Geschiedenis Podcasts

Charles Maxwell Knight

Charles Maxwell Knight


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Charles Maxwell Knight werd geboren in Mitcham op 4 september 1900. Na het afronden van zijn opleiding bracht hij tijd door bij de Royal Navy. Knight had extreemrechtse opvattingen en werkte na zijn vertrek bij de Economische Liga.

In 1924 sloot Knight zich aan bij de British Fascisti (BF), een organisatie die was opgericht om de groeiende macht van de Labour Party en de vakbondsbeweging tegen te gaan. De leider, Rotha Lintorn-Orman, legde uit waarom ze de groep in 1923 oprichtte: "Ik zag de noodzaak in van een organisatie van belangeloze patriotten, samengesteld uit alle klassen en alle christelijke geloofsovertuigingen, die klaar zouden staan ​​om hun land in elke noodsituatie te dienen. " Leden van de Britse fascisten waren geschokt door de Russische Revolutie. Ze hadden zich echter laten inspireren door wat Benito Mussolini in Italië had gedaan.

Linton-Orman was onder de indruk van Knight en kort nadat hij zich bij de Britse fascisten had aangesloten, werd hij benoemd tot directeur van de inlichtingendienst van de organisatie. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het samenstellen van inlichtingendossiers over zijn vijanden; voor het plannen van contraspionage en voor het oprichten van en het toezicht houden op fascistische cellen die actief zijn in de vakbeweging.

Knight's werk als directeur van de inlichtingendienst voor de Britse fascisten bracht hem onder de aandacht van Desmond Morton werd in 1919 gedetacheerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij hoofd was van sectie V van de geheime inlichtingendienst, die zich bezighield met contra-bolsjewisme. Morton wees Vernon Kell, directeur van de afdeling Binnenlandse Zaken van het Secret Service Bureau, erop dat Knight "een kleine amateur-detective of geheime dienst in Londen had, bestaande uit ongeveer 100 personen in alle lagen van de bevolking, van wie velen een vreemde taal spreken" .

In 1925 rekruteerde Vernon Kell Knight om voor het Secret Service Bureau te werken. Hij werd onder de controle van majoor George Joseph Ball geplaatst. Knight speelde een belangrijke rol bij het verslaan van de algemene staking in 1926.

In 1929 maakte J.F.C. Carter, plaatsvervangend adjunct-commissaris van de Metropolitan Police, ontdekte dat Maxwell Knight en Desmond Morton betrokken waren bij het organiseren van de inbraak "de kantoren van communistische en Labour Party-organisaties in Schotland". Keith Jeffery, de auteur van MI6: The History of the Secret Intelligence Service (2010), betoogde: "Carter... was begrijpelijkerwijs bedroefd dat SIS zijn territorium binnendrong. Inderdaad, als een rapport van Knight over een ontmoeting tijdens de lunch met de plaatsvervangend adjunct-commissaris op 23 juli 1930, zoals doorgegeven door Morton, is alles om door te gaan, Carter was gloeiend van woede over de ontwikkeling." Carter voerde aan dat Maxwell Knight en Morton "de hele zaak voor de Conservatieve Partij deden". Carter voegde eraan toe dat Ramsay MacDonald, de premier, "tegen dit soort werk" was.

Ondanks deze controverse kreeg Maxwell Knight de leiding over B5b, een eenheid die toezicht hield op politieke subversie. Knight vond ook tijd om een ​​paar thrillers te schrijven, misdaad lading (1934) en Gunmen's Holiday (1935). Hij speelde ook drums in een jazzband en was Fellow van de Royal Zoological Society.

Knight rekruteerde Bill Younger, een student aan de universiteit van Oxford. Het was zijn taak om een ​​groep pacifisten te bespioneren die actief waren in de Oxford Union. MI5 maakte zich zorgen toen de motie "dit Huis in geen geval zal vechten voor zijn Koning en Land".

Een andere agent van Knight was Olga Grey. Hoewel ze pas 19 was, werd ze lid van de Vrienden van de Sovjet-Unie. Ze kreeg al snel het vertrouwen van Percy Glading, een lid van de Communistische Partij. In 1937 vroeg Glading Gray om een ​​onderduikadres te vinden. Dit werd een ontmoetingsplaats voor Glading en Theodore Maly, een Sovjet-inlichtingenofficier. Glading regelde ook dat verschillende mensen die bij Woolwich Arsenal werkten, foto's maakten van blauwdrukken van wapens die in ontwikkeling waren. Op 14 mei 1938 werden Glading, Albert Williams en George Whomack veroordeeld op grond van de Official Secrets Act.

De overgrote meerderheid van de agenten van Knight waren parttime. Knight rekruteerde een groot aantal van zijn agenten van rechtse politieke organisaties zoals de Nordic League, British Union of Fascists en de Right Club. Dit omvatte Kim Philby en Guy Burgess, die beiden lid waren van de Anglo-German Fellowship, een pro-nazi pressiegroep.

Knight's agenten infiltreerden ook in linkse organisaties zoals de Communistische Partij. Een van deze agenten, William Joyce, zorgde voor enige verlegenheid toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in nazi-Duitsland opdook als Lord Haw Haw.

Knight zou regelmatig overleggen met zijn agenten. Deze vonden meestal plaats in de lobby's van tweederangs hotels. Knight gebruikte een hele reeks verschillende codenamen om zijn identiteit te verbergen. Hij vestigde ook een klein kantoor in Dolphin Square dat hij kocht in de naam van zijn vrouw. Hoewel zijn kantoor dicht bij de MI5-kantoren in Thames House op Millbank was gevestigd, hielp het hem afstand te nemen van de hoofdorganisatie. Een van zijn agenten was Ian Fleming en het 'M'-personage in de James Bond-boeken is gebaseerd op Knight.

Een van Knights belangrijkste agenten was Joan Miller, lid van verschillende rechtse organisaties. Miller kwam uiteindelijk heel dicht bij Archibald Ramsay, de leider van de Right Club. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon Miller te vermoeden dat Ramsay een Duitse spion was. Miller geloofde ook dat Anna Wolkoff, die de Russian Tea Room in South Kensington runde, de belangrijkste ontmoetingsplaats voor leden van de Right Club, ook betrokken was bij spionage.

In februari 1940 ontmoette Anna Wolkoff Tyler Kent, een codebediende van de Amerikaanse ambassade. Hij werd al snel een regelmatige bezoeker van de Russian Tea Room, waar hij andere leden van de Right Club ontmoette, waaronder Archibald Ramsay. Wolkoff, Kent en Ramsay spraken over politiek en waren het erover eens dat ze allemaal dezelfde opvattingen over politiek deelden.

