Loop van de geschiedenis

Macpherson-rapport

Macpherson-rapport


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het Macpherson-rapport beval een reeks maatregelen aan die de politie zouden onderwerpen aan een grotere publieke controle, waarin de rechten van slachtoffers van misdrijven zouden worden vastgelegd en het aantal als racistisch ingedeelde strafbare feiten zou worden uitgebreid. De vrijheid van informatie en de wetgeving inzake rassenrelaties zijn ook van toepassing op de politie.

De 70 aanbevelingen van het Macpherson-rapport omvatten:

Overheidsinspecteurs zullen "volledige en ongebonden bevoegdheden" hebben om politiediensten te inspecteren. Een onderzoek naar de Metropolitan Police zal onmiddellijk beginnen, met bijzondere nadruk op onopgeloste moorden en de afhandeling van racistische incidenten.

De regering zal prestatie-indicatoren vaststellen om toezicht te houden op de afhandeling van racistische incidenten, tevredenheid over de politiedienst onder etnische minderheden, opleiding van familie- en getuigenverbindingsfunctionarissen, rassenbewustzijnstraining, stop- en zoekprocedures, rekrutering van etnische minderheden en klachten over racisme bij politie.

De opdracht van de Met wordt in lijn gebracht met die van andere krachten.

Politiediensten moeten de culturele en etnische mix van de gemeenschappen die zij bedienen weerspiegelen.

Een wet op de vrijheid van informatie moet van toepassing zijn op alle politieterreinen (met uitzondering van de "substantiële schade" -toets voor onthulling in uitzonderlijke omstandigheden).

De wetgeving inzake rassenrelaties moet op alle politiefunctionarissen van toepassing zijn.

De definitie van een "racistisch incident" omvat nu incidenten die in de politie zijn gecategoriseerd, zowel als misdaden als niet-misdrijven. Het zal nu omvatten "elk incident dat door het slachtoffer of een andere persoon als racistisch wordt beschouwd". In een nieuwe praktijkcode worden al dergelijke misdaden vastgelegd.

Het publiek zal worden aangemoedigd racistische incidenten te melden door deze 24 uur per dag te melden, en niet alleen op politiebureaus.

De Vereniging van Hoofdpolitieagenten zal nieuwe richtlijnen opstellen voor beoordelingen van onderzoeken.

De MET zal zijn plaats delictprocedures, de manier waarop het misdaden registreert, zijn interne inspecties en contacten tussen geüniformeerde officieren en het CID evalueren.

Dedicated Family Liaison Officers moeten bij elke politie op lokaal niveau bestaan. Klachten of verzoeken van de familie van het slachtoffer moeten worden geregistreerd.

Het handvest van het slachtoffer moet worden herzien, met name voor racistische incidenten. Getrainde slachtoffer- en getuigenverbindingsofficieren moesten beschikbaar worden gesteld.

Het gerechtelijk apparaat

Het rapport wilde geen wijziging in de bewijsstandaard die nodig is voor de vervolging van racistische misdrijven.

Het rapport wilde dat elk bewijs van racistische motivatie in alle stadia van de vervolging zou worden verklaard en dat er geen uitzonderingen op grond van pleidooi zouden mogen zijn.

Het rapport wilde dat het Openbaar Ministerie een slachtoffer (of de familie van het slachtoffer) altijd op de hoogte zou stellen van plannen om de vervolging stop te zetten.

Het rapport wilde aandacht besteden aan een wijziging in de "dubbele gevaar" wet om het hof in staat te stellen een nieuwe vervolging toe te staan ​​na vrijspraak "waar nieuw en levensvatbaar bewijs wordt gepresenteerd".

Het rapport wilde rekening houden met een wetswijziging die vervolging van racistische delicten die anders dan in het openbaar plaatsvond (zoals thuis) mogelijk zou maken.

Het rapport wilde de stelling onderzoeken dat slachtoffers (of hun families) 'civiele partijen' worden in strafprocedures, waardoor ze toegang hebben tot alle relevante informatie in de zaak.

Het rapport wilde waar mogelijk de verstrekking van rechtsbijstand aan slachtoffers (of hun families) bij onderzoeken onderzoeken.

Het rapport wilde een preventie van intimidatie van slachtoffers en getuigen door passende borgtochtvoorwaarden.

Politieprocedures

Het rapport wilde verbeterde eerste hulp training voor politieagenten.

Het rapport wilde een herziening en herziening van rassenbewustzijnstraining bij politiediensten. Het rapport wilde dat lokale etnische minderheden zouden worden betrokken bij de reguliere training voor alle politie.

Het rapport wilde nieuwe bevoegdheden om politieagenten ten minste vijf jaar na hun pensionering te disciplineren.

Het rapport wilde dat alle bewezen 'racistische woorden of daden' tot tuchtprocedures zouden leiden, en dergelijk gedrag zou normaal bestraft moeten worden met ontslag.

Het rapport wilde nieuwe stappen om te zorgen voor onafhankelijk onderzoek naar ernstige klachten tegen de politie.

Het rapport wilde een evaluatie van de selectie en promotie van officieren op inspecteursniveau en hoger.

Stop en zoek

Het rapport wilde geen verandering in de stop-en-zoekbevoegdheden van de politie. Het rapport wilde dat records van alle stop-and-search-operaties werden gepubliceerd, en een kopie van het record aan de betrokken persoon.

Voortgangsrapporten

Het rapport wilde jaarlijkse gepubliceerde rapporten over de voortgang van politieautoriteiten bij het behalen van hun rekruterings-, promotie- en retentieniveau van etnische minderheden.

De bredere gemeenschap

Het rapport wilde een herzien nationaal curriculum overwegen om racisme te voorkomen en culturele diversiteit te waarderen. Het rapport wilde dat schoolbestuurders en lokale onderwijsinstanties strategieën ontwikkelen voor het omgaan met racistische incidenten.

Het rapport wilde vergelijkbare initiatieven op lokaal niveau overwegen.

Met dank aan Lee Bryant, directeur van Sixth Form, Anglo-European School, Ingatestone, EssexOpmerkingen:

  1. Kwaku

    Mijn excuses, maar naar mijn mening geeft u de fout toe. Ik bied aan om het te bespreken. Schrijf me in PM, we zullen het afhandelen.

  2. Burlin

    Je werd bezocht met een opmerkelijk ideeSchrijf een bericht