Geschiedenis Podcasts

Jubal vroeg

Jubal vroeg


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jubal Anderson Early werd geboren in Franklin County, Virginia, op 3 november 1816. Na zijn afstuderen aan de Amerikaanse militaire academie in West Point in 1837 trad hij toe tot het Amerikaanse leger en zag hij actie in de Seminole-oorlog (1838-42) en de Mexicaanse Oorlog (1846-1848).

Na het verlaten van het Amerikaanse leger werd Early advocaat in Rocky Mount, Virginia. Early was een tegenstander van afscheiding, maar toen Virginia de Unie verliet, maar bij het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog, aanvaardde hij het bevel over de 24e Infanterie van Virginia. Hij leidde dit regiment bij Bull Run nadat hij daarna was gepromoveerd tot de rang van brigadegeneraal.

Early vocht goed bij Antietam en Fredericksburg en werd op 23 april 1863 bevorderd tot generaal-majoor. Hij leidde zijn troepen in Chancellorsville, Gettysburg en de Wilderness.

In juni 1864 versloeg Early met succes generaal-majoor David Hunter in Shenandoah Valley. Robert E. Lee stuurde hem vervolgens naar het noorden met 14.000 mannen in een poging om troepen uit het leger van Grant te trekken. Generaal-majoor Lew Wallace ontmoette Early bij de rivier de Monacacy en hoewel hij verslagen was, kon hij zijn opmars naar Washington vertragen. Early's pogingen om door de ringforten rond de stad te breken, liepen op een mislukking uit. Abraham Lincoln, die getuige was van de aanval vanuit Fort Stevens, werd de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die tijdens zijn ambt actie zag.

In augustus 1864 deed het leger van de Unie opnieuw een poging om de Shenandoah-vallei in handen te krijgen. Philip Sheridan en 40.000 soldaten trokken de vallei binnen en ontmoetten al snel troepen onder leiding van Early die net was teruggekeerd uit Washington. Na een reeks kleine nederlagen kreeg Sheridan uiteindelijk de overhand. Zijn mannen verbrandden en vernietigden nu alles van waarde in het gebied en na het verslaan van Early in een ander grootschalig gevecht op 19 oktober, nam het leger van de Unie de controle over de Shenandoah-vallei.

Toen Early hoorde dat Robert E. Lee zich had overgegeven aan Ulysses S. Grant in Appomattox, ging hij naar Mexico. Hij woonde ook in Canada voordat hij terugkeerde als advocaat in Lynchburg.

Zijn memoires, Autobiografische schets en verhaal verscheen in 1866. Early, als voorzitter van de Southern Historical Association, hielp de militaire reputatie van Robert E. Lee, Thomas Stonewall Jackson, James Jeb Stuart en andere generaals in het Zuidelijke leger te promoten. Jubal Anderson Early stierf op 2 maart 1894 in Lynchburg, Virginia.


Jubal Vroeg - Geschiedenis

Het kerkhof van Hollingsworth - Parkins is een oude Quaker-begraafplaats vlak bij Jubal Early Drive achter de PolyOne-fabriek. Het is een van de oudste (zo niet de oudste) bestaande begraafplaatsen in de stad Winchester.

Om de betekenis van dit kerkhof te waarderen, moet je een beetje begrijpen over de families Hollingsworth en Parkins en hun belang voor de vroege geschiedenis van Winchester en het omliggende gebied.

Abraham Hollingsworth was een Quaker die in 1686 in Delaware werd geboren. Hij kwam naar dit gebied omstreeks 1729 en vestigde zich in het gebied genaamd Shawnee Springs, waar zijn zoon, Isaac Hollingsworth, in 1754 "Abram's Delight" bouwde. Volgens de familietraditie heeft Abraham Hollingsworth betaalde drie keer voor zijn land: 'Eerst een koe, een kalf en een stuk rode stof aan de Shawnee-indianen, vervolgens een som geld aan de agent van de koning en ten slotte een som geld aan Lord Fairfax.' Abraham en zijn familie waren lid van Hopewell Friends Meeting, die in 1734 werd opgericht. Hopewell ligt in Frederick County in de buurt van Clearbrook. De familie Hollingsworth richtte een korenmolen op in de buurt van de bronnen en was betrokken bij vele andere ondernemingen.

Een andere prominente Quaker-familie in deze periode was de familie Parkins. Isaac Parkins verwierf 1.425 acres in drie stukken in 1735. Een stuk van 725 acres omvatte de locatie van het kerkhof en de locatie van het huis van de familie Parkins, dat ten westen van het kerkhof was op wat nu Valley Avenue is in de zuidwestelijke hoek van Jubal Early Drive en Vallei Avenue. Dit grote bakstenen huis (dat niet meer staat) heette "Milltown" en later "Willow Lawn".

Toen Frederick County in 1743 werd gesticht, werd Isaac Parkins zeer prominent in zijn zaken en diende hij als rechter en lid van het Huis van Burgesses. Hij bouwde een houtzagerij en twee korenmolens. De familie Parkins speelde een belangrijke rol bij de oprichting van Center Friends Meeting, die voor het eerst werd gevestigd in de buurt van het huis van de familie Parkins. Center werd in 1819 verder naar Winchester verplaatst. In de buurt van de oorspronkelijke locatie van Center Meeting was nog een klein kerkhof, dat in 1961 naar Hopewell werd verplaatst.

John Parkins verliet het kerkhof voor gebruik door Quakers in 1815. In zijn testament, gedateerd 5 mei 1815, staat:

De grootste grafsteen op het kerkhof van Hollingsworth - Parkins is die van Isaac Hollingsworth. Dit is echter niet de Isaak die de zoon van Abraham was. Deze Isaac was een neef en is enkele generaties later. Deze Isaac was de zoon van Zebidae Hollingsworth en Lydia Allen. Hij werd geboren in 1771 en stierf in 1842. Hij trouwde met Hannah Parkins die daar ook begraven ligt. Enkele van de andere familienamen van degenen die op het kerkhof zijn begraven zijn Lytle, Brown, Smith, Richards, Neill en Gilkison. Een lijst van alle graven uit een telling van het kerkhof in 1931 bestaat in het Handley-archief.

Het kerkhof, dat ongeveer een kwart hectare beslaat, bevond zich tussen de huizen van Hollingsworth en de familie Parkins. Jarenlang was het kerkhof geïsoleerd en de enige toegang was om de spoorlijn op te lopen vanaf Papermill Road. Toen Jubal Early Drive in de jaren negentig werd gebouwd, werd het kerkhof veel toegankelijker.

Het lijkt erop dat er na het midden van de 19e eeuw maar weinig graven waren op het kerkhof van Hollingsworth - Parkins. Veel familieleden waren tegen die tijd verhuisd en er waren andere Quaker-kerkhoven in de omgeving, waarvan de grootste in Hopewell was. Tijdens de jaren 1800 verwierf de familie Henry een deel van het omliggende land en soms zie je verwijzingen naar het Hollingsworth - Parkins - Henry kerkhof.

De muur rond het kerkhof werd rond 1930 gebouwd ter vervanging van een oudere stenen muur die in verval was geraakt. Toen deze muur werd gebouwd, was er geen opening voor een poort inbegrepen. In plaats daarvan werden trappen, een "stijl" genoemd, in de muur ingebouwd. Sindsdien is de achterste hoek van de muur verzonken en is er een opening gemaakt zodat het mogelijk is om het kerkhof te betreden zonder de muur te beklimmen. Voeten op het kerkhof is precair, dus bezoekers moeten heel voorzichtig zijn.

Tegen het begin van de jaren negentig was het kerkhof verwaarloosd en waren veel van de grafstenen beschadigd. Door de geïsoleerde ligging was het kerkhof overwoekerd en niet regelmatig onderhouden. In 1995 ondernam een ​​lokale padvinder als onderdeel van een Eagle Scout-project een uitgebreide renovatie. Op dat moment was er een plaquette aan de muur bevestigd die het kerkhof identificeerde. Sindsdien hebben vrijwilligers het kerkhof onderhouden en zijn veel van de grafstenen gerepareerd. In 1996 werd het kerkhof formeel overgedragen aan de beheerders van Hopewell Monthly Meeting en Winchester Centre Monthly Meeting van de Society of Friends.


Vroege jaren

Jubal Anderson Early werd geboren op 3 november 1816 in Rocky Mount, Franklin County, Virginia, als zoon van Joab Early, een vooraanstaand boer en politicus, en Ruth Hairston, wiens familie veel slaven bezat. Hij studeerde af aan de Militaire Academie van de Verenigde Staten in West Point in 1837, achttiende in een klas waarin ook toekomstige generaals van de Unie Joseph Hooker en John Sedgwick zaten. Een tijdlang was hij een klasgenoot van de toekomstige Zuidelijke generaal Lewis A. Armistead, die in 1836 ontslag nam bij West Point nadat hij een bord over Early's hoofd had gebroken.