Kent was bezorgd dat de Amerikaanse regering wilde dat de Verenigde Staten zouden deelnemen aan de oorlog tegen Duitsland. Hij zei dat hij hiervan bewijs had, aangezien hij kopieën had gemaakt van de correspondentie tussen president Franklin D. Roosevelt en Winston Churchill. Kent nodigde Wolkoff en Ramsay terug in zijn flat uit om deze documenten te bekijken. Dit omvatte geheime verzekeringen dat de Verenigde Staten Frankrijk zouden steunen als het door het Duitse leger zou worden binnengevallen. Kent beweerde later dat hij deze documenten aan Ramsay had getoond in de hoop dat hij deze informatie zou doorgeven aan Amerikaanse politici die vijandig stonden tegenover Roosevelt.

Op 13 april 1940 ging Anna Wolkoff naar Kents flat en maakte kopieën van enkele van deze documenten. Joan Miller en Marjorie Amor zouden later getuigen dat deze documenten vervolgens werden doorgegeven aan Duco del Monte, assistent-marineattaché bij de Italiaanse ambassade. Kort daarna ontving MI8, de draadloze interceptiedienst, berichten tussen Rome en Berlijn die erop wezen dat admiraal Wilhelm Canaris, hoofd van de Duitse militaire inlichtingendienst (Abwehr), nu kopieën had van de correspondentie tussen Roosevelt en Churchill

Kort daarna vroeg Wolkoff Joan Miller of ze haar contacten bij de Italiaanse ambassade wilde gebruiken om een ​​gecodeerde brief door te geven aan William Joyce (Lord Haw-Haw) in Duitsland. De brief bevatte informatie die hij kon gebruiken in zijn uitzendingen op Radio Hamburg. Voordat ze de brief aan haar contacten doorgaf, liet Miller hem aan Maxwell Knight zien.

Op 18 mei vertelde Knight Guy Liddell over de spionagering van Right Club. Liddell had meteen een ontmoeting met Joseph Kennedy, de Amerikaanse ambassadeur in Londen. Kennedy stemde ermee in de diplomatieke onschendbaarheid van Kent op te heffen en op 20 mei 1940 viel de Special Branch zijn flat binnen. Binnen vonden ze de kopieën van 1.929 geheime documenten, waaronder geheime correspondentie tussen Franklin D. Kent werd ook gevonden in het bezit van wat bekend werd als Ramsay's Red Book. Dit boek bevatte details van de aanhangers van de Right Club en was in bewaring gegeven aan Kent.

Anna Wolkoff en Tyler Kent werden gearresteerd en aangeklaagd op grond van de Official Secrets Act. Het proces vond plaats in het geheim en op 7 november 1940 werd Wolkoff veroordeeld tot tien jaar. Kent werd, omdat hij Amerikaans staatsburger was, minder hard behandeld en kreeg slechts zeven jaar. Er wordt gezegd dat Wolkoff na haar veroordeling zwoer dat ze wraak zou nemen door Joan Miller te vermoorden.

Knight rekruteerde ook Tom Driberg als agent voor MI5. In 1941 informeerde Anthony Blunt Harry Pollitt dat Driberg een informant was en dat hij uit de Communistische Partij werd gezet. Knight vermoedde nu dat zijn eenheid was geïnfiltreerd door de KGB, maar pas na de oorlog ontdekte MI5 dat Blunt verantwoordelijk was voor het ontmaskeren van Driberg.

In 1945 werkte Knight aan de zaak van Igor Gouzenko, een Russische cipher-klerk die overliep naar de Canadezen. Gouzenko beweerde dat er een spion met de codenaam Elli in MI5 zat. Knight schreef later dat als MI5 was gepenetreerd, hij dacht dat het hoogstwaarschijnlijk Roger Hollis of Graham Mitchell was.

Naast het werken voor MI5 was Knight een erkend expert op het gebied van ornithologie en zoölogie. Hij was ook de succesvolle auteur van boeken over natuurlijke historie. Dit was inclusief Gids voor natuuronderzoekers voor jonge velden (1952), Tuinieren met vogels (1954), Reptielen in Groot-Brittannië (1965), Hoe een olifant te houden? (1967), Hoe een gorilla te houden? (1968) en Wees een natuurdetective (1968).

Charles Maxwell Knight stierf op 27 januari 1968 aan een hartaanval.

Op een ochtend kwam Bill Younger mijn cel binnen met een bericht van Maxwell Knight, het hoofd van B5(b). Ik was uitgenodigd om te lunchen in de personeelskantine met deze vooraanstaande MI5-officier die, zo leek het, mij al een tijdje in de gaten had gehouden. Natuurlijk was ik geïntrigeerd en gevleid. Ik kende Maxwell Knight van gezicht en reputatie; Ik was me ervan bewust dat hij B5(b) leidde met niet meer dan drie of vier officieren van justitie en een secretaresse, dat hij bekend stond als 'M' of 'Max', dat hij een aantal boeiende excentriciteiten cultiveerde, zoals het roken van lange handgemaakte sigaretten van een kleine tabakswinkel in Sloane Street. Vrij lang en slungelig, met een Wellingtoniaanse neus die hij 'mijn ledemaat' noemde, altijd gekleed in stijlvol sjofele tweeds, maakte hij een opvallende verschijning over de plek. Ik was me onmiddellijk bewust van mijn geluk en was tegelijkertijd vastbesloten om het niet naar mijn hoofd te laten stijgen. Ik nam de lunchuitnodiging echter dankbaar aan.

Om half twaalf ging ik naar de kantine en zag Maxwell Knight aan een tafeltje voor twee in de hoek van de kamer. Hij kwam overeind toen ik naderde; zelfs voordat hij sprak, was ik me bewust van de charme die deze glimlachende man bezat - charme van een zeldzame en formidabele orde. Zijn stem, die ik hypnotiserend vond, bevestigde de indruk. Tegen het einde van die eerste lunchsessie was ik gefascineerd. M. moet toen ongeveer twee keer zo oud zijn geweest; het is mogelijk, denk ik, dat ik onbewust op zoek was geweest naar een 'vaderfiguur' - de mijne, een beminnelijke, nogal zwakke man die graag gokte, niet bepaald door de mand was gevallen als ouder - maar mijn gevoel voor M had veel meer dan dat, zelfs in dit vroege stadium.

Max Knight was een opmerkelijke ex-marineofficier die in 1924 bij MI5 kwam werken en aanzienlijke invloed zou hebben op de inlichtingendienst en zelfs op de regering. Hij moest Churchill ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de inlichtingendiensten via zijn persoonlijke assistent majoor Desmond Morton, die een goede vriend was geworden. Toen Churchill premier werd, behield Knight zijn oor en vriendschap.

