen te drinken, en het verwarmt hen die koud zijn, zo doet het, en goed veel succes aan de parochie van St. Zus-en-Zo, en bedankt meneer!" Elders was een groep arme verpleegsters aan het dineren. "Hoe kom je op?" "O, best wel meneer! We werken hard en we leven hard - zoals de sodgers!"

In een andere kamer, een soort vagevuur of overgangsplaats, waren zes of acht luidruchtige waanzinnige vrouwen samengekomen, onder toezicht van een verstandige bediende. Onder hen was een meisje van twee of drie en twintig, heel mooi gekleed, van de meest respectabele verschijning en goede manieren, die was binnengebracht uit het huis waar ze als dienstmeisje had gewoond (zonder, neem ik aan, geen vrienden), omdat ze onderhevig zijn aan epileptische aanvallen en verwijderd moeten worden onder invloed van een zeer hevige. Ze was geenszins van hetzelfde spul, of dezelfde opvoeding, of dezelfde ervaring, of in dezelfde gemoedstoestand, als degenen door wie ze werd omringd; en ze klaagde pathetisch dat de dagelijkse omgang en het nachtelijke lawaai haar erger maakten en haar gek maakten - wat volkomen duidelijk was. De zaak werd genoteerd voor onderzoek en herstel, maar ze zei dat ze daar al enkele weken was.


Charles Dickens Gedetailleerde tijdlijn: 1843.

Het volgende is een gedetailleerde tijdlijn die we samenstellen van de bewegingen van het leven van de Victoriaanse schrijver Charles Dickens gedurende elk jaar van zijn leven, zoals we ze tegenkomen in brieven, krantenartikelen en ander onderzoek. We hebben ook enkele belangrijke hedendaagse gebeurtenissen opgenomen die destijds in de samenleving plaatsvonden en belangrijke nieuwsgebeurtenissen van over de hele wereld.

Januari. Martin Chuzzlewit wordt maandelijks gepubliceerd tussen januari 1843 en juli 1844.

3 januari. Great Western Railway opent zijn Swindon Works.

6 januari. Dickens organiseert een Twaalfde nacht feest bij hem thuis.

20 januari (vrijdag). Dickens dineert in Jack Straw's8217s Castle in Hampstead met Henry Austin en Thomas Mitton.

20 januari (vrijdag). Ambtenaar en lid van de bankiersfamilie Drummonds, Edward Drummond wordt dodelijk neergeschoten in Whitehall, Londen. Er wordt aangenomen dat de moordenaar, een Schotse houtdraaier genaamd Daniel M'8217Naghten, het op premier Robert Peel had gemunt.

Januari, 21-24. Charles en Catherine bezoeken Bath.

Februari. Deel 2 (hoofdstukken 4-5) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

7 februari. De 31ste verjaardag van Charles Dickens'8217.

Maart. Deel 3 (hoofdstukken 6-8) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

2 maart (vrijdag). Rechtszaak begint tegen Daniel M'8217Naghten bij het Central Criminal Court, Old Bailey, voor de moord op Edward Drummond (zie 20 januari).

3 maart (zaterdag). Conclusie van het proces tegen Daniel M'8217Naghten. M'8217Naghten wordt niet schuldig bevonden aan moord 'uit hoofde van waanzin'. Dit leidt ertoe dat de McNaughton-regels worden ontwikkeld door het House of Lords om de basis te leggen voor de verdediging van waanzin in het gewoonterecht.

21 maart. Dood van Robert Southey, dichter, historicus en vertaler en Engelse Poet Laureate sinds 1813 (geboren in 1774).

21 maart. Dood van Guadalupe Victoria, Mexicaanse generaal en politicus en de eerste president van Mexico (geboren in 1786).

24 maart. Slag bij Hyderabad. Het Bombay-leger, geleid door generaal-majoor Sir Charles Napier, verslaat de Talpur-emirs en stelt de provincie Sindh veilig voor de Britse Raj.

25 maart. Marc Isambard Brunel's Thames Tunnel, 's werelds eerste geboorde onderwatertunnel ter wereld, wordt geopend in Londen.

April. Deel 4 (hoofdstukken 9-10) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

4 april. William Wordsworth wordt de nieuwe Poet Laureate van Engeland.

25 april. Koningin Victoria bevalt van haar derde kind en tweede dochter, Alice.

Kunnen. Deel 5 (hoofdstukken 11-12) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

4 mei. Natal wordt uitgeroepen tot Britse kolonie.

Juni. Deel 6 (hoofdstukken 13-15) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

Juli. Deel 7 (hoofdstukken 16–17) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

19 juli. Isambard Kingdom Brunel's SS Great Britain wordt gelanceerd in Bristol. Het wordt het eerste door een ijzeren romp aangedreven schip dat de Atlantische Oceaan oversteekt.

Augustus. Deel 8 (hoofdstukken 18-20) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

Augustus september. Dickens brengt de zomer door in Broadstairs.

5 augustus. Sarah Dazley, de laatste vrouw die in het openbaar in Engeland werd geëxecuteerd, wordt opgehangen voor moord buiten de Bedford Prison

19 augustus. Er breekt een grote brand uit bij Topping's Wharf, aan de oostkant van London Bridge, die aanzienlijke schade aanricht, onder meer aan de nabijgelegen St Olave's8217s Church.

22 augustus. De Theaterwet wordt aangenomen, waarmee een einde komt aan het virtuele monopolie op theatervoorstellingen van de octrooitheaters en de ontwikkeling van populair amusement wordt aangemoedigd.

September. Deel 9 (hoofdstukken 21-23) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

2 sept. De econoom krant wordt voor het eerst gepubliceerd.

3 september. Een opstand in Athene dwingt koning Otto van Griekenland om een ​​grondwet te geven.

Oktober. Deel 10 (hoofdstukken 24-26) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

1 oktober. Nieuws van de wereld krant wordt voor het eerst gepubliceerd.

2 oktober. Dickens keert terug naar Londen vanuit Broadstairs.

5 oktober. Houdt een toespraak voor leden van het Manchester Athenaeum over de deugden van onderwijs en leren aan de instelling.

Oktober, 5 – december (vroeg). Dickens schrijft Een kerstlied.

november. Deel 11 (hoofdstukken 27-29) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

3-4 november. Het standbeeld van Nelson staat bovenop Nelson's 8217s Column op Trafalgar Square in Londen's 8217.

november (laat). Tegen het einde van de maand verschijnen er advertenties in de kranten voor aankomend werk van Dickens, Een kerstlied.

December. Deel 12 (hoofdstukken 30-32) van Martin Chuzzlewit gepubliceerd.

19 dec. Een kerstlied wordt gepubliceerd (in één volume). Alle 6.000 exemplaren van de eerste oplage zijn binnen enkele dagen uitverkocht.

Mis je een datum? als u bewegingen kent die hier niet worden behandeld, zouden we het op prijs stellen om het ons te laten weten, samen met een verwijzing naar enig bronmateriaal, zodat we kunnen proberen de hiaten op te vullen.


Charles Dickens

Charles Dickens (7 februari 1812 - 9 juni 1870) was een Engelse schrijver en maatschappijcriticus. Hij creëerde enkele van 's werelds bekendste fictieve personages en wordt door velen beschouwd als de grootste romanschrijver van het Victoriaanse tijdperk. Zijn werken genoten tijdens zijn leven een ongekende populariteit en tegen de 20e eeuw hadden critici en geleerden hem erkend als een literair genie. Zijn romans en korte verhalen genieten een blijvende populariteit.

Dickens, geboren in Portsmouth, verliet de school om in een fabriek te werken toen zijn vader werd opgesloten in een debiteurengevangenis. Ondanks zijn gebrek aan formele opleiding, gaf hij 20 jaar lang een weekblad uit, schreef hij 15 romans, vijf novellen, honderden korte verhalen en non-fictie artikelen, gaf hij uitgebreide lezingen en voordrachten, was een onvermoeibare briefschrijver en voerde krachtig campagne voor de kinderbescherming. rechten, onderwijs en andere sociale hervormingen.

Het literaire succes van Dickens begon met de seriële publicatie in 1836 van De Pickwick-papieren. Binnen een paar jaar was hij een internationale literaire beroemdheid geworden, beroemd om zijn humor, satire en scherpe observatie van karakter en samenleving. Zijn romans, de meeste gepubliceerd in maandelijkse of wekelijkse afleveringen, waren een pionier in de seriële publicatie van verhalende fictie, die de dominante Victoriaanse modus voor romanpublicatie werd. Cliffhanger-eindes in zijn seriële publicaties hielden de lezers in spanning. Dankzij het afleveringsformaat kon Dickens de reactie van zijn publiek evalueren, en hij paste vaak zijn plot en karakterontwikkeling aan op basis van dergelijke feedback. Bijvoorbeeld, toen de pedicure van zijn vrouw zijn ongenoegen uitte over de manier waarop juffrouw Mowcher binnenkwam David Copperfield haar handicap leek te weerspiegelen, verbeterde Dickens het karakter met positieve eigenschappen. Zijn plots waren zorgvuldig geconstrueerd en hij weefde vaak elementen uit actuele gebeurtenissen in zijn verhalen. Massa's van de ongeletterde armen versnipperden in halve centen om elke nieuwe maandelijkse aflevering voor te lezen, waardoor een nieuwe klasse lezers werd geopend en geïnspireerd.

Dickens werd beschouwd als de literaire kolos van zijn tijd. Zijn novelle uit 1843, Een kerstlied, blijft populair en blijft aanpassingen in elk artistiek genre inspireren. Oliver Twist en Grote verwachtingen worden ook vaak aangepast en roepen, net als veel van zijn romans, beelden op van het vroege Victoriaanse Londen. Zijn roman uit 1859, Een verhaal over twee steden, dat zich afspeelt in Londen en Parijs, is zijn bekendste werk van historische fictie. Dickens werd geprezen door collega-schrijvers, van Leo Tolstoy tot George Orwell en G.K. Chesterton, voor zijn realisme, komedie, prozastijl, unieke karakteriseringen en maatschappijkritiek. Aan de andere kant klaagden Oscar Wilde, Henry James en Virginia Woolf over een gebrek aan psychologische diepgang, losse schrijven en een ader van sacharine sentimentalisme. De term Dickensiaans wordt gebruikt om iets te beschrijven dat doet denken aan Dickens en zijn geschriften, zoals slechte sociale omstandigheden of komisch weerzinwekkende karakters.