Na het ontvangen van een commissie in de 3e Amerikaanse artillerie, diende Early kort in de anders lange en kostbare Tweede Seminole-oorlog (1835-1842) in Florida. Hij nam op 31 juli 1838 ontslag uit het leger om rechten te studeren en begon zijn praktijk in Rocky Mount in 1840. Het jaar daarop vertegenwoordigde hij Franklin County voor één termijn in het Huis van Afgevaardigden (1841-1842) als lid van de Whig Party , en in 1843 werd hij benoemd tot advocaat van het gemenebest van zijn county, waar hij tot 1852 diende. die hem de rest van zijn leven zou kwellen.

Als afgevaardigde naar de Virginia Conventie van 1861, was Early een fervent Unionist, mogelijk vanwege de banden van zijn graafschap met de tabakshandel met het Noorden, en zijn voorzichtigheid leverde hem de bijnaam 'De Moerasschildpad van Franklin' op. het enthousiasme voor afscheiding was kortzichtig en zou waarschijnlijk tot oorlog leiden, en hij voerde aan dat de rechten van zuiderlingen die geen slaven bezaten even bescherming verdienden als de rechten van degenen die dat wel deden. Hij stemde tegen afscheiding 'in de hoop', schreef hij later, 'dat zelfs dan de botsing van wapens zou kunnen worden vermeden.'


Vroeg in de burgeroorlog

In 1861 voerde Early als kolonel in het Confederate States Army het bevel over de 24th Virginia Infantry. Hij werd al snel gepromoveerd tot brigadegeneraal na het tonen van moed in de Eerste Slag bij Bull Run. Early vocht in tal van grote veldslagen en trok de aandacht van Robert E. Lee, die zijn agressiviteit waardeerde en hem zijn 'slechte oude man' noemde. Voor zijn troepen stond hij echter bekend als 'Old Jube' of 'Old Jubilee'.

Early raakte gewond bij de Slag bij Williamsburg en kwam na zijn herstel onder het bevel van generaal-majoor Thomas J. "Stonewall" Jackson, waar hij vocht in de veldslagen van Fredericksburg, Chancellorsville en Gettysburg. In 1864 werd Early gestuurd om de strijdkrachten van de Unie in de Shenandoah-vallei te bestrijden. Hij stelde een invasie van Washington uit en gaf zijn mannen twee dagen rust, waardoor de Unie hun verdediging kon versterken. Terwijl generaal George Washington in paniek raakte, bereikten Early's troepen de buitenwijken van de hoofdstad, waar Abraham Lincoln een paar schermutselingen tussen de twee troepen zag plaatsvinden. In oktober 1864, tijdens de Slag bij Cedar Creek, deed Early een verrassingsaanval op de troepen van de Unie en claimde een overwinning, maar een vertraging gaf de troepen van de Unie de tijd om zich diezelfde middag te hergroeperen en wraak te nemen op de overwinning. Lee ontheven hem van zijn commando nadat Early's arm bijna was vernietigd in Waynesboro, Virginia, in maart 1865.


Jubal A. Vroeg

Als commandant van het Geconfedereerde Leger van de Vallei verdreef Jubal Early in 1864 tijdelijk de troepen van de Unie uit de Shenandoah - en bedreigde Washington, D.C. zelf - voordat hij werd verslagen in een reeks veldslagen die hun hoogtepunt bereikten bij Cedar Creek.

Jubal Early studeerde in 1837 af aan West Point. Hij voerde het bevel over de 24e Infanterie van Virginia bij het uitbreken van de Burgeroorlog, waar hij bewonderenswaardig presteerde en snel door de rangen schoof.

Tijdens de Tweede Slag om Winchester, 14-15 juni 1863, leidde Early zijn divisie op een flankerende mars van Bowers Hill, net ten zuidwesten van Winchester, noord naar West Fort, een afstand van bijna tien mijl. Early's flankmars en aanval op troepen van de Unie bij West Fort op 14 juni stelden de Zuidelijke troepen in staat de federale troepen onder generaal Robert H. Milroy te verpletteren.

We hebben Abe Lincoln laten schrikken.

Na de Tweede Slag bij Winchester diende hij met onderscheiding in het leger van Noord-Virginia en keerde in juni 1864 terug naar de Shenandoah-vallei. Half juni verdreef hij de troepenmacht van Union General David Hunter uit Lynchburg, Virginia. Vroeg toen door de vallei en over de Potomac tot in het zicht van de koepel van de hoofdstad van de Verenigde Staten. Op 24 juli 1864 versloeg Early de federale troepenmacht onder generaal George Crook in de Tweede Slag bij Kernstown.

Zijn Valley Campaign was een groot succes geweest, maar op 19 september 1864 ontmoette Early de overweldigende numerieke kracht van generaal Philip H. Sheridan. Hoewel Early's mannen de hele dag koppig vochten, zegevierde Sheridan uiteindelijk over Early's bevel. Sheridan versloeg Early nog twee keer: in Fisher's Hill op 22 september en vervolgens in de Battle of Cedar Creek op 19 oktober. Early nam het begin maart opnieuw op tegen Sheridan in Waynesboro, Virginia, maar werd uiteindelijk verslagen.

Generaal Early keerde in 1889 terug naar Winchester om te spreken tijdens de Confederate Memorial Day-ceremonie. In zijn toespraak op de Stonewall Cemetery vertelde hij over zijn nederlaag in de Derde Slag bij Winchester en over de moed van zijn soldaten. Hij bedankte de vrouwen van Winchester en de Shenandoah Valley voor hun toewijding aan de Confederatie.

Na de oorlog keerde hij terug naar zijn advocatenpraktijk in Lynchburg, Virginia, en werd hij de eerste president van de Southern Historical Society. 'Old Jube', zoals hij vaak werd genoemd, stierf in 1894.

Red een slagveld

Maak het verschil en help de historische slagvelden van de vallei te behouden


10.000 cavalerie op vier naast elkaar

Half februari, terug in Virginia, ontdekte Custer wat zijn volgende reis zou zijn, toen hij een nieuwe opdracht kreeg van Sheridan. De afgelopen vier maanden had Grant er bij Sheridan op aangedrongen om de Virginia Central Railroad in Charlottesville af te snijden en oostwaarts te gaan in de richting van Richmond om de achterkant van de linies van Robert E. Lee in Petersburg te bedreigen. Onder verwijzing naar het slechte weer, de guerrillastrijders van Mosby en de (onwaarschijnlijke) dreiging van zuidelijke versterkingen in de vallei, stelde Sheridan vertraging op. Grant, die nog koppiger was dan Sheridan, hield vol en stuurde zijn ondergeschikte een nieuwe reeks bevelen. Sheridan moest de spoorlijn en het James River-kanaal vernietigen, Lynchburg innemen en dan ofwel terugkeren naar Winchester, ofwel aansluiten bij het leger van Maj. Gen. William T. Sherman in North Carolina. Sheridan zou gehoorzamen, maar slechts tot op zekere hoogte.

Bij zonsopgang op 17 februari 1865 brak Sheridan het kamp in Winchester op en trok naar het zuiden met twee volledige cavaleriedivisies, een sectie artillerie en een lange trein van bevoorradingswagens, pontons, ambulances en medische wagens. Elke trooper kreeg vijf dagen rantsoen voor zichzelf, 30 pond ruwvoer voor zijn paarden en 75 munitie. Emma Reily, inwoner van Winchester, zag de indringers vertrekken. "Ik was getuige van een van de grootste spektakels die je je ooit kunt voorstellen toen ze weggingen", schreef ze. “10.000 cavalerie passeren ons huis vier naast elkaar, grondig uitgerust tot in elk detail. De paarden, die al zo lang in winterkwartieren waren geweest, waren hoog gevoerd en gekruid en ingewreven tot hun jassen glanzen als satijn. Elke man had een nieuw zadel, hoofdstel en rode deken, en al hun uitrustingen zoals zwaarden, riemen, enz. straalden als goud. Het was een groots gezicht, het vergde uren in het voorbijgaan.”

Terug in Staunton was Jubal Early niet zo blij met het vertrek van de Federals. Terwijl hij Sheridan maar al te goed kende, nam de Zuidelijke commandant terecht aan dat de vijandelijke beweging een voorbode was van nieuwe gevechten. Spionnen in Winchester en soldaten die observatieposten op de nabijgelegen Massanutten Mountain bemanden, hadden al tekenen van de naderende opmars van de Unie ontdekt. Geconfedereerde soldaat Henry Berkeley vatte de angsten van zijn bevelvoerende generaal samen in zijn dagboek. "We horen dat de Yanks een zeer grote cavaleriemacht verzamelen in Winchester en naar verwachting de vallei zullen optrekken zodra het weer het toelaat", schreef Berkeley. “Ik zie niet in hoe het mogelijk is voor onze kleine troepenmacht om enige vooruitgang tegen hen te boeken. We zijn slechts 1.500, ze zijn naar verluidt 15.000. Ze zullen over ons heen rennen [door] alleen al het aantal cijfers. Wie blijft er over om het verhaal te vertellen?”