Het idee dat de veiligheidsdienst, MI5, in het interbellum samenspande met het Britse fascisme, komt in de bestaande literatuur over dit onderwerp niet voor. Integendeel, de fascisten worden afgeschilderd als de slachtoffers, in plaats van de begunstigden van de attenties van MI5. MI5, zo wordt algemeen beweerd, beschouwde het fascisme als een potentieel gevaar voor de staat en de nationale veiligheid waartegen het optrad zodra dat potentieel werkelijkheid werd. Dit, zo wordt gezegd, is wat er gebeurde in de lente en zomer van 1940 toen MI5 haar repertoire van "vuile trucs" tegen fascisten en hun aanhangers en sympathisanten inzette. Er zijn echter aanwijzingen dat er inderdaad een samenzwering heeft plaatsgevonden, waarvan een groot deel te vinden is in de carrières en activiteiten van twee van de meer prominente MI5-officieren die betrokken waren bij het toezicht op het interbellumfascisme, Charles Henry Maxwell Knight en James McGuirk Hughes.

Maxwell Knight werd in april 1925 door Sir Vernon Kell gerekruteerd voor de veiligheidsdienst en won snel promotie door de rangen van het agentschap. In de jaren dertig had Knight de leiding over B5b, dat de dagelijkse monitoring van zowel linkse als rechtse subversie uitvoerde. Het waren Knight en zijn agenten die in de eerste plaats verantwoordelijk waren voor het toezicht op de Britse fascisten en andere 'rechtsgenoten', en voor het plegen van contraspionage tegen hen die nodig werd geacht. Het hoogtepunt van Knights ontmoeting met het binnenlands fascisme vond plaats in 1940, toen zijn sectie de pro-nazi-activiteiten van Tyler Kent en Anna Wolkoff aan het licht bracht. Knight kon deze in verband brengen met de kringen rond Oswald Mosley, de British Union of Fascists (BUF), Kapitein AH Ramsay en de Right Club, waardoor de regeringswijzigingen op Defensieregel 18B en de internering van fascisten en andere rechts- vleugelverdachten in 1940. (3) Dit leverde Knight de reputatie op van een even uitgesproken antifascist als anticommunist.

Er was echter een andere kant aan de ontmoeting van Knight met het fascisme. Op een bepaald moment in 1924 werd Knight lid van de eerste fascistische beweging van enige betekenis in Groot-Brittannië, de British Fascists (BF) en diende als directeur van de inlichtingendienst van 1924 tot 1927. Bewijs dat de betrokkenheid van Knight bevestigt, is beschikbaar uit een aantal bronnen. Er is bijvoorbeeld de getuigenis van Neil Francis-Hawkins, onlangs ontdekt door W.J.West. Francis-Hawkins was een van de meest invloedrijke leden van de BF voordat hij bij de BUF kwam en directeur-generaal van de organisatie werd. Hij was ook een van de eerste BUF-leden die in mei 1940 werd geïnterneerd. Francis-Hawkins verscheen in 1944 voor het Adviescomité voor 18B-gedetineerden en deelde mee dat Maxwell Knight "directeur van de inlichtingendienst was geweest bij de Britse fascisten". Dit wordt bevestigd door documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de naam van Knight voorkomt op een lijst van hogere leidinggevenden van de Britse fascisten die in september 1926 door twee leden van de beweging aan functionarissen van de speciale afdeling en het ministerie van Buitenlandse Zaken werden verstrekt. (6) Lidmaatschap en positie van Knight als de BF's Chief Intelligence Officer komt ook voor in een inlichtingenrapport over Brits fascisme dat in november 1924 aan de Australische autoriteiten is ingediend en is ontdekt door de historicus Dr. Andrew Moore.

Knight's betrokkenheid bij de BF kan niet worden verklaard door te suggereren dat hij zich inschreef om de beweging van binnenuit voor MI5 onder toezicht te houden. Het is natuurlijk zeer waarschijnlijk dat hij precies dat deed toen hij eenmaal voor MI5 was gerekruteerd, maar Knight sloot zich in 1924 aan bij de Britse fascisten, voorafgaand aan zijn aanwerving door de veiligheidsdienst in april 1925. Als directeur van de inlichtingendienst was hij was verantwoordelijk voor het samenstellen van inlichtingendossiers over zijn "vijanden" en rivalen; voor het plannen van zijn contraspionage- en geheime actieoperaties; voor het oprichten van en het toezicht houden op de fascistische cellen die het in de vakbonden en fabrieken heeft opgezet en geëxploiteerd; en voor de eigen interne veiligheid en disciplinaire problemen van de beweging.

Desmond Mortons rekrutering van Maxwell Knight, een fervent anti-communistische, licht excentrieke jazzmuzikant en fervent natuuronderzoeker die voor Sir George Makgill had gewerkt. Volgens Morton had Knight "een kleine amateur-detective of geheime dienst in Londen, bestaande uit ongeveer 100 personen in alle lagen van de bevolking, van wie velen een vreemde taal spreken". Hij beweerde ook dat, "wanneer dat nodig was voor zijn vorige meesters", Knight "en twee vrienden drie nachten achter elkaar inbraken", de kantoren van communistische en Labour Party-organisaties in Schotland. Knight werd aangenomen, aanvankelijk voor een proces van drie maanden, maar nadat Morton hem door het land had gestuurd om informatie te verzamelen over communistische organisaties, meldde hij dat "met elke maand die voorbijgaat, MK zijn agenten steeds dichter bij het middelpunt van de zaak heeft gekregen" en Sinclair keurde zijn voortzetting van het dienstverband goed. Carter (plaatsvervangend adjunct-commissaris van de Metropolitan Police) kreeg echter al snel lucht van deze uitgebreide operatie en was begrijpelijkerwijs gekrenkt over het feit dat SIS zijn territorium binnendrong. Inderdaad, als een verslag van Knight van een ontmoeting tijdens de lunch met de plaatsvervangend adjunct-commissaris op 23 juli 1930, zoals doorgegeven door Morton, iets kan zijn, dan was Carter gloeiend van woede over de ontwikkeling. Hij beschuldigde Morton (die hij een "worm" noemde) van "zijn plichten te overschrijden". De politieman verklaarde dat hij Morton "op zijn knieën voor hem zou laten gaan op het tapijt bij Scotland Yard voordat hij dat heeft gedaan". Carter, wiens politieke sympathieën eerder links lijken te zijn geweest dan die van Knight of Morton, beweerde dat Morton "de hele zaak voor de Conservatieve Partij deed". Hij merkte op dat de tweede Labour-regering van Ramsay MacDonald (die aan de macht was gekomen nadat Labour bij de algemene verkiezingen van mei 1929 de meeste zetels had behaald, maar geen absolute meerderheid) "tegen dit soort werk was" en dat hij "hun beleid".