Charles Dickens en zijn vrouw Catherine Dickens (geboren Hogarth) woonden hier met de oudste drie van hun tien kinderen, en de twee oudste dochters van Dickens, Mary Dickens en Kate Macready Dickens, werden in het huis geboren. [1]

Een nieuwe toevoeging aan het huishouden was Dickens' jongere broer Frederick. Ook de 17-jarige zus van Catherine, Mary, verhuisde met hen van Furnival's Inn om steun te bieden aan haar getrouwde zus en broer. Het was niet ongebruikelijk dat de ongehuwde zus van een vrouw samenwoonde met en een pasgetrouwd stel hielp. Dickens raakte erg gehecht aan Mary en ze stierf in zijn armen na een korte ziekte in 1837. Ze inspireerde personages in veel van zijn boeken, en haar dood wordt gefictionaliseerd als de dood van Little Nell. Dickens had een huurovereenkomst van drie jaar (tegen £ 80 per jaar) op het terrein. Hij zou hier tot 1839 blijven, waarna hij verhuisde naar grotere huizen toen zijn rijkdom toenam en zijn familie groeide. Dit is echter zijn enige overgebleven huis in Londen.

De twee jaar dat Dickens in het huis woonde, waren buitengewoon productief, want hier voltooide hij De Pickwick-papieren (1836), schreef het geheel van Oliver Twist (1838) en Nicholas Nickleby (1838-1839) en werkte aan Barnaby Rudge (1840–41). [2]

Het gebouw aan Doughty Street 48 werd in 1923 met sloop bedreigd, maar werd gered door de Dickens Fellowship, opgericht in 1902, die de hypotheek ophaalde en het eigendom kocht. Het huis werd gerenoveerd en het Dickens House Museum werd geopend in 1925, onder leiding van een onafhankelijke trust, nu een geregistreerde liefdadigheidsinstelling. [3] Misschien wel de bekendste tentoonstelling is het portret van Dickens dat bekend staat als De droom van Dickens door R.W. Buss, een originele illustrator van De Pickwick-papieren. Dit onvoltooide portret toont Dickens in zijn studeerkamer aan Gads Hill Place, omringd door veel van de personages die hij had gemaakt. [4] Het schilderen begon in 1870 na de dood van Dickens. Andere opmerkelijke voorwerpen in het museum zijn talrijke eerste edities, originele manuscripten, originele brieven van Dickens en veel persoonlijke voorwerpen die eigendom zijn van Dickens en zijn familie. Het enige bekende kledingstuk van Dickens dat nog bestaat, wordt ook in het museum tentoongesteld. Dit is zijn hofkostuum en zwaard, gedragen toen Dickens in 1870 aan de prins van Wales werd aangeboden. [5]


Glanville St zoals was

Sophia Kewney, een van de eerste leerlingen die in 1789 op de school begon, kwam uit Marylebone, hoewel een deel van de straat waarin ze woonde oorspronkelijk St. Pancras was, 'de grens tussen de oost- en westkant van de straat in een schuine lijn .' http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol21/pt3/ [1] 'Het kruispunt op de hoek van Oxford Street en Tottenham Court Road is een historisch kruispunt, waar vier parochies samenkwamen. ' [2]

In feite is het adres van 44 Glanville St, Rathbone Place een soort anomalie op zich, aangezien Rathbone Place oorspronkelijk bekend stond als Glanville Street in plaats van een aparte straat te zijn en misschien stond het op het punt te veranderen in 1789 toen Sophia's adres werd gegeven. Eerder als een riem-en-beugelbenadering, werden beide namen voor de straat gebruikt, zodat er geen twijfel over kon bestaan ​​welke straat het was.

De achternaam Kewney is vaak moeilijk te traceren door middel van records, omdat de met wie kan zo worden geschreven dat het opgaat in de N en kon gemakkelijk worden gelezen Kenneh. In het Rough Minute Book wordt Sophia beschreven als 'goedgekeurd als een echt object', haar ouders zijn William en Ann. Haar aanvraag werd ondersteund door H Spicer (Henry Spicer, een portret- en emailschilder uit Great Newport Street), iemand die vanaf het begin bij de school betrokken was. Er zijn enkele vluchtige verwijzingen in openbare registers naar een William Kewney. Hij verschijnt in belastingaangiften in 1782 en 1792, beide keren gegeven in Glanville St. Maar een kiezerslijst in 1774 geeft hem als metselaar wonend in Noel St, Westminster. Vermoedelijk is het dezelfde William die financiële steun heeft aangevraagd in de Lijst van indieners [3] waar deze is opgenomen

‘William Kewney, metselaar, vraagt ​​om hulp nadat hij door een ernstige ziekte niet in staat is zijn gezin te onderhouden. Aanbevolen door Lodge of Operative Masons, No. 185 [SN 613], Londen’

Of deze twee dezelfde William Kewney zijn, is onmogelijk te zeggen, maar gezien de zeldzaamheid van de achternaam lijkt het waarschijnlijk.

De krant vermeldt dat Sophia op 6 maart 17 is gedoopt in St Pancras80 geboren zijn op 29 januari van dat jaar. De archieven geven echter een doop op 6 maart 1779 in Percy Chapel, St Pancras dus, net als Mary Ann Ruscoe, lijkt Sophia een jaar ouder te zijn dan de school dacht dat ze was! Als dit een opzettelijke fraude was (zoals die van Mary Ann Ruscoe was), is het er een die pas twee eeuwen later is ontdekt …

Van haar tijd op de school weten we alleen dat ze als bediende op de school werd vastgehouden toen ze oud genoeg was om te vertrekken. Dit kan betekenen dat de familieomstandigheden nog verder zijn verslechterd dan in 1788 of het kan gewoon zo zijn dat er een vacature was voor een huisbediende en Sophia beschikbaar was. Ze heeft duidelijk hard gewerkt, want na een jaar verdiende ze een guinea-fooi. Dus we kunnen haar plaatsen tot minimaal 1796 en dan, in 1799, is er een huwelijk.

London Metropolitan Archives Londen, Engeland Referentienummer: p85/mry1/393

Dit huwelijk vond plaats in St Mary's, Lambeth en geeft aan dat beiden daar woonden. Dit is geen gebied dat voorheen met de Kewneys werd geassocieerd, maar mogelijk was Sophia van huisbediende bij de School overgestapt naar een huishoudelijke rol in Lambeth. John en Sophia hadden vijf kinderen en hun enige dochter trouwde later met de heer Crichton en er zijn tegenwoordig nakomelingen van Crichton die Sophia als voorouder kunnen claimen.

Maar het is Rathbone Place, Glanville St dat de ster van deze show (post) is, want rond de tijd dat de Kewneys er waren, was het een kleine hotspot voor kunstenaars en kunstleveranciers.

De huizen [in Rathbone Place] waren gewone bakstenen terrassen met drie en vier verdiepingen … Huizen met een breedte van 20 tot 22 ft hadden over het algemeen fronten met drie traveeën, standaard achtertrappen, hoekhaarden en kastvleugels. Sommigen hadden marmeren schoorsteenmantels … De straat was een goed privéadres, met een aantal rijke bewoners ‘ https://www.ucl.ac.uk/bartlett/architecture/sites/bartlett/files/chapter31_hanway_street_and_rathbone_place.pdf

Waar kunstenaars en architecten zijn en 'Bijna elk huis in Rathbone Place had ooit een kunstenaar als huurder' (ibid), dan zullen er bijna onvermijdelijk kunstleveranciers zijn. George Jackson & Co, Samuel en Joseph Fuller, Winsor & Newton en George Rowney & Co waren allemaal in dit gebied. De Fullers stonden van 1809 tot 1862 op nummer 34 in wat later Fuller's Temple of Fancy werd genoemd.

Een folder, blijkbaar uit het Lady's Magazine, augustus 1823, beeldde het winkelinterieur van Fuller af en geeft een goed idee van het productassortiment waarvoor het bedrijf werd geadverteerd als 'Uitgevers van de grootste verscheidenheid aan sportprints ... Groothandelsfabrikanten van Bristol Boards, Ivory Paper & Cards./ Graveurs, uitgevers, drukkerijen en mooie stationers.' https://www.princeton.edu/

Links: Fuller's Temple of Fancy Rechts: Jackson's logo vandaag van https://www.georgejackson.com/

George Jackson & Sons Ltd werd opgericht in 1780 en produceerde decoratieve ornamenten van gips. Hun pand was in 1817 op nr. 50, uitgebreid tot nr. 49 c.1832 en vervolgens tot nrs. 47-48. Achter de showrooms was een grote werkplaats. Het bedrijf bleef tot 1934 opereren vanuit Rathbone Place.

Naast de deur op nr. 51 was George Rowney & Co., kleurfabrikanten voor kunstenaars, van 1817 tot 1862 en op nr. 52 van 1854 tot 1884. Dit is een bedrijf dat bijna net zoveel namen heeft gehad als de verfkleuren die ze produceren! Het begon als T & R Rowney (Thomas en Richard Rowney), daarna nam de zoon van Thomas het bedrijf over met zijn zwager, handelend onder de naam Rowney & Forster. Na 1837 nam een ​​andere zoon het over en werd het George Rowney & Company, later George Rowney & Co Ltd. Het verhuisde vele malen en verliet uiteindelijk Londen volledig. Het behield zijn band met de Rowney-familie, maar uiteindelijk raakte het Rowneys op en in 1969 werd het verkocht. In zijn tweehonderdjarig bestaan ​​(1983) werd het Daler-Rowney, onder welke naam het vandaag nog steeds zeer succesvol handelt.