Zoals het was, overschatte Berkeley de kracht van de Federals met een derde, maar zijn angst werd gedeeld door Early. De generaal had de hele winter gepiekerd over zijn drie nederlagen, met name de gemiste kans bij Cedar Creek. Ongenadig beschuldigde Early zijn eigen falen aan zijn mannen en klaagde bij Robert E. Lee: "We hadden een glorieuze overwinning binnen handbereik en verloren deze door de oncontroleerbare neiging van onze mannen om te plunderen." Zijn eigen vertraging negerend, zelfs na Gordons aandringen, om de eerste aanval voort te zetten, gaf Early de schuld van zijn eigen daaropvolgende terugtocht aan "paniek veroorzaakt door een waanzinnige angst om geflankeerd te worden en een terreur van de cavalerie van de vijand." Die terreur - of op zijn minst angst - was welverdiend. Twee keer eerder waren de Zuidelijken overvleugeld, bij Winchester en Fisher's Hill, en hun eigen cavalerie was op hol geslagen bij Tom's Brook. De gewone Zuidelijke voetsoldaat had goede redenen om bang te zijn voor de blauwgeklede ruiters van de Unie, die niet zo bang waren voor hun rebellen-tegenhangers.


Jubal vroeg

Jubal Early was een hoge Zuidelijke generaal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Early is waarschijnlijk beroemd om zijn gedurfde aanval op Washington DC tegen het einde van de oorlog die paniek veroorzaakte in de hoofdstad en ertoe leidde dat president Lincoln generaal Grant beval om troepen van de Unie naar de stad te sturen om Early te verslaan.

Jubal Early werd geboren op 3 november 1816 in Franklin County, Virginia. Hij werd in 1833 toegelaten tot de Amerikaanse militaire academie in West Point en studeerde af in 1837. Na zijn afstuderen trad Early toe tot het 3e Amerikaanse artillerieregiment. Vervroegd nam hij ontslag in 1838 en nam de wet waar hij naam maakte als officier van justitie. Early keerde terug naar het leger van 1846 tot 1848 toen hij vocht in de Mexicaans-Amerikaanse oorlog, voordat hij zijn advocatencarrière voortzette.

Met zijn zuidelijke achtergrond zou je verwachten dat Early het idee van afscheiding steunde zodra alle verschillende problemen die culmineerden in het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog aan de oppervlakte kwamen. Dit is in feite niet het geval. In april 1861 werd het duidelijk dat Amerika op weg was naar een burgeroorlog. Toen Virginia echter een conventie hield om het standpunt van de staat te bespreken aan wiens kant het stond, sprak Early zich uit tegen het verlaten van de Unie. Wat hem van gedachten deed veranderen, was de oproep van Lincoln voor 75.000 vrijwilligers uit het noorden om het opstandige element in het zuiden te onderdrukken. Deze Early kon dit niet accepteren en hij sloot zich aan bij de Virginia Militia met de rang van brigadegeneraal. Zijn taak was om drie regimenten op te richten om de staat te verdedigen. Early kreeg het bevel over de 24e Infanterie van Virginia en kreeg de rang van kolonel in het Verbonden Leger.

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vocht Early voornamelijk in wat bekend stond als het Eastern Theatre. Zijn eerste grote campagne was de Eerste Slag bij Bull Run in juli 1861. Algemeen wordt aangenomen dat Early goed heeft gevochten in deze strijd. Early voerde ook het bevel over mannen bij de grootste en beroemdste veldslagen van de Amerikaanse Burgeroorlog - Antietam, Gettysburg, Fredericksburg enz. - en mannen onder bevel van Early veroverden York in Pennsylvania, de grootste stad van de Unie die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog door de Confederatie werd ingenomen. Mannen onder zijn bevel bereikten ook de Susquehanna-rivier - het meest oostelijke deel van Pennsylvania dat Zuidelijke troepen tijdens de oorlog kregen.

Early's reputatie voor moed in het veld en vastberaden aanpak leverde hem de genegenheid en bewondering op van de soldaten die hij aanvoerde. Hij kreeg de bijnaam 'Old Jube'. Hogere commandanten zoals Robert E Lee en 'Stonewall' Jackson respecteerden ook zijn vechtlust. Early was echter minder populair bij jonge officieren onder zijn bevel omdat hij opvliegend was en hen vaak de schuld gaf van beslissingen die hij had genomen die niet waren gelukt. Hoewel Early dapper was in het slagveld - hij raakte gewond in 1862 bij Williamsburg en leidde zijn mannen in de strijd - had hij zijn militaire tekortkomingen elders. Early beheerste nooit de kunst van het nauwkeurig verplaatsen van grote aantallen mannen tijdens een gevecht, omdat zijn navigatievaardigheden op het slagveld slecht waren. Maar het was als een agressieve aanvallende commandant dat hij beroemd werd. Deze vroege tentoongesteld in Antietam, Cedar Mountain en Fredericksburg. Zijn leiderschapskwaliteiten en algemene populariteit onder zijn mannen brachten ook promotie en in januari 1863 bekleedde Early de rang van generaal-majoor.

In 1864 beval Lee Early om de troepen van de Unie uit de Shenandoah-vallei te verwijderen ter voorbereiding op een aanval op Washington DC. Lee hoopte dat Lincoln, met de dreiging van de hoofdstad van de Unie, Grant zou bevelen duizenden troepen van de Unie terug te trekken om de hoofdstad te verdedigen en zo de constante druk op de Zuidelijke troepen te verlichten - vooral van mannen onder bevel van William Sherman en Grant zelf. Early's 'Valley Campaign' begon goed, maar hij maakte toen een fundamentele fout. In plaats van zijn mannen dringend naar Washington te duwen, gaf Early hen twee dagen rust van 4 juli tot 6 juli. Hoewel dit zijn mannen in staat stelde te rusten en te herstellen, gaf het Grant de tijd om mannen naar Washington te brengen. Early werd verder vertraagd bij de Battle of Monocacy en hij kon alleen de buitenwijken van de stad bereiken. De aanwezigheid van zijn leger in de buurt van de stad veroorzaakte echter paniek. Op 12 juli werd het Early duidelijk dat hij niet genoeg manschappen had om de stad in te nemen die nu werd verdedigd door duizenden troepen van de Unie en hij trok zich terug in Virginia. Grant en Lincoln geloofden echter nog steeds dat Early's strijdmacht een gevaar voor Washington vormde en er werd bevel gegeven aan generaal-majoor Philip Sheridan dat Early moest worden verslagen. Wat volgde in de Shenandoah Valley was een miniversie van Sherman's 'Total War' in Georgia. Sheridan vernietigde veel boerderijen en landbouwwerktuigen, zodat ze het constant bewegende leger van Early niet konden bevoorraden. Een soldaat die de resultaten zag, schreef dat een groot deel van de vallei "verwoest was".

De aanval op Early culmineerde in de Slag bij Cedar Creek op 19 oktober 1864. Het leger van Early deed het goed bij het begin van de slag in de ochtend. Wat er daarna gebeurde is niet helemaal bekend. Vroeg later vertelde Lee dat zijn mannen hongerig en uitgeput waren en dat ze de gelederen hadden gebroken, naar de voormalige vertrekken van het leger van de Unie waren gegaan dat ze hadden teruggedreven en het hadden geplunderd op zoek naar eten en drinken dat ze maar konden vinden. Daarom waren ze totaal niet voorbereid op een offensief door Sheridans mannen later op de middag en verloren ze de strijd. Een ondergeschikte officier van Early, John Gordon, schreef later echter dat het Early zelf was die zijn mannen had bevolen om zes uur lang te stoppen, gedurende welke tijd ze voedsel en andere broodnodige voorraden vonden. Early beweerde dat zijn mannen discipline verloren en hun eigen gelederen braken. Gordon beweerde dat het Early was die hen beval af te treden. Hoe dan ook, ze waren niet voorbereid op de middagaanval en verloren de strijd.

De meeste van Early's mannen trokken zich terug om zich bij Lee's Army of Northern Virginia aan te sluiten. Early en enkele van zijn mannen bleven in de vallei om de troepen van de Unie daar te hinderen. In maart 1865 leed Early een nederlaag bij Waynesboro en Lee ontheven Early met tegenzin van zijn commando omdat hij geloofde dat Early niet langer inspirerend leiderschap kon bieden.