Het meest getalenteerde lid van de IIB was, vrijwel zeker, Maxwell Knight, een jeugdige, autodidactische agent-runner die later bij de veiligheidsdienst kwam. Knight, geboren in 1900, was in 1915 marine-cadet geworden en diende als adelborst in de Royal Naval Reserve tijdens het laatste oorlogsjaar .3' Na de oorlog werkte hij enkele jaren als leraar op een voorbereidende school en als een freelancejournalist. Voor degenen die zich niet bewust waren van zijn inlichtingenwerk, kwam Knight over als een gezellige excentriek die het niet erg vond om "een beetje gek te worden". "In een wereld waar we allemaal steeds meer op elkaar lijken," meende hij, "geven een paar ongewone mensen het leven een beetje kleur!" Knight's meest voor de hand liggende excentriciteit was een passie voor exotische huisdieren waarvan hij beweerde dat hij op achtjarige leeftijd terugging naar een picknicklunch toen hij een hagedis vond en deze voor zijn ouders verborg in zijn boxcamera. De rest van zijn leven gaf hij de voorkeur aan "vreemde of ongewone huisdieren", variërend van grasslangen tot gorilla's. Bezoekers van zijn huis zouden, zoals een van hen zich herinnerde, "hem een ​​bosbaby zien verzorgen, een reuzenpad voeden, jonge koekoeken grootbrengen of een mannelijk repliek doen met een enorm ervaren grijze papegaai". Sinds enkele jaren had Knight ook een beer, Bessie genaamd, die, niet verwonderlijk, "veel aandacht en bewondering opwekte" toen hij haar, soms vergezeld van een buldog of een baviaan, meenam voor wandelingen in de buurt van zijn huis in Chelsea. "Hoog op de lijst van onderwerpen die degenen die liever buiten observaties doen, zouden moeten omarmen", schreef Knight, "is het fascinerende en essentiële van de zintuigen van dieren." Sommige van Knight's autodidactische vaardigheden op het gebied van intelligentie zijn ontleend aan zijn onderzoek naar diergedrag.

In 1924 sloot ik me op verzoek van wijlen Sir George Makgill, die toen agenten leidde namens Sir Vernon Kell, aan bij de eerste van de fascistische bewegingen in dit land - de Britse fascisti. Ik bleef bij deze organisatie tot 1930, toen het min of meer ineffectief werd. Mijn samenwerking met dit orgaan was te allen tijde bedoeld om informatie te verkrijgen voor de regering van HM en ook om mogelijke mensen te vinden die hij door deze afdeling voor dezelfde doeleinden zou kunnen gebruiken.

De belangrijkste bron van inlichtingen van de veiligheidsdienst over de BUF waren de contacten en agenten van Maxwell Knight binnen de beweging, van wie sommigen dateren uit zijn eerdere lidmaatschap van de Britse fascistische groep. Zijn vroege rapporten waren echter enigszins vertekend door zijn geloof in het oprechte, zij het verkeerde, patriottisme van de BUF. Tot het voorjaar van 1934 weigerde hij de berichten uit Rome te geloven dat de BUF geheime subsidies van Mussolini ontving. Op 13 april gaf Knight zijn fout toe. Hij meldde dat vóór Mosley's bezoek aan Italië in maart de BUF in grote financiële moeilijkheden verkeerde met geruchten dat Mosley de juwelen van zijn overleden vrouw moest verkopen. Sinds zijn terugkeer uit Italië waren de financiën van BUF echter plotseling weer gezond. Knight's bronnen binnen de BUF meldden dat het een actief lidmaatschap had van 35.000 tot 40.000. Een meerderheid deed echter waarschijnlijk niet meer dan abonnementen betalen en Blackshirt en andere BUF-publicaties aanschaffen. De veiligheidsdienst schatte later het actieve lidmaatschap van de BUF, op het hoogtepunt in 1934, op slechts ongeveer 10.000.

Het bewijs van buitenlandse financiering voor de BUF, gecombineerd met straatgevechten tussen fascisten en communisten in zwarte shirts, voornamelijk in East End van Londen, bracht Kell ertoe zijn eerste volledige rapport voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere overheidsdiensten op te stellen over "The Fascistische Beweging in het Verenigd Koninkrijk".

Begin mei 1934 schreef hij aan korpschefs in Engeland, Schotland en Wales met het verzoek om op gezette tijden details over het BUF-lidmaatschap te verstrekken, samen met "hun mening over het belang dat in hun gebied aan deze beweging moet worden gehecht". Uit hun antwoorden concludeerde hij dat "de fascisten actiever en succesvoller zijn geweest in de industriegebieden en dat hun prestaties in de meeste graafschappen als verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd". Hij meldde aan het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het vooruitzicht van een fascistische staatsgreep nog ver weg was, maar ontdekte "verschillende tendensen" die "Sir Oswald Mosley en zijn volgelingen meer naar voren brachten". Hun propaganda was 'uiterst slim'. De fascistische dreiging, zoals die was, leek zijn hoogtepunt te bereiken tijdens de Olympia-bijeenkomst in juni 1934, die vooraf door de BUF extravagant was uitgeroepen tot "een mijlpaal, niet alleen in de geschiedenis van het fascisme, maar ook in de geschiedenis van Groot-Brittannië". Het grootste deel van de choreografie voor de rally was geleend van Hitler en Mussolini. Mosley marcheerde naar het platform verlicht door een schijnwerper door een bos van Union Jacks en MAAR spandoeken terwijl geüniformeerde zwarthemden de fascistische groet brachten en "Hail Mosley!" scandeerden. Gevechten tussen oplichters en fascistische stewards begonnen bijna zodra Mosley begon te spreken, en gingen de volgende twee uur met tussenpozen door. "De Blackshirt-geest", verklaarde Mosley na afloop, "overwon in Olympia. Het verpletterde de grootste georganiseerde poging die ooit in dit land is gedaan om een ​​bijeenkomst door rood geweld te vernietigen." The Communist Daily Worker claimde ook de overwinning: "De grote tegendemonstratie van de arbeiders in Olympia tegen zwarthemden valt op als een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen het fascisme in dit land." Hoewel zowel de BUF als de CPGB alle verantwoordelijkheid voor het geweld op deugdelijke wijze afwees, gebruikten zowel de BUF als de CPGB, volgens MI5, "illegale en gewelddadige methoden": "In feite waren beide... zeer verheugd over de resultaten van Olympia."

Ondanks het bewijs van buitenlandse fascistische financiering voor de BUF, weigerde de minister van Binnenlandse Zaken, Sir John Gilmour, een aanvraag van de veiligheidsdienst voor een HOW op Mosley, blijkbaar in de overtuiging dat hij een fervent patriot bleef die geen bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. Zijn opvolger, Sir John Simon, bleef een HOE weigeren, zelfs toen Mosley twee jaar later trouwde met zijn tweede vrouw, de voormalige Diana Mitford, tijdens een privéceremonie die werd bijgewoond door Hitler in de salon van Goebbels. Hitler gaf Diana een gesigneerde foto in een zilveren lijst met een adelaar die ze in de echtelijke slaapkamer bewaarde. M15 concludeerde later dat "vóór het uitbreken van de oorlog Lady Mosley het belangrijkste communicatiekanaal met Hitler was. Mosley zelf heeft toegegeven dat ze regelmatig interviews met de Führer had." Maar tot hun internering in 1940 waren beiden opmerkelijk genoeg niet onderworpen aan HOW's, hoewel kopieën van brieven van en naar hen opdoken in de correspondentie van andere, minder goed verbonden fascisten van wie MI5 wel HOW's kreeg.