De andere kunstleveranciers van Rathbone Place, die tegenwoordig nog steeds veel handel drijven, is Winsor & Newton. William Winsor, scheikundige en kunstenaar, en Henry Charles Newton, kunstenaar, vestigden zich in 1833 op nr. 38 in wat toen 'deel uitmaakte van een kunstenaarswijk waarin een aantal vooraanstaande schilders ateliers hadden en al andere kleurmeesters waren gevestigd ' (Wikipedia). Samen combineerden ze de kennis van de wetenschap en de creativiteit van kunst om te voorzien in

'een regelmatige bron van betrouwbare kleuren en penselen.' http://www.winsornewton.com/uk/discover

38 Rathbone Place was misschien Newtons huis voordat het bedrijfspand werd en binnen korte tijd maakte No 39 ook deel uit van het bedrijf. https://www.npg.org.uk/research/programmes/directory-of-suppliers/w.php

Voor Dickens waren het magiërs van Rathbone-plaats... Heeft iemand ooit zoiets als Winsor en Newtons kopjes chroom en anjers gezien... en karmozijnrood, luid en fel als een strijdkreet, en roze, teder en liefdevol als een jong meisje? ’ Het hele jaar door, vol.7. 1862, p.563

Nadat we onze verf hebben gekocht, gaan we op zoek naar de kunstenaars die ze hebben gebruikt. Van de Rathbone Place hadden er minstens twee een verband met de geschiedenis van de school. Humphry, Hardwick en Hone waren er op het moment dat we weten dat de Kewneys daar woonden. Burrell, Constable, Lewis en Pugin vielen misschien samen met de residentie van de Kewneys, maar nadat Sophia aan de school was begonnen, waren Linnell, Hawkins, Bielfield en Moore daar iets later, maar nog steeds in het begin van de 19e eeuw.

Joseph Francis Burrell, was een miniaturist die tussen 1801 en 1807 exposeerde aan de Koninklijke Academie. Hij woonde op nr. 7. John Constable, is natuurlijk bij ons allemaal bekend. Hij logeerde op nummer 50 toen hij student was aan de Royal Academy. Frederick Christian Lewis was etser, aquatint en stippelgraveur, maar ook landschaps- en portretschilder. Hij woonde op nr 5.

Links: miniatuur van Burrell. Midden: zelfportret Constable. Rechts: ets en aquatint door Lewis

Augustus Charles Pugin op nr. 38 was een in Frankrijk geboren kunstenaar en tekenaar en een bekwaam aquarellist. Hij was in Rathbone Place 1804-1806. Misschien wordt hij enigszins overschaduwd door zijn zoon Augustus Welby Northmore Pugin. John Linnell, die vlakbij op nr. 35 woonde (1817-1818), was schilder en graveur. Net als Constable - maar slechts een paar jaar later - werd hij een student aan de Koninklijke Academie waar hij medailles won voor tekenen, boetseren en beeldhouwen. Het is bekend dat Nathaniel Hone, portret- en miniatuurschilder, stierf op nr. 30 in 1784. Hij was een in Ierland geboren schilder en een van de oprichters van de Royal Academy.

Links: portret van Pugin door John Nash. Midden: zelf=portret door Linnell. Rechts: zelfportret van Hone

Benjamin Waterhouse Hawkins, woonachtig op nummer 11 in de jaren 1830, was de zoon van een kunstenaar (Thomas Hawkins) en is vooral bekend om zijn werk aan de levensgrote modellen van dinosaurussen in het Crystal Palace Park in Zuid-Londen. Hij maakte echter ook zeer fraaie natuurhistorische schilderijen. Henry Bielfield, schilder, woonde op nr. 13 (1837–54), maar hij woonde ook op nr. 18 en nr. 21. Vermoedelijk niet tegelijkertijd. George Belton Moore, landschapsschilder, woonde in 1830 op Rathbone Place nr. 1. Moore was een leerling van Pugin, dus daarvoor hoefde hij alleen maar over straat te lopen.

Links: Varkenshert (Axis porcinus) uit Knowsley Park van Hawkins. Centrum: Ontmoeting van dag en licht door Bielfield. Rechts: Fish Street Hill kijkend naar London Bridge, 1830 door Moore

Dat laat de twee over die tangentiële connecties hebben met de geschiedenis van de school.

Ozias Humphry, die in 1777 op nr. 29 woonde, was een miniatuurminiaturist die later werd benoemd tot portretschilder in kleurpotloden van de koning (1792). Opdat dit voor moderne oren enigszins kinderachtig klinkt, was kleurpotlood de term die werd gebruikt voor wat we tegenwoordig pastelkleuren noemen. Helaas betekende zijn verslechterende zicht (hij werd uiteindelijk blind) dat hij moest overschakelen van miniaturen naar grotere portretten. Onder zijn werk was een portret van ene Bartholomew Ruspini, de aanstichter van de school waarvan Sophia Kewney een leerling werd.

Links: Uittreksel uit 8221 van 'De Koninklijke Vrijmetselaarsschool voor Meisjes'. De bouwer. 9: 722. 1851..Rechts: foto van Philip Hardwick, ca 1850 uit The Patrick Montgomery Collection

Philip Hardwick, een architect en zoon van een architect werd geboren op nr. 9 in 1792. Hij volgde een opleiding tot architect onder zijn vader, Thomas Hardwick, die op zijn beurt de zoon was van een andere architect Thomas Hardwick (1725-1798). De familienaam Hardwick omspant meer dan 150 jaar in de geschiedenis van de Britse architectuur. Toen de school naar de derde locatie wilde verhuizen (Somers Place East en St George's Fields, Southwark waren de eerste twee), werd Philip Hardwick aangesteld als architect.

Tijdens het werken aan Lincoln's Inn Great Hall (1843-4), werd Philip Hardwick ziek en een slechte gezondheid bleef de rest van zijn leven achtervolgen. Zijn zoon Philip Charles Hardwick assisteerde zijn vader en ze werkten als een team. In 1851 werd het 3 e schoolterrein geopend, waarvan de stijl sterk de tijdgeest van de neogotische stijl weerspiegelt.

Dus de school in Somers Place East is op een zeer merkwaardige en onverwachte manier verbonden met de locatie in Clapham via Rathbone Place, of Glanville St, dat was.


Afscheidslezingen

Zijn gezondheid bleef precair na de slopende Amerikaanse tournee en werd verder aangetast door zijn verslaving aan het geven van de inspannende "Sikes and Nancy"-lezing. Zijn afscheidsleestournee werd afgebroken toen hij in april 1869 instortte. Hij begon een nieuwe roman te schrijven en hield een kort afscheidsseizoen van lezingen in Londen, eindigend met de beroemde toespraak: "Van deze felle lichten verdwijn ik nu voor altijd ..." - woorden die minder dan drie maanden later op zijn begrafeniskaart werden herhaald. Hij stierf plotseling in juni 1870 en werd begraven in Westminster Abbey.


Charles Dickens (1840-1850) - Geschiedenis

ickens was niet alleen de eerste grote stadsromanschrijver in Engeland, maar ook een van de belangrijkste sociale commentatoren die fictie effectief gebruikten om economische, sociale en morele misstanden in het Victoriaanse tijdperk te bekritiseren. Dickens toonde medeleven en empathie voor de kwetsbare en achtergestelde segmenten van de Engelse samenleving en droeg bij aan verschillende belangrijke sociale hervormingen. Dickens' diepe sociale betrokkenheid en bewustzijn van sociale problemen zijn afgeleid van zijn traumatische jeugdervaringen toen zijn vader gevangen zat in de Marshalsea Debtors' Prison onder de Insolvent Debtors Act van 1813, en hij op twaalfjarige leeftijd in een schoenpoetsfabriek werkte. In zijn volwassen leven ontwikkelde Dickens een sterk sociaal geweten, een vermogen om zich in te leven in de slachtoffers van sociale en economische onrechtvaardigheden. In een brief aan zijn vriend Wilkie Collins van 6 september 1858, schrijft Dickens over het belang van sociale betrokkenheid: &ldquoAlles wat er gebeurt […] laat onomstotelijk zien dat je de wereld waarin je je bevindt niet kunt buitensluiten, om van het is dat je jezelf in een verkeerde positie brengt op het moment dat je jezelf ervan probeert te scheiden, dat je je ermee moet bemoeien en er het beste van moet maken en het beste van jezelf moet maken op de koop toe (Marlow, 132).

Dickens geloofde in het ethische en politieke potentieel van literatuur, en de roman in het bijzonder, en hij beschouwde zijn fictie als springplank voor debatten over morele en sociale hervormingen. In zijn romans over sociale analyse werd Dickens een uitgesproken criticus van onrechtvaardige economische en sociale omstandigheden. Zijn diepgewortelde sociale commentaren hielpen bij het vergroten van het collectieve bewustzijn van het lezende publiek. Dickens droeg in belangrijke mate bij aan de opkomst van de publieke opinie die steeds meer invloed kreeg op de beslissingen van de autoriteiten. Indirect droeg hij bij aan een reeks juridische hervormingen, waaronder de afschaffing van de onmenselijke gevangenisstraf voor schulden, de zuivering van de Magistrates' Courts, een beter beheer van criminele gevangenissen en de beperking van de doodstraf.

De roman een bewaarplaats van sociaal geweten

Dickens was een groot moralist en een scherpzinnig sociaal commentator. Hij was zeker niet volledig onder de invloed van Carlyle, maar hij volgde zijn leer toen hij de kwalen van de Victoriaanse samenleving blootlegde. Hoewel zijn fictie politiek niet subversief was, riep hij op om acute sociale misstanden te verhelpen. Na de dood van Dickens werd zijn sociale theorie lang als te eenvoudig beschouwd, maar zoals Jane Smiley opmerkte in The Guardian, is deze de afgelopen jaren opnieuw beoordeeld:

In de jaren zestig en zeventig, het tijdperk van nieuw links, bijvoorbeeld, werd Dickens als goedbedoeld beschouwd, maar naïef. Zijn "programma" werd als slecht uitgewerkt en inconsistent beschouwd - niet marxistisch genoeg (hoewel Marx een grote fan van Dickens was). Nadat het marxisme uit de mode was geraakt, leek Dickens' amorfe sociale kritiek meer universeel waar omdat het niet programmatisch was, maar gebaseerd op gevoelens van vrijgevigheid en broederschap in combinatie met specifieke kritiek op praktijken die tijdens zijn leven in Engeland gebruikelijk waren. [24 juni 2006]

Dickens was niet de eerste romanschrijver die de aandacht van het lezerspubliek vestigde op de ontbering van de lagere klassen in Engeland, maar hij was veel succesvoller dan zijn voorgangers in het blootleggen van de kwalen van de industriële samenleving, waaronder klassenverdeling, armoede, slechte sanitaire voorzieningen, voorrechten en meritocratie en de ervaring van de metropool. Zoals veel negentiende-eeuwse auteurs gebruikte Dickens de roman als een bewaarplaats van sociaal geweten. Echter, zoals Louis James stelt:

Dickens staat zowel centraal als atypisch in de ‘sociale roman’. Als romanschrijver die universeel wordt geassocieerd met sociale kwesties, werd hij aangevallen omdat hij zijn verbeeldingskracht tussen zijn schrijven en zijn onderwerp liet komen, en zijn onderliggende houding kan ontwijkend zijn. In zijn fictie hebben de meeste personages een baan, maar Dickens laat ze zelden aan het werk zien. Zijn romans gaan centraal over sociale relaties, maar zijn model hiervoor lijkt, zoals Cazamian opmerkte, een eeuwigdurende kerst van warme gevoelens en het welwillende paternalisme van Fezziwig in A Christmas Carol (1843). Zelfs zijn expliciete uitwerking van klassen- en industriële kwesties in Hard Times (1854), gebaseerd op een haastig bezoek aan een fabrieksstaking in Preston, identificeerde het fabrieksprobleem niet met economie maar met de utilitaire ontkenning van menselijke verbeelding, en plaatste de fabrieken naast elkaar van Coketown tegen de bizarre wereld van Sleary's reizende circus. [548]

Hoezeer radicalen hem ook bewonderden, Dickens was nooit een radicale auteur, maar hij was veel gevoeliger voor sociaal misbruik dan William Makepeace Thackeray, en reageerde gemakkelijk op de zorgen van de Condition of England Question.