Early accepteerde de overgave niet op 9 april 1865 en vluchtte naar Texas waar hij de strijd wilde voortzetten. Toen duidelijk werd dat de strijdkrachten van het Zuiden ernstig verzwakt waren, ging hij naar Mexico, Cuba en vervolgens Canada. Terwijl hij in Toronto was, schreef Early zijn memoires, die zich concentreerden op de Valley Campaign: "A Memoir of the Last Year of the War of Independence, in the Confederate States of America". Eerder dan de oorlog te zien als een burgeroorlog, zag Early het als een oorlog van zuidelijke onafhankelijkheid van het noorden.

Jubal Early ontving in 1868 een presidentieel pardon en keerde in 1869 terug naar Virginia, waar hij zijn carrière als advocaat hervatte. Degenen die nog geloofden in waar het Zuiden voor had gevochten, schaarden zich om hem heen en hij werd een voorstander van de ‘Lost Cause’-beweging. Hoewel het duidelijk was dat het Zuiden na 1865 geen mogelijkheid had om het Noorden militair in te nemen, waren Early en zijn vele aanhangers van mening dat ze de plicht hadden om de wereld over de Amerikaanse Burgeroorlog te vertellen vanuit hun gezichtspunt.


Stop Jubal vroegtijdig

Het bericht van de minister van oorlog kwam ter zake.

"Dhr. President, er wordt gemeld dat de vijand oprukt naar Tenallytown en Seventh Street Road', schreef Edwin M. Stanton aan Abraham Lincoln. “Ze zijn met grote kracht en hebben onze cavalerie teruggedreven. Ik denk dat je vanavond beter naar de stad kunt komen.'

De waarschuwing van Stanton, die laat in de avond van 10 juli 1864 werd uitgezonden, werd ingegeven door een ontwikkeling die slechts enkele weken eerder ondenkbaar leek: een Zuidelijke troepenmacht van ongeveer 15.000 troepen, die door de Shenandoah-vallei marcheerde en vervolgens oostwaarts door Maryland, had de buitenwijken van de District of Columbia en dreigde te verhuizen naar de hoofdstad van de Verenigde Staten.

Stanton merkte een gemeenschap op ten noorden van de stad Washington en een belangrijke verkeersader die de hoofdstad met het noorden verbindt. Maar zijn directe bezorgdheid was veel belangrijker. Lincoln en zijn familie, die de drukkende hitte van Washington ontweken, brachten de zomer door in hun huisje in het Soldiers' Home, vijf kilometer ten noorden van het Witte Huis. Met rebellen onder bevel van luitenant-generaal Jubal die al vroeg oprukten naar de noordelijke uithoeken van het hoofdstedelijk district, liep de veiligheid van de Lincolns gevaar weg van het Executive Mansion.

Er hing veel op het spel toen de president aan Stantons pleidooi gehoor gaf. Behalve dat de belegerde rebellen een verbluffende militaire overwinning behaalden na een gestage reeks tegenslagen, beloofde een succesvolle aanval op Washington de politieke fundamenten van de noordelijke oorlogsinspanning omver te werpen door een doodsteek toe te brengen aan de herverkiezingsvooruitzichten van Lincoln.

De regering van Lincoln was bijzonder kwetsbaar in de zomer van 1864. Het leger van de Potomac, diep in Virginia, verzandde in een reeks bloedige gevechten door een wanhopige vijand. Alleen al in mei, toen de troepen van de Unie en de rebellen verwikkeld raakten in de veldslagen van de Wilderness en Spotsylvania Court House, telden er in het noorden 44.000 slachtoffers met weinig te zien voor dit enorme offer.

Toen het offensief van de Unie in Virginia tot stilstand kwam, nam de oppositie tegen het beheer van de oorlog door Lincoln toe. “Copperhead”-democraten die voor vrede met het Zuiden waren, werden meer uitgesproken. In New York waren het jaar daarvoor tochtrellen door Ierse immigranten uitgebroken, maar zelfs in het Republikeinse hart van het Oude Noordwesten liepen de anti-oorlogsgevoelens hoog op. In Charleston, de oostelijke provinciehoofdstad van Illinois, niet ver van waar Lincolns stiefmoeder woonde, kwamen eind maart Copperheads en soldaten die terugkeerden naar hun regimenten in opstand. De melee, waarbij negen doden en twaalf gewonden vielen, was slechts een van de vele van dergelijke incidenten die in de buurt explodeerden.

"We hebben altijd geloofd," de Joliet, Ill., Signaal verklaarde, "dat deze oorlog door de Republikeinse partij het hof is gemaakt en door die partij is gevoed en in leven is gehouden." Naarmate de oorlog voortduurde, leek dat geloof terrein te winnen.

Ook in Republikeinse kringen liep de onvrede over Lincoln hoog op. In wat werd gezien als een klap voor de radicale vleugel van de partij, nam minister van Financiën Salmon P. Chase uit Ohio, een van Lincolns rivalen voor de Republikeinse presidentiële nominatie in 1860, eind juni ontslag. “Er zijn twee elementen in het kabinet geweest, de conservatieve en de radicale. Deze zijn in oorlog geweest, zoals ze altijd zullen zijn, onder alle omstandigheden en op alle plaatsen,” de Emporia, Kan., Nieuws schreef. 'Aan het hoofd van de laatste stond meneer Chase.'

Kort voordat de Republikeinen in Baltimore bijeenkwamen om Lincoln te nomineren voor een tweede termijn, aanvaardde de presidentskandidaat van de partij uit 1856, John C. Frémont, de benoeming van een rompconventie van Republikeinse Radicalen en Copperheads, verenigd in hun oppositie tegen de president. Ondertussen bereidde George B. McClellan, nog steeds enorm populair ondanks zijn ontslag als commandant van het leger van de Potomac in 1862, zich voor om de Democratische nominatie voor het presidentschap in ontvangst te nemen op de partijcongres in augustus in Chicago.

Terwijl het sentiment tegen de oorlog toenam en de Republikeinen gedemoraliseerd en verdeeld waren, keken de Democraten vooruit naar de herfstverkiezingen en rook de overwinning. Robert E. Lee, gehurkt tegen Ulysses S. Grant in de buurt van het belegerde Petersburg, staarde naar het westen naar de Shenandoah-vallei en zag kansen.

"Ik denk dat er onmiddellijk een zeer goede officier naar de vallei moet worden gestuurd om daar het bevel over te nemen", schreef Lee op 6 juni aan de Zuidelijke president Jefferson Davis. Lee stelde voor dat de rebellen hun troepen daar moesten organiseren en stappen moesten ondernemen om het moreel onder lokale bewoners. Maar binnen een week ging zijn denken vooruit naar iets ambitieuzers.

Op 12 juni zei Lee tegen Early dat hij een infanteriekorps met twee bataljons artillerie moest voorbereiden om vanuit de buurt van Cold Harbor naar het westen te trekken. Later die dag ontving Early zijn schriftelijke orders van Lee. Ze waren adembenemend in hun durf.

Lee wilde dat Early en zijn troepen naar de Shenandoah-vallei zouden vertrekken en de troepen van de Unie onder bevel van generaal-majoor David Hunter zouden aanvallen. Nadat ze Hunter hadden verslagen, moesten ze noordwaarts door de vallei naar Winchester marcheren, de Potomac oversteken bij Harpers Ferry of Leesburg, Virginia, en vanaf de noordkant van de Potomac naar Washington trekken. Bovenop al het andere hoopte Lee ook dat Early troepen zou kunnen sturen om rebellen te bevrijden die vastzaten in het krijgsgevangenenkamp in Point Lookout, Maryland.

De generaal die belast was met het uitvoeren van Lee's ambitieuze plan was een ijverige rebel. Jubal Anderson Early, geboren in 1816 in Franklin County, Virginia, studeerde af aan West Point met een commissie als tweede luitenant. Zijn carrière in het Amerikaanse leger duurde iets meer dan een jaar, maar Early vocht later onder de Stars and Stripes in de Mexicaanse oorlog als majoor in een regiment vrijwilligers uit Virginia.

Toen de Conventie van Virginia in 1861 over afscheiding debatteerde, behoorde Early aanvankelijk tot de tegenstanders, maar werd al snel een toegewijd voorvechter van rebellie. Ook had hij geen enkele moeite met slavernij. "Rede, gezond verstand, ware menselijkheid voor de zwarte, evenals veiligheid voor het blanke ras, vereisten dat het inferieure ras in een staat van ondergeschiktheid moest worden gehouden", meende hij.

Toen de oorlog uitbrak, vocht hij als kolonel bij First Bull Run en liep hij levensbedreigende verwondingen op in de Slag bij Williamsburg in 1862, maar hij herstelde en werd gepromoveerd tot brigadegeneraal. Hij diende het jaar daarop onder Lee in Gettysburg en vocht in de Wilderness, Spotsylvania en Cold Harbor. De mercurial vrijgezel, bezeten van wat? De Washington Post in 1894 genaamd 'eigenaardige excentriciteiten van temperament waardoor hij even gemakkelijk sympathieke vrienden verloor als hij ze maakte', werd nu belast met een operatie die het verloop van de oorlog dramatisch zou kunnen veranderen.