Na de Olympia-demonstratie van juni 1934 richtte het kabinet kort zijn aandacht op manieren om verdere rally's waarbij fascisten in politieke uniformen paradeerden, te voorkomen. Maar de problemen bij het opstellen van nieuwe wetgeving om dergelijke bijeenkomsten te voorkomen werden gecompliceerd door de moeilijkheid om te definiëren welke 'politieke uniformen' mogelijk werden gerustgesteld door rapporten van de veiligheidsdienst, het kabinet verloor geleidelijk zijn gevoel van urgentie.

Kell meldde in oktober 1934 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken:

Het wordt steeds duidelijker dat Mosley in Olympia een controle kreeg die waarschijnlijk beslissend zal blijken te zijn. Hij onderging het, niet door toedoen van de communisten die de provocaties organiseerden en nu de overwinning claimen, maar door toedoen van conservatieve N-1P's, de conservatieve pers en al die organen van de publieke opinie die hem ertoe brachten het beleid van het gebruik van zijn `Defensiemacht' om onderbrekers te overweldigen.

De communistische dreiging was iets waar M (Maxwell Knight) heel diep over dacht; zijn opvattingen over dit onderwerp, zou je kunnen zeggen, waren bijna een obsessie. Hij was even onvermurwbaar in zijn afkeer van joden en homoseksuelen, maar was bereid deze vooroordelen in bepaalde gevallen op te heffen. 'Bloedige joden' was een van zijn uitspraken (je hoeft alleen maar de populaire romans van die periode te lezen - vooral thrillers - om te begrijpen hoe wijdverbreid dit specifieke vooroordeel was).

In de loop van de jaren '30, toen Maxwell Knight's netwerk van agenten die communistische en subversieve groepen infiltreerden zich uitbreidde, werd hij hoofd van een ultrageheime sectie van MID, bekend als BSb, gevestigd in een huis in Dolphin Square dat werd gehouden in de naam van "Miss Coplestone ". Zijn agenten binnen de Communistische Partij (CPGB), van wie de meeste namen nog steeds verborgen zijn in MID-dossiers, omvatten minstens één 'dicht bij', maar niet echt op, het Centraal Comité." Het succes van Knight was iets te danken aan de verleidelijke kracht van zijn Hoewel hij er niet in slaagde zijn eerste twee huwelijken te voltrekken en zijn eerste vrouw zelfmoord pleegde, leek hij in de ogen van zijn oorlogsassistent Joan Miller dierlijk magnetisme uit te stralen. "Hij kon", geloofde ze, "mannen en vrouwen alles laten doen". had een tijdlang een nogal verontrustende interesse in het occulte, en ging met Denis Wheadey naar seances van de beruchte satanist Aleister Crowley om onderzoek te doen naar zwarte magie voor Wheatley's romans.

Tegen het einde van 1945 werd ik door M ontboden voor een rendez-vous in het Royal Court Hotel; hoewel ik het niet besefte, zou dit de laatste keer zijn dat ik hem ooit zou zien. Daar vertelde hij me nogal brutaal dat hij stappen had ondernomen om ervoor te zorgen dat de schuld voor het vernietigen van het Andrews/Darwell-dossier - een daad van M's die me in 1941 enorm had geschokt - op mij zou komen als de zaak ooit aan het licht zou komen. . Ik denk dat ik een hele tijd wezenloos naar hem staarde, terwijl de implicaties van zijn verklaring tot me doordrongen. 'Je hebt afgesproken om mij de schuld te geven,' zei ik om het heel duidelijk te maken. 'Max, dit is vreselijk van je. Je weet dat het gewoon niet waar is.'

Er is enig bewijs dat mijns inziens suggereert dat M in het latere deel van zijn leven het slachtoffer werd van chantage: waarom zou hij anders zo arm zijn geworden dat hij bij zijn oude B5(b)-collega Guy moest intrekken Poston en zijn familie? Hij was nooit rijk, dat is waar, maar hij had altijd genoeg om te genieten van een manier van leven die bij hem paste. En waarom koos hij voor de betrekkelijke anonimiteit van radiowerk, als hij zo'n geweldige televisieartiest zou zijn geweest? Er kan natuurlijk een volkomen onschuldige verklaring zijn, maar ik kan het niet helpen dat een van de risico's die hij in zijn privéleven had genomen hem misschien had ingehaald.

Oorlog van één meisje vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid; als andere boeken dat doen en als de regering actie tegen hen wil ondernemen, dan is dat hun zaak, niet de onze. De inhoud van Oorlog van één meisje heeft uitsluitend te maken met gebeurtenissen die meer dan veertig jaar geleden plaatsvonden, en wij zijn van mening dat het moet worden beschouwd voor wat het is, niet voor wat andere boeken zouden kunnen zijn.

De poging van de regering om te onderdrukken Oorlog van één meisje maakt deel uit van een groter project om het Britse publiek alle informatie over de operaties van de inlichtingendiensten te onthouden en daarmee een publiek debat over de kwestie onmogelijk te maken. In de jaren zestig en zeventig liberaliseerden de meeste landen van de westerse wereld de openbare toegang tot informatie geleidelijk; in de jaren tachtig hebben de regeringen van Margaret Thatcher geprobeerd die trend te keren. Daar zijn algemene ideologische redenen voor en er zijn bijzondere redenen.

Tussen 1974 en 1976 werkte een coalitie van rechtse conservatieve politici en elementen van de strijdkrachten en van de inlichtingendiensten in het geheim om de gekozen Labour-regering onder leiding van Harold Wilson te ondermijnen. Er wordt niet gesuggereerd dat deze coalitie verantwoordelijk was voor de ondergang van de regering van Wilson en de installatie van Margaret Thatcher als premier. Maar het hele idee van een dergelijke geheime activiteit waarbij staatsveiligheidsdiensten betrokken zijn bij pogingen om de gekozen regering te ondermijnen, druist zo sterk in tegen de algemene perceptie van de Britse democratische traditie dat het niet verwonderlijk is als de regering van Thatcher vastbesloten is ervoor te zorgen dat het volledige verhaal nooit wordt verteld .

"M" was majoor Charles Henry Maxwell Knight, hoofd van MI5's contra-subversie-eenheid B5(b). Knight was gerekruteerd door M15 in 1925, toen hij directeur van de inlichtingendienst was voor de Britse fascisten. Hij kende de fascistische denkwijze en achtervolgde degenen met wie hij die ooit had gedeeld met alle ijver van een bekeerling - hoewel hij nooit zijn afkeer van joden leek te hebben verloren. Hij was een karakter van heel buitengewone energie en individualiteit. Hij was een schot in de roos en een ervaren ruiter; hij was ook een ervaren klarinettist en had drums gespeeld in een jazzband. Hij was de auteur van twee gepubliceerde romans. Hij was een Fellow van de Royal Zoological Society; hij hield slangen en een bosbaby als huisdieren, en liet ze de vrije loop in zijn huis. Hij was een expert in het occulte en een bewonderaar van Aleister Crowley. Hij rookte lange, handgemaakte sigaretten, had een stijlvolle sjofel en omringde zich met agenten die zijn interesses deelden. Een van zijn agenten was de auteur Ian Fleming, wiens fictieve personage "M" op zijn minst gedeeltelijk gebaseerd was op Knight.