De toestand van Engeland

Een voorbeeld van Dickens' ideale wereld en twee van zijn donkerdere visioenen in de illustraties van Phiz, die Dickens nauwlettend in de gaten hield: (a) Kerstavond bij meneer Wardle's. Twee scènes in de gevangenis van de schuldenaar: (b) Mr. Pickwick zit voor zijn portret. (c) De kamer van de directeur. [Klik op deze afbeeldingen voor grotere afbeeldingen.]

In The Pickwick Papers (1837) creëerde Dickens een utopische en nostalgische visie op het pre-Victoriaanse en pre-industriële Engeland voorafgaand aan een snelle industrialisatie en verstedelijking. Hoewel de roman was ontworpen om komisch te zijn, is hij niet vrij van Dickens' kenmerkende sociale commentaar, dat in zijn latere romans meer uitgesproken zou worden. De beschrijvingen van Eatanswill (hoofdstuk 13) en de grimmige Fleet-gevangenis (hoofdstuk 41) anticiperen op een aantal van Dickens' preoccupaties met de toestand van Engeland, die worden onthuld in zijn volgende romans die gaan over de donkere en meer walgelijke kant van de Victoriaanse tijd. De volgende passage uit The Pickwick Papers anticipeert op Dickens' levenslange bezorgdheid over de effecten van industrialisatie op de Engelse samenleving.

Het was behoorlijk donker toen meneer Pickwick zich voldoende wakker maakte om uit het raam te kijken. De verspringende huisjes langs de kant van de weg, de groezelige tint van elk zichtbaar object, de duistere atmosfeer, de paden van sintels en baksteenstof, de dieprode gloed van ovenvuren in de verte, de dikke rookwolken die zwaar uit hoge omvallende schoorstenen, alles zwart makend en verduisterend rond de schittering van verre lichten, de logge wagens die langs de weg zwoegden, beladen met botsende ijzeren staven of opgestapeld met zware goederen - allemaal getuigden van hun snelle nadering van de grote werkende stad Birmingham.

Terwijl ze ratelden door de smalle doorgangen die naar het hart van de onrust leidden, troffen de beelden en geluiden van een serieuze bezetting de zintuigen krachtiger. De straten waren vol met werkende mensen. Uit elk huis klonk het geroezemoes van arbeid. De lichten straalden uit de lange openslaande ramen op de zolderverdiepingen, en het geronk van wielen en het geluid van machines deed de trillende muren schudden. De vuren, waarvan het lugubere, sombere licht kilometers ver zichtbaar was geweest, laaiden hevig op in de grote werken en fabrieken van de stad. Het geraas van hamers, het ruisen van stoom en het zware gerammel van motoren was de harde muziek die uit alle hoeken opsteeg. [632-33]

De latere romans van Dickens bevatten enkele van zijn meest scherpe stukjes sociaal commentaar. Beginnend met zijn tweede roman, Oliver Twist, via Nicholas Nickleby, A Christmas Carol, The Chimes, Dombey and Son, Bleak House, Hard Times, en eindigend met Little Dorrit, verwierp Dickens de beweringen van de klassieke economie volledig en toonde hij zijn morele bezorgdheid voor het sociale welzijn van de natie. Zijn vroege romans leggen geïsoleerde misbruiken en tekortkomingen van individuele mensen bloot, terwijl zijn latere romans een bittere diagnose van de toestand van Engeland bevatten.

Oliver Twist (1837-39), die een radicale verandering in de thema's van Dickens vertegenwoordigt, is zijn eerste roman met een sociaal commentaar dat vergelijkbaar is met dat in de latere romans van de toestand van Engeland. Volgens Louis Cazamian &ldquo bevestigde het succes van Twist Dickens' vastberadenheid om over sociale onderwerpen te schrijven, en het ontstaan ​​van het chartisme betekent dat de brandende sociale kwestie van de dag het probleem van de arbeidersklasse was &rdquo (164). Dickens verkent veel maatschappelijke thema's in Oliver Twist, maar drie overheersen: de misstanden van het nieuwe armenwetsysteem, het kwaad van de criminele wereld in Londen en het slachtofferschap van kinderen. De kritiek op de armenwet van 1834 en het beheer van het werkhuis wordt gepresenteerd in de eerste hoofdstukken van Oliver Twist. Dickens geeft de meest compromisloze kritiek op het Victoriaanse werkhuis, dat werd gerund volgens een regime van langdurige honger, fysieke straffen, vernedering en hypocrisie.

In tegenstelling tot Pickwick toont Dickens in Oliver Twist Engeland als een land van wat Disraeli "de twee naties" noemde: de rijken en bevoorrechten en de armen die leven in erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden van ontbering, ellende en vernedering. Veel karakters van Oliver Twist fungeren als allegorieën. Dickens daagt de populaire Victoriaanse overtuiging uit dat sommige mensen meer vatbaar zijn voor ondeugd dan anderen. Net als Frances Trollope, Charlotte Elizabeth Tonna, Charlotte Brontë en Elizabeth Gaskell was Dickens zich volledig bewust van het slachtofferschap van vrouwen in de Victoriaanse samenleving. Nancy wordt gedwongen tot prostitutie door armoede, honger en het leven in een corrupte omgeving. John Bayley wijst erop dat

Nancy's leven is het leven van Engeland, een nachtmerriemaatschappij waarin sleur eindeloos en bedwelmend is, waarin de natuurlijke genegenheden vervormd zijn en de waardigheid van de mens alleen verschijnt in vastberadenheid en geweld. Het is een verontrustender beeld dan de zorgvuldig en methodisch gesymboliseerde sociale panorama's van Bleak House, Little Dorrit en Our Mutual Friend. [61]

In Oliver Twist schetst Dickens een portret van de macabere jeugd van een aanzienlijk aantal Victoriaanse weeskinderen. De wezen zijn ondervoed en voor een maaltijd krijgen ze een enkele schep pap. Oliver, een van de onderdrukte kinderen, durft om meer pap te vragen en wordt zwaar gestraft.

De avond kwam, de jongens namen hun plaatsen in. De meester, in zijn koksuniform, plaatste zich bij het koper, zijn arme assistenten stelden zich achter hem, de pap werd uitgeserveerd en een lange genade werd uitgesproken over de korte commons. De pap verdween, de jongens fluisterden elkaar en knipoogden naar Oliver terwijl zijn buren hem aanstootten. Kind als hij was, was hij wanhopig van de honger en roekeloos van ellende. Hij stond op van tafel en liep naar de meester toe, bekken en lepel in de hand, en zei: enigszins verontrust over zijn eigen vermetelheid: 'Alstublieft, meneer, ik wil nog wat meer.' [15]

Deze scène, die "het meest bekende incident in een Engelse roman" is geworden (Sanders, 412), deed een sterk beroep op het Victoriaanse geweten. Dickens betwistte het Victoriaanse idee van liefdadigheid voor de zogenaamde &ldquodeserving poor&rdquo. Hij toonde overtuigend aan dat het werkhuis een mislukte poging was om het probleem van armoede en ongewenste kinderen op te lossen.

Oliver Twist kan worden gelezen als een leerboek over Victoriaans kindermisbruik en een sociaal document over het vroege Victoriaanse leven in sloppenwijken. Wanneer Oliver met Sowerberry het lichaam gaat halen van een vrouw die van de honger is omgekomen, ziet hij een afschuwelijk uitzicht op vervallen sloppenwijken.

Sommige huizen die door ouderdom en verval onveilig waren geworden, werden verhinderd om op straat te vallen, door enorme balken tegen de muren en stevig in de weg geplant, maar zelfs deze gekke holen leken te zijn uitgekozen als de nachtelijke verblijfplaatsen van sommige dakloze ellendelingen, want veel van de ruwe planken die de plaats van deur en raam vormden, werden uit hun positie gerukt om een ​​opening te verschaffen die breed genoeg was voor de doorgang van een menselijk lichaam. De kennel was stil en smerig. De ratten, die hier en daar rottend in hun verrotting lagen, waren afschuwelijk van de hongersnood. (Hoofdstuk 5, 44)

Dickens slaagde erin de Victoriaanse publieke opinie bewuster te maken van de omstandigheden van de armen. Hij bracht op overtuigende wijze de wanorde, ellende, bacterievuur, verval en de menselijke ellende van een moderne industriestad in beeld. Hoewel de aanvankelijke toestand van het Engelse discours op de volgende pagina's verandert in een sentimentele morele fabel, is Oliver Twist een belangrijke manifestatie van het Victoriaanse sociale geweten.

Drie illustraties van Phiz voor Nicholas Nickleby: (a) Nicholas Starts for Yorkshire. (b) De interne economie van Dotheboys Hall. (c) Nicholas verbaast meneer Squeers en familie. [Klik op deze afbeeldingen voor grotere afbeeldingen.]