Ontslagen door zijn passie voor de Zuidelijke zaak, verspilde Early weinig tijd. De volgende dag om 02.00 uur - een uur voor de door Lee aangegeven vertrektijd - vertrok hij naar de Valley.

Het verrassingselement was essentieel, adviseerde Lee Davis. "Omdat geheimhouding een belangrijk onderdeel is van de expeditie van generaal Early, verzoek ik uwe Excellentie ervoor te zorgen dat alle kranten op de hoogte worden gesteld van enige beweging, door insinuatie of anderszins."

Hunter, die vanuit de vallei naar het oosten was opgetrokken in de richting van Lynchburg, kwam hoe dan ook snel achter de bewegingen van Early. Nadat hij Early in de buurt van Lynchburg had ontmoet, trok hij zich diep in West Virginia terug en liet de vallei open voor de rebellen. Door de overwinning kon Early zijn hongerige en vermoeide troepen, die sinds het begin van de expeditie bijna onafgebroken op mars waren geweest, een rustdag geven.

Nu vergezeld door troepen onder bevel van generaal-majoor John C. Breckinridge, dacht Early even na over zijn volgende zet. Perhaps plagued by second thoughts, Lee had sent several telegrams suggesting that Early could decide to remain in the Shenandoah Valley or return to the battle against Grant’s forces rather than move on Washington. But Early was eager to proceed. “I determined to continue to carry out the original design at all hazards, and telegraphed to General Lee my purpose to continue the movement.”

Early advanced rapidly down the valley. By July 2, his forces had arrived in Winchester, where he decided to cross the Potomac at Harpers Ferry rather than Leesburg. Two days later, Union forces evacuated Harpers Ferry. Early soon seized control of the armory town and drove the Union back into fortifications at Maryland Heights. The Rebels then occupied Hagerstown, Md., where they extracted a $20,000 levy. They were now ready to head east.

In Washington, as Lincoln’s Cabinet savored the sinking of the Confederate raider off the coast of France in June, Alabama Early’s advance occasioned something between complacency and mild concern. “A summer raid down the valley of the Shenandoah by the rebels and the capture of Harper’s Ferry are exciting matters, and yet the War Department is disinclined to communicate the facts,” Navy Secretary Gideon Welles noted in his diary July 6. “We always have big scares from that quarter, and sometimes pretty serious realities.”

Over the next several days, the Rebel menace grew more frightening as the Confederates occupied Boonsboro and continued toward Washington. Welles fumed that the War Department was overrun with oblivious “dunderheads” blind to the dangers Early posed, but that wasn’t entirely accurate. Closely monitoring the Confederate advance was Maj. Gen. Lew Wallace, an Indiana native who commanded the Baltimore-based VIII Corps.

Like Early a veteran of the Mexican War, Wallace led Grant’s 3rd Division during the Union victory at Fort Donelson in February 1862. Then at Shiloh in April, he was roundly criticized because his division, delayed for several hours by poor roads, didn’t reach the battlefield until 7 p.m., too late to contribute to the first day’s fighting. Subsequent feuding with Grant, who relieved Wallace of his command after the battle, and Union General-in-Chief Henry W. Halleck had sidelined Wallace for a time, but now the Hoosier was all that stood between Early and Washington.

In a memoir that reflected the storytelling skills one would expect from the author of Ben-Hur, Wallace recalled receiving telegrams advising him of Rebel movements to the west. Prompted by the ever more alarming news, Wallace took a midnight train ride to Monocacy Junction July 5 to get a firsthand look at the strategically significant position, which happened to be the western boundary of the military department under his command.

As he studied the terrain, Wallace could see that bridges for the Baltimore & Ohio Railroad as well as the Georgetown Pike—the road to Washington—spanned the river. Three miles to the west, its church spires visible from the river, was the city of Frederick, connected to Baltimore by a third bridge over the Monocacy.

Although uncertain whether the Rebels intended to move toward Baltimore or Washington, Wallace understood quite clearly one fact about Early: “Everything known, and everything surmisable,” indicated the advancing Confederates vastly outnumbered the troops at his command.

Wallace estimated he had 2,300 troops, many “raw and untried.” But on July 7, B&O Railroad President J.W. Garrett advised that a “large force of veterans” dispatched by Grant had arrived in Baltimore and would be sent toward Frederick as soon as possible.

And not a moment too soon. On July 8, Breckinridge and Maj. Gen. Stephen D. Ramseur camped near Middletown while Brig. Gen. Watt Ransom held Catoctin Mountain. Monitoring Rebel movements, Wallace reluctantly withdrew from Frederick. “The town undoubtedly had its disloyal faction,” he recalled, but it also “had its legion devoted soul and purse to the Union. And it was hard abandoning them.” Confirming Wallace’s fears, Early occupied Frederick the next day and wrested a $200,000 levy from its citizens.

Back on the east side of the Monocacy, Wallace waited anxiously for reinforcements. In the early morning hours of July 9, a slightly overweight visitor, “quick and bluff in manner and speech, Celtic in feature and complexion,” roused him from a fitful sleep. It was Brig. Gen. James B. Ricketts, commanding a division of the VI Corps, with about 5,000 troops. They briefly discussed the situation along the river before Ricketts departed. A relieved Wallace went back to bed “and slept never more soundly.”

After breakfast that morning, he strolled along the bluff by the railroad bridge spanning the river to survey his defenses. At the nearby John T. Worthington farm, slaves working in the fields believed buzzards flying overhead presented an ill omen, but Wallace was struck by the pastoral scene before him. “Everywhere I read the promise of a beautiful summer day. There was not a speck in the sky, and the departing night had left a coolness in the air delicious and most refreshing.”

The seasonal idyll was long over by late morning, when Confederate cavalry led by Brig. Gen. John McCausland crossed the Monocacy. Once across the river, the dismounted Rebels proceeded cautiously through Worthington’s fields. As they advanced, a line of Union infantry from Ricketts’ division suddenly rose from behind a fence and rows of corn. Resting their muskets on the railing, the Union troops opened fi

re with a “murderous volley” that decimated McCausland’s troops. “Watched from a distance the whole Rebel line disappeared as if swallowed up in the earth,” recalled Worthington’s son, Glenn, who witnessed the battle as a boy of 6 from a cellar window of his family’s farmhouse. Stunned, the surviving Rebels retreated in disarray. McCausland mounted a second attack several hours later. “It was load and fire, load and fire,” Worthington remembered. “Kill, kill, kill, and they were brothers, too all American citizens, now strangely divided and arrayed against each other in deadly combat.” The outcome was much like the first attack. Ricketts’s forces held their position and the Confederates retreated.

As he followed the progress of the battle, Wallace kept an eye on the time. Every hour Early was delayed provided Grant, who was monitoring events from Virginia, with more time to buttress defenses around Washington. Late in the afternoon, the Confederates tried again. This time, Breckinridge and Maj. Gen. John B. Gordon succeeded where McCausland had failed. The advance compelled Ricketts’s men to give ground and opened up the railroad bridge for Ramseur’s troops to cross.

The Rebels had carried the day, but Wallace believed he had achieved something more important. “A sense of relief came to me,” he later wrote, because “if the day was lost to me, General Early might not profit by it. Measured by his designs, and the importance of time to his cause, my loss was scarce worth a pinch of good old Scotch snuff.”

Perhaps pride in his tactical triumph caused Wallace to gloss over the battle’s toll in human life. Casualties for the outnumbered Union forces reached nearly 1,300, while Early lost 900 of his men. Among the wounded was Col. William Seward Jr., the son of Lincoln’s secretary of state, who was injured when his horse fell after being shot. The Confederates inflicted pain on another Cabinet family when they sacked and burned the estate of Montgomery Blair, Lincoln’s postmaster general.

One day after the Rebel victory at Monocacy, Welles learned that a neighbor’s son had been captured by Confederate pickets inside the District of Columbia.

But Wallace was correct in claiming that Union resistance at Monocacy Junction had bought critical time. After sending Ricketts’s division to Baltimore, Grant dispatched additional troops—the remainder of the VI Corps under Maj. Gen. Horatio G. Wright and the XIX Corps that had just returned from Louisiana—to assist in the defense of the nation’s capital.

“The Rebels are upon us,” Welles recorded in his diary July 11. As Early approached Fort Stevens, on the Seventh Street Road in the northern reaches of the District, he hoped to mount a surprise attack and take the stronghold by storm. But as his troops gathered for the assault, Early and his commanders “saw a cloud of dust in the rear of the works toward Washington.” The Union reinforcements Grant dispatched had arrived. Before long, columns of Federal troops fled into Fort Stevens. Artillery and skirmishers deployed. Without the element of surprise working in his favor, Early chose to wait.