LR Maxwell Knight, Charles Hastings, een neurocam-agent en Neville Harris.

Met uw Easy-access-account (EZA) kunnen degenen in uw organisatie inhoud downloaden voor de volgende doeleinden:

 • Testen
 • Monsters
 • composieten
 • Lay-outs
 • Ruwe sneden
 • Voorlopige bewerkingen

Het vervangt de standaard online composietlicentie voor stilstaande beelden en video op de Getty Images-website. Het EZA-account is geen licentie. Om je project af te ronden met het materiaal dat je hebt gedownload van je EZA-account, moet je een licentie hebben. Zonder licentie mag er geen gebruik meer worden gemaakt, zoals:

 • focusgroep presentaties
 • externe presentaties
 • definitieve materialen die binnen uw organisatie worden gedistribueerd
 • alle materialen die buiten uw organisatie worden verspreid
 • alle materialen die aan het publiek worden verspreid (zoals advertenties, marketing)

Omdat collecties voortdurend worden bijgewerkt, kan Getty Images niet garanderen dat een bepaald item beschikbaar zal zijn tot het moment van licentieverlening. Lees zorgvuldig eventuele beperkingen bij het gelicentieerde materiaal op de Getty Images-website, en neem contact op met uw Getty Images-vertegenwoordiger als u er een vraag over hebt. Uw EZA-account blijft een jaar staan. Uw Getty Images-vertegenwoordiger zal een verlenging met u bespreken.

Door op de knop Downloaden te klikken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van niet-vrijgegeven inhoud (inclusief het verkrijgen van toestemmingen die vereist zijn voor uw gebruik) en stemt u ermee in zich te houden aan eventuele beperkingen.


M: Maxwell Knight, M15's grootste Spymaster door Henry Hemming recensie

H et grote Britse spionageverhaal, feitelijk of fictief, is een 20e-eeuws genre dat begint met: Het raadsel van het zand en eindigt met Spooks. Het heeft een achtergrondverhaal dat de reflecterende spiegels van literatuur en spionage traceert naar Elizabeth I en Christopher Marlowe. Daarna wordt de geur ongeveer 300 jaar lang koud, tot de lange keizerlijke zonsondergang van Groot-Brittannië.

Wanneer Britse spionage zijn eerste quasi-officiële vertoning maakt in de werken van Robert Baden-Powell, is het als de "vrolijke leeuweriken" beschreven in boeken zoals Verkenning en scouting (1884), waar het wordt beschreven als een baan voor amateurs. „De beste spionnen”, schrijft de eerste padvinder, „zijn onbetaalde mannen die het uit liefde voor het ding doen.”

Charles Henry Maxwell Knight glijdt in dit verhaal als een Edwardiaan wiens jeugd geobsedeerd raakte door dieren: hagedissen, muizen, egels en schildpadden. Did he learn his cunning from his favourite childhood pet, a white rat named Agatha? Who knows? According to Henry Hemming, in this lively contribution to a maverick literature, Maxwell – “Max” – Knight was not just a charming oddball, he “may have been the greatest spymaster ever employed by MI5”.

Hemming’s “may have beens” haunt a biography that promises rather more than it delivers. Rich in sub-plot and cameo characters, its main theme is not as good as its overture. An engaging, damaged Englishman, Max may indeed be the model for “M” but he’s too tainted by fascist sympathies and confused sexuality to sustain the role of master spook with complete conviction.

After some unpromising beginnings as a naval reservist, London clubman, and jazz band leader, Knight’s first undercover job in 1923 was to penetrate the extreme right “British Fascisti” movement. The BF was a far cry from the jackboots of Hitler or Mussolini. Its founder was a lesbian former ambulance driver named Rotha Lintorn-Orman. Its membership included the captain of the England cricket team and the Irish fitness fanatic William Joyce, who would resurface later in Knight’s career as “Lord Haw-Haw”.

By the mid-1920s, Maxwell Knight was pursuing parallel lives, as a British fascist and as an agent-runner for MI5. Such a blurring of roles was typical of interwar counter-espionage, a triumph of the amateur principle that gave the young spy plenty of time for his pets (parrots, toads, grass snakes and a mongoose).

The first test for the fledgling security services came with the General Strike of 1926. The failure of a British revolution was possibly a vindication of the secret state, but it sponsored an identity crisis that sent Max (now married to a woman named Gwladys) into internal exile on Exmoor, as a publican.

By the time he re-emerged as “Captain King” or, behind as desk, as “M”, Maxwell Knight had become a fixture in the organisation that referred to itself as “the Office”, and was becoming renowned for recruiting glamorous young women from posh backgrounds. Knight, who was sexually ambiguous, worked well with female agents, and lucked out when he hired a Dagelijkse mail journalist’s daughter named Olga Gray.

When Knight’s story becomes Gray’s story, Hemming seems to be in two minds about where his biographer’s loyalty lies. Or about the true character of “MI5’s greatest spymaster”. It’s not clear, for instance, how close Knight was to British fascism after the 1920s or, indeed, to William Joyce. He was certainly distracted. As well as running agents, he was also flirting with pulp fiction, making friends with Dennis Wheatley, dabbling in the occult, and nurturing his domestic menagerie.


The Pope’s Endorsement

Initially, the Knights Templar faced criticism from some religious leaders. But in 1129, the group received the formal endorsement of the Catholic Church and support from Bernard of Clairvaux, a prominent French abbot.

Bernard authored “In Praise of the New Knighthood,” a text that supported the Knights Templar and bolstered their growth.

In 1139, Pope Innocent II issued a Papal Bull that allowed the Knights Templar special rights. Among them, the Templars were exempt from paying taxes, permitted to build their own oratories and were held to no one’s authority except the Pope’s.


20200602T1344-307-CNS-TRUMP-JPII-SHRINE c.jpg

At the shrine, Trump made no speech, signed no document, met no dignitaries or delegation and attended no prayer service. While he toured the building briefly, he did nothing except bring a wreath to the statue of John Paul II. He stood there for an awkwardly long time and appeared to have to instruct the first lady to smile.

The existence of the St. Pope John Paul II Shrine is itself a scandal. It was built by the Archdiocese of Detroit at a time when archdiocese was closing many schools and parishes for lack of funds. It cost $75 million.

But it is a dramatic setting for a Catholic type campaign photo.