Het motief van kindermishandeling in de context van het Victoriaanse onderwijssysteem wordt voortgezet in Nicholas Nickleby (1838-9). De roman bevat een serieus sociaal commentaar op de omstandigheden op scholen waar ongewenste kinderen werden mishandeld en uitgehongerd. Nicholas wordt naar Dotheboys Hall gestuurd, een school die wordt gerund door de wrede en gewelddadige directeur Wackford Squeers.

Bleke en verwilderde gezichten, magere en benige figuren, kinderen met het gezicht van oude mannen, misvormingen met ijzers aan hun ledematen, jongens met een groeiachterstand, en anderen wier lange magere benen hun gebogen lichamen nauwelijks konden dragen, allemaal opeengepakt in het zicht daar waren het ontblote oog, de hazenlip, de kromme voet, en elke lelijkheid of verdraaiing die getuigde van een onnatuurlijke afkeer van ouders voor hun nakomelingen, of van jonge levens die vanaf het prille begin van de kindertijd één afschuwelijk uithoudingsvermogen waren geweest van wreedheid en verwaarlozing. Er waren kleine gezichtjes die knap hadden moeten zijn, verduisterd door de frons van nors, hardnekkig lijden, er was een kindertijd met het licht van zijn oog gedoofd, zijn schoonheid verdwenen, en alleen zijn hulpeloosheid bleef er waren boosaardige jongens, peinzend, met loden ogen, als boosdoeners in een gevangenis en er waren jonge wezens op wie de zonden van hun kwetsbare ouders waren neergedaald, zelfs huilend om de huurlingzusters die ze hadden gekend, en zelfs eenzaam in hun eenzaamheid. Met elke vriendelijke sympathie en genegenheid opgeblazen bij zijn geboorte, met elk jong en gezond gevoel gegeseld en uitgehongerd, met elke wraakzuchtige passie die kan etteren in gezwollen harten, zijn kwade weg naar hun kern etend in stilte, wat een beginnende hel was hier aan het broeden ! [88]

De roman richt deze ironische aanval op de Victoriaanse publieke opinie, die niet op de hoogte was of een dergelijke behandeling van arme kinderen goedkeurde. Dickens was kritisch over het Victoriaanse onderwijssysteem, wat niet alleen tot uiting komt in Nicholas Nickleby, Hard Times en Our Mutual Friend, maar ook in zijn journalistiek en openbare toespraken. Als jongen schrok hij toen hij berichten las over de goedkope kostscholen in het Noorden. In Nicholas Nickleby beschrijft Dickens misbruikpraktijken in internaten in Yorkshire. Dickens bekritiseert echter niet alleen het kwaadaardige onderwijssysteem, maar hij maakt zich vooral zorgen over het lot van deze ongelukkige kinderen, die vertegenwoordigers zijn van het meest kwetsbare deel van de samenleving.

De novelle van Dickens, A Christmas Carol (1843), is een anti-malthusiaans verhaal. De auteur toont zijn afkeer van het Malthusiaanse principe van ongecontroleerde bevolkingsgroei. Scrooge spreekt over liefdadigheidsverzamelaars zoals Malthus, die voorstelde om de armenwetten af ​​te schaffen:

&ldquoAls ze liever zouden sterven,&rdquo zei Scrooge, &ldquo kunnen ze dat beter doen en de overtollige bevolking verminderen.&rdquo[21]

A Christmas Carol was Dickens' reactie op het Children's Employment Commission Report over de ellende van veel arme kinderen. Dickens legde suggestief egoïsme en hebzucht bloot als de dominante kenmerken van zijn Engeland. Hij beschreef bijna op documentaire wijze Kerstmis gevierd door de werkende armen van het vroeg-Victoriaanse Engeland.

Hoewel de vroege werken van Dickens geloofden in de nieuwe commerciële middenklasse in tegenstelling tot de oude aristocratie, zag de schrijver de discrepantie tussen de ideeën en praktijk van deze nieuwe klasse en de principes van moraliteit en ethiek. Als sociaal commentator zag Dickens de noodzaak in van de hervorming van de Engelse samenleving. Hij drong erop aan dat de rijken en bevoorrechten een groter humanitarisme zouden tonen tegenover de armen en de kwetsbaren.

Tijdens de jaren 1850 verschoven de interesses van Dickens geleidelijk van het onderzoek van individuele sociale kwalen naar het onderzoek van de staat van de samenleving, met name haar wetten, onderwijs, arbeidsverhoudingen en de verschrikkelijke omstandigheden van de armen. In toenemende mate bevatten zijn romans, afgezien van fictieve plots, een aanzienlijke hoeveelheid sociaal commentaar, vergelijkbaar met de non-fictieve verhalen van Henry Mayhew over de Londense armen.

Twee illustraties van Phiz voor Bleak House. (a) Extreme armoede: het bezoek aan de Brickmaker's. (b) Behandeling van arme kinderen: de heer Chadband 'verbetert' een moeilijk onderwerp. [Klik op deze afbeeldingen voor grotere afbeeldingen.]

Hoewel Bleak House (1852-53) vaak Engelands eerste authentieke bijdrage aan moderne detectivefictie wordt genoemd, klaagt het ook scherp de onrechtvaardigheden in de Victoriaanse samenleving aan. De beste roman van Dickens, hoewel niet zijn meest populaire, legt het misbruik van het hof van kanselarij en de administratieve incompetentie bloot. Voor Dickens werd de Court of Chancery synoniem met het gebrekkige rechtssysteem, dure gerechtskosten, bureaucratische praktijken, technische details, vertraging en onduidelijkheid van vonnissen. Afgezien van de kritiek van de Chancery-rechtbanken, bekritiseert Dickens ook krottenwijken, overvolle stedelijke begraafplaatsen, verwaarlozing van besmettelijke ziekten, electorale corruptie, klassenverdelingen van predikers en verwaarlozing van de onderwijsbehoeften van de armen. Het boek opent met de beroemde beschrijving van Londen in de mist.

Overal mist. Mist de rivier op, waar het stroomt tussen groene velden en weiden Mist langs de rivier, waar het verontreinigd rolt tussen de lagen van de scheepvaart, en de vervuilingen aan het water van een grote (en vuile) stad. Mist op de moerassen van Essex, mist op de Kentse hoogten. Mist kruipt in de kommen van collier-brigs mist die op de werven ligt, en hangt in de tuigage van grote schepen, mist die hangt op de dolboorden van aken en kleine boten. Mist in de ogen en kelen van oude gepensioneerden uit Greenwich, piepend bij de open haard van hun afdelingen mist in de steel en kom van de middagpijp van de toornige schipper, beneden in zijn dichte hutmist die wreed de tenen en vingers van zijn rillende kleine leerling knijpt jongen aan dek. Toevallige mensen op de bruggen die over de borstweringen gluren in een lagere lucht van mist, met mist rondom hen, alsof ze in een ballon zaten, en hangend in de mistige wolken.[3]

Deze mist is ook heel symbolisch. Het staat voor institutionele onderdrukking die doordringt in elk segment van de Victoriaanse samenleving. Dickens ziet Londen als een plaats van menselijke ellende, en de wereld die hij waarneemt wordt geregeerd door hebzucht en geld. Bleak House waarschuwt ook voor de excessen van de laisez-faire-economie. De beschrijvingen van straten, gebouwen en mensen zijn realistisch en weerspiegelen de levensomstandigheden van Engeland in het midden van de 19e eeuw. De kleuren in de roman zijn overwegend grijs en zwart, en de mist wordt een van de centrale symbolen van de roman.

Drie van Phiz' donkere plaatillustraties voor Bleak House. (a) Stedelijke ellende: Tom All Alone's. Duisternis binnen en buiten Chesney Wold: (b) The Ghost's Walk . (c) Zonsondergang in de lange salon in Chesney Wold. [Klik op deze afbeeldingen voor grotere afbeeldingen.]

Bleak House biedt niet alleen een satirische kijk op het rechtssysteem in Engeland, dat vaak de levens van onschuldige mensen verwoest, maar biedt ook een weids panorama van Victoriaans Engeland, met de mistige straten van Londen, smerige sloppenwijken, het doolhof van de Inns van het hof en ook op het vredige platteland, met personages variërend van moorddadige schurken, een "gevallen vrouw" (Lady Deadlock) tot deugdzame meisjes en leden van de landaristocratie, die allemaal worden getroffen door de gebreken van het martelende Victoriaanse rechtssysteem. De sfeer, plekken en gebeurtenissen worden met grote authenticiteit beschreven. In deze visie is Bleak House een van de belangrijkste romans over de toestand van de Victoriaanse samenleving. Zoals Terry Eagleton heeft opgemerkt, “Dickens ziet zijn samenleving als rottend, ontrafelend, zo beladen met betekenisloze materie dat het geleidelijk terugzakt in een of ander oerslijm&rdquo (40).

Bleak House verwijst niet alleen naar het huis van de heer Jarndyce, maar ook naar de toestand van Engeland, dat wordt voorgesteld als een “somber gebouw&rdquo en waarvan het rechtssysteem moet worden hervormd als Engeland wil doorgaan als een moderne natie. Dickens beschrijft nadrukkelijk stedelijke armoede aan de hand van het voorbeeld van de sloppenwijk, waar de arme Jo woont, op een manier die vergelijkbaar is met de Sanitary Reports. De morele corruptie van Chancery wordt afgewisseld met het fysieke verval van de sloppenwijken:

Jo woont - dat wil zeggen, Jo is nog niet gestorven - op een vervallen plek die hem bekend staat onder de naam Tom-all-Alone's. Het is een zwarte, vervallen straat, vermeden door alle fatsoenlijke mensen, waar de gekke huizen in beslag werden genomen, toen hun verval ver gevorderd was, door een aantal stoutmoedige landlopers die na hun eigen bezit te hebben gevestigd, ze in kamers verhuurden. Nu, deze tuimelende huurkazernes bevatten 's nachts een zwerm ellende. Zoals op de geruïneerde menselijke ellendeling ongedierteparasieten verschijnen, zo hebben deze geruïneerde schuilplaatsen een menigte van smerig bestaan ​​voortgebracht die in en uit gaten in muren en planken kruipt en zichzelf oprolt om te slapen, in aantallen maden, waar de regen naar binnen druppelt en komt en gaat, koorts krijgen en dragen en meer kwaad in al zijn sporen zaaien dan Lord Coodle, en Sir Thomas Doodle, en de hertog van Foodle, en alle fijne heren in functie, tot aan Zoodle, zullen over vijfhonderd jaar in orde zijn - hoewel uitdrukkelijk geboren om het te doen. De laatste tijd is er twee keer een crash geweest en een stofwolk, zoals het ontspringen van een mijn, in Tom-all-Alone's en elke keer dat er een huis is gevallen. Deze ongelukken hebben een paragraaf in de kranten gehaald en een bed of twee in het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevuld. De gaten blijven bestaan, en er zijn geen onpopulaire onderkomens tussen het afval. Aangezien er nog een aantal huizen bijna klaar zijn voor gebruik, kan worden verwacht dat de volgende crash in Tom-all-Alone's een goede zal zijn. [Ch. 16, 182-183]

Dickens' beschrijving van Tom-All-Alone's, een roekenkolonie in St Giles, ten oosten van Charing Cross Road, kan zowel worden gelezen als historisch bewijs als een krachtig literair symbool van de toestand van Engeland, waar ongecontroleerde industrialisatie volgens Dickens bijdroeg aan ellende , verval en ziekte. Evenzo staat Chancery als een bittere metafoor van morele corruptie die de hogere klassen doordringt.