Early had other reasons to hesitate. Weeks of marching and battle had weakened the host massed before Fort Stevens. Dust and intense heat on the road from Monocacy Junction made matters worse, and Early lost some troops to sunstroke as he approached Washington. Many of his fighters lacked shoes, and casualties incurred at Lynchburg and Monocacy had reduced the number of Rebels under arms. Meanwhile, newspaper reports indicated that Gen. Hunter was headed back by way of the Ohio River and would soon be at Harpers Ferry.

After consulting with his commanders on the evening of July 11, Early decided to attack the next day. But as dawn broke and he surveyed the scene before him, he realized how unfavorable his prospects had become. Early spied Union troops at the parapets of Fort Stevens, and had received reports that Grant was sending more reinforcements. With the Capitol dome in view, Early concluded that, although he had “given the Federal authorities a terrible fright,” he was not going to capture Washington.

Nevertheless, the Rebels engaged with Federal troops over the course of two days. As at First Bull Run, the fighting drew the curious from the city, who lined nearby hills, climbed into trees and perched on fences to watch the battle unfold. Among those drawn to the action was Lincoln, who made two visits to Fort Stevens and was roughly told by someone in blue—possibly future Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes Jr.—to get out of the line of fire.

Lincoln survived the skirmishing at Fort Stevens and prospered at the polls that November. Frémont abandoned his bid for the White House in September. Wallace went on to a distinguished career as an author and diplomat, serving as U.S. minister to Turkey. After failing to seize Washington or win the freedom of Southern POWs at Point Lookout, Early retreated into Virginia and continued to fight until he was relieved of command weeks before the surrender at Appomattox. He died in 1894, unreconciled to the Southern defeat but comforted by the knowledge that he had terrified Washington 30 years before.

Journalist Robert B. Mitchell has written about the Trent Affair, the Underground Railroad and Davis County, Iowa for America’s Civil War. He loves bluegrass, as long as he doesn’t have to cut it.

Originally published in the July 2014 issue of America’s Civil War. Om je te abonneren, klik hier.


Ижайшие одственники

About Lt. General Jubal Early (CSA)

The profile picture, original is in the Special Collections at the Library of Congress.

Jubal Anderson Early (November 3, 1816 – March 2, 1894) was a lawyer and Confederate general in the American Civil War. He served under Stonewall Jackson and then Robert E. Lee for almost the entire war, rising from regimental command to lieutenant general and the command of an infantry corps in the Army of Northern Virginia. He was the Confederate commander in key battles of the Valley Campaigns of 1864, including a daring raid to the outskirts of Washington, D.C. The articles written by him for the Southern Historical Society in the 1870s established the Lost Cause point of view as a long-lasting literary and cultural phenomenon.

Early was born in Franklin County, Virginia, third of ten children of Ruth Hairston and Joab Early. He graduated from the United States Military Academy in 1837, ranked 18th of 50. During his tenure at the Academy he was engaged in a dispute with a fellow cadet named Lewis Addison Armistead. Armistead broke a mess plate over Early's head, an incident that prompted Armistead's resignation from the Academy. After graduating from the Academy, Early fought against the Seminole in Florida as a second lieutenant in the 3rd U.S. Artillery regiment before resigning from the Army for the first time in 1838. He practiced law in the 1840s as a prosecutor for both Franklin and Floyd Counties in Virginia. He was noted for a case in Mississippi, where he beat the top lawyers in the state. His law practice was interrupted by the Mexican-American War from 1846�. He served in the Virginia House of Delegates from 1841�.

Early was a Whig and strongly opposed secession at the April 1861 Virginia convention for that purpose. However, he was soon aroused by the actions of the Federal government when President Abraham Lincoln called for 75,000 volunteers to suppress the rebellion. He accepted a commission as a brigadier general in the Virginia Militia. He was sent to Lynchburg, Virginia, to raise three regiments and then commanded one of them, the 24th Virginia Infantry, as a colonel in the Confederate States Army.

Early was promoted to brigadier general after the First Battle of Bull Run (or First Manassas) in July 1861. In that battle, he displayed valor at Blackburn's Ford and impressed General P.G.T. Beauregard. He fought in most of the major battles in the Eastern Theater, including the Seven Days Battles, Second Bull Run, Antietam, Fredericksburg, Chancellorsville, Gettysburg, and numerous battles in the Shenandoah Valley. During the Gettysburg Campaign, Early's Division occupied York, Pennsylvania, the largest Northern town to fall to the Rebels during the war.

Early was trusted and supported by Robert E. Lee, the commander of the Army of Northern Virginia. Lee affectionately called Early his "Bad Old Man," because of his short temper. He appreciated Early's aggressive fighting and ability to command units independently. Most of Early's soldiers referred to him as "Old Jube" or "Old Jubilee" with enthusiasm and affection. His subordinate generals often felt little affection. Early was an inveterate fault-finder and offered biting criticism of his subordinates at the least opportunity. He was generally blind to his own mistakes and reacted fiercely to criticism or suggestions from below.

Early was wounded at Williamsburg in 1862, while leading a charge against staggering odds.

He convalesced at his home in Rocky Mount, Virginia. In two months, he returned to the war, under the command of Maj. Gen. Thomas J. "Stonewall" Jackson, in time for the Battle of Malvern Hill. There, Early demonstrated his career-long lack of aptitude for battlefield navigation and his brigade was lost in the woods it suffered 33 casualties without any significant action. In the Northern Virginia Campaign, Early was noted for his performance at the Battle of Cedar Mountain and arrived in the nick of time to reinforce Maj. Gen. A.P. Hill on Jackson's left on Stony Ridge in the Second Battle of Bull Run.

At Antietam, Early ascended to division command when his commander, Alexander Lawton, was wounded. Lee was impressed with his performance and retained him at that level. At Fredericksburg, Early saved the day by counterattacking the division of Maj. Gen. George G. Meade, which penetrated a gap in Jackson's lines. He was promoted to major general on January 17, 1863. At Chancellorsville, Lee gave him a force of 5,000 men to defend Fredericksburg at Marye's Heights against superior forces (two corps) under Maj. Gen. John Sedgwick. Early was able to delay the Union forces and pin down Sedgwick while Lee and Jackson attacked the remainder of the Union troops to the west. Sedgwick's eventual attack on Early up Marye's Heights is sometimes known as the Second Battle of Fredericksburg.

During the Gettysburg Campaign, Early commanded a division in the corps of Lt. Gen. Richard S. Ewell. His troops were instrumental in defeating Union defenders at Winchester, capturing a number of prisoners, and opening up the Shenandoah Valley for Lee's oncoming forces. Early's division, augmented with cavalry, eventually marched eastward across the South Mountain range in Pennsylvania, seizing vital supplies and horses along the way. He captured Gettysburg on June 26 and demanded a ransom, which was never paid. Two days later, he entered York County and seized York, the largest Northern town to fall to the Confederates during the war. Here, his ransom demands were partially met, including a payment of $28,000 in cash. Elements of Early's command on June 28 reached the Susquehanna River, the farthest east in Pennsylvania that any organized Confederate force would penetrate. On June 30, Early was recalled as Lee concentrated his army to meet the oncoming Federals.

Approaching Gettysburg from the northeast on July 1, 1863, Early's division was on the leftmost flank of the Confederate line. He soundly defeated Brig. Gen. Francis Barlow's division (part of the Union XI Corps), inflicting three times the casualties to the defenders as he suffered, and drove the Union troops back through the streets of town, capturing many of them. In the second day at Gettysburg, he assaulted East Cemetery Hill as part of Ewell's efforts on the Union right flank. Despite initial success, Union reinforcements arrived to repulse Early's two brigades. On the third day, Early detached one brigade to assist Maj. Gen. Edward "Allegheny" Johnson's division in an unsuccessful assault on Culp's Hill. Elements of Early's division covered the rear of Lee's army during its retreat from Gettysburg on July 4 and July 5.

Early served in the Shenandoah Valley over the winter of 1863�. During this period, he occasionally filled in as corps commander during Ewell's absences for illness. On May 31, 1864, Lee expressed his confidence in Early's initiative and abilities at higher command levels, promoting him to the temporary rank of lieutenant general.

Upon his return from the Valley, Early fought in the Battle of the Wilderness and assumed command of the ailing A.P. Hill's Third Corps during the march to intercept Lt. Gen. Ulysses S. Grant at Spotsylvania Court House. At Spotsylvania, Early occupied the relatively quiet right flank of the Mule Shoe. At the Battle of Cold Harbor, Lee replaced the ineffectual Ewell with Early as commander of the Second Corps.