Who could have approved this visit? Surely a presidential visit would be approved at the top echelons of the Knights, including Supreme Knight Carl Anderson and supreme chaplain Baltimore Archbishop William Lori. By allowing the visit, the Supreme Council disrespected our local bishop and church and showed that they had a tin ear to the controversy over racism. It was a stick in the eye to the local church which is heavily African American.

Because Trump countenances and encourages racism. I don't have space here to recount all the evidence from the last three years, including the campaign, Charlottesville, his statements about immigrants and refugees and his remarks about athletes "taking a knee" before football games to protest racism, calling any player who "disrespects our flag" a "son of a bitch" who should be fired. As former Secretary of Defense James Mattis said, he is the first American president who seeks to divide Americans, not unite them.

Racism is a sin. It has been condemned by the last three popes, and by the U.S. Conference of Catholic Bishops. The Supreme Council knew this visit would amount to political support for Trump in a national controversy over racism.

Anderson is not a politically naive man. He has been a political operative in Washington for many years. He was a legislative assistant to Sen. Jesse Helms of North Carolina, from 1976-1981. Helms was well known as a segregationist and who opposed the effort to establish a national holiday honoring the Rev. Martin Luther King Jr. Anderson went on to work at the Reagan White House and then was appointed by George H.W. Bush to the U.S. Civil Rights Commission, where he gained a reputation for slow walking civil rights enforcement. Anderson knew what he was doing in this controversy.


Charles R. Knight

Charles R. Knight’s murals and other paintings are displayed extensively in museums and private collections, and his works have set a standard throughout the world in the painting of both modern and prehistoric animals.Early in life he attended the art school at the Metropolitan Museum, and later pursued his studies at the Art Students League. He has studied the anatomy and movements of living animals both in the zoos of this country and those of Europe. His versatility and unique genius are evident in the uniform excellence of his animal pictures, landscapes and portraits. Mr. Knight is the author of Before the Dawn of History, which is widely read by the public and used in educational institutions. Another book on prehistory for younger readers and also one on Comparative Psychology and Anatomy of Animals will shortly appear in print. —The Editor [1938]. Charles R. Knight (1874–1953) is famous for his ground-breaking depictions of dinosaurs and other prehistoric animals, and of wildlife in general. As this article shows, his patient observation of captive animals—even those confined to the primitive cages commonly found in zoos of the time—enabled him to learn a great deal about animal behavior in the wild. Millions of people are exposed annually to Knight’s works in major institutions around the world, including the American Museum of Natural History in New York City, the Field Museum in Chicago, and the Natural History Museum of Los Angeles County. For more information and additional illustrations, visit The World of Charles R. Knight and the other links given below. —The Editor [2007]

Recent Stories

The first crossings and early settlement of the Pacific

A case study: eighteenth-century Dominica

To understand the origins of our universe, we must be prepared to undertake a risky journey.

How humans ignored some plant defenses and became attracted to their taste and smell


Who Are the Knights of Malta — and What Do They Want?

In a speech in Doha on Monday, veteran New Yorker journalist Seymour Hersh alleged that the U.S. military’s Joint Special Operations Command (JSOC) had been infiltrated by Christian fanatics who see themselves as modern-day Crusaders and aim to "change mosques into cathedrals." In particular, he alleged that former JSOC head Gen. Stanley McChrystal — later U.S. commander in Afghanistan — and his successor, Vice Adm. William McRaven, as well as many other senior leaders of the command, are "are all members of, or at least supporters of, Knights of Malta." What was he talking about?

Not exactly clear. There’s not much evidence to suggest that the Knights of Malta are the secretive cabal of anti-Muslim fundamentalists that Hersh described. (For the record, when contacted by Foreign Policy , McChrystal said that he is not a member.) But they are certainly an anomalous presence in international politics and have provoked their share of conspiracy theories over the years.

The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta is a Roman Catholic organization based in Rome with around 13,000 members worldwide. The group was founded in 1048 by Amalfian merchants in Jerusalem as a monastic order that ran a hospital to tend to Christian pilgrims in the Holy Land. At the height of its power, the order was also tasked by Rome with the additional military function of defending Christians from the local Muslim population. The Knights of St. John were just one of a number of Christian military orders founded during this period — including the fabled but now defunct Knights of Templar.

When the Sultan of Egypt retook Jerusalem in 1291, the Knights of St. John went into exile, settling in Rhodes 20 years later. In 1523 they were forced from Rhodes by the Sultan’s forces and settled in Malta, which they ruled until they were dislodged by Napoleon’s army in 1798. The order settled in Rome in the mid-19th century, where it remains to this day.

Despite its name, the Knights haven’t had any military function since leaving Malta. Instead, the order has gone back to its charitable roots by sponsoring medical missions in more than 120 countries.

When the order was founded, knights were expected to take a vow of poverty, chastity, and obedience upon joining. Nowadays, obedience is enough. Membership is still by invitation only, but you no longer have to be a member of the nobility. In recent years, the organization has become increasingly American in membership. The leader of the order, referred to as the prince and grand master, is elected for life in a secret conclave and must be approved by the pope.

Despite having no fixed territory besides its headquarters building in Rome, the order is considered a sovereign entity under international law. It prints its own postage stamps and coins — though these are mostly for novelty value — and enjoys observer status at the United Nations, which classifies it as a nonstate entity like the Red Cross. The Knights maintain diplomatic relations with 104 countries. The order does not have official relations with the United States, though it has offices in New York, for the United Nations delegation, and Washington, for its representation at the Inter-American Development Bank.

Because of its secretive proceedings, unique political status, and association with the Crusades, the order has been a popular target for conspiracy theorists. Alleged members have included former CIA Directors William Casey and John McCone, Chrysler Chairman Lee Iacocca, and GOP fixture Pat Buchanan, though none have ever acknowledged membership. Various theories have tied the Knights to crimes including the Kennedy assassination and spreading the AIDS virus through its clinics in Africa.

In 2006, a newspaper article in the United Arab Emirates claimed that the Knights were directly influencing U.S. policy in Iraq and Afghanistan, reprising their role in the Crusades. Following the article, Islamist websites in Egypt urged followers to attack the order’s embassy in Cairo, forcing the organization to issue a statement denying any military role.

To be fair, the Knights have been involved in their fair share of political intrigues. In 1988, the charge d’affaires at the order’s embassy in Havana confessed to being a double agent, reporting to both the CIA and Cuban intelligence. According to journalist Jeremy Scahill’s book Blackwater, Joseph Schmitz, a former executive at the company who also served as inspector general for the U.S. Department of Defense, boasted of his membership in the Knights in his official biography. The defense contractor now known as Xe’s chief executive, Erik Prince, reportedly espoused Christian supremacist beliefs, and its contractors in Iraq used codes and insignia based on the order’s medieval compatriots, the Knights of the Templar. However, there’s no evidence to suggest the Knights of Malta had any direct influence over the company.

So while the group is, for the most part, a charitable organization with little resemblance to the sinister portrait painted by its detractors, an image-makeover might be in order as it finishes off its 10th century.