De sociale gevolgen van industrialisatie en verstedelijking worden misschien wel het meest overtuigend weergegeven in Hard Times (1854), dat Dickens schreef op aansporing van dringende externe omstandigheden. Hard Times is meer dan enig ander van zijn romans Condition-of-England beïnvloed door Carlyle's sociale kritiek. Het behandelt een aantal sociale kwesties: arbeidsverhoudingen, onderwijs voor de armen, klassenverdeling en het recht van gewone mensen op amusement. Het is ook gebaseerd op de hedendaagse bezorgdheid over de hervorming van de echtscheidingswetten. Cazamian ziet Dickens in Hard Times als een "tussenschakel tussen het sociale denken van Carlyle en Ruskin". (173) Raymond Williams beschreef Hard Times als "een grondig en creatief onderzoek naar de dominante filosofie van het industrialisme - van de hardheid die mevrouw Gaskell zag als niet meer dan een misverstand, dat geduldig kan worden doorbroken&rdquo (93). Evenzo schreef David Lodge in zijn studie, &ldquo The Rhetoric of Hard Times&rdquo:

Op elke pagina manifesteert Hard Times zijn identiteit als een polemisch werk, een kritiek op de mid-Victoriaanse industriële samenleving die wordt gedomineerd door materialisme, hebzucht en meedogenloos concurrerende kapitalistische economie. Voor Dickens werden deze dingen ten tijde van het schrijven van Hard Times het meest gearticuleerd, overtuigend (en daarom gevaarlijk) weergegeven door de utilitaristen. [86]

Dickens bekritiseerde, net als Thomas Carlyle en vele andere hedendaagse intellectuelen, het utilitarisme, hoewel ze de utilitaristische ethiek verwarden met het laissez-faire industrieel kapitalisme, dat net als het utilitarisme was gebaseerd op het principe van eigenbelang.

In Hard Times creëerde Dickens een roman Condition-of-England, die direct inspeelde op hedendaagse en maatschappelijke vraagstukken. De volume-editie van de roman droeg de ondertitel: "For these Times", die verwees naar Carlyle's essay uit 1829 "Signs of the Times" (tekst). Zoals Michael Goldberg heeft opgemerkt, &ldquo bleef Carlyle zijn hele leven een held voor Dickens... & rdquo (2), en zijn kritiek op het utilitarisme vertoont sterke verwantschap met die van Carlyle. Carlyle legde de gevaren bloot van een mechanisch en onmenselijk systeem dat mensen beroofde van menselijke eigenschappen als emotie, genegenheid en verbeeldingskracht. Dickens herhaalt veel van Carlyle's argumenten tegen de macht van sociale machines en materialistisch bewustzijn. In tegenstelling tot Carlyle laat Dickens echter zien dat de positieve aspecten van de menselijke natuur niet gemakkelijk vernietigd worden. Fantasie, verbeelding, mededogen en hoop verdwijnen niet helemaal. Ze worden bewaard in personages als Sissy, Rachael en Sleary. Zelfs meneer Gradgrind onthulde uiteindelijk enkele sporen van menselijkheid. Uiteindelijk nam Dickens Carlyle's favoriete thema van de aristocratische held als redder van een uiteenvallende samenleving niet ter hand.

Coketown, de stad van Feit, is een voorbode van de opkomst van een monsterlijke massale stedelijke samenleving gebaseerd op rationalisme, anonimiteit en ontmenselijking. Het dominante kenmerk van de stad is de inherente lelijkheid. De inwoners missen individualiteit en zijn het product van een onmenselijke, materialistische samenleving.

Het was een stad van rode baksteen, of van baksteen die rood zou zijn geweest als de rook en de as het hadden toegestaan, maar zoals de zaken er nu voor stonden was het een stad van onnatuurlijk rood en zwart als het geschilderde gezicht van een wilde. Het was een stad van machines en hoge schoorstenen, waaruit eindeloze rookslangen zich voor altijd en altijd voortsleepten, en nooit werden opgerold. Er zat een zwart kanaal in, en een rivier die paars liep van stinkende verf, en enorme stapels gebouwen vol ramen waar de hele dag geratel en getrild werd, en waar de zuiger van de stoommachine eentonig omhoog werkte. en neer als het hoofd van een olifant een staat van melancholische waanzin. Het bevatte verschillende grote straten die allemaal erg op elkaar leken, en veel kleine straten die nog meer op elkaar leken, bewoond door mensen die op elkaar leken, die allemaal op dezelfde uren in- en uitgingen, met hetzelfde geluid op dezelfde stoepen, om hetzelfde werk doen, en voor wie elke dag hetzelfde was als gisteren en morgen, en elk jaar de tegenhanger van de vorige en de volgende. [Ch. V,28]

In moeilijke tijden worden menselijke relaties besmet door economie. De principes van de 'sombere wetenschap' leidden tot de vorming van een egoïstische en atomistische samenleving. Het sociale commentaar van Hard Times is vrij duidelijk. Dickens houdt zich bezig met de omstandigheden van de stadsarbeiders en de excessen van het laissez-faire-kapitalisme. Hij legt de uitbuiting van de arbeidersklasse door gevoelloze industriëlen bloot en de schadelijke gevolgen van het verspreiden van feitelijke kennis (statistieken) ten koste van gevoel en verbeelding. Hoewel Dickens kritisch is over het utilitarisme, kan hij geen betere manier vinden om sociale rechtvaardigheid te waarborgen dan door ethische middelen.&ldquo Toestand van Engeland Vraag me af, hij was beter toegerust om de symptomen van de ziekte te onderzoeken dan om een ​​mogelijke genezing voor te stellen (Wheeler, 81).

Hard Times bewijst dat fantasie essentieel is voor menselijk geluk, en in dit opzicht is het een van de beste moreel verheffende romans. Dickens vermeed het paternalisme van werkgevers te propageren op de manier van Disraeli, Charlotte Brontë en Gaskell, en was sterk gekant tegen de commercialisering van arbeid in het Victoriaanse Engeland. Zoals John R. Harrison heeft opgemerkt:

Het doelwit van Dickens' kritiek was echter niet Benthams utilitarisme, noch Malthusiaanse bevolkingstheorieën, noch Smiths vrijemarkteconomie, maar het ruwe utilitarisme dat uit dergelijke ideeën werd afgeleid door Benthamite Philosophical Radicals, die de neiging hadden om het sociale, politieke en economische denken te domineren en beleid op het moment dat de roman werd geschreven. De Gradgrind/Bounderby-filosofie is dat de Coketown &ldquo Hands&rdquo handelswaar zijn, &ldquo iets&rdquo om zo veel te werken en zo veel te betalen, om “onfeilbaar geregeld&rdquo door &ldquowetten van vraag en aanbod,&rdquo iets dat in aantal toenam met een bepaald &ldquo percentage&rdquo met bijbehorende percentages misdaad en pauperisme in feite "iets op grote schaal, waarmee enorme fortuinen werden gemaakt".

Hard Times was in feite een aanval op de Manchester School of Economics, die steun verleende aan laissez faire en promootte een vertekend beeld van Benthams ethiek. De roman is bekritiseerd omdat hij geen specifieke remedies biedt voor de problemen met de toestand van Engeland die het aanpakt. Het is de vraag of oplossingen voor sociale problemen in fictie moeten worden gezocht, maar desondanks anticipeerde Dickens' roman op de toekomstige debatten over wetgeving tegen vervuiling, intelligente stadsplanning, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in fabrieken en een humaan onderwijssysteem.

Conclusie

Dickens oefende als sociaal commentator een diepgaande invloed uit op latere romanschrijvers die zich toelegden op sociale analyse. Sommige van zijn zorgen met de Condition-of-England-kwestie werden verder behandeld in de romans van Charles Kingsley, George Eliot, George Gissing, George Orwell, en recentelijk in de postmoderne romans van Martin Amis en Zadie Smith.

Referenties

Bayley, John. &ldquoOliver Twist: 'Things as They Are'", in: John Gross, Gabriel Pearson, eds., Dickens en de twintigste eeuw. Toronto: Universiteit van Toronto Press, 1962.

Cazamian, Louis. De sociale roman in Engeland, 1830-1850: Dickens, Disraeli, mevrouw Gaskell, Kingsley .1903. Vertaald door Martin Fido. Londen: Routlege & Kegan Paul, 1973.

Connelly, Mark. Orwell en Gissing. New York: Peter Lang, 1997.

Dickens, Karel. De Pickwick-papieren. Oxford: Oxford University Press, 1988.

___. Nicolaas Nickleby. Oxford: Oxford University Press, 1999.

___. Bleek huis . Ware, Herdfortshire: Wordsworth Classics, 1993.

____. Oliver Twist. Oxford: Oxford University Press, 1999.

___. Een kerstlied . Chicago: Rand McNally, 1912.

Eagleton, Terry. "Hard Times: False, Fragmented and Unfair, Dickens' 19e-eeuwse Londen biedt een grimmig profetische visie op de wereld van vandaag", New Statesman, vol. 132, 7 april 2003.

Goldberg, Michael Goldberg, Carlyle en Dickens. Athene: University of Georgia Press, 1972.