Early's most important service was that summer and fall, in the Valley Campaigns of 1864, when he commanded the Confederacy's last invasion of the North. As Confederate territory was rapidly being captured by the Union armies of Grant and Maj. Gen. William Tecumseh Sherman, Lee sent Early's corps to sweep Union forces from the Shenandoah Valley and to menace Washington, D.C., hoping to compel Grant to dilute his forces against Lee around Richmond and Petersburg, Virginia.

Early delayed his march for several days in a futile attempt to capture a small force under Franz Sigel at Maryland Heights near Harpers Ferry. He rested his men from July 4 through July 6. Although elements of his army would eventually reach the outskirts of Washington at a time when it was largely undefended, his delay at Maryland Heights prevented him from being able to attack the capital.

During the time of Early's Maryland Heights campaign, Grant sent two VI Corps divisions from the Army of the Potomac to reinforce Union Maj. Gen. Lew Wallace. With 5,800 men, he delayed Early for an entire day at the Battle of Monocacy, allowing more Union troops to arrive in Washington and strengthen its defenses. Early's invasion caused considerable panic in Washington and Baltimore, and he was able to get to the outskirts of Washington. He sent some cavalry under Brig. Gen. John McCausland to the west side of Washington.

Knowing that he did not have sufficient strength to capture the city, Early led skirmishes at Fort Stevens and Fort DeRussy. The opposing forces also had artillery duels on July 11 and July 12. Abraham Lincoln watched the fighting on both days from the parapet at Fort Stevens, his lanky frame a clear target for hostile military fire. After Early withdrew, he said to one of his officers, "Major, we haven't taken Washington, but we scared Abe Lincoln like hell."

Early crossed the Potomac into Leesburg, Virginia, on July 13 and then withdrew to the Valley. He defeated the Union army under Brig. Gen. George H. Crook at Kernstown on July 24, 1864. Six days later, he ordered his cavalry to burn the city of Chambersburg, Pennsylvania, in retaliation for Maj. Gen. David Hunter's burning of the homes of several prominent Southern sympathizers in Jefferson County, West Virginia earlier that month. Through early August, Early's cavalry and guerrilla forces attacked the B&O Railroad in various places.

Realizing Early could easily attack Washington, Grant sent out an army under Maj. Gen. Philip Sheridan to subdue his forces. At times outnumbering the Confederates three to one, Sheridan defeated Early in three battles, starting in early August, and laid waste to much of the agricultural properties in the Valley. He ensured they could not supply Lee's army. In a brilliant surprise attack, Early routed two thirds of the Union army at the Battle of Cedar Creek on October 19, 1864. In his post-battle dispatch to Lee, Early claimed that his troops were hungry and exhausted and fell out of their ranks to pillage the Union camp. This allowed Sheridan critical time to rally his demoralized troops and turn their morning defeat into victory over the Confederate Army that afternoon. One of Early's key subordinates, Maj. Gen. John B. Gordon, in his 1904 memoirs, attested that it was Early's decision to halt the attack for six hours in the early afternoon, and not disorganization in the ranks, that led to the rout that took place in the afternoon.

Most of the men of Early's corps rejoined Lee at Petersburg in December, while Early remained in the Valley to command a skeleton force. When his force was nearly destroyed at Waynesboro, Early barely escaped capture with a few members of his staff. Lee relieved Early of his command in March 1865, because he doubted Early's ability to inspire confidence in the men he would have to recruit to continue operations. He wrote to Early of the difficulty of this decision:

"While my own confidence in your ability, zeal, and devotion to the cause is unimpaired, I have nevertheless felt that I could not oppose what seems to be the current of opinion, without injustice to your reputation and injury to the service. I therefore felt constrained to endeavor to find a commander who would be more likely to develop the strength and resources of the country, and inspire the soldiers with confidence. . [Thank you] for the fidelity and energy with which you have always supported my efforts, and for the courage and devotion you have ever manifested in the service . "

– Robert E. Lee, letter to Early

.When the Army of Northern Virginia surrendered on April 9, 1865, Early escaped to Texas by horseback, where he hoped to find a Confederate force still holding out. He proceeded to Mexico, and from there, sailed to Cuba and Canada. Living in Toronto, he wrote his memoir, A Memoir of the Last Year of the War for Independence, in the Confederate States of America, which focused on his Valley Campaign. The book was published in 1867.

Early was pardoned in 1868 by President Andrew Johnson, but still remained an unreconstructed rebel. In 1869, he returned to Virginia and resumed the practice of law. He was among the most vocal of those who promoted the Lost Cause movement. He criticized the actions of Lt. Gen. James Longstreet at Gettysburg. Together with retired General P.G.T. Beauregard, Early was involved with the Louisiana Lottery.

At the age of 77, after falling down a flight of stairs, Early died in Lynchburg, Virginia. He was buried in the local Spring Hill Cemetery.

Tablet honoring Jubal Early, Rocky Mount, VirginiaEarly's original inspiration for his views on the Lost Cause may have come from General Robert E. Lee. In Lee's published farewell order to the Army of Northern Virginia, the general spoke of the "overwhelming resources and numbers" that the Confederate army fought against. In a letter to Early, Lee requested information about enemy strengths from May 1864 to April 1865, the period in which his army was engaged against Lt. Gen. Ulysses S. Grant (the Overland Campaign and the Siege of Petersburg). Lee wrote, "My only object is to transmit, if possible, the truth to posterity, and do justice to our brave Soldiers." Lee requested all "statistics as regards numbers, destruction of private property by the Federal troops, &c." because he intended to demonstrate the discrepancy in strength between the two armies. He believed it would "be difficult to get the world to understand the odds against which we fought." Referring to newspaper accounts that accused him of culpability in the loss, he wrote, "I have not thought proper to notice, or even to correct misrepresentations of my words & acts. We shall have to be patient, & suffer for awhile at least. . At present the public mind is not prepared to receive the truth." All of these were themes that Early and the Lost Cause writers would echo for decades.

Lost Cause themes were also taken up by memorial associations, such as the United Confederate Veterans and the United Daughters of the Confederacy. To some degree, this concept helped the (white) Southerners to cope with the dramatic social, political, and economic changes in the postbellum era, including Reconstruction.

Early's contributions to the Confederacy's final days were considered very significant. Some historians contend that he extended the war six to nine months because of his efforts at Washington, D.C., and in the Valley. The following quote summarizes an opinion held by his admirers:

"Honest and outspoken, honorable and uncompromising, Jubal A. Early epitomized much that was the Southern Confederacy. His self-reliance, courage, sagacity, and devotion to the cause brought confidence then just as it inspires reverence now".

– James I. Robertson, Jr., Alumni Distinguished Professor of History, Virginia Tech Member of the Board, Jubal A. Early Preservation Trust


Dick Cheney, Jubal Early and the Truth About Gettysburg

What the Lost Cause of the Confederacy can tell us about the debate over Iraq today.

There’s nothing so unseemly as the Washington blame game. We saw it 60 years ago, in the early 1950s, when Joe McCarthy accused Gen. George Marshall and Secretary of State Dean Acheson of turning China over to the communists. And we’ve seen it over the past few weeks, as Dick Cheney and Bill Clinton traded accusations over who was responsible for the debacle in Iraq.

But the mother of all blame games remains relatively unknown to most Americans, though it lasted for 100 years, involved the reputations of some of our nation’s most iconic figures and touched on our country’s most sensitive political and social issues—slavery, race and equal rights. And it’s still with us.

The story begins on Jan. 19, 1872, when former Confederate Gen. Jubal Early gave an address at Washington and Lee University celebrating the life of Robert E. Lee, who was born on that date and who had died two years earlier. Early extolled Lee’s genius. In fact, Early claimed, Lee’s Army of Northern Virginia would have won the Battle of Gettysburg, the turning point in the Civil War, if his orders had been obeyed. Early recounted the three-day battle, which raged from July 1 to July 3, 1863 (151 years ago this week), noting that after soundly beating the Union Army on July 1, Lee planned to attack it again with Gen. James Longstreet’s units at sunrise the next day. But that sunrise attack, Early noted ominously, had never taken place.

Exactly one year later, Confederate Gen. William Pendleton repeated and then expanded on Early’s allegation. Lee, according to Pendleton, had not only wanted to attack the Northern army at sunrise on July 2, but he’d given Longstreet explicit orders to do so. These orders, Pendleton said, were ignored. Pendleton then went on to argue that if Longstreet had not disobeyed Lee, the Battle of Gettysburg would have been won and, with it, Southern independence. If Longstreet had only followed orders, Pendleton added, Lee would not have been forced to attack the Union Army in their entrenchments with Pickett’s division on July 3, which, we all know, turned out to be a disaster for the South—forever memorialized as “the high-water mark of the Confederacy.”