In a speech in Doha on Monday, veteran New Yorker journalist Seymour Hersh alleged that the U.S. military’s Joint Special Operations Command (JSOC) had been infiltrated by Christian fanatics who see themselves as modern-day Crusaders and aim to "change mosques into cathedrals." In particular, he alleged that former JSOC head Gen. Stanley McChrystal — later U.S. commander in Afghanistan — and his successor, Vice Adm. William McRaven, as well as many other senior leaders of the command, are "are all members of, or at least supporters of, Knights of Malta." What was he talking about?

Not exactly clear. There’s not much evidence to suggest that the Knights of Malta are the secretive cabal of anti-Muslim fundamentalists that Hersh described. (For the record, when contacted by Foreign Policy , McChrystal said that he is not a member.) But they are certainly an anomalous presence in international politics and have provoked their share of conspiracy theories over the years.

The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta is a Roman Catholic organization based in Rome with around 13,000 members worldwide. The group was founded in 1048 by Amalfian merchants in Jerusalem as a monastic order that ran a hospital to tend to Christian pilgrims in the Holy Land. At the height of its power, the order was also tasked by Rome with the additional military function of defending Christians from the local Muslim population. The Knights of St. John were just one of a number of Christian military orders founded during this period — including the fabled but now defunct Knights of Templar.

When the Sultan of Egypt retook Jerusalem in 1291, the Knights of St. John went into exile, settling in Rhodes 20 years later. In 1523 they were forced from Rhodes by the Sultan’s forces and settled in Malta, which they ruled until they were dislodged by Napoleon’s army in 1798. The order settled in Rome in the mid-19th century, where it remains to this day.

Despite its name, the Knights haven’t had any military function since leaving Malta. Instead, the order has gone back to its charitable roots by sponsoring medical missions in more than 120 countries.

When the order was founded, knights were expected to take a vow of poverty, chastity, and obedience upon joining. Nowadays, obedience is enough. Membership is still by invitation only, but you no longer have to be a member of the nobility. In recent years, the organization has become increasingly American in membership. The leader of the order, referred to as the prince and grand master, is elected for life in a secret conclave and must be approved by the pope.

Despite having no fixed territory besides its headquarters building in Rome, the order is considered a sovereign entity under international law. It prints its own postage stamps and coins — though these are mostly for novelty value — and enjoys observer status at the United Nations, which classifies it as a nonstate entity like the Red Cross. The Knights maintain diplomatic relations with 104 countries. The order does not have official relations with the United States, though it has offices in New York, for the United Nations delegation, and Washington, for its representation at the Inter-American Development Bank.

Because of its secretive proceedings, unique political status, and association with the Crusades, the order has been a popular target for conspiracy theorists. Alleged members have included former CIA Directors William Casey and John McCone, Chrysler Chairman Lee Iacocca, and GOP fixture Pat Buchanan, though none have ever acknowledged membership. Various theories have tied the Knights to crimes including the Kennedy assassination and spreading the AIDS virus through its clinics in Africa.

In 2006, a newspaper article in the United Arab Emirates claimed that the Knights were directly influencing U.S. policy in Iraq and Afghanistan, reprising their role in the Crusades. Following the article, Islamist websites in Egypt urged followers to attack the order’s embassy in Cairo, forcing the organization to issue a statement denying any military role.

To be fair, the Knights have been involved in their fair share of political intrigues. In 1988, the charge d’affaires at the order’s embassy in Havana confessed to being a double agent, reporting to both the CIA and Cuban intelligence. According to journalist Jeremy Scahill’s book Blackwater, Joseph Schmitz, a former executive at the company who also served as inspector general for the U.S. Department of Defense, boasted of his membership in the Knights in his official biography. The defense contractor now known as Xe’s chief executive, Erik Prince, reportedly espoused Christian supremacist beliefs, and its contractors in Iraq used codes and insignia based on the order’s medieval compatriots, the Knights of the Templar. However, there’s no evidence to suggest the Knights of Malta had any direct influence over the company.

So while the group is, for the most part, a charitable organization with little resemblance to the sinister portrait painted by its detractors, an image-makeover might be in order as it finishes off its 10th century.


Agent M

Maxwell Knight was a paradox. A jazz obsessive and nature enthusiast (he is the author of the definitive work on how to look after a gorilla), he is seen today as one of MI5’s greatest spymasters, a man who did more than any other to break up British fascism during the Second World War – in spite of having once belonged to the British Fascisti himself. He was known to his agents and colleagues simply as M, and is rumored to be the inspiration for the character in the James Bond series.

Knight became a legendary spymaster despite an almost total lack of qualifications. What set him apart from his peers was a mercurial ability to transform almost anyone into a fearless secret agent. He was the first in MI5 to grasp the potential of training female agents.

Agent M is about more than just one man however. In its pages, Hemming will reveal for the first time in print the names and stories of some of the men and women recruited by Knight, on behalf of MI5, and then asked to infiltrate the most dangerous political organizations in Britain at that time. Until now, their identities have been kept secret outside MI5. Drawn from every walk of life, they led double lives—often at great personal cost—in order to protect the country they loved. With the publication of this book, it will be possible at last to celebrate the lives of these courageous and selfless individuals.

Drawing on declassified documents, private family archives, and original interviews, Agent M reveals not just the shadowy world of espionage but a brilliant, enigmatic man at its shadowy center.


Karel Ridder

Published by Bradbury & Evans, 1857

Gebruikt - Hardcover
Condition: Good

Conditie: Goed. 1857. 499 pages. No dust jacket. Red half bound cloth and leather with gilt lettering. Deel III. Pages and binding are presentable with no major defects. Minor issues present such as mild cracking, inscriptions, inserts, light foxing, tanning and thumb marking. Overall a good condition item. Boards have mild shelf wear with light rubbing and corner bumping. Some light marking and sunning.


Popular history of England. Volume: v.1 (1862) (Reprint) (Softcover)

Knight, Charles, 1791-1873.

New - Softcover
Condition: NEW

Zachte kaft. Condition: NEW. Softcover edition. Conditie: nieuw. Reprinted from 1862 edition. NO changes have been made to the original text. This is NOT a retyped or an ocr'd reprint. Illustrations, Index, if any, are included in black and white. Each page is checked manually before printing. As this print on demand book is reprinted from a very old book, there could be some missing or flawed pages, but we always try to make the book as complete as possible. Fold-outs, if any, are not part of the book. If the original book was published in multiple volumes then this reprint is of only one volume, not the whole set. Sewing binding for longer life, where the book block is actually sewn (smythe sewn/section sewn) with thread before binding which results in a more durable type of binding. THERE MIGHT BE DELAY THAN THE ESTIMATED DELIVERY DATE DUE TO COVID-19. Pages: 552 Volume: v.1.

Tell us what you're looking for and once a match is found, we'll inform you by e-mail.

Can't remember the title or the author of a book? Our BookSleuth is specially designed for you.