Harrison, John R. Harrison. &ldquoDickens' Literary Architecture: Patterns of Ideas and Imagery&rdquo in moeilijke tijden. Papers over taal en literatuur, Southern Illinois University Vol. 36, 2000.

Jacobus, Lodewijk. "De negentiende sociale roman in Engeland" in: Encyclopedia of Literature and Criticism, ed. door John Peck. Londen: Routledge, 1990.

Loge, David. "De retoriek van moeilijke tijden", in Edward Gray, ed. Twintigste-eeuwse interpretaties van moeilijke tijden. Een verzameling kritische essays. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969.

Marcus, Steven. Dickens, Van Pickwick tot Dombey. New York: Basisboeken, 1965.

Marlow, James E. Charles Dickens: het gebruik van tijd. Cranbury, NJ, Londen, Mississauga, Ont: Associated University Presses, 1994.

Orwell, George. &ldquoCharles Dickens&rdquo, in Inside the Whale en andere essays.

Sanders, André. De korte geschiedenis van Oxford van de Engelse literatuur. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Wieler, Michaël. Engelse fictie uit de Victoriaanse periode 1830-1890. New York: Longman, 1994.

Willems, Raymond. Cultuur en Maatschappij, 1780-1950 . New York: Columbia University Press, 1983.


Romans en novellen Bewerken

Titel Publicatie Opmerkingen:
De Pickwick-papieren Maandelijkse serie, april 1836 tot november 1837 [1]
Oliver Twist Maandelijkse serie-in Diversen van Bentley, februari 1837 tot april 1839
Nicholas Nickleby Maandelijkse serie, april 1838 tot oktober 1839
De oude rariteitenwinkel Wekelijkse serie-in Meester Humphrey's Klok, 25 april 1840 tot 6 februari 1841
Barnaby Rudge Wekelijkse serie-in Meester Humphrey's Klok, 13 februari 1841, tot 27 november 1841 Historische roman
Martin Chuzzlewit Maandelijkse serie, december 1842 tot juli 1844
Een kerstlied 1843 Kerstnovelle een spookverhaal
De klokkenspel 1844 kerst novelle
De krekel op de haard 1845 kerst novelle
De strijd om het leven 1846 kerst novelle
The Haunted Man and the Ghost's Bargain 1848 Kerstnovelle een spookverhaal
Dombey en zoon Maandelijkse serie, oktober 1846 tot april 1848
David Copperfield Maandelijkse serie, mei 1849 tot november 1850
Bleek huis Maandelijkse serie, maart 1852 tot september 1853
Moeilijke tijden Wekelijkse serie-in Huishoudelijke woorden, 1 april 1854, tot 12 augustus 1854
Kleine Dorrit Maandelijkse serie, december 1855 tot juni 1857
Een verhaal over twee steden Wekelijkse serie-in Het hele jaar door, 30 april 1859, tot 26 november 1859 Historische roman
Grote verwachtingen Wekelijkse serie-in Het hele jaar door, 1 december 1860 tot 3 augustus 1861
Onze gezamenlijke vriend Maandelijkse serie, mei 1864 tot november 1865
Het mysterie van Edwin Drood Maandelijkse serie, april 1870 tot september 1870. Onvoltooid - Slechts zes van de twaalf geplande nummers voltooid

Korte verhalen Bewerken

 • De lantaarnopsteker (1838)
 • Een kinderdroom van een ster (1850)
 • Kapitein Moordenaar (1850)
 • Te lezen in de schemering (1852) (een spookverhaal)
 • De lange reis (1853)
 • Prins Bull (1855)
 • Duizend-en-een Humbugs (1855)
 • Opgejaagd (1859)
 • De signaalman (1866) (een spookverhaal)
 • De uitleg van George Silverman (1868)
 • Vakantie Romantiek (1868)
 • De Queer Chair (deel van De Pickwick-papieren een spookverhaal)
 • De geesten van de post (deel van De Pickwick-papieren een spookverhaal)
 • De baron van Grogzwig (deel van Nicholas Nickleby een spookverhaal)
 • De vijf zusters van York (deel van Nicholas Nickleby)
 • Manuscript van een gek (deel van De Pickwick-papieren een spookverhaal)
 • Een geest in de kamer van de bruid (deel van De luie rondleiding van twee inactieve leerlingen een spookverhaal)
 • De Goblins die een koster hebben gestolen (deel van De Pickwick-papieren een spookverhaal)

Korte kerstverhalen Bewerken

 • "Een kerstboom" (1850)
 • "Wat Kerstmis is, als we ouder worden" (1851)
 • "Het verhaal van de arme relatie" (1852)
 • "Het verhaal van het kind" (1852)
 • "Het verhaal van de schooljongen" (1853)
 • "Niemands verhaal" (1853)
 • "The Seven Poor Travelers" (1854 samenwerking)
 • "The Holly-tree Inn" (1855 samenwerking)
 • "Het wrak van de Golden Mary" (1856 samenwerking)
 • "De gevaren van bepaalde Engels Prisoners" (1857 samenwerking)
 • "In de samenleving gaan" (1858)
 • "Een bericht van de zee" (1860 samenwerking)
 • "Tom Tiddler's Ground" (1861 samenwerking)
 • "Iemands bagage" (1862)
 • "Mrs Lirriper's Lodgings" (1863 samenwerking)
 • "Mrs Lirriper's Legacy" (1864 samenwerking)
 • "Doctor Marigold's Voorschriften" (1865)
 • "The Trial for Murder" (1865 samenwerking een spookverhaal)
 • "Mugby Junction" (1866 samenwerking)
 • "The Signal-Man" (1866 een spookverhaal)
 • "No Thoroughfare" (1867 samenwerking)

Collaboratieve werken

 • "The Seven Poor Travellers" (1854) (met Wilkie Collins, Adelaide Procter, George Sala en Eliza Linton - over de Six Poor Travellers House)
 • "The Holly-tree Inn" (1855) (met Wilkie Collins, William Howitt, Harriet Parr en Adelaide Procter)
 • "Het wrak van de Golden Mary" (1856) (met Wilkie Collins, Adelaide Procter, Harriet Parr, Percy Fitzgerald en dominee James White)
 • "De gevaren van bepaalde Engels Prisoners" (1857) (met Wilkie Collins)
 • "The Lazy Tour of Two Idle Apprentices" (1857) (met Wilkie Collins)
 • "A House to Let" (1858) (met Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell en Adelaide Procter)
 • "The Haunted House" (1859) (met Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell, Adelaide Procter, George Sala en Hesba Stretton een spookverhaal)
 • "Een bericht van de zee" (1860) (met Wilkie Collins, Robert Buchanan, Charles Allston Collins, Amelia Edwards en Harriet Parr)
 • "Tom Tiddler's Ground" (1861) (met Wilkie Collins, Charles Allston Collins, Amelia Edwards en John Harwood)
 • "Mrs Lirriper's Lodgings" (1863) en "Mrs Lirriper's Legacy" (1864) (met Elizabeth Gaskell, Andrew Halliday, Edmund Yates, Amelia Edwards, Charles Allston Collins, Rosa Mulholland, Henry Spicer, Hesba Stretton)
 • "The Trial for Murder" (1865) (met Charles Allston Collins een spookverhaal)
 • "Mugby Junction" (1866) (met Andrew Halliday, Hesba Stretton, Charles Allston Collins en Amelia Edwards)
 • "Geen doorgaande weg" (1867) (met Wilkie Collins)

Korte verhalencollecties Bewerken

 • Schetsen van Bozo (1836)
 • De Mudfog Papers (1837-188) ook bekend Mudfog en andere schetsen
 • Schetsen van jonge heren (1838)
 • Schetsen van jonge stellen (1840)
 • Meester Humphrey's Klok (1840–41)
 • Laarzen bij de Holly-tree Inn: en andere verhalen (1858)
 • Herdrukte stukken (1861)

Non-fictie, poëzie en toneelstukken Bewerken

 • Zondag onder drie hoofden (1836) (onder het pseudoniem "Timothy Sparks")
 • De vreemde heer (spelen, 1836)
 • De dorpscoquettes (komische opera, 1836)
 • Memoires van Joseph Grimaldi (1838), onder redactie van Dickens onder zijn reguliere nom de plume, "Boz".
 • The Fine Old English Gentleman (poëzie, 1841)
 • Amerikaanse notities voor algemene oplage (1842)
 • Foto's uit Italië (1846)
 • Het leven van onze Heer: zoals geschreven voor zijn kinderen (1849)
 • De geschiedenis van een kind in Engeland (1853)
 • De bevroren diepte (spel, 1857)
 • De niet-commerciële reiziger (1860–69)
 • Toespraken, brieven en gezegden (1870)
 • Brieven van Charles Dickens aan Wilkie Collins (1851-1870, pub. 1982)
 • De complete gedichten van Charles Dickens (1885)

Artikelen en essays Bewerken

Brieven Bewerken

Het redigeren en publiceren van Dickens' brieven begon in 1949 toen uitgever Rupert Hart-Davis Humphry House van Wadham College, Oxford, overhaalde om een ​​volledige editie van de brieven te redigeren. House stierf plotseling op 46-jarige leeftijd in 1955. Het werk ging echter door en in 2002 was Volume 12 gepubliceerd. [2] De brieven zijn chronologisch verzameld, dus deel 1 beslaat de jaren 1820-1839 deel 2, 1840-1841 deel 3, 1842-1843 deel 4, 1844-1846 deel 5, 1847-1849 deel 6, 1850-1852 deel 7, 1853-1855 deel 8, 1856-1858 deel 9, 1859-1861 deel 10, 1862-1864 deel 11, 1865-1867 en deel 12, 1868-1870. [3]


Tien dingen die u moet weten over Charles Dickens' A Christmas Carol

'Om te beginnen was Marley dood.' Met die zes woorden nodigde Charles Dickens ons uit in de wereld van... Een kerstlied, waarmee we ons onuitwisbaar laten kennismaken met Ebenezer Scrooge, de drie geesten van Kerstmis, Tiny Tim en een volledige cast van gedenkwaardige personages. Hoewel hij er maar een paar weken aan besteedde, is Dickens' novelle over de originele kerstgrinch al bijna twee eeuwen een nietje voor de feestdagen, wat aanleiding gaf tot talloze aanpassingen voor toneel en scherm. Het was zo'n onmiddellijke hit, dat Dickens amper een maand na zijn debuut verwikkeld raakte in een juridische strijd tegen een uitgeverij die illegale kopieën had gedrukt.