So it was that “the sunrise attack order” of July 2, 1863, entered American history as a fact, and was treated as such for the next 100 years. In 1934, Lee biographer Douglas Southall Freeman, who had grown up near Early’s home in Lynchburg, Virginia, published his celebrated four-volume biography of Lee, which was awarded the Pulitzer Prize. In it, Freeman backed Early’s claim and speculated that Longstreet had disobeyed the sunrise attack order because his own “long cherished” plan for fighting the battle had been rejected. Instead of following Lee’s orders, wrote Freeman, Longstreet was stewing in his tent, “eating his heart away in sullen resentment.”

Very dramatic. Of course there is a glaring problem with all of this, which is that no one has ever found a copy of the order and no one who was present with Lee and Longstreet when Lee allegedly gave the order remembers him doing so. So, as historians have since learned, the reason Longstreet disobeyed Lee’s “sunrise attack order” is because, manifestly, Lee almost certainly never actually gave it.

So why say he did? The claims against Longstreet were made not because of what he did at Gettysburg, but because of what he did after it—or more properly, because of the political choices Longstreet made after Lee surrendered his bedraggled, defeated army at Appomattox in 1865. After Lee’s surrender, Longstreet moved to New Orleans, where he went into the cotton business. So far so good, but in 1868 Longstreet joined the Republican Party—then the party of the North—endorsed former Union Army Gen. Ulysses S. Grant for the presidency, attended his inauguration and received an appointment in Grant’s administration as the surveyor of customs at the port of New Orleans, a plum posting in those days. If that weren’t bad enough (for Grant was reviled in the South), in 1873 Longstreet commanded a New Orleans police force that faced off against a white mob protesting a local election. Part of his militia was composed of black troops.

It was in this context that Early and Pendleton were making their claims, Longstreet was being condemned as a “scalawag,” a collaborator with Yankee oppressors—or worse yet (at least in Southern eyes), an N-word lover.

Perhaps what stung the likes of Early and Pendleton even more was that Longstreet was not alone. Yes, while Longstreet’s acceptance of a position in a Republican administration might have been extreme (he’d known Grant well, before the war, his critics noted), he wasn’t the only former Confederate whose evolving political views were anathema to stalwart Southerners.

In parts of the Deep South, many former Confederates were beginning to make their peace with the North, vowing to build a more prosperous and socially equitable region. They weren’t exactly progressives, but they were willing to accommodate northern policies. They worked to implement the federal government’s land reform and educational programs to help former slaves. In their view, the war had decided the issue—and it was time to move forward. To them, Early and his cohorts were a kind of Confederate mafia, dead-enders who would, by dragging their heels, lead the South to ruin.

And so it was that former commanders of Longstreet’s First Corps came to his defense after Early and Pendleton made their claim—not simply because they knew Lee’s sunrise attack order was a complete fiction, but also because they understood and resented the politics behind the accusation.

James Kemper, a respected and progressive figure in Virginia politics (he supported civil rights protections and promoted educational reform aimed at educating former slaves) was one of those who refused to break with his former commander, as was George Pickett, whose division had led the catastrophic assault on the Union positions at Gettysburg on July 3, and who had great respect for Longstreet as a general. Longstreet, Pickett knew, had tried to dissuade Lee from ordering the charge—which he believed was fated to fail.

Longstreet had said precisely that, just hours before the assault, to Lee himself: “General,” he said, “I have been a soldier all my life. I have been with soldiers engaged in fights by couples, by squads, companies, regiments, divisions and armies, and should know, as well as any one, what soldiers can do. It is my opinion that no 15,000 men ever arranged for battle can take that position.”

Lee listened carefully to Longstreet, as he always had, but ordered the charge anyway. When it was finished, approximately 1,100 Confederate soldiers lay dead, another 4,000 were wounded and just over 3,700 were captured. It was a catastrophe—and Lee’s army never recovered. “That man murdered my division,” Pickett said of Lee after the war.

For Jubal Early partisans, this kind of talk hit a nerve. Longstreet and his defenders were not only traitors to the South, willing to accept loss and move on, they had been right about Gettysburg. And Lee, the great symbol of southern nobility, had been wrong.

What followed after the Early and Pendleton addresses was a flurry of charges and counter-charges over Gettysburg that played out in the nation’s dailies—and in the pages of the Virginia-based Documenten van de Southern Historical Society. The influence of the papieren was significant: It was one of the most respected publications in the South, a powerful tool in the hands of prominent ex-soldiers and an influential political voice in the region. It was also controlled by Early, an unabashed white supremacist. He kept doubts about Lee’s leadership out of the papieren as long as he ran it.

The essence of Early’s argument was this: Although the South had been wrong to secede from the Union, the North had been wrong in its attempt to impose racial equality on the region during Reconstruction. And the North had only won the war, he argued, because of its overwhelming numbers. In a fair fight, the South—ever noble and chivalrous—would have been victorious. The patron saints of this “Lost Cause” theory were Lee and the martyred Confederate General Stonewall Jackson, who had died—after being shot by friendly fire—during the war.

While most Americans might now shake their heads at such reverence, the views of Early and his followers are still widely circulated in certain quarters. When I offhandedly, but foolishly, noted in a 1999 meeting of Virginia historians in Richmond that Jackson had fallen asleep during the Battle of Gaines’ Mill (he was a notorious sleeper, nodding off at odd times—and sometimes in the middle of chewing his food), I was nearly hissed from the room. Later, a colleague approached me shaking his head, and making sure no one could overhear him: “Don’t you know that Stonewall Jackson died for our sins?” hij vroeg.

It’s impossible to exaggerate the influence of Jubal Early’s Virginia mafia. Its Lost Cause vision of the South—a region of swaying oaks and mint juleps that fought valiantly against overwhelming odds to salvage its culture, only to have it overrun during Reconstruction by thieving Northern carpetbaggers and their uppity and gullible black political allies—permeated academia (in the writings of Columbia University Professor William Archibald Dunning and “Dunning School” adherents), Hollywood films ( Geboorte van een natie) and novels ( Weg met de wind) for decades. Historians now call it the “myth of the Lost Cause” for good reason. It’s bunk. But it’s bunk that has taken a long time to debunk.

The real shift in thinking about Lee, Gettysburg and Longstreet didn’t come until 100 years later—during the avalanche of monographs, papers and books that accompanied the celebration of the Civil War Centennial, in the early 1960s. Many of these historical researchers focused more clearly on Early, who, it turns out, fought poorly at Gettysburg, was later given the job of defending the Shenandoah Valley with his army and was dismissed by Lee when he returned without it. And historians also noted that William Pendleton (“granny Pendleton” as he was derisively called due to his forgetfulness and shuffling gait) had actually removed a part of Lee’s artillery at a crucial moment prior to Pickett’s charge. Both men had plenty of reasons for blaming the Gettysburg loss on Longstreet, not least because doing so would divert attention from their own considerable mistakes.

But it is one thing to undo a military theory and quite another to unravel a cultural myth—to reveal the dark side hidden behind the veneer of hoop skirts and lilting drawls. The process began in 1955, when historian C. Vann Woodward published The Strange Career of Jim Crow, which repudiated Dunning’s views and attacked the Lost Cause myth. Martin Luther King Jr. later called Woodward’s book “the Bible of the Civil Rights Movement.”

The most important recent work on the era has been done by Professor Douglas Egerton, whose De oorlogen van wederopbouw, goes further than any previous work on the topic. Reconstruction was not an attempt by the North to subjugate the South, Egerton writes, but an attempt to carry through the social and political revolution begun by the Emancipation Proclamation and sealed by Lee’s defeat. Reconstruction was a progressive revolution that was opposed and undone by powerful Southern forces, including white supremacists, the inheritors of and true believers in Jubal Early’s mythic Lost Cause. “Reconstruction did not fail,” Edgerton writes, “it was violently overthrown.”

Today, 151 years after Lee’s defeat at Gettysburg, 148 years after the end of a Civil War that took more than 630,000 American lives, 143 years after Jubal Early made his first “sunrise attack order” allegation—and 49 years after Lyndon Johnson signed the Voting Rights Act, the sunrise attack order retains its power among a small sect of last-ditch Southerners who celebrate the Lost Cause as a noble enterprise undone by “traitors” like Longstreet. Yet, while they remain past persuading, most everyone else has come around—and even an allegation that was accepted as fact for 100 years is finally being seen for the falsehood it is.

It is for this reason that Dick Cheney and Bill Clinton should be advised to take great care in what they say. For while finger-pointing can yield important short-term political benefits, history always gets it right.


Bekijk de video: ДО МУРАШЕК! ДВОЕ ПАРНЕЙ ХОТЕЛИ НАДРУГАТЬСЯ НАД СЕСТРОЙ! (Juni- 2022).


Opmerkingen:

  1. Telutci

    Wat de juiste woorden... super

  2. Hwithloew

    Heel erg bedankt voor de uitleg, nu zal ik niet zo'n fout maken.

  3. Devin

    Absoluut met u eens. Het lijkt mij een uitstekend idee. Ik ben het met je eens.Schrijf een bericht