In de geest van het seizoen zijn hier 10 dingen die je misschien niet weet over de kerstklassieker, inclusief de originele titel, wat er is gebeurd met de originele handgeschreven versie en een nogal beroemde Amerikaanse auteur die helemaal geen fan was.

Wist u… Een kerstlied was slechts een van de vele verhalen met een kerstthema geschreven door Charles Dickens. De volledige titel van de novelle is Een kerstlied. In Proza. Een spookverhaal van Kerstmis zijn.

Wist u… Dickens schreef: Een kerstlied in slechts zes weken, onder financiële druk. Naar verluidt schreef Dickens het verhaal terwijl hij urenlange nachtelijke wandelingen door Londen maakte.

Wist u… Een kerstlied werd voor het eerst gepubliceerd op 19 december 1843, met de eerste editie uitverkocht op kerstavond. In 1844 had de novelle 13 drukken gehad en is hij meer dan 175 jaar later nog steeds een solide verkoper.

Wist u… Dickens verdiende niet veel geld aan vroege edities van Een kerstlied. Hoewel het een op hol geslagen bestseller was, was Dickens erg kieskeurig over de schutbladen en hoe het boek ingebonden was, en de prijs van de materialen nam een ​​groot deel van zijn potentiële winst af.

Wist u… Net als veel andere werken van Dickens, Een kerstlied werd geschreven als een werk van sociaal commentaar. Dickens had een levenslange toewijding aan het helpen van de achtergestelden vanwege de ervaringen van zijn eigen familie met debiteurengevangenissen, waardoor hij als jongen moest stoppen met school en in een fabriek moest werken. Zoals de biograaf van Dickens, Michael Slater, beschreef, dacht de auteur aan: Een kerstlied als een manier om "de harten van de welvarende en machtigen te helpen openen voor de armen en machtelozen ...."

Wist u… Bij het publiceren van de eerste editie van Een kerstlied, liet Dickens zijn 66 ​​pagina's tellende zwaar herziene handgeschreven manuscript binden in karmozijnrood leer en versierd met verguldsel voordat hij het schonk aan zijn vriend - en schuldeiser - Thomas Mitton, wiens naam ook in verguldsel op de omslag stond. U kunt een digitale kopie van het manuscript bekijken op de Morgan Library and Museum-website.

Wist u… De Internet Movie Database bevat meer dan 100 versies van Een kerstlied, waaronder een videogame, een korte film uit 1908 met Tom Ricketts (een Engelse acteur die naar verluidt ook de eerste film regisseerde die ooit in Hollywood werd opgenomen), en de tv-film uit 2015 Een kerstlied en zombies.

Wist u… Er zijn meer dan 20 tv-programma's die de klassieker van Dickens als voer voor afleveringen hebben gebruikt, waaronder: Sanford en zoon, De man van zes miljoen dollar, Familiebanden, Suite Leven aan dek, De Jetsons, en De Dagobert Duck-serie "Ducktales.

Wist u… Er zijn twee ballet- en vier operaversies van Een kerstlied, inclusief De passie van Scrooge, een kameropera voor één bariton en kamerorkest. Luister hier naar een fragment uit de kameropera.


Toen Charles Dickens zijn vrouw beu werd, ontvouwden zich droevige gebeurtenissen

Tijdens het Victoriaanse tijdperk hadden vrouwen relatief weinig rechten, vooral in hun huwelijken. Echtgenoten die zo geneigd waren en over de middelen beschikten, konden hun leven leiden zoals ze wilden, en lieten hun vrouw weinig te zeggen over de zaak.

Er zijn verhalen uit die tijd waarin wordt beschreven dat vrouwen werden opgenomen in een instelling door echtgenoten die zich minder zorgen maakten over de geestelijke gezondheid van hun echtgenoten dan dat ze niet wilden dat ze klagen over of proberen hun idiote, drinkende of flirterige manieren te onderdrukken. Dat was het geval voor Catherine Dickens, die volkomen gezond was.

Haar echtgenoot, de beroemde auteur Charles Dickens, probeerde haar te binden en begon (of vervolgde, bronnen verschillen) een affaire met de 18-jarige actrice Ellen '8220Nelly'8221 Ternan.

Charles Dickens trouwde in 1836 met Catherine Hogarth, nadat hij haar had ontmoet via hun gedeelde baan bij de Morning Chronicle.

Charles Dickens tussen 1867 en 1868

Hun huwelijk was de eerste jaren zeer gelukkig en de eerste van hun tien kinderen werd geboren in januari 1837, minder dan een jaar na hun huwelijk. Het paar was aanvankelijk behoorlijk verliefd op elkaar en naast het stichten van hun gezin, reisden ze samen en maakten ze reizen naar Schotland en Amerika.

Ongeveer zes jaar na hun huwelijk kwam Catherine's zus, Georgina, bij het paar wonen om steun te bieden aan Catherine, die al meerdere kinderen had gekregen en zich overweldigd voelde.

In de daaropvolgende jaren raakte Dickens minder gecharmeerd van zijn vrouw en huwelijk, hield haar verantwoordelijk voor het feit dat ze zoveel kinderen hadden voortgebracht en was ontevreden over haar gebrek aan energie.

Bijgesneden foto van Charles Dickens

Naarmate de tijd vorderde, werd zijn behandeling van haar meer afwijzend en vernederend. Dickens ontmoette Nelly in 1857, twintig jaar getrouwd, en werd opnieuw verliefd. Nadat hij Ternan had ontmoet, vond Dickens zijn huwelijk met Catherine nog onhoudbaarder en besloot hij te scheiden.

Catherine Dickens door Daniel Maclise, ca.1847

Volgens Smithsonian waren de eerste stappen die Dickens nam om te stoppen met het delen van een slaapkamer met zijn vrouw, en vervolgens om legaal van haar te scheiden, waardoor ze gedwongen werd het ouderlijk huis te verlaten.

Op het moment van haar vertrek schreef Dickens een brief aan zijn agent waarin stond dat ze had besloten om alleen te gaan wonen, en merkte op dat ze een 'geestelijke stoornis' had waaronder ze soms werkt.'8221

Brief van Charles Dickens aan Angela Burdett-Coutts

De brief was, misschien niet verrassend, uitgelekt en had een grote impact op het vormgeven van de opvattingen van het publiek over de relatie en de dreigende echtscheiding.

Catherines gevoelens over dit onderwerp waren tot voor kort onbekend toen John Bowen, hoogleraar 19e-eeuwse literatuur aan de Universiteit van York, een veilingaanbieding tegenkwam voor een bundel van 98 brieven.

Een daguerreotypie van Catherine Dickens in 1852

De brieven kwamen terecht in de Harvard Theatre Collection, waar Bowen de kans kreeg ze door te lezen. De brieven zijn geschreven door Edward Dutton Cook, een buurman en oude vriend van de familie Dickens, en waren bestemd voor een collega-journalist.

Portret van Edward Dutton Cook (1829-1883)

De brieven gaven details over de omstandigheden van de scheiding van de Dickens, die Catherine hem in het jaar voor haar dood had onthuld.

Voordat de brief van Cook werd ontdekt, wisten geleerden al dat er aanwijzingen waren voor slecht gedrag van de kant van Dickens met betrekking tot zijn behandeling van zijn vrouw tijdens de scheiding.

Catherines tante, Helen Thompson, had gezegd dat Dickens had geprobeerd de arts van zijn vrouw de diagnose als geestelijk ondeugdelijk te laten stellen, maar het verslag van Thompsons aantijgingen werd als een vervalsing beschouwd.

Cooks brieven ondersteunen Thompsons verklaring over dit onderwerp volledig, en Bowen gelooft zelfs dat hij weet wie de naam is van de dokter die Dickens benaderde met de baan - Thomas Harrington Tuke, destijds een vriend van Dickens, en de inspecteur van een asiel.

Catherine Hogarth-Dickens en Charles Dickens, gezamenlijke foto's

Een andere vriend van Dickens, Edward Bulwer-Lytton, slaagde er zelfs in te doen wat Dickens niet had gedaan, en slaagde erin zijn vervreemde vrouw Rosina voor gek te verklaren en drie weken lang te laten opnemen in een instelling.

Er is alle reden om aan te nemen dat de brief die Dickens' agent aan het publiek had uitgelekt, in feite de basis legde voor zijn plan om haar te laten plegen.

Edward Bulwer-Lytton, 1st Baron Lytton (1803-0873), Brits politicus, dichter, toneelschrijver en romanschrijver

Verder was hij behoorlijk gepikeerd over zijn gebrek aan succes bij het wiegen van Dr. Tuke. In latere jaren zou Dickens naar de ongelukkige dokter verwijzen als een '8220Medische Ezel'8221. Het is moeilijk om je zoiets voor te stellen van iemand die een sociaal pleitbezorger was.

Gerelateerde video: 13 Victoriaanse vulgariteiten die iedereen zou moeten kennen

Hij was verantwoordelijk voor het helpen opzetten van een opvanghuis voor jonge dakloze vrouwen en bezocht krankzinnigengestichten in zowel Engeland als Amerika, en schreef hartstochtelijk over de noodzaak van een humane behandeling van gevangenen.

Charles Dickens House Museum

Ook in zijn boeken schreef hij met veel sympathie over het lot van de kansarmen. Toch suggereert het gedocumenteerde bewijs dat hij zich nog steeds op een opmerkelijk onmenselijke manier gedroeg jegens zijn vrouw van 20 jaar.

Misschien nog verontrustender, onmiddellijk na zijn scheiding van Catherine schreef hij een openbare kennisgeving waarin hij de verdeling van zijn huishouden uitlegde.

Charles Dickens in wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds

In zijn uitleg deed Dickens veel moeite om te zeggen dat de ontbinding van zijn huwelijk wederzijds en minnelijk was, en vroeg hij om de privacy van de familie te respecteren en geen opdringerige vragen te stellen.

Gezien de inhoud van de brieven van Cook lijkt het erop dat dit verzoek minder ging over zorg en bezorgdheid voor alle betrokken partijen dan over het buiten de publieke belangstelling houden van zijn eigen slechte gedrag.


Bekijk de video: Author Spotlight: Charles Dickens (Mei 2